Banky.cz Články Hypotéka Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit
12.6.2024 Hypotéka

Konec fixace hypotéky je pro řadu rodin důležitým okamžikem, protože se jim naskýtá jedinečná příležitost optimalizovat podmínky úvěru a ušetřit na splátkách značnou částku. Přečtěte si, co znamená fixace hypotéky, jak zvolit její délku a co dělat na konci fixace.

I když je hypotéka dlouhodobý závazek, její podmínky můžete pravidelně optimalizovat. Ke konci sjednané doby fixace máte několik možností. Pokud vám stávající banka nabídne zajímavé podmínky, stačí souhlasit a úvěr refixovat za výhodnějších podmínek. Můžete také celý úvěr u stávající banky doplatit, pokud vám konkurence nabídne lepší podmínky nebo máte připravené vlastní prostředky na úhradu celé hypotéky.

„Vždy je důležité pečlivě zvážit všechny možnosti a rozhodnout se pro tu nejvýhodnější variantu. Srovnávat je třeba nejen nabízené úrokové sazby, ale také zohlednit výši poplatků spojených s hypotékou a případně i další výhody,“ doplňuje Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Co znamená fixace hypotéky?

Fixací hypotéky se rozumí období, během kterého máte od banky garantovanou výši úrokové sazby. Po dobu trvání fixace se nemění výše měsíčních splátek úvěru, což přináší stabilitu do vašeho rodinného rozpočtu. Nabízeny jsou různé doby fixace, a to od jednoho roku až po deset let.

Fixace hypotéky je zásadní pro finanční plánování rodiny, protože určuje, kolik budete měsíčně splácet. Stabilní úroková sazba zaručuje, že vaše splátky zůstanou stejné, bez ohledu na vývoj úrokových sazeb na trhu. To vám umožňuje přesně plánovat svůj rozpočet a vyhnout se neočekávaným výdajům.

Délka fixace hypotéky

Délka fixace je jedním z nejdůležitějších parametrů hypotéky. Krátkou fixaci, tedy do 5 let, lze považovat za atraktivní volbu, protože obvykle přináší o něco nižší úrokovou sazbu ve srovnání s delšími fixacemi. Výhodou kratší fixace je také její flexibilita – hypotéku lze na konci fixace snadno a bez velkých dodatečných výdajů refinancovat nebo celou předčasně splatit. Na druhé straně je třeba počítat s vyšším rizikem, že po skončení fixace budou tržní sazby podstatně vyšší.

Dlouhé fixace, například na 10 let, poskytují především dlouhodobou jistotu neměnné splátky. To může být výhodné v období, kdy se očekává růst úrokových sazeb. Na druhé straně delší fixace často přináší vyšší úrokovou sazbu ve srovnání s kratší fixací. Banky si tak kompenzují riziko spojené s dlouhodobým zafixováním sazby. Další nevýhodou je menší flexibilita – pokud byste chtěli hypotéku refinancovat nebo předčasně splatit, mohou být s tím spojeny vyšší poplatky a sankce.

Jakou zvolit délku fixace hypotéky?

Volba mezi krátkou a dlouhou fixací tedy závisí na vaší finanční situaci, plánech a ochotě podstoupit riziko. Miroslav Majer k fixaci dodává: „Kratší fixace může být vhodná pro ty, kteří očekávají stabilní nebo klesající úrokové sazby a chtějí si ponechat možnost hypotéku častěji refinancovat či splatit.  Delší fixace je naopak ideální pro ty, kteří preferují dlouhodobou stabilitu splátky a jsou ochotni akceptovat vyšší úrokovou sazbu za větší jistotu.

Nejlepší hypotéka online

Co dělat na konci doby fixace?

Na konci fixace máte jedinečnou možnost jednat s bankou o nových podmínkách hypotéky. Můžete dosáhnout snížení úrokové sazby, dohodnout se na prodloužení nebo zkrácení doby splácení, případně změnu dalších podmínek úvěru. Banky jsou často ochotné vyjednávat, aby si udržely své klienty, takže neváhejte využít této příležitosti.

TIP: Vaše finanční situace zřejmě nezůstane po celou dobu splácení úvěru na bydlení stejná. Na konci fixace máte možnost přehodnotit své aktuální potřeby a cíle a přizpůsobit podmínky hypotéky tak, aby lépe odpovídaly vaší aktuální situaci.

Abyste získali co nejvýhodnější podmínky hypotéky i na další období fixace, stačí dodržet několik jednoduchých kroků.

Zkontrolujte podmínky hypotéky

Po několika letech splácení úvěru si už zřejmě nebudete přesně pamatovat, jak je smlouva o hypotéce nastavena. Minimálně tři měsíce před vypršením stávající fixace si znovu nastudujte smluvní dokumentaci. Poznačte si především přesné datum konce fixace a aktuální výši úrokové sazby. Vyplatí se také zjistit, jaké jsou aktuální bankovní poplatky.

Proveďte srovnání hypotéky

Důležitým bodem je srovnání aktuálních nabídek bank. Abyste rychle získali detailní přehled, snažte se sledovat celý hypoteční trh. Využít k tomu můžete různé online srovnávače hypoték a hypoteční kalkulačky, které vám mohou pomoci nezávisle porovnat nabídky od různých bank a poskytovatelů hypoték. Rovněž můžete využít služeb hypotečního poradce.

Kontaktujte svou banku

Spojte se s vaší bankou a zjistěte, jaké podmínky vám může nabídnout pro další fixační období. Banky často nabízejí speciální sazby pro stávající klienty, které mohou být výhodnější než standardní nabídky. Porovnejte různé fixační období, úrokové sazby a případné další výhody spojené s refixací.

Refixace u stávající banky vám může přinést nižší úrokovou sazbu a tím snížit vaše měsíční splátky. Tímto způsobem můžete ušetřit tisíce korun ročně, které můžete využít na jiné důležité výdaje nebo investice.

Zvažte refinancování hypotéky

Pokud vaše současná banka nenabízí výhodné podmínky, zvažte převedení hypotéky do jiné banky. Refinancování může přinést nejen nižší úrokovou sazbu, ale celkově lepší podmínky.

Chci spočítat refinancování

Vyberte nejvhodnější možnost

Administrativně nejjednodušší je přistoupit na nové podmínky stávající banky a setrvat u ní i po další fixační období. Pokuste se tedy vyjednat co nejvýhodnější podmínky! Pokud se ovšem rozhodnete převést úvěr do jiné banky, vyčíslete si dopředu celkovou úsporu na hypotéce. Kromě sazby hypotéky berte v potaz i další náklady na refinancování.

Abyste si zajistili co nejvýhodnější podmínky hypotéky i pro budoucí období fixace, je nejdůležitější jednat. Včasné rozhodnutí vám může ušetřit nemalé peníze a přinést větší klid a stabilitu do vašeho rodinného rozpočtu.

Refinancování ke konci fixace

Nejpozději tři měsíce před vypršením doby fixace byste měli od stávající banky získat nabídku s novou úrokovou sazbou pro další období. Pokud se rozhodnete převést hypotéku k jiné bance, načasujte si tento krok ke konci fixace. V tomto případě se nemusíte obávat vysokých sankcí či jiných poplatků za přechod k jiné bance.

Další situace, kdy je možné ze zákona splatit hypotéku předčasně bez poplatku:

 • Do 3 měsíců od sdělení nové výše úrokové sazby vaší bankou.
 • V případě úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo invalidity (pozn. klienta banky či jeho manžela/manželky).
 • V rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení úvěru.
 • U úvěru poskytnutého formou možnosti přečerpání.

Nejlepší hypotéka online

Refinancování hypotéky v době fixace

Novela zákona o spotřebitelském úvěru podstatně zdražila refinancování hypoték před koncem sjednané doby fixace. Od 1. září 2024 si může banka naúčtovat až 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru 1 rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru.

U spotřebitelského úvěru na bydlení nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,25 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru za každý započatý rok zbývající do konce období fixace, nejvýše však 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

Co je potřeba k refinancování hypotéky?

K refinancování hypotéky si připravte především aktuální úvěrovou smlouvu. Dále budete potřebovat odhad nemovitosti, který určí její aktuální tržní hodnotu. Připravte se také na to, že při refinancování hypotéky bude banka posuzovat vaši bonitu, dále může požadovat nové odhady nemovitosti a úhradu administrativních poplatků.

Výhody refinancování

 • Nižší úroková sazba: Snížení měsíčních splátek díky lepší úrokové sazbě.
 • Snížení celkových nákladů: Při refinancování lze ušetřit i na poplatcích spojených s hypotékou.
 • Výhodnější podmínky: Možnost vyjednat flexibilnější splácení a nižší poplatky.
 • Zkrácení doby splácení: Rychlejší splacení hypotéky a snížení celkových výdajů.
 • Získání dalších výhody: Například na ostatní produkty a služby v rámci banky.

Nevýhody refinancování

 • Administrativní a časová náročnost: Při refinancování je třeba srovnat nabídky několika bank a spočítat výši úspory.
 • Sankční poplatky: V případě refinancování v době fixace
 • Riziko zhoršení podmínek: Možné nevýhodné podmínky nového úvěru, pokud nejsou nabídky pečlivě srovnány.

Předčasné splacení hypotéky

Předčasné splacení hypotéky znamená, že splatíte celý úvěr nebo jeho určitou část před dohodnutým termínem splatnosti. To může být výhodné v situacích, kdy máte k dispozici volné peníze, například z prodeje nemovitosti, dědictví nebo úspor. Předčasné splacení vám může pomoci snížit celkovou výši zaplacených úroků.

I předčasné splacení je třeba správně načasovat. Banky si totiž za předčasné splacení hypotéky v době fixace mohou účtovat poplatky a sankce. Proto se vyplatí vyčkat na konec fixace. Jednou ročně (pozn. měsíc před takzvaným výročním smlouvy) můžete složit mimořádnou splátku ve výši až 25 % zbývající jistiny.

ANKETA k článku Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

Refinancovali jste v minulosti hypotéku?

Počet odpovědí: 65

KOMENTÁŘE k článku Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Vývoj úrokových sazeb hypoték

Vývoj úrokových sazeb hypoték

12.7.2024 Hypotéka

Úrokové sazby hypoték prožívají poměrně turbulentní období. Poté, co se v roce 2020 přiblížily k historickým minimům, začaly opět růst. A to k téměř rekordním výškám. V roce 2023 vyskočily skoro k  6 %. Aktuálně ale znovu klesají. Podívejte se, co vývoj úrokových sazeb hypoték ovlivnilo a jak se úroky v posledních letech měnily.

Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

12.6.2024 Hypotéka

Konec fixace hypotéky je pro řadu rodin důležitým okamžikem, protože se jim naskýtá jedinečná příležitost optimalizovat podmínky úvěru a ušetřit na splátkách značnou částku. Přečtěte si, co znamená fixace hypotéky, jak zvolit její délku a co dělat na konci fixace.

Jakými způsoby můžete financovat vlastní bydlení?

Jakými způsoby můžete financovat vlastní bydlení?

27.5.2024 Hypotéka

Podle průzkumu, který proběhl v roce 2023, je pro mnoho Čechů jedním z jejich životních cílů pořízení vlastního bydlení. V některém z typů vlastního bydlení aktuálně žijí takřka tři čtvrtiny Čechů, vůbec nejčastěji se jedná o rodinný dům. V nájmu v současné době bydlí okolo 20 % lidí, více než polovina Čechů bydlících v nájmu, chce do vlastního. Jak financovat vlastní bydlení? Možností je hned několik.

Příprava na kolaudaci: Nezbytné kroky a dokumenty

Příprava na kolaudaci: Nezbytné kroky a dokumenty

22.5.2024 Hypotéka

Z průzkumu z loňského roku vyplynulo, že pět procent Čechů staví nebo se v následujících letech chystá postavit rodinný dům. Plánujete stavbu domu i vy? V tom případě vás čeká kolaudace. Kolaudační rozhodnutí je klíčové pro zákonné užívání stavby a zajištění bezpečnosti. Jak kolaudace probíhá a bez jakých dokumentů se neobejdete?

Je možné získat hypotéku s negativním záznamem v registru?

Je možné získat hypotéku s negativním záznamem v registru?

21.5.2024 Hypotéka

Plánujete si vzít hypotéku na bydlení, ale máte negativní záznam v registru dlužníků? V tom případě vás pravděpodobně zajímá, jak banky na záznamy v registrech nahlížejí a jestli existuje šance, že vám banka i přes negativní záznam vaši žádost schválí. Připravili jsme si pro vás přehledné shrnutí toho, jak je to s hypotékou v případě negativního záznamu v registru dlužníků.

Z naší bankovní poradny

Hypotéka, životní pojištění a úmrtí

Dobrý den, můj nezletilý syn zdědí dům s hypotékou po svém otci. Hypotéka byla pojištěná, ale pojišťovna dosud (5 měsíců od úmrtí) nevyplatila pojistné plnění bance, protože ještě není závěrečný protokol od Policie, čeká se na znalecký posudek k dopravní nehodě). Dědické řízení stále nebylo projednáno a splátky hypotéky jsou stále inkasovány z účtu zemřelého, kde už ale pomalu dochází peníze na splácení. Banka se vyjádřila, že zastavila sankční úročení splátek po splatnosti a zasílání upomínek. Obávám se ale, že pokud dojdou na účtu prostředky a úvěr nebude splácen do ukončení dědického řízení, bude banka uplatňovat úroky z prodlení, je to tak? V případě uhrazení úvěru z pojistného plnění prý pak vzniklý přeplatek vyplatí synovi, jenže ono hrozí, že pojistné plnění bude spíše kráceno. Děkuji za jakoukoli radu k tématu a na co si dát pozor. Dobrý den, proč by pojistné plnění mělo být kráceno? Došlo-li k pojistné události pro kterou byla pojistka sjednána, pak při splnění podmínek pojištění není důvod pro krácení nebo nevyplacení pojistného plnění. Mohou samozřejmě nastat extrémní situace, kdy si např. sjednáte životní pojištění a následně spácháte sebevraždu. V takovém případě by pojišťovna mohla výplatu odmítnout.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Po rozchodu nechci přítelovi ručit

Pokračování dotazu č. 15239: Dobrý den, jaktože nejsem účastníkem vztahu, když je tam můj podpis? Život se mění a s nim i potřeby, tj já mam podíl ve spoluvlastnictví a potřebuji jinou hypotéku a ráda bych svým polovičním podílem ručila. Existuje tedy možnost, jak lze zrušit můj souhlas na zástavě ex-partnera a co by to mělo za důsledky (nechci abychom museli ten byt prodávat, ani jeden - to není mým záměrem)? Popř. jak si zajistit hypotéku na svoji polovinu u své banky, která mi zařídí lepší podmínky, než ta jeho? Děkuji. A dále, zda budu potřebovat jeho souhlas, jelikož ten nyní nezískám a potřebuji hypotéku. Dobrý den, váš podpis je pravděpodobně jen na zástavní smlouvě (ručíte ex-příteli za hypoteční úvěr) a nikoliv na úvěrové smlouvě (úvěr si dle vašeho vyjádření bral přítel bez Vás)? Život se samozřejmě mění, ale jednou jste se zástavou nemovitosti souhlasila a nemůžete teď přijít do banky a říct "s přítelem jsem se rozešla, už mu nechci ručit". Banka nemůže nést riziko vašeho rozchodu a není pro ni vůbec podstatné, kdo s kým chodí/nechodí či v jakém je příbuzenském vztahu. Rozchod (na rozdíl od rozvodu) není právně definován a nejsou s ním spojena žádná práva (majetková, vyživovací) ani povinnosti. Shrnutí: nelze zrušit souhlas se zástavou (se zrušením zástavy by musela souhlasit banka, tedy přítel by ji musel dát do zástavy jinou nemovitost)za hypotéku nelze ručit podílem na nemovitosti (i pokud by přítel dal bance do zástavy jinou nemovitost a zástava na vašem bytě by se zrušila, nemohla byste svou polovinou ručit za úvěr jinde - to by musel přítel dát svou polovinu do zástavy za vaši hypotéku) Případně doporučuji náš článek Hypotéka a rozvod.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte. Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější. V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %. Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku. Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit. Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu. Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem. Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

90% Hypotéka

Až 90 procent z ceny nemovitosti, kterou ručíte. Přesně tolik si můžete půjčit na hypoteční úvěr. Abyste ale 90% hypotéku dostali, musíte splnit několik požadavků. Jsou to zejména základní podmínky pro získání hypotéky – tedy například: věk,příjemči bonita.Oproti nižším půjčkám ale musíte u 90% hypotéky počítat s méně výhodnými podmínkami. Protože má hypotéka pokrýt 90 procent z ceny nemovitosti, je pro banku riskantnější než menší úvěry. A proto poskytovatelé toto riziko obvykle kompenzují vyšším úrokem. Pro většinu lidí je přitom 90% hypotéka nejvyšší možná. Podle pokynů České národní banky mohou poskytovatelé víc peněz půjčit jen v 5 procentech případů. Potřebujete tak mít naspořeno alespoň 10 procent z kupní ceny. V praxi to vypadá tak, že u bytu za 3 000 000 korun získáte maximálně 2 700 000 korun. Zbytek doplatíte vy. Pokud si chcete pomocí hypotéky půjčit víc než 90 procent z ceny domu či bytu, musíte ručit více nemovitostmi. V takovém případě stoupne hodnota zástavy, ze které se půjčka počítá. Výhodou je, že se tím pádem můžete dostat na nižší LTV (obvykle do 80 %) a získáte tak nižší úrok než u 90% hypotéky. Pokud jste například původně ručili bytem za 2 500 000 korun a nyní k němu přidáte další byt ve stejné ceně, stoupne hodnota zástavy na 5 000 000 korun. U hypotéky na zmíněných 2 500 000 tak bude LTV 50 %. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena