Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník ČMRZB (Českomoravská záruční banka)

ČMRZB (Českomoravská záruční banka)

Definice ČMRZB (Českomoravská záruční banka)

Českomoravská záruční a rozvojová banka – Je banka, která je z převážné většiny vlastněna státem a jejím hlavním úkolem je podpora a rozvoj menších a středních podniků. 
Banka tak neposkytuje komerční úvěry, ale ve spolupráci s komerčními bankami většinou poskytuje záruky k investičním úvěrům žadatelů, nebo poskytuje příspěvky na snížení komerčních úrokových sazeb úvěrů.

Banky v ČR