Banky.cz Slovník Zůstavitel

Co je to Zůstavitel

REKLAMA

Definice Zůstavitel

Zůstavitel je osoba, která se rozhodne, co se má stát s jejím majetkem po její smrti. Toto rozhodnutí může být stanoveno v závěti nebo v jiném právním dokumentu, jako je životní pojistka nebo důležité pokyny pro dědické řízení. Zůstavitel má možnost ovlivnit, jak bude jeho majetek rozdělen mezi dědice, a také může určit, kdo bude zodpovědný za správu jeho pozůstalosti. 

Role a povinnosti zůstavitele

Být zůstavitelem zahrnuje několik důležitých povinností a rozhodnutí:

1. Stanovení dědiců

  • Zůstavitel má právo rozhodnout, kdo bude jeho dědicem a jakým způsobem bude jeho majetek rozdělen. To může zahrnovat rodinné příslušníky, přátele nebo charitativní organizace.

2. Určení správce pozůstalosti

  • Zůstavitel může jmenovat osobu, která bude zodpovědná za správu jeho majetku po smrti. Tento správce zajistí, že majetek bude řádně rozdělen mezi dědice a splní všechny závazky zůstavitele.

Zůstavitel

Plánování pozůstalosti a dědictví

Zůstavitel může provádět plánování své pozůstalosti tak, aby dosáhl určitých cílů a zajišťoval, že jeho majetek bude rozdělen podle jeho přání:

1. Závěť a důležité dokumenty

  • Zůstavitel může vytvořit závěť, což je právní dokument, který stanovuje, jak má být jeho majetek rozdělen. Kromě závěti může použít i další dokumenty, jako jsou životní pojistky nebo důležité pokyny pro dědické řízení.

2. Daňové plánování

  • Zůstavitel může provádět plánování pozůstalosti tak, aby minimalizoval daňové povinnosti svých dědiců. To může zahrnovat využití daňových výjimek a odpočtů.

Měli byste vědět

  • Správce pozůstalosti má za úkol zajistit, že majetek bude rozdělen podle vůle zůstavitele a že budou dodrženy všechny právní povinnosti.

  • Plánování pozůstalosti může být procesem, který se vyvíjí v průběhu času, a mění se s životními okolnostmi zůstavitele. Je důležité pravidelně aktualizovat závěť a důležité dokumenty.

  • Mnoho zůstavitelů se obrací na právníky nebo finanční poradce, aby jim pomohli s plánováním pozůstalosti a zajištěním, že vše probíhá podle zákona.

Půjčka pro důchodce aneb jak a proč banky (ne)půjčují klientům nad 65-70 let

Půjčka pro důchodce aneb jak a proč banky (ne)půjčují klientům nad 65-70 let

28.5.2024 Půjčka

Půjčka pro důchodce je stále častěji využívaným typem spotřebitelského úvěru. Podívejte se, proč tomu tak je, čím se půjčky důchodcům vyznačují. Jsou půjčky k mání pro všechny důchodce, i ty invalidní, či jak je to s hypotékami. Je seniorská půjčka doménou jen nebankovních společností, anebo se dá získat i u banky?

Dotazy k Zůstavitel

Zdanění prodávané darované nemovitosti

12.3.2024 Daně
Dobrý den, v roce 2022 jsem darem získal od rodičů rodinný domek. Po smrti rodičů jsem domek v roce 2023 prodal. V letošním roce jsem chtěl podat daň z příjmu fyzických osob a předal jsem podklady účetnímu k vyhotovení. Účetní mne však překvapil s tím, že chce použít administrativní odhad, který je však o více jak polovinu nižší než je cena obvyklá. A z tohoto rozdílu mi vypočítal 15 % daň, která tak činí cca 800 000 Kč. K takovému postupu jsem nenašel nikde žádné informace a na můj dotaz na finančním úřadu v loňském roce mi bylo sděleno, že se daní pouze rozdíl ceny tržní v případě nabytí i prodeje. To bych daň neplatil, neboť tržní odhad ceny byl 9 000 000 Kč a cena prodejní 8 800 000 Kč. Kdybych měl danit podle účetního a měl bych tuto informaci, nikdy bych k prodeji domu nepřistoupil. Dobrý den, obecně se daní zisk (rozdíl mezi prodejní cenou a nabývací hodnotou). Který účetní Vám toto řeší - mzdová účtárna zaměstnavatele? Doporučuji využít placených služeb daňového poradce, který Vám případně doporučí i vyhotovení nového odhadu. Pokud byste nemovitost nedostal darem ale až v rámci dědického řízení, byl byste velmi pravděpodobně od zdanění osvobozen (do lhůt po osvobození by se počítala i doba, po kterou v nemovitosti bydlel zůstavitel).  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena