Banky.cz Články Pojištění Jak správně nastavit pojištění nemovitosti

Jak správně nastavit pojištění nemovitosti

Jak správně nastavit pojištění nemovitosti
18.9.2023 Pojištění

Výdaje na opravu nemovitosti zničené požárem, povodní nebo vichřicí se mohou vyšplhat do milionových částek. Poradíme vám, jak nemovitost správně pojistit, na jaká rizika nesmíte zapomenout, jak vysokou zvolit pojistnou částku a jak předejít podpojištění nemovitosti.

REKLAMA

Téměř polovina Čechů riskuje, že si nenadálé škody na vlastní nemovitosti zaplatí z vlastní kapsy. Naznačují to data získaná v rámci průzkumu České asociace pojišťoven, ze kterého vyplynulo, že jen 55 procent Čechů chrání svou nemovitost pojištěním. 

Dalším znepokojujícím zjištěním je, že výše pojistných limitů je správně nastavena pouze u třetiny uzavřených smluv. Podle údajů pojišťoven jsou nemovitosti nejčastěji podpojištěny o 20 až 49 procent. 

Na pravidelnou aktualizaci pojistné smlouvy lidé často zapomínají. V případě škody u podpojištěné nemovitosti pojišťovna nevyplatí dostatek peněz na financování potřebných oprav.  

Aby pojištění nemovitosti splnilo svůj účel, přinášíme vám několik užitečných rad a tipů, jak ho správně nastavit. V článku vysvětlíme i nejdůležitější pojmy ze slovníku pojišťoven, které se vám při uzavírání smlouvy budou hodit.

Co je pojištění nemovitosti

Kdo má majetek, musí přemýšlet o jeho pojištění. Pokud vlastníte například rodinný dům, chalupu, chatu nebo byt, měli byste se zajímat především o pojištění nemovitosti a domácnosti. Pojišťovny tyto základní pojistné produkty zařazují do skupiny neživotních pojištění. Sjednat si je můžete buď samostatně, nebo společně v rámci jednoho komplexního balíčku pojištění domova. 

Jaký je rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti?

Pojištění nemovitosti chrání hlavní stavbu jako takovou, tedy budovu od jejich základů přes stěny, okna, dveře, střechu až po komín. Zjednodušeně se toto pojištění vztahuje na vše, co je pevnou součástí stavby. 

Pojištění domu by mělo krýt i škody na takzvaných vedlejších stavbách. V praxi se může jednat například o garáž, stodolu, oplocení, kůlnu, skleník či bazén. Pojištění nemovitosti se může vztahovat nejen na již dokončené nemovitosti, ale také domy rozestavěné či v rekonstrukci. Tuzemské pojišťovny nabízejí různé varianty a typy pojištění nemovitosti.

Pojištění domácnosti naopak chrání vnitřní vybavení vašeho domova. Konkrétně jde například o nábytek, elektroniku, sportovní vybavení nebo obrazy. Nemusí se jednat pouze o majetek, který máte přímo v bytě či rodinném domě. Pojištění bytu se může vztahovat i na majetek uložený ve společných prostorách domu (např. kolárny, prádelny, sklepní kóje apod.).

S pojištěním nemovitosti a domácnosti se vyplatí sjednat také pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti a pojištění občanské odpovědnosti. Poslední dvě zmíněná pojištění vás ochrání v situacích, kdy způsobíte škodu někomu jinému.

Kdy je pojištění nemovitosti povinné

Pojištění nemovitosti si musíte sjednat v případě, kdy k jejímu financování využijete hypotéku. Jedná se totiž o jednu ze základních podmínek pro čerpání hypotečního úvěru. Banka se tímto pojištěním chrání pro případ výrazného poškození nemovitosti v zástavě. 

Pokud nemovitost neslouží jako záruka za úvěr, je rozhodnutí, zda si sjednáte pojištění domu pouze na vás. I když je v tomto případě pojištění nemovitosti dobrovolné, vyplatí se ho uzavřít vždy. Pojištění totiž slouží jako ochrana majetku a poskytne vám finanční zajištění v řadě nenadálých životních situacích.

TIP: Jak pojistit dům či byt s více majiteli? Pojištění bytového domu je řešeno v rámci jedné pojistné smlouvy. Pojištění nemovitosti s více majiteli sjednává bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ). Individuálně si můžete sjednat pojištění nemovitosti, domácnosti i odpovědnosti. 

Jak funguje pojištění nemovitosti?

Princip pojištění je velmi jednoduchý. Na základě srovnání pojištění nemovitosti si vyberete vhodný pojistný produkt, s pojišťovnou uzavřete smlouvu a začnete pravidelně platit vypočtené pojistné. V pojistné smlouvě jsou podrobně popsány veškeré podmínky a parametry pojištění nemovitosti, především pak šíře pojistných rizik a výše pojistných částek. 

V případě škody nahlásíte pojistnou událost, doložíte rozsah škod a po dokončení šetření získáte od pojišťovny sjednanou finanční náhradu (tzn. pojistné plnění). Abyste získali dostatek peněz na potřebné opravy nemovitosti, je nutné věnovat pozornost nastavení pojistné smlouvy. 

Důležité pojistné pojmy

V pojistné smlouvě najdete řadu pojmů, jejichž význam vám nemusí být zcela jasný. Abyste řeči pojišťoven porozuměli, přinášíme vám výběr základních pojistných pojmů.

Pojistník – jako pojistník je v pojistné smlouvě označena fyzická nebo právnická, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistiteli pojistné.

Pojistitel – je právnická osoba (tzn. pojišťovna), která má oprávnění k provozování pojišťovací činnosti v České republice.

Pojistná rizika – seznam nahodilých událostí uvedených v pojistné smlouvě.

Pojistná částka – nejvyšší možná finanční částka, kterou vám může pojišťovna vyplatit v případě vzniku škody (tzn. pojistné události).

Pojistná událost – je nahodilá událost uvedená v pojistné smlouvě nebo zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává. 

Životní pojištění od expertů

Pojistné plnění – částka, kterou pojišťovna vyplatila v souvislosti s pojistnou událostí.

Spoluúčast – finanční částka, kterou se sami podílíte na pojistné události. Částka může být určena buď konkrétní sumou, nebo je vyjádřena procentem. 

Obmyšlená osoba – osoba, určená pojistníkem, které při pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

Jak nejlépe pojistit nemovitost

Při výběru pojištění je klíčový rozsah pojistných rizik, nastavení pojistných částek a výluky z pojištění. Jako první se zamyslete, které události mohou nejvíce poškodit vaši nemovitost. Vysoké škody obecně způsobí požár, výbuch, zemětřesení, vichřice, povodeň či záplava nebo sesuv půdy. Značné škody na majetku vznikají i při krupobití, pádu stromů nebo po nárazu vozidla do domu. 

Pozornost věnujte především těm rizikům, která vaši nemovitosti bezprostředně hrozí. Pokud například bydlíte v blízkosti řeky či jiné vodní plochy, zajímejte se o nastavení pojištění proti povodním. V posledních letech se stále častěji setkáváme například se silnými vichřicemi či dokonce tornády. Kvalitní pojištění přírodních katastrof se tedy v současné době jistě vyplatí. 

Pojišťovny zpravidla nabízí více úrovní pojištění nemovitosti. Rozdíl je v rozsahu pojištěných rizik. 

Mezi základní rizika při pojištění nemovitosti se řadí: 

 • Požár, kouř, výbuch, přímý úder blesku

 • Vichřice, krupobití

 • Povodeň, záplava

 • Sesuv půdy, zřícení skal

 • Pád stromů a stožárů

 • Zemětřesení

 • Zřícení lavin, tíha sněhu či námrazy

 • Náraz vozidla

Při výběru pojištění přihlédněte k úrovni a stavu vaší nemovitosti. Češi v dnešní době instalují na své domy například fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla. Tyto investice vyjdou na statisíce a je nutné je zohlednit v pojistné smlouvě. Poradíme, jak správně pojistit solární panely a tepelné čerpadlo.

Rozsah rizik u pojištění nemovitosti financované hypotékou

Pokud vkládáte nemovitost do zástavy bance, je nutné ji pojistit minimálně na základní rizika včetně vodovodních škod. U nemovitostí ve druhé a vyšší povodňové zóně banky požadují také připojištění proti povodním a záplavám.

Životní pojištění od expertů

A jak stanovit cenu nemovitosti pro pojištění? Nemovitost může být pojištěna na hodnotu vycházející z odhadu, podle výše úvěru nebo stanovením konkrétní pojistné částky přímo v úvěrové smlouvě. 

Pojištění nemovitosti

Nastavení pojištění nemovitosti

U pojištění nemovitosti věnujte pozornost nejen rozsahu rizik, ale také výši pojistných částek. Pojišťovny pracují jak s celkovým limitem pro celou stavbu, tak i dílčími limity pro jednotlivá rizika. V praxi to může vypadat například tak, že zatímco celý dům je pojištěn na 10 milionů korun, v rámci připojištění skel je limit nižší (např. 50, 100 nebo 250 tisíc korun). Výše nastavených limitů skel je důležitá například pro majitele domů s velkými francouzskými okny. Oprava poničených skel je totiž velmi drahá. 

Pojistné limity nejsou u jednotlivých pojišťoven nastaveny stejně a nabídky se tedy vyplatí pečlivě srovnávat. Na trhu najdete i pojišťovny, které nabízí bezlimitní pojištění nemovitosti. 

Na co si dát pozor při pojištění nemovitosti?

U každého pojištění najdete seznam výluk. Jedná se o situace, kdy si pojišťovna vyhrazuje právo krátit či dokonce odmítnout výplatu pojistného plnění. Přečtěte si v pojistné smlouvě, o jaké situace se jedná!

Hodnota nemovitosti se v čase mění. Po uplynutí několika let již nemusí rozsah rizik a výše pojistných částek odpovídat realitě. I když pojišťovny běžně provádí valorizaci (indexaci) pojistné částky, vyplatí se minimálně jednou za dva roky před výročím smlouvy (pozn. den, kdy byla smlouva sjednána) zkontrolovat její nastavení.

Předejdete tak riziku podpojištění nemovitosti, tedy situaci, kdy je sjednaná pojistná částka nižší než aktuální hodnota nemovitosti. V případě škody u podpojištěné nemovitosti nemusí náhrada škody od pojišťovny pokrýt nutné opravy. 

Smlouvu aktualizujte i poté, co jste provedli větší rekonstrukci či modernizaci domu. 

Co dělat v případě pojistné události

Prvním krokem u každé pojistné události je hlášení škody. Vzdáleně můžete využít speciální telefonní číslo pojišťovny pro hlášení škod, e-mail, internetové stránky či aplikaci pro online hlášení škod. Pojistnou událost můžete nahlásit i osobně na pobočce pojišťovny. 

Pracovník pojišťovny vám sdělí veškeré podrobnosti ohledně zdokumentování škod. Vysvětlí vám také postup likvidace pojistné události. Pokud škodu zavinila třetí osoba, přivolejte na místo policii. Například pomalovanou fasádu domu policista zdokumentuje a záznam využijete jako podklad pro pojišťovnu. 

Při hlášení pojistné události se vám bude hodit:

 • Číslo vaší pojistné smlouvy

 • Jméno a adresa pojistníka

 • Místo, datum a čas pojistné události

 • Základní informace o rozsahu škod

Veškeré škody je třeba řádně zdokumentovat. Základem je dostatek kvalitních fotografií nebo video, které věrohodně zachycuje rozsah škod. Sepište si také seznam všech poškozených, zničených či odcizených věcí a připravte si dokumenty k určení jejich hodnoty. 

Po zdokumentování události se vyplatí počkat na likvidátora pojišťovny. Pokud ovšem hrozí další škody, můžete samozřejmě začít s úklidem okamžitě. Likvidátor pojišťovny při takzvané obhlídce posoudí rozsah a výši škod.  Po zpracování pojišťovnou získáte odpovídající pojistné plnění.

REKLAMA

ANKETA k článku Jak správně nastavit pojištění nemovitosti

Máte pojištěnou nemovitost?

Počet odpovědí: 119

KOMENTÁŘE k článku Jak správně nastavit pojištění nemovitosti

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Co ovlivňuje cenu životního pojištění: Kompletní průvodce

Co ovlivňuje cenu životního pojištění: Kompletní průvodce

10.7.2024 Pojištění

Chcete ušetřit na životním pojištění? Zjistěte, jak váš věk, zdraví, profese a dokonce i koníčky ovlivňují cenu pojistky. Naučíme vás, jak vybrat nejlepší životní pojištění pro vaše potřeby a zároveň ušetřit peníze. Kompletní průvodce vám odhalí triky a tipy, jak vybrat správné krytí rizik, jak optimalizovat náklady na životní pojištění a jak využít všechny dostupné slevy.

Co ovlivňuje cenu pojištění a jak ji snížit?

Co ovlivňuje cenu pojištění a jak ji snížit?

2.7.2024 Pojištění

Získat co nejlepší krytí za co nejmíň peněz. Takovou představu má snad každý člověk, který hledá novou pojistku. Ve skutečnosti to ale není tak jednoduché. Cenu pojištění totiž ovlivňuje například váš věk nebo zabezpečení majetku. Podívejte se, co všechno hraje roli a jak cenu pojištění snížit.

Pojištění pozemku: Proč a jak ho sjednat

Pojištění pozemku: Proč a jak ho sjednat

28.6.2024 Pojištění

Pojištění nemovitosti zahrnuje také pojištění pozemku, který čelí různým hrozbám. Rizika jako kontaminace půdy chemickými látkami, zaplavení bahnem po silných deštích nebo sesuvy půdy mohou způsobit škody, které je možné pokrýt pojištěním. Pozemek nelze pojistit samostatně, ale je zahrnut v rozsáhlém pojištění nemovitosti.

Kompletní průvodce pojištěním auta pro cesty do zahraničí

Kompletní průvodce pojištěním auta pro cesty do zahraničí

19.6.2024 Pojištění

Plánujete cestu autem do zahraničí? Ať už se chystáte na krátký výlet nebo delší dovolenou, je důležité mít správné pojištění, které vás ochrání před nečekanými událostmi v cizině. V tomto článku se podíváme na různé typy pojištění auta do zahraničí, důležitá připojištění a jak si vybrat to nejlepší pojištění pro vaše potřeby. Vždycky zohledněte, kam cestujete, jak dlouho budete pryč a v čem všem chcete mít krytá záda.

Kompletní průvodce pojištěním cizinců v ČR

Kompletní průvodce pojištěním cizinců v ČR

23.5.2024 Pojištění

Zdravotní pojištění, povinné ručení nebo třeba pojištění domácnosti. Produkty, které jsou pro řadu Čechů zcela běžné. Jak je to ale s pojištěním cizinců v ČR? Víte, bez kterých pojištění se neobejdete a jak si je sjednat?

Z naší bankovní poradny

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena