Banky.cz Slovník Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí

REKLAMA

Definice Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí vydává katastrální úřad jako veřejnou listinu s údaji evidovanými v katastru nemovitostí o konkrétních nemovitých věcech. Výpisy mají formu listu vlastnictví, který zahrnuje základní údaje o souboru souvisejících nemovitostí s totožným vlastníkem či spoluvlastníky, a lze jej poskytnout jak k aktuálnímu stavu, tak k okamžiku v minulosti. Jelikož je katastr nemovitostí veřejným seznamem, může každý požádat o výpis k jakékoliv nemovité věci v něm evidované.

Jak na daňový odpočet úroků z hypotéky

6.6.2019 Daně

Pokud splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete využít zaplacené úroky jako nezdanitelnou položku a snížit si tak odvod daně. Lze tak učinit po skončení kalendářního roku prostřednictvím daňového přiznání, které si podáte sami, popřípadě prostřednictvím ročního zúčtování daně, které zpracuje zaměstnavatel.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena