Banky.cz Články Pojištění Nejčastější chyby u pojištění, které byste měli znát

Nejčastější chyby u pojištění, které byste měli znát

17.7.2023 Pojištění

Nepřečtené pojistné podmínky, příliš nízká pojistná částka nebo příliš malý rozsah krytí. To všechno vás snadno připraví o peníze, které můžete dostat od pojišťovny. Podobných nedopatření ale lidé dělají mnohem víc. Podívejte se proto na 29 nejčastějších chyb u pojištění, které vám hrozí.

REKLAMA

Zatímco s některými pochybeními se setkáte u všech druhů pojištění, další jsou typické jen pro některé pojistky. Proto si postupně projdeme všechny hlavní produkty, které pojišťovny nabízejí.

A zaměříme se u nich na nejčastější pojistné chyby i tipy, jak se jim vyhnout.

3 nejčastější chyby u životního pojištění

Životní pojištění potřebuje prakticky každý, kdo si sám vydělává. Zvlášť, pokud je na něm finančně závislý ještě někdo další.

Tato pojistka vám pomůže například při úrazech nebo vážném onemocnění.A vašim pozůstalým dá prostředky v případě vaší smrti.

Přesto lidé při sjednávání tohoto pojištění dělají chyby.

1. Chybějící životní pojištění

Velkou chybou je uzavřít místo životního pojištění pouze úrazové. Oproti životnímu pojištění má výrazně omezené krytí a nepomůže vám při vážném onemocnění ani při řešení jeho následků.

Výhodnější je proto sáhnout po životním pojištění. Nabízí totiž mnohem větší rozsah krytí.

„Nemoci se bohužel nevyhýbají nikomu a je dobré na ně být pojištěný. Proč? Nejen, že léčba je drahá a náročná, ale mnohdy se o sebe člověk nedokáže sám postarat. Proto je potřeba nějaká asistence. V případě, že nebudete pojištění, můžete velice zatížit rodinný rozpočet,“ upozorňuje Miroslav Majer, CEO portálu banky.cz.

2. Špatně nastavené krytí

Aby vám pojistka opravdu pomohla, musíte v první řadě správně nastavit zmíněné krytí. Soustřeďte se hlavně na ta nejzávažnější rizika. Tedy na:

 • invaliditu,
 • trvalé následky,
 • závažná onemocnění
 • a smrt.

Teprve když máte tyto případy pojištěné, zaměřte se na pojistné plnění za hospitalizaci nebo na denní odškodné.

3. Nízké pojistné limity

Pojistná částka musí být u jednotlivých rizik vždy taková, aby pokryla výpadek příjmů a zároveň vám pomohla například se zajištěním zdravotních pomůcek. Proto je potřeba, aby byla dostatečně vysoká.

Pokud navíc živíte rodinu a máte hypotéku, platí to dvojnásob.

V takovém případě musí například pojistná částka pro případ smrti umožnit doplacení půjčky. A zajistit vašim pozůstalým dost peněz na to, aby se mohli s novou situací vypořádat.

2 nejčastější chyby u úrazového pojištění

V některých případech si vystačíte i s úrazovým pojištěním. Týká se to zejména situací, kdy žijete sami a nikdo na vás není finančně závislý.

Také u této pojistky si musíte v první řadě uvědomit důležitost správného pojistného krytí. A včas zkontrolovat výluky z pojištění.

1. Špatně nastavíte krytí

Stejně jako u životního pojištění je jednou z nejčastějších chyb špatné vyhodnocení toho, která rizika krýt a v jaké výši. Opět je nejlepší postupovat od nejvážnějších k méně vážným.

Řešte tedy zejména:

 • invaliditu způsobenou úrazem,
 • trvalé následky úrazu
 • a případně smrt následkem úrazu (pokud je na vás někdo finančně závislý).

Teprve poté se zaměřte na další rizika.

Pamatujte ale, že u úrazového pojištění se nesetkáte s krytím pro případ vážných onemocnění. Právě ta jsou přitom nejčastější příčinou invalidity. Proto vždy zvažte, zda raději nezvolit životní pojištění.

2. Nesledujete výluky z pojištění

U každé pojistky musíte znát výluky. Například v případě úrazového pojištění mezi nimi běžně najdete různé sporty. Pokud se tedy při takové aktivitě zraníte, pojišťovna vám nic nezaplatí.

Zároveň pamatujte, že mezi výlukami bývají úrazy způsobené úmyslně nebo pod vlivem alkoholu.

„Výluk může být celá řada. Proto se vždy musíte velice dobře podívat do pojistných podmínek a přečíst si, co má ve výlukách daná pojišťovna. Ve výsledku si pak možná raději vezmete dražší pojištění, které ale bude fungovat, když to budete potřebovat. Doporučuji proto pojištění vždy konzultovat se specialistou,“ podotýká Miroslav Majer, CEO portálu banky.cz.

Úrazové pojištění

8 nejčastějších chyb u pojištění majetku

Majetkové pojištění je poměrně specifická kategorie. Skrývá v sobě totiž hned dva produkty:

Proto také výčet nejčastějších chyb u pojištění majetku rozdělíme do dvou částí.

4 nejčastější chyby u pojištění domácnosti

Řada lidí pojištění domácnosti stále zaměňuje s pojištěním nemovitosti. Ve skutečnosti jsou to ale dva odlišné pojmy.

 • Pojištění domácnosti se vztahuje na nábytek a další movité věci.
 • Pojištění nemovitosti se týká stavby a jejích pevných součástí.

Některé chyby se ale u obou pojistek opakují. Podívejte se nejprve, na co si dát největší pozor u pojištění domácnosti.

1. Podpojištění

Jednou z nejčastějších chyb je podpojištění. Tedy pojištění majetku na nižší částku, než jaká je jeho skutečná hodnota.

Pojišťovna vám totiž vyplatí maximálně tu částku, na kterou jste se pojistili. Bez ohledu na to, že je reálná hodnota zničených věcí mnohem vyšší.

Pokud navíc při řešení škod zjistí, že jste majetek podhodnotili, může pojistné plnění krátit ještě víc.

A jak podpojištění vzniká?

Obvykle tak, že špatně odhadnete hodnotu svého majetku nebo pojistnou smlouvu pravidelně neaktualizujete. A do pojistky nezahrnete nové vybavení.

Na časté podpojištění přitom upozorňuje i Česká asociace pojišťoven.

2. Příliš nízké sublimity

V pojistné smlouvě obvykle bývají stanovené takzvané sublimity pro jednotlivé typy vybavení. Například pro:

 • nábytek,
 • elektroniku
 • nebo pro krádež peněz.

Nastavte si proto dostatečný limit pojistného plnění i každý druh majetku. Jen tak pojistka opravdu pokryje všechny škody.

3. Nemyslíte na správná rizika

Důležité je také stanovit, která rizika má pojištění řešit. Pokud například bydlíte v 11. patře paneláku, nepotřebujete ve smlouvě pojistku proti pádu stromu.

Zároveň však rizika nepodceňujte. A snažte se myslet na všechny situace, se kterými se reálně můžete setkat. Pamatujte přitom, že levná pojistka obvykle kryje málo rizik. Proto není dobré na pojištění šetřit.

4. Nemáte dokumentaci k vybavení domácnosti

Pokud potřebujete nahlásit pojistnou událost, počítejte s tím, že obvykle musíte pojišťovně prokázat, jaký majetek jste opravdu měli. Například pomocí účtenek, faktur či fotografií svého vybavení.

Když nedoložíte, že jste danou věc opravdu vlastnili, nemusí vám pojišťovna škodu proplatit.

4 nejčastější chyby u pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavbu a všechny její pevné součásti. Tedy například na:

Životní pojištění od expertů

 • střechu,
 • dveře
 • nebo okna.

Obvykle do něj patří i vedlejší stavby na pozemku – typicky garáž nebo skleník.

Podívejte se, jaké jsou nejčastější pojistné chyby u pojištění nemovitosti a jak se jim vyhnout.

1. Podpojištění

Také u pojištění nemovitosti si dejte pozor zejména na podpojištění. Pojišťovna totiž krátí plnění stejným poměrem, kterým je stavba podpojištěná.

Pokud má tedy hodnotu 4 miliony korun a je pojištěná jen na 2 miliony, podpojištění je 50 %. V takovém případě vám pojišťovna vyplatí jen polovinu částky, na kterou jste pojištění.

„V dnešní době, kdy ceny nemovitostí prudce rostly a smlouva nebyla aktualizovaná například 4 roky, budete s velkou pravděpodobností citelně podpojištění. Hrozí vám, že v případě pojistné události nedostanete 100 % škody,“ říká Miroslav Majer, CEO portálu banky.cz.

Nezapomínejte proto pojištění stavby aktualizovat alespoň 1× za 2 roky.

2. Máte jen pojištění domácnosti

Jak už jsme zmínili, řada lidi pojištění domácnosti a nemovitosti zaměňuje. A proto se stává, že uzavřou jen jednu z těchto pojistek a na druhou zapomenou.

Vždy se proto ujistěte, že máte obě pojistky – pokud tedy žijete ve své nemovitosti. U pronajatých domů a bytů nebo v případě družstevního bydlení pojištění nemovitosti nepotřebujete.

3. Špatně uvedené místo pojištění

Vždy si dejte pozor na to, abyste ve smlouvě uvedli správné místo pojištění. Zvlášť pokud máte trvalé bydliště jinde než v domě, který pojišťujete, může snadno dojít k chybě.

V takovém případě hrozí, že vám pojišťovna škodu neuhradí.

Vždy si proto před podpisem dobře prostudujte smlouvu a zkontrolujte všechny údaje.

4. Nemáte asistenční služby

I když se vám asistenční služby možná zdají zbytečným luxusem, v praxi je určitě oceníte. Rychlá, a navíc bezplatná pomoc instalatéra nebo zámečníka vám ušetří spoustu nervů i starostí.

Máte FVE? Doporučujeme článek Jak pojistit fotovoltaiku a tepelné čerpadlo

3 nejčastější chyby u povinného ručení

Povinné ručení zná každý majitel nebo provozovatel auta, motorky nebo jiného vozidla. Bez této pojistky podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nesmíte vyjet na silnici.

Řeší totiž škody, které způsobíte ostatním účastníkům provozu.

Nejčastěji se u něj setkáte s následujícími chybami:

1. Chybějící povinné ručení

Největším pochybením je bezesporu situace, kdy povinné ručení vůbec nemáte. Nemusí to přitom být úmysl. Stačí jen zapomenout na to, že pojistka už vypršela. Nebo uzavřít pojistnou smlouvu až poté, co si nové auto přivezete domů.

Za provoz vozu bez povinného ručení vám hrozí pokuta od policie a doplacení příspěvku České kanceláři pojistitelů. Pokud navíc s nepojištěným vozidlem způsobíte nehodu, musíte škodu zaplatit ze svého.

A může to být i mnoho milionů korun…

2. Nízký limit škod

Minimální limit krytí povinného ručení je:

 • 35 milionů korun pro škody na majetku
 • a 35 milionů korun pro škody na zdraví.

I když se to na první pohled zdá jako dostatečná částka, není to tak vždycky. Stačí na dálnici nedobrzdit, způsobit hromadnou nehodu a škody mohou být mnohem vyšší.

Proto se u pojištění vozidel vyplatí sáhnout po vyšších limitech pojistného plnění. Zvlášť, když jezdíte často.

3. Nemáte připojištění

Povinné ručení sice primárně řeší škody, které způsobíte ostatním, dokáže vám ale zaplatit i opravy vašeho auta. Stačí přidat i některé připojištění.

Povinné ručení vám uhradí například výměnu prasklého čelního skla nebo opravu auta poškozeného při srážce se zvěří. Dokáže tak částečně suplovat havarijní pojištění.

„Například připojištění skel určitě doporučuji, protože ta prasknou snad každému. Je jen otázkou kdy. A dále je vhodné připojištění asistence pro případ, že auto není pojízdné. Důležité je to zejména při cestě do zahraničí, kde vás odtah stojí i desítky tisíc korun,“ říká Miroslav Majer, CEO portálu banky.cz.

Povinné ručení

4 nejčastější chyby u havarijního pojištění

Zatímco povinné ručení řeší škody, které způsobíte při nehodě ostatním, havarijní pojištění myslí na vás a vaše vozidlo. Pomůže vám tak se zaplacením oprav nebo se získáním peněz na nákup nového auta či motorky.

Podívejte se, jaké nejčastější chyby lidé u havarijního pojištění dělají.

1. Nesjednání havarijního pojištění

Existuje mýtus, že se havarijní pojištění vyplatí jen u nových vozidel.

Není to ale pravda.

Havarijní pojištění má smysl vždy, když se bez svého auta nebo motorky neobejdete. A zároveň nemáte dost peněz, abyste si v případě totální škody pořídili nové.

Díky havarijnímu pojištění získáte jistotu, že nezůstanete dlouho bez vozidla. A některé pojišťovny dokonce nabízejí speciální produkty zaměřené právě na starší vozy.

2. Špatně stanovená rizika

U havarijního pojištění si obvykle sami vybíráte, která rizika si pojistíte. Někde si je můžete zvolit zcela samostatně, jinde máte na výběr z několika balíčků připravených danou pojišťovnou.

Proto si vždy předem promyslete, které škody opravdu potřebujete krýt. Ať neplatíte za něco, co nemůžete využít.

3. Neaktualizujete pojištění

Stejně jako ostatní pojistky také havarijní pojištění musíte pravidelně aktualizovat. Hodnota vašeho vozu totiž postupně klesá, a díky tomu můžete dosáhnout na nižší pojistné.

Nezapomeňte si proto každý rok porovnat aktuální nabídky pomocí našeho srovnání havarijního pojištění. Získáte tak tu nejvýhodnější pojistku.

4. Nastavíte příliš vysokou spoluúčast

U havarijního pojištění musíte počítat se spoluúčastí. Tedy s částkou, kterou se sami budete podílet na řešení škod. Pojišťovny přitom ke spoluúčasti přistupují různě.

A někdy to pro vás může být hodně nevýhodné.

„Rozhodně sledujte, zda je spoluúčast procentuální, nebo fixní. To je výrazný rozdíl. U fixní spoluúčasti zaplatíte například pouze 5 000 korun – bez ohledu na výši škody. V případě, kdy zvolíte spoluúčast 5 % a zároveň minimálně 5 000 korun, může vás její konečná výše nemile překvapit,“ upozorňuje Miroslav Majer, CEO portálu banky.cz.

4 nejčastější chyby u cestovního pojištění

Bez cestovního pojištění byste neměli vůbec vyjíždět do zahraničí. Zaplatí vám ošetření u lékaře, pomůže zařídit opravu porouchaného auta a v případě nutnosti zajistí i váš převoz zpátky do České republiky.

Náklady na lékařské služby přitom uhradí i v místech, kde neplatí Evropský průkaz zdravotního pojištění. A díky asistenční službě máte pomoc vždy po ruce.

Dejte si jen pozor, abyste neudělali některou z častých chyb, které se u cestovního pojištění objevují.

1. Nízké limity

Životní pojištění od expertů

Podceňovat nebezpečí na cestách se rozhodně nevyplácí. Zatímco v Česku vám lékařské ošetření zaplatí zdravotní pojišťovna, v zahraničí jste odkázaní na sebe a na své cestovní pojištění.

A pokud nechcete platit i miliony korun ze svého, musíte stanovit dostatečné limity.

Jen za obyčejnou operaci slepého střeva přitom v řadě evropských států zaplatíte i přes půl milionu.

„U cestovního pojištění mohou jít škody běžně do desítek milionů. Poměrně častou událostí je například záchrana turistů na ferratě pomocí vrtulníku, kdy jeden takový výjezd stojí přes 1 milion korun. A to vážně nechcete platit,“ zdůrazňuje Miroslav Majer, CEO portálu banky.cz.

2. Nejste pojištění na dobu cesty

Někteří lidé chtějí na cestovním pojištění ušetřit, a proto se pojišťují jen na pobyt v cílové destinaci. Do pojistky ale nezapočítávají cestu tam ani zpátky.

Pokud tedy cestou na dovolenou nebo zpět například havarují, jsou odkázaní sami na sebe. A na své úspory.

Proto je lepší nic nepodcenit a pojistit se i na den odjezdu a návratu.

3. Nemáte připojištění sportů

Říkáte si, že když se na dovolené tu a tam projedete na kole nebo si zahrajete fotbal, nic se nestane? Chyba lávky – pojišťovny totiž mají různé sporty ve výlukách.

Pokud se tedy při podobné aktivitě zraníte, může se stát, že vám pojišťovna ošetření nebo hospitalizaci nezaplatí.

Proto si předem promyslete, čemu se chcete na cestách věnovat. A případně si sjednejte vhodné připojištění.

4. Spoléháte na kreditní kartu

Některé banky a instituce nabízejí cestovní pojištění například k platební či kreditní kartě. Obvykle je ale lepší na takové pojistky nespoléhat. Bývá u nich nízké krytí či omezený rozsah států, na které se pojištění vztahuje.

Hrozí proto, že vám při úrazu či nehodě takový produkt nepomůže.

Pokud takovou pojistku také máte, vždy si před cestou do zahraničí zkontrolujte její podmínky. A případně si vyberte lepší produkt pomocí našeho srovnání cestovního pojištění.

3 nejčastější chyby u pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti zná řada lidí pod pojmem „pojistka na blbost“. Pomůže vám řešit škody, které neúmyslně způsobíte někomu jinému.

Například když:

 • zapomenete zavřít kohoutek a vytopíte sousedy,
 • v obchodě nešťastnou náhodou rozbijete vystavené zboží
 • nebo když váš pes poškrábe sousedovo auto.

Podívejte se, které nejčastější chyby jsou s pojištěním odpovědnosti spojené.

1. Vyberete nesprávnou pojistku

Pojištění odpovědnosti má několik variant. Jsou to:

 • pojištění občanské odpovědnosti,
 • pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti,
 • pojištění odpovědnosti zaměstnance
 • a pojištění odpovědnosti z výkonu povolání.

Každá pojistka přitom kryje jiný typ škod.

Vždy se proto ujistěte, že vám vybraný produkt pomůže v situacích, které chcete řešit. Stačí pročíst pojistnou smlouvu nebo se poradit s odborníky na pojištění odpovědnosti.

2. Nastavíte nízké limity

Také u pojištění odpovědnosti platí, že nesmíte podceňovat možnou škodu. Oprava vytopeného bytu nebo léčba úrazu páteře, pokud někdo upadne na neposypaném chodníku před vaším domem, vyjdou velmi draho.

Stejně jako když vaše děti při hře poškodí sousedův nový mercedes.

Vždy proto nastavte limity pojistného plnění tak, aby vás ochránily v každé situaci.

3. Nesledujete výluky

I když je pojištění odpovědnosti neocenitelný pomocník, neznamená to, že se na něj můžete 100% spolehnout. Pojišťovny totiž do smluv přidávají i výluky. A ty říkají, kdy poskytovatel škodu hradit nemusí.

U pojištění odpovědnosti je to například škoda, kterou způsobíte:

 • příbuzným,
 • pod vlivem alkoholu
 • nebo úmyslně.

Někdy ale mezi nimi výlukami najdete také hrubou nedbalost.

Na takové ustanovení si dejte pozor. Jen těžko dokážete, že nešlo o hrubou nedbalost, ale jen o běžnou nehodu.

Pojištění zvířat

3 nejčastější chyby u pojištění zvířat

Kromě svého zdraví a majetku můžete pojistit také zvířata. Tuto možnost ale nabízí jen několik pojišťoven na trhu, a proto máte omezený výběr.

Přesto se pojistné podmínky u jednotlivých poskytovatelů poměrně výrazně liší, a proto je potřeba dobře vybírat.

Podívejte se, jaké jsou v tomto případě nejčastější pojistné chyby a jak se jim vyhnout.

1. Zvolíte špatný typ pojištění

Pod pojištěním zvířat se obvykle skrývá pojištění psů a koček. Pojistit si však můžete také hospodářská zvířata.

Takovou pojistku většinou nenajdete u pojištění zvířat, ale jako specifický typ pojištění majetku.

Proto se vždy ujistěte, že podepisujete správnou smlouvu. Ať pojistíte opravdu ta zvířata, která máte.

2. Malý rozsah pojištění

Jeden z největších rozdílů mezi jednotlivými produkty je v tom, která rizika kryjí a která ne.

Zatímco někde vám pojištění uhradí i náklady na hledání ztraceného psa nebo pomůže zaplatit škody, které zvíře způsobí, jinde musíte takové situace řešit sami. Dejte si proto pozor na pojistky, které mají malý rozsah.

Opět přitom platí jednoduchá poučka, že levná pojistka kryje málo rizik. Proto se obvykle nevyplatí příliš šetřit.

3. Váš pes nemá čip nebo očkování

Základní podmínkou pro pojištění psa je, že musí mít čip a musí být očkovaný. Bez toho pojišťovna vaše zvíře nepojistí.

Zatímco někteří poskytovatelé vyžadují jen povinné očkování, další mají celý seznam nemocí, proti kterým musí být váš pes očkovaný. Proto si předem dobře prostudujte podmínky dané pojistky.

A pamatujte, že pokud v pojistné smlouvě uvedete nepravdivé údaje a pojišťovna to poté zjistí, odmítne vám uhradit škodu.

Na co si dát pozor u pojištění?

Na co si dát pozor u každého pojištění

I když se jednotlivé pojistky liší, existují určité věci, na které si musíte dát pozor vždy. Myslete tedy na:

 • dostatečné nastavení pojistných částek,
 • aktualizaci pojistné smlouvy,
 • důležitost správného pojistného krytí,
 • výluky z pojištění
 • a důkladné prostudování pojistných podmínek.

Vyhnete se tak nepříjemným překvapením při řešení pojistných událostí. „Pokud si pojistnou smlouvu důkladně nepřečtete, hrozí, že nebudete pojištění na to, co čekáte. Opravdu je potřeba pojistky nepodcenit a rozumět jim. A chápat, proč pojistku máte a které situace má řešit,“ podotýká Miroslav Majer, CEO portálu banky.cz.

A nezapomeňte si vždy předem porovnat nabídky jednotlivých poskytovatelů – s našimi kalkulačkami pojištění to zvládnete na pár kliknutí!

REKLAMA

ANKETA k článku Nejčastější chyby u pojištění, které byste měli znát

Máte dostatečně pojištěna všechna rizika?

Počet odpovědí: 108

KOMENTÁŘE k článku Nejčastější chyby u pojištění, které byste měli znát

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Jak vybrat nejlepší cestovní pojištění na dovolenou

2.5.2024 Pojištění

K moři, za památkami nebo třeba do hor. Ale hlavně – za odpočinkem! Tam vede naše dovolená. Stačí přitom jen chvilka nepozornosti a relax se může změnit v bolest a čas strávený u lékaře. A také přemýšlení, jak zaplatit vysoké náklady na ošetření. Řešení je přitom jednoduché: cestovní pojištění na dovolenou.

Pojištění odpovědnosti za škodu. Jak se chránit

29.4.2024 Pojištění

Pojistka na blbost. Takto se zjednodušené říká pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu. Je nezbytnou součástí finančního zajištění každého člověka, chrání před finančními následky škod, které byste neúmyslně způsobili třetím osobám. Přečtěte si vše podstatné o pojištění odpovědnosti za škodu, včetně odpovědí na časté otázky ohledně odpovědnostních pojistek.

Elektrokola a elektromobily: Jak na pojištění

16.4.2024 Pojištění

S rostoucím počtem elektrokoloběžek, elektrokol, elektroaut a dalších vozidel na baterie se zvyšuje i počet krádeží a nehod. Jaké pojištění si sjednat?

Zrušení a výpověď povinného ručení

9.4.2024 Pojištění

Máte sjednané povinné ručení a chcete ho zrušit? V tom případě jste se pustili do čtení toho správného článku. Dozvíte se v něm, kdy je možné povinné ručení zrušit a přiblížíme vám proces výpovědi povinného ručení krok po kroku.

Pojistná událost – Jak postupovat při dopravní nehodě

29.3.2024 Pojištění

Podle policejních statistik v roce 2023 šetřila policie 94 945 dopravních nehod. Reálně číslo je ale pochopitelně násobně vyšší, protože k řadě nehod není třeba přivolat policii. Jak postupovat v případě, že se dopravní nehoda nevyhnula ani vám a jak škodnou událost nahlásit pojišťovně?

Z naší bankovní poradny

Nedošlo k automatickému stržení splátky půjčky

17.5.2024 Půjčka

Dobrý den, mám podezření na podvod ze strany Air Bank. Mám u nich mimo jiné i úvěr. Úvěr je pojištěn. Na splátky i pojištění mají nastavené inkaso. Tedy oni mají strhávat mimo jiné i pojistné z mého běžného účtu. Jednoho krásného dne se rozhodli, že si přestanou strhávat co jim patří. A tím mně dostali do "po splatnosti". Tedy a uměle (a možná záměrně?) ze mně udělali dlužníka. Obávám se, že nyní mají právo připravit mně o bonusy po řádném splácení úvěrů. A že mají právo zpoplatnit mi půjčky atd. A zhoršili mi asi skóring v mezibankovních registrech. Vymlouvají se na technickou chybu. Ale 4 dny ji neřeší a zajímavé, že se ta "technická chyba" vyskytla jenom u jednoho úvěru. Tedy je pravděpodobnější že jde o podvodný záměr ze strany banky. Ještě taková třešnička na dortu je, že z běžného účtu si tu sumu pojištění opravdu vzali. Ale na úhradu pojištění to nepřipsali. A označili mně jako "po splatnosti" . Otázky: 1) má smysl podat na Air Bank trestní oznámení? 2) Jak zjistím, jestli se mi zhoršil skóring, nebo že jsem v mezibankovních registrech nyní veden jako dlužník ? Děkuji

Dobrý den,

jde o technickou chybu na straně banky, nikoliv o úmysl. Správným postupem je podání reklamace bance, nikoliv trestního oznámení Policii ČR. Banka vše v zákonné lhůtě pro vyřízení reklamace (30 dnů) přezkoumá a vyřeší (včetně smazání statutu dlužníka). Cílem banky je spokojený splácející klient. Proto banky zamítají mnoho žádostí o půjčky (je-li pochybnost o schopnosti klienta úvěr splatit, raději peníze nepůjčí a tím klienty chrání před nepříjemnostmi). 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena