Banky.cz Články Pojištění Jak vybrat a nastavit úrazové pojištění

Jak vybrat a nastavit úrazové pojištění

11.10.2023 Pojištění

Víte, co mají společného namrzlý chodník, přehlédnutý schod nebo příliš soutěživý kamarád? I takové zdánlivé drobnosti mohou vést k vážným úrazům. A ty pak k trvalým následkům nebo například invaliditě. A také k propadu příjmů. Jak tomu čelit? Se správným úrazovým pojištěním.

Právě úrazové pojištění vám dá peníze, které vám pomůže výpadek příjmů dorovnat.

V případě úmrtí navíc zajistí vaši rodinu a pomůže jí složitou situaci zvládnout.

Kdo úrazové pojištění využije

Možná si myslíte, že úrazové pojištění je hlavně pro sportovce. Nebo pro lidi, kterým hrozí zranění při práci.

Ve skutečnosti má smysl, i když nejste zrovna profesionální atlet, rekreační fotbalista nebo tesař. Každý totiž může uklouznout na namrzlém chodníku a zlomit si nohu.

Úrazové pojištění vám přitom pomůže zajistit prostředky, když vinou úrazu:

 • budete v pracovní neschopnosti,

 • zůstanete invalidní

 • nebo máte trvalé následky.

Díky úrazovému pojištění získáte peníze nejen na běžné výdaje, ale také na pořízení zdravotních pomůcek. Nebo na nutné stavební úpravy, pokud po úrazu zůstanete na invalidním vozíku.

Kdy si úrazové pojištění sjednat

Se sjednáním úrazového pojištění příliš neotálejte. Mladí lidé v dobrém zdravotním stavu totiž zaplatí za pojištění méně než starší lidé, kteří už prodělali několik úrazů.

Navíc většinou získají širší pojistné krytí.

Jak je to možné?

Jednoduše. Pojišťovny často zohledňují starší úrazy a odmítají pojistit ty části těla, které jste si už dřív poranili. Případně u nich máte nižší pojistnou částku.

Pokud si tedy utrhnete meniskus na pravé noze a později požádáte o sjednání úrazového pojištění, hrozí, že úrazy pravého kolena pojišťovna odmítne krýt.

Úrazové pojištění vs. životní pojištění

Pokud si plánujete sjednat úrazové pojištění, promyslete si, jestli se vám nevyplatí spíš životní pojistka. Kromě škod na zdraví způsobených úrazem řeší také onemocnění a jejich následky.

Pomůže vám tedy, i když proděláte mrtvici a zůstanete invalidní. Úrazové pojištění přitom na podobné situace nemyslí.

Životní pojištění vám vyplatí pojistné plnění například při:

 • hospitalizaci,

 • pracovní neschopnosti,

 • trvalých následcích

 • nebo invaliditě.

A vašim blízkým zajistí peníze v případě vaší smrti.

V praxi to znamená, že vám životní pojištění nabídne širší krytí. Zároveň je ale o něco dražší než úrazová pojistka.

Kdy vám úrazové pojištění pomůže

Úrazové pojištění kryje řadu rizik. Sami si z nich zvolíte ta, která chcete do pojistky zahrnout.

Obvykle máte na výběr z pojištění:

 • smrti následkem úrazu,

 • invalidity způsobené úrazem,

 • trvalých následků úrazu,

 • léčby úrazu

 • a hospitalizace.

Pojištění smrti následkem úrazu

Tato pojistka zajistí vašim blízkým peníze v případě, že zemřete na následek úrazu. Sami přitom určíte obmyšlené osoby – tedy lidi, kterým má pojišťovna vyplatit pojistné plnění.

Je jen na vás, jestli zvolíte jednoho člověka, nebo jich bude víc. Jen o tom těmto lidem nezapomeňte říct – po vaší smrti se totiž musí pojišťovně sami přihlásit.

Obmyšlené můžete samozřejmě kdykoliv změnit.

Pojištění pro případ smrti řeší i případy, kdy na úraz nezemřete ihned, ale až po nějaké době. Zároveň stanovuje přesné časové období, ve kterém je takové úmrtí vnímané ještě jako následek úrazu. Obvykle je to 1 rok.

Pojištění pro případ invalidity

U pojištění pro případ invalidity dostanete pojistné plnění vy sami a jeho výše závisí na stupni invalidity. V České republice rozlišujeme 3:

 • invalidita 1. stupně – při poklesu pracovní schopnosti o 35–49 %,

 • invalidita 2. stupně – při poklesu pracovní schopnosti o 50–69 %,

 • Invalidita 3. stupně – při poklesu pracovní schopnosti o nejméně 70 %.

Pro každý z těchto stupňů zvolíte pojistnou částku zvlášť. Zároveň se můžete pojistit například jen na třetí stupeň.

Úrazové pojištění - stupně invalidity

Pojištění trvalých následků

Také pro pojištění trvalých následků stanovíte speciální pojistnou částku. Vyplacené pojistné plnění se od ní ale může velmi výrazně lišit – podle toho, jak závažné následky skutečně jsou.

Každá pojišťovna vychází ze svých oceňovacích tabulek, ve kterých hodnotí jednotlivé následky konkrétní procentuální hodnotou. Ta říká, jak velkou část z pojistné částky v dané situaci dostanete.

Pokud je tedy u ztráty ruky v zápěstí uvedená hodnota 60 %, dostanete 60 % z pojistné částky.

Využijte progresi

Poskytovatelé obvykle pracují také s takzvanou progresí. Při ní se procentuální hodnota násobí předepsaným koeficientem.

Jak to funguje v praxi?

Představte si, že jste pojištěni na 1 000 000 korun a přijdete o celou paži. Pojišťovna takový úraz ohodnotí 70 %. Podle tabulky progrese pak k takové hodnotě patří koeficient 6.

Pokud byste neměli pojištění s progresí, dostali byste 700 000 korun – 70 % z pojistné částky. Když ho ale máte, dostanete šestinásobek této částky – 4 200 000 korun.

Získáte tak víc, než je vaše pojistná částka.

Pojištění léčby úrazu

V tomto případě vám pojišťovna vyplatí denní odškodné za každý den léčby. Tato částka vám pomůže dorovnat výpadek příjmu, když kvůli léčbě úrazu nemůžete pracovat.

Počítejte ale s tím, že každá pojišťovna stanovuje maximální dobu léčení, za kterou vám pojistné plnění vyplatí. Může to být například 30 dní.

Když dobu léčby překročíte, získáte peníze jen za 30 dní.

Pojištění hospitalizace

Pojištění pro případ hospitalizace funguje podobně jako pojistka léčby úrazu. Také v tomto případě totiž dostáváte denní odškodné.

Často ale bývá podmíněné minimální dobou, kterou musíte v nemocnici strávit. Typicky je to 15 dnů.

Pokud zůstanete v nemocnici dva týdny nebo méně, odškodné nedostanete.

Typy úrazového pojištění

Přestože jsou základní principy úrazového pojištění vždy stejné, máte na výběr z několika typů této pojistky. Liší se tím, komu jsou určené.

Běžně se setkáte s následujícími 4 variantami:

 • individuální úrazové pojištění pro dospělé,

 • rodinné úrazové pojištění,

 • skupinové úrazové pojištění

 • a úrazové pojištění pro děti.

Individuální úrazové pojištění

Individuální úrazové pojištění je klasická pojistka, kterou si sjednáváte jako jednotlivci. Sami si u ní vyberete, která rizika chcete krýt a jaký u nich bude limit pojistného plnění.

Pojištění se vám tak 100% přizpůsobí.

Rodinné úrazové pojištění

Pokud máte rodinu, můžete se pojistit všichni najednou. Rozsah krytí a další podmínky si ale nastaví každý zvlášť.

Opět tak máte jistotu, že získáte pojistku na míru.

Protože se ale pojišťujete jako rodina, obvykle dostanete slevu na pojistném.

Skupinové úrazové pojištění

Skupinové úrazové pojištění uzavírají zejména:

 • sportovní kluby pro své členy,

 • zaměstnavatelé pro zaměstnance

 • nebo školy pro své žáky.

Výhodou je, že pojištěnci mohou do tohoto pojištění průběžně vstupovat nebo z něj vystupovat. Navíc se nemusíte bát složité administrativy. A pojišťovny opět nabízejí zajímavé slevy.

Zaměstnavatelé nebo vedoucí zájmových skupin díky tomu získají zajímavý benefit, který můžou nabídnout zaměstnancům či členům klubu.

Všichni účastníci této pojistky však mají stejné podmínky. Nemůžete si je tedy nastavit individuálně.

Úrazové pojištění pro děti

Individuální úrazové pojištění sjednáte také svým dětem. Je prakticky stejné jako pojistka pro dospělé, je ale potřeba zvolit jiné krytí.

Děti si totiž nevydělávají, a proto u nich nepotřebujete řešit pojištění pro případ úmrtí ani denní odškodné pro případ úrazu či hospitalizace.

Místo toho se zaměřte na pojištění pro případ trvalých následků a invalidity.

Krátkodobé úrazové pojištění

Specifickou variantou úrazové pojistky je krátkodobé úrazové pojištění. Zatímco klasické úrazové pojištění si sjednáváte i na několik desítek let, to krátkodobé může trvat třeba jen jediný den.

Využijete ho, když se chcete zúčastnit třeba sportovní akce.

S touto pojistkou se často setkáte také v podobě doplňkového úrazového pojištění. To bývá spojené s cestovním pojištěním a dá vám odškodné za trvalé následky úrazů, které utrpíte v zahraničí.

Doplňkové úrazové pojištění se vyplatí zejména v případě, že nemáte samostatné pojištění proti úrazům a jejich následkům.

Jak na výběr nejlepšího úrazového pojištění

Při výběru úrazového pojištění se zaměřte zejména na rizika, která potřebujete řešit. Mezi ně vždy patří:

 • invalidita

 • a trvalé následky.

Tyto pojistky nesmí v úrazovém pojištění nikdy chybět. A pokud máte rodinu, přidejte k nim také pojištění pro případ smrti.

Poté si projděte smluvní podmínky. Zajímejte se zejména o to:

 • jaké jsou podmínky pro výplatu pojistného plnění,

 • jaké jsou výluky z pojištění

 • nebo jak pojišťovna pracuje s progresí u trvalých následků.

Hledejte přitom takové pojištění, které vám nabídne:

 • co nejvyšší ocenění a koeficienty u trvalých následků,

 • co nejširší krytí trvalých následků

 • a neobsahuje mnoho výluk.

Myslete i na doplňková pojištění

Teprve když najdete produkty, které nabízejí nejlepší podmínky pro případ invalidity, trvalých následků a smrti, zaměřte se na denní odškodné léčby úrazu a hospitalizace. Vybírejte opět pojistky, které poskytují co nejširší krytí.

Měly by tedy krýt i dlouhodobou léčbu a krátkodobou hospitalizaci.

Zajímejte se také o doplňková pojištění. Patří mezi ně například poúrazová renta, která zajistí, že vám bude pojišťovna za trvalé následky úrazu vyplácet pravidelný příspěvek

Pomůže vám tak dorovnat váš životní standard, když se kvůli následkům úrazu nemůžete vrátit do práce.

Zohledněte i své aktivity

Při výběru úrazového pojištění vezměte v úvahu také sporty, které provozujete. A ujistěte se, že se na ně pojistka vztahuje.

Pokud si chodíte jen rekreačně zaběhat, nebude to problém. Jestli ale sportujete závodně nebo se věnujete adrenalinovým sportům, můžete narazit.

Stejně jako když máte z pohledu pojišťovny rizikové povolání. Patří mezi ně mimo jiné hasič nebo policista.

V takovém případě si nechte připravit individuální pojištění, které pokryje vše, co potřebujete.

Nespoléhejte ale na nabídku jen od jednoho poskytovatele. Vždy jich oslovte víc a porovnejte jejich podmínky. Nebo nás požádejte o srovnání úrazového pojištění a my vše vyřešíme za vás.

Na co si dát pozor

Aby vám úrazové pojištění maximálně pomohlo, musíte si předem dobře prostudovat pojistnou smlouvu. A zkontrolovat výluky. Říkají, kdy nemáte nárok na výplatu pojistného plnění.

Mezi typické výluky patří úrazy způsobené:

 • úmyslně,

 • pod vlivem alkoholu nebo drog

 • či při trestné činnosti.

Některé pojistky nekryjí ani úrazy způsobené při dopravní nehodě. V takovém případě potřebujete speciální pojištění.

A jak už jsme zmínili, úrazové pojištění se nevztahuje ani na následky onemocnění.

Pamatujte také, že u některých trvalých následků můžete na výplatu pojistného plnění čekat i několik let. Někdy totiž není hned jasné, jak velké tyto následky budou.

Jak na nastavení pojistné smlouvy

Při výběru úrazového pojištění se tedy ujistěte, že nabízí co nejlepší krytí a má co nejméně nevýhod.

Jakmile takový produkt najdete, zaměřte se na jeho správné nastavení. Jak na to?

Soustřeďte se hlavně na pojistnou částku.

Musí být dost vysoká, aby zajistila prostředky na zaplacení vašich běžných výdajů. A ideálně také na pořízení zdravotních pomůcek nebo na nutné stavební úpravy.

Pojistná částka pro případ smrti, invalidity nebo trvalých následků by proto měla být alespoň trojnásobkem vašeho čistého ročního příjmu.

Nastavte také dostatečně dlouhou dobu trvání pojistky. Abyste se na ni mohli spolehnout až do důchodu.

Klíčové jsou aktualizace

Po sjednání úrazového pojištění nezapomeňte, že musíte smlouvu pravidelně aktualizovat. Ideálně vždy, když vám výrazněji vzrostou příjmy nebo výdaje.

Jen tak zajistíte, že vám pojištění opravdu pomůže.

Jak požádat o výplatu pojistného plnění

Jakmile nastane pojistná událost, požádejte o výplatu pojistného plnění. Stejně jako u jiných druhů pojištění stačí vše ohlásit on-line nebo telefonicky.

Pamatujte ale, že musíte pojišťovně dodat také dokumenty od lékaře, které potvrzují:

 • léčbu úrazu,

 • dobu hospitalizace,

 • vznik trvalých následků

 • nebo vaši invaliditu.

V některých situacích se může čekání na potřebné doklady protáhnout. Proto máte například u trvalých následků úrazu až rok na to, abyste o výplatu úrazového pojištění požádali.

Nemusíte se tak bát, že o pojistné plnění přijdete.Sjednat úrazové pojištění online

ANKETA k článku Jak vybrat a nastavit úrazové pojištění

Máte sjednané úrazové pojištění?

Počet odpovědí: 116

KOMENTÁŘE k článku Jak vybrat a nastavit úrazové pojištění

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Pojištění pro motorky: Podívejte se, co umí a jak vybrat to pravé

13.11.2023 Pojištění

Nahá i oblečená, učesaná i neučesaná. Přesně taková byla chytrá horákyně. Proč to zmiňujeme? Protože pojištění motorky je takovou chytrou horákyní na pojistném trhu. V porovnání s pojištěním auta je totiž levnější i dražší, platíte ho i neplatíte… Podívejte se, jak je to možné.

Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti: Víte, jak se liší?

30.10.2023 Pojištění

Jedno chrání nábytek a elektroniku, druhé stěny, podlahy a střechu. Tak se dá zjednodušeně popsat hlavní rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti. Pokud bydlíte ve vlastním domě nebo bytě, potřebujete obě pojistky. Podívejte se, proč to tak je, co všechno tato pojištění řeší a na co si dát pozor.

Jak vybrat nejlepší povinné ručení na auto i motorku

23.10.2023 Pojištění

Povinné ručení se týká většiny českého národa. Statistiky evidují „povinko“ na více než 9 milionů aut. Od roku 2024 přibude spousta nových vozidel s povinností povinného ručení, k nim spousta osob, které dodnes ručení neřešily. Třeba proto, že doposud byly jen provozovatelem auta napsaného na jiného majitele. Přečtěte si základní pravidla pro výběr správného povinného ručení, nejen na auto. Ve výsledku to totiž zase tak složité není.

Jak vybrat pojištění pro domácí mazlíčky

18.10.2023 Pojištění

Desetitisíce korun za léčbu úrazu nebo nemoci a víc než milion korun v případě, že vaše zvíře poškodí cizí majetek. I takové krytí vám nabídne pojištění domácích zvířat. A přinese vám klid i v těch nejnáročnějších situacích – stačí jen najít tu pravou pojistku. Proto vám s tím pomůžeme a poradíme vám, jak vybrat pojištění domácích mazlíčků.

Srovnání zdravotních pojišťoven 2023

9.10.2023 Pojištění

Zdravotní pojišťovny jsou součástí českého systému zdravotní péče od roku 1993. Vzhledem k tomu, že jde o oblast, do níž vstupuje i soukromý sektor, vystřídalo se na trhu téměř 30 pojišťoven, než se jejich stav na delší dobu usadil na současných sedmi. Provedeme vás všemi zdravotními pojišťovnami, jejich základní charakteristikou, na koho ve svém pojištění cílí a kdy si kterou z nich vybrat. Nezapomeneme ani na Svaz zdravotních pojišťoven a na Kancelář zdravotního pojištění, kde vám mohou být nápomocni v různých situacích, například s informacemi ohledně nároků na zdravotní péči, a to nejen v ČR.

Z naší bankovní poradny

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena