Banky.cz Banky.cz Štítky moravský peněžní ústav

moravský peněžní ústav

Změna MPU na banku

Družstevní záložna, resp. Spořitelní družstvo (dále jen SD) se přeměnila dnem 1.1. 2019 na banku tj. získala licenci od ČNB. Jako řádný člen jsem vložila do SD základní čl. vklad a také další členský vklad. Transformované SD se rozhodlo, že základní i další čl. vklad budou v nominální hodnotě zapsány jako akcie a bývalí členové SD se tak stanou akcionáři nově vzniklé banky. Ptám se: a) k jakému okamžiku mi vzniká právně nárok na podíl ze zisku SD (valná hromada v této věci bude rozhodovat až v dubnu 2019, o výplatě podílu je uvažováno jako o reálné, jen se čeká na výsledný VH za rok 2018) tj. zda k okamžiku ukončení účetního období tj. 31. 12. 2018, kdy jsem byla členem SD, nebo zda až k okamžiku schválení výplaty včetně % výše valnou hromadou bývalého SD b) neztrácím nárok na výplatu podílu na zisku SD za rok 2018, když si akcie nově vzniklé banky nechám zapsat do Centrálního registru cenných papírů pod příslušným ISIN dříve, než bude konaná valná hromada bývalého SD schvalující výplatu podílu (tj. dříve než v dubnu 2019)? c) abych neztratila nárok na výplatu podílu na zisku bývalého SD, musím držet akcie zapsané v CDCP nově vzniklé banky do doby konání valné hromady, která schválí výplatu podílu na zisku SD? Děkuji mnohokrát za vaší kvalifikovanou a rychlou odpověď. Čas jsou peníze a tento problém by jistě stál za to popsat v nějakém článku vydávaného periodika. Týká se několika tisíc členů bývalého SD. Pohodový denRychlé odkazy

Banky v ČR