Banky.cz Články Osobní a rodinné finance Předčasný důchod a předdůchod

Předčasný důchod a předdůchod

Starobní důchod není jedinou cestou, jak se vydat na zasloužený odpočinek po letech na pracovním trhu. O něco dříve můžete na odpočinek odejít dvěma způsoby: do předčasného důchodu a do předdůchodu. Jaké jsou podmínky, výhody i nevýhody obou forem dřívější penze? Připravili jsme pro vás podrobného průvodce předčasným důchodem i předdůchodem.

REKLAMA
REKLAMA

Nejde o stejné pojmy, byť tak mohou na první pohled vypadat

Oba pojmy jsou si dost podobné, ale ve skutečnosti se od sebe značně liší. Zatímco předčasný důchod je vyplácen státem, předdůchod si financujete sami, ze svého penzijka. S oběma typy dřívějšího odchodu do důchodu se pojí výhody a nevýhody, ikdyž s předčasným důchodem vlastně jen (finanční) nevýhody. Odchod do předčasného důchodu se proto doporučuje lidem při zdravotních potížích. Nebo těm, kdo mají dostatečný kapitál, a tak je doživotní snížení důchodu o několik tisíc neohrozí,“ vysvětluje Miroslav Majer, CEO portálu Banky.cz.

Předčasný důchod a vše, co o něm potřebujete vědět

Kdo chce z pracovního trhu odejít dříve než v důchodovém věku, a přitom pobírat důchod od státu, zvolí si předčasný důchod. Lze do něj odejít až tři roky před dosažením důchodového věku (ale klidně i jen několik měsíců).

Výpočet předčasného důchodu je sice stejný jako výpočet starobního důchodu, ale vypočtená částka se krátí. Doživotně. Dalším „trestem“ je zastavená valorizace na celou dobu pobírání předčasného důchodu.

Odměnou je, jak jinak, možnost odpočinku o pár let (měsíců) dříve. U mnoha lidí ze zdravotních nebo i rodinných důvodů, ale tím výčet pohnutek pro odchod do předčasného důchodu rozhodně nekončí.. Z předčasného důchodu se lze kdykoliv vrátit do práce (podnikání).

Průměrný předčasný důchod 2023 dosahuje podle ČSSZ na 18 500 Kč. Průměrný starobní důchod je přitom 20 250 Kč. O nynějších předčasných důchodcích to vypovídá, že z trhu práce odcházejí jen pár měsíců před důchodem řádným.

Podmínky pro získání nároku na předčasný důchod

Kdo chce do předčasného důchodu, musí splnit dvě podmínky:

 • dosáhnout věku alespoň o tři roky nižšího, než je důchodový věk v ČR stanovený pro jeho ročník narození, případně i pohlaví a počet vychovaných dětí
 • odpracovat alespoň 40 let. Zde rozumějte: mít uhrazeno sociální pojištění za alespoň 40 let, včetně náhradních dob, jako je mateřská, studium aj.

Jak vypočítat výši předčasného důchodu

Předčasný důchod se počítá z důchodu starobního. Ale nakonec se pokrátí o 1,5 % za každých i započatých 90 dní, o které jdete do důchodu dříve. Například:

 • pokud se rozhodnete pro předčasný důchod o celé tři roky dříve, což je 1095 (případně 1096) dní, vyplácený důchod vám bude trvale snížen téměř 20 %. Jinými slovy: každých pět měsíců vás penalizace předčasného důchodu připraví o jeden celý (řádný starobní) důchod, a to doživotně
 • za šest měsíců předčasného důchodu zaplatíte státu snížením důchodu o 4,5 % (započal se třetí devadesátidenní interval).

A jak na výpočet důchodu starobního? Nejlépe skrze Informativní důchodovou aplikaci od České správy sociálního zabezpečení. Tady najdete informaci o tom, jak vysoký důchod by vám stát vypočítal k dnešnímu dni. Ale i si můžete ověřit, zda v evidenci ČSSZ nechybí některé údaje o vašem studiu, mateřské/rodičovské, práci. Návštěvou aplikace a doplněním chybějících info si zajistíte, že až dojde na samotné vyřizování důchodu, vy budete připraveni.

Jak se valorizuje předčasný důchod?

U předčasného důchodu se valorizuje jen základní výměra. Zásluhová část zůstává bez valorizace, a to až do doby, než se překlopíte do řádného starobního důchodu. Tím se penalizace předčasných důchodců ještě zvyšuje. Pokud se ekonomika dostane do stádia značného růstu reálných mezd, můžete na předčasném důchodu ztratit další významná procenta.

Jakými zákony se řídí předčasný důchod a jeho výpočet?

Vše o předčasném důchodu najdete v zákoně o důchodovém pojištění: zákon č. 155/1995 Sb. Ale pozor: vzhledem k probíhající reformě teď máme ve sbírce zákonů čtyři schválené (a platné) verze zákona o důchodovém pojištění:

 • účinnou do konce roku 2023
 • účinnou od ledna 2024 do konce září 2024
 • účinnou od října 2024 do konce červa 2025
 • účinnou od července 2025.

Vždy se proto ujistěte, že pročítáte verzi s účinností pro období, které vás zajímá.

Přivýdělek v předčasném důchodu

Jak si přivydělat při předčasném důchodu

Předčasný důchod a pracovní poměr se vzájemně nevylučují. Ale možnosti přivýdělku při předčasném důchodu jsou značně omezeny. Předčasný důchodce smí pracovat jen na dohody: o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Přitom příjem z dohod nesmí přesáhnout hranici, z níž se platí sociální pojištění. Pokud by se tak stalo, předčasný důchod se zastavuje až do doby, než „důchodci“ jeho příjem z dohod zase klesne.

Pasivní příjmy (z nájmu, z investic, z úročených vkladů - spořicí účet, terminovaný vklad, stavební spoření) nejsou u předčasného důchodu nijak limitovány.

Penzijní spoření ČS

Nejlepší zabezpečení na důchod? Vlastní střecha nad hlavou, se kterou Vám pomůže naše hypoteční kalkulačka.

Co předčasný důchod a OSVČ?

U OSVČ platí stejná pravidla pro získání předčasného důchodu jako u zaměstnanců: věk a zaplacené sociální pojištění. Omezeno je i podnikání v předčasném důchodu. Ani zde se nesmí překročit příjmová hranice rozhodná pro vznik povinnosti odvádět sociální pojištění. Hranice je proměnlivá, stanovuje se pro každý rok individuálně. Nyní se pohybuje okolo 100 000 Kč za rok (na daňovém základu).

Podívejte se, jak se připravit na důchod jako OSVČ a kolik mít naspořeno.

Výhody předčasného důchodu

 • dřívější odchod z pracovního trhu
 • může pomoci se zhoršeným zdravotním stavem
 • umožní věnovat se rodině (zde hlavně vnoučatům)
 • předčasný důchod je vyšší než podpora v nezaměstnanosti
 • státní důchod čerpáte až o tři roky dříve (a tím i déle)

Nevýhody předčasného důchodu

 • doživotní penalizace na výši důchodu
 • mladší vysokoškoláci na něj nedosáhnou (po odpracovaných 40 letech budou ve věku řádného starobního důchodu, protože studium se od roku 2010 do důchodu nepočítá)
 • omezené možnosti přivýdělku, i pro OSVČ
 • přivýdělkem si v předdůchodu nelze zvýšit základ pro výpočet pozdějšího řádného důchodu

Kdy do předčasného důchodu, podle čeho se rozhodnout?

O předčasném důchodu se rozhodujte podle svého zdraví, rodinné situace, ale i podle své situace finanční. Zvažte, jak moc vás ovlivní sankce za odchod do dřívější penze. A zda benefity předčasného důchodu u vás převáží nad výsledky kumulovaných penalizací.

Jak získat předčasný důchod

Kde podat žádost o předdůchod? Na stejném místě jako o důchod řádný: na České správě sociálního zabezpečení. Přijít můžete osobně, rozjíždějí se ale už i vyřízení plně online bez toho, abyste museli čekat, až se pro vás v objednacím systému pobočky ČSSZ ukáže volné místo. Online vyřízení je náročnější na samostatnou přípravu všech dokumentů, ale s ní vám vydatně pomůže již zmíněná Informativní důchodová aplikace.

Předdůchod a vše, co o něm potřebujete vědět

I předdůchod je dřívějším odchodem na odpočinek. Ale v tomto případě vám měsíční částku důchodu nevyplácí stát, nýbrž penzijní společnost. Dostáváte platby z vlastních prostředků, které máte na doplňkovém penzijním spoření. Minimem je 30 % průměrné mzdy.

Předdůchod se z pohledu odpracovaných označuje jako doba vyloučená. Do důchodu se nezapočítává. To znamená, že vám sníží později počítaný starobní důchod (o chybějící odpracované roky - konkrétně o 3 až 7,5 % na zásluhové části důchodu). Ale to je výrazně méně, než by jej snížila stejná doba strávená v předčasném důchodu.

Podmínky pro získání nároku na předdůchod

Aby vám penzijní společnost odsouhlasila předdůchod, musíte mít na svém penzijním spoření alespoň tolik peněz, abyste jimi pokryli pravidelnou výplatu minimálně ve výši 30 % průměrné mzdy.  O předdůchod smíte požádat na dobu 2 - 5 let (ne kratší a ne delší). Nejdříve se dá do předdůchodu odejít 5 let před dosažením důchodového věku.

Jak vypočítat výši předdůchodu

Předdůchod se počítá individuálně, dle vašich představ a možností vašich prostředků na penzijku. Stanoveno je pouze minimum, pod nějž nesmíte klesnout: 30 % průměrné mzdy. S výpočtem vám samozřejmě pomůže vaše penzijní společnost.

Jak vysoký budete mít předdůchod

Jakými zákony se řídí předdůchod a jeho výpočet?

V této oblasti se instituce řídí několika předpisy:

 • zákon o doplňkovém penzijním spoření
 • zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
 • od ledna 2024 pravděpodobně ještě i zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří.

Jak si přivydělat při předdůchodu

Penzijní spoření ČS

Možnost přivýdělku není u předdůchodu nijak omezena. Naopak jej stát ještě podporuje. Za předdůchodce hradí zdravotní pojištění (sociální se z důvodu vyloučené doby neodvádí vůbec). Během předdůchodu můžete být i evidován na Úřadu práce. Přivýdělek v předdůchodu zvyšuje následný vypočtený starobní důchod.

Co předdůchod a OSVČ?

Pro OSVČ platí stejná pravidla jako pro zaměstnance. Jak pro získání, tak v průběhu předdůchodu. Podnikající předdůchodce nemusí hradit zdravotní pojištění. A ani minimální povinné sociální pojištění (hradí až částky ze zisku nad cirka 100 000 Kč za rok).

Výhody předdůchodu                      

 • do penze až o 5 let dříve
 • minimální penalizace na budoucím důchodu
 • žádná omezení přivýdělku
 • stát hradí za předdůchodce zdravotní pojištění
 • podnikající předdůchodce nemusí odvádět minimální povinné sociální pojištění
 • částku předdůchodu si nastavíte dle svých potřeb
 • dřívější čerpání z penzijka formou předdůchodu se nedaní
 • částku nutnou pro předdůchod lze na penzijko doplnit i jednorázově

Nevýhody předdůchodu

 • žijete ze svých vlastních peněz
 • snižujete si počet uznatelných odpracovaných let
 • mírně si snižujete budoucí důchod (pokud si nepřivyděláváte)
 • musíte mít doplňkové penzijní spoření
 • musíte mít naspořeno alespoň 30 % průměrné mzdy na celé období předdůchodu

Kdy do předdůchodu, podle čeho se rozhodnout?

Pamatujte: „Abyste mohli předdůchod čerpat, vedle věkové podmínky (maxilmálně 5 let před dosažením důchodového věku) musíte splnit i podmínku finanční: na penzijních produktech je nutné mít uloženo alespoň tolik, co pokryje měsíční výplatu ve výšce alespoň 30 % průměrné mzdy za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku. Částku si na penzijní spoření/připojištění smíte doplnit i jednorázově, před požádáním o předdůchod,“ zdůrazňuje Miroslav čejka, odborník na pojištění.

Jak získat předdůchod

Kde podat žádost o předdůchod? U vaší penzijní společnosti. Pokud disponujete penzijním připojištěním, před podáním žádosti o předdůchod ho převeďte na doplňkové penzijní spoření.

Jak získat předdůchod

Často se ptáte:

Co je předčasný důchod bez výplaty?

Pravděpodobně je tím myšlen předdůchod, kdy jste bez výplaty státního důchodu. Peníze si postupně vybíráte ze svého penzijního spoření.

Kdy se vyplatí předdůchod?

Předdůchod se může vyplatit v mnoha různých situacích. Například jako zálohový příjem, když už nechcete pracovat na plný úvazek, když chce začít podnikat před důchodem, začít dělat vysněnou, ale málo honorovanou práci. Pečovat o rodinu nebo si jen šetřit zdraví dřívějším odchodem z práce. Přitom víte, že důchod budete mít dostatečný na to, abyste k němu nepotřebovali značné přilepšení ze svých penzijních úspor. Nebo máte naspořeno ještě jinými cestami.

Jaké jsou výhody předdůchodu?

Z výhod zmiňme především minimální penalizaci za odchod z pracovního trhu, možnost neomezeného přivýdělku, získání spousty času na osobní a rodinný život, úhradu zdravotního pojištění státem. Podrobněji rozepsané výhody najdete výše v článku.

Proč je výhodné jít do předčasného důchodu?

Předčasný důchod se může vyplatit zejména ze zdravotních a osobních důvodů. Za předpokladu, jste si naspořili tolik, aby vás penalizace za předčasný důchod příliš finančně neohrozila.

Co je výhodnější: předčasný důchod nebo předdůchod?

V každé situaci může být výhodnější jiná varianta. Ale dají se i zkombinovat: první roky v předdůchodu a následně důchod předčasný. Takto lze odejít do důchodu až o 5 let dříve, přestože předčasný důchod je maximálně tříletý.  

ANKETA k článku Předčasný důchod a předdůchod

Spoříte si na penzi v Doplňkovém penzijním spoření?

Počet odpovědí: 170

KOMENTÁŘE k článku Předčasný důchod a předdůchod

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Aktuální a historický vývoj inflace

Dlouhé roky Češi inflaci příliš nevnímali. Ceny zboží a služeb totiž rostly pozvolným tempem. Zlom nastal až v roce 2022, kdy inflace meziročně vzrostla o hrozivých 15,1 procenta, což byla nejhorší hodnota od roku 1993. Kupní síla peněz v uplynulých dvou letech klesla a domácnosti i firmy si dnes za své nákupy výrazně připlatí. Přečtěte si, co je inflace, jaké jsou její příčiny, jak se v uplynulých letech vyvíjela a co vše ovlivňuje.

Jak a kolik měsíčně spořit a odkládat na důstojný důchod?

Výše důchodů je tématem, které hýbe společností už nějaký ten pátek. Není to tak dlouho, co spatřila světlo světa důchodová reforma, na které se delší dobu pracovalo. Teď je skutečností, pro mnohé z nás ale znamená ne moc příznivé vyhlídky. Kdo se na důchod nezabezpečí sám, nemůže s důstojným stářím moc počítat. Státem vyplácený důchod naše potřeby nepokryje. Jak se tedy zabezpečit? Jak na plánování důchodu a finanční nezávislost v důchodu? Podívejte se na naše rady pro spoření na důchod.

Nástroje a aplikace pro správu rodinného rozpočtu

Všude se mluví o nutnosti sestavit si rodinný rozpočet. Ale vy možná nevíte, jak přesně na to, nebo se vám do tak podrobné administrace vůbec nechce. Toho času, a ani by vás to asi nebavilo. Vězte, že stejně to má spousta jiných lidí, včetně vývojářů aplikací. Vytvořili už spoustu aplikací, s nimiž si zjednodušíte správu rodinných financí.

Jaká je průměrná výše starobního důchodu

Jak se má, stran svého důchodu, průměrný český senior a průměrná česká seniorka? Jak vysokou část příjmu musejí vydat na základní potraviny a o kolik jim po odchodu z pracovního trhu klesly příjmy? Jak je to v jiných zemích Evropy? A jak si svůj důchod, respektive materiální zajištění, efektivně  zvýšit už nyní?

Jak si zajistit důstojný důchod? Pomůžou vám chytré a bezpečné investice

Zapomenout na nekonečnou práci a užít si zasloužený důchod. Na to se těší spousta lidí. Jenže realita je často úplně jiná. Důchod od státu totiž na klidný a důstojný odpočinek zdaleka nestačí. A proto nezbývá, než abyste si na důchod ušetřili sami. Tím nejefektivnějším způsobem jsou přitom investice.

Pojmy ve slovníku

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena