Banky.cz Články Osobní a rodinné finance Jak se připravit na důchod jako OSVČ a kolik mít naspořeno

Jak se připravit na důchod jako OSVČ a kolik mít naspořeno

Důchod je ve světě živnostníků trochu ožehavé téma. Často je extrémně malý a pohlídat si vše potřebné stojí trochu víc úsilí než v případě běžných zaměstnanců. Pojďme se podívat na výši důchodů živnostníků a jak se na něj v průběhu života připravit, abyste ve stáří netřeli bídu s nouzí.

Důchodový systém v ČR

Od roku 2016 v Česku funguje dvoupilířový důchodový systém. Ten zahrnuje povinné důchodové pojištění a penzijní připojištění s doplňkovým penzijním spořením. Oproti důchodovému systému z roku 2013 je o pokrácen o málo využívaný, často kritizovaný pilíř důchodového pojištění.

U prvního pilíře funguje princip zásluhovosti a princip solidarity. Ty v praxi znamenají, že čím více na důchodové pojištění odvedete, tím vyšší bude i váš důchod. Na druhou stranu se ale s vyšším příjmem přichází princip solidarity a důchod se zvyšuje pomaleji.

Jaký je rozdíl mezi odvody zaměstnanců a OSVČ?

Zaměstnanci odvádí sociální a zdravotní pojištění, které zahrnuje důchodové i nemocenské pojištění. Díky tomu zaměstnanci dostanou nejen důchod, ale také státní podporu při nemoci.

O všechny zaměstnanecké odvody se stará zaměstnavatel a odvádí je v podstatě dvakrát. Poprvé za zaměstnance z jeho hrubé mzdy (odvody tvoří rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou), podruhé platí zákonem stanovený příspěvek na pojištění počítaný jako procentuální část z vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdy). Druhá část je důvodem, proč jsou náklady na zaměstnance ve skutečnosti vyšší než jejich hrubá mzda.

Živnostníci si veškeré pojistné hradí sami. Odvádí však do státní kasy až dvakrát méně, protože většina z nich platí jen minimální povinnou částku a nikdo za ně neplatí další příspěvky. Minimální částku jim určuje vyměřovací základ, který je aktuálně tvořen 25 % průměrné mzdy, tedy 2 944 korun. Důchod OSVČ je proto výrazně nižší, což mnohé překvapí. Od příštího roku se však minimální odvody budou postupně navyšovat.

Jak vypočíst důchod pro OSVČ?

Základ důchodu stanovuje zákon a mají ho všichni stejný. To, jak vysoký nakonec bude, záleží na výši vašeho příjmu a počtu let, během kterých jste platili pojištění.

Základní složka pro rok 2023 je 4 040 korun měsíčně a zvyšuje se s každou pravidelnou valorizací na začátku roku. Osobní vyměřovací základ OSVČ se vypočte podle zmíněného průměrného ročního příjmu, který se vynásobí hodnotou nárůstu, jež zohlední inflaci. Do něj ale ještě vstupuje solidární redukce, která snižuje rozdíly mezi příjmovými skupinami. Výsledek se nakonec navýší o 1,5 % za každý rok zaplaceného pojištění a také o výchovné 500 korun za dítě. To připadá rodiči, který výchově věnoval nejvíce času – nejvýraznějším aspektem pro přiznání dávky je rodičovská.

[Jak již bylo zmíněno, živnostníci na důchodové pojištění musí odvádět alespoň státem určený základ. A to formou měsíčních záloh, jejichž výše se počítá na základě příjmů a výdajů. Spolu s přeplatky či nedoplatky za předchozí období se tedy výši záloh dozvíte v období podání daňového přiznání v přehledu o příjmu a výdajích.

OSVČ a starobní důchod

Minimální zálohy, minimální důchod

Právě ve variabilní složce, kterou tvoří osobní vyměřovací základ, dochází k propastným rozdílům ve vyplácené penzi. Živnostníci totiž velmi často využívají paušálních výdajů, které ve výsledku pokrátí čistý zisk až na pouhých 40 % jejich reálné výše.

Taková praktika je v době produktivního věku velmi výhodná kvůli snížení daňového základu. V penzi se ale vymstí na extrémně nízkém starobním důchodu, který dosáhne sotva na 10 tisíc korun. Z toho více než polovinu dotuje stát. I proto se budou od Nového roku minimální odvody postupně zvyšovat.

Průměrný důchod OSVČ je aktuálně málo přes 13 600 korun. Necelá třetina celoživotních živnostníků ale nedostává ani 11 tisíc měsíčně.

Výši důchodu odhadne důchodová kalkulačka

Do výpočtu výše důchodu vstupuje mnoho proměnných. Nejsnazší je využít takzvanou kalkulačku důchodu. Online aplikace sociální správy vám odhadne výši důchodu na základě aktuálních pravidel. Využívá aktuální data ČSSZ, takže dostanete maximálně přesný výsledek, aniž byste museli trávit hodiny nad tabulkami.

Pro živnostníky chystající se do penze je nejužitečnější Informativní výpočet starobního důchodu. Mladším ročníkům nejlépe poslouží Informativní důchodová aplikace, která poskytne průběžný přehled. Obě každopádně ukážou, od kdy na důchod máte nárok a zda máte zaevidované všechny roky důchodového pojištění. Případné nesrovnalosti tak můžete s předstihem začít řešit.

Penzijní spoření ČS s bonusem

Když se blíží odchod do důchodu

Kromě dosažení důchodového věku je nutné mít 35 let zaplaceného sociálního pojištění. Do této doby je zahrnuta rodičovská, řádné studium a rovněž evidence na úřadě práce. I když se vám ale zdá, že „dřete celý život“, právě nedostatek oficiálně odpracovaných let živnostníkům odchod do důchodu občas prodlouží.

Jednoduše se tak stane delším nepracovním obdobím bez registrace na úřadu práce, nebo prací načerno, kdy žádné pojištění neodvádíte. Prověřte si proto včas, že jste platili pojistné dostatečně dlouho.

OSVČ a práce v důchodu

Práce v důchodu: Jak zálohy platí důchodce OSVČ

V případě, že živnostník s odchodem do penze nechce svou živnost zrušit, musí platit zálohy na sociální i zdravotní pojištění, kromě prvního roku podnikání. A to i pokud byl do této doby zaměstnancem, který svou živnost využíval pro vedlejší příjem a odvody mu stačilo tím pádem platit souhrnně po podání daňového přiznání.  

Výhodou je, že odpadá nutnost platby minimálních záloh na zdravotní pojištění. Výše odvodů závisí pouze na reálných příjmech z předchozího roku. Pokud příjem nepřesáhne 96 777 korun, zálohy na sociální pojištění neplatíte. Rozhodná částka se každoročně mění. „Zároveň se za každý měsíc, kdy činnost nebyla vykonávána, se odečte 8 065 korun,“ upozorňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Kolik si našetřit na důchod?

I přes aktuální důchodovou politiku, která velí zvyšování odvodů, by se současní mladí podnikatelé neměli na státní pomoc ve stáří spoléhat. Co tedy udělat, abyste ve stáří netřeli bídu s nouzí?

Uvádí se, že pro relativně spokojený důchod by měly úspory OSVČ dosáhnout alespoň 2 milionů korun. Pro dosažení této částky si musíte měsíčně odkládat 5 000 korun po dobu 30 let. Částka by měla nicméně zohlednit inflaci a odvíjet se od očekávaného životního standardu. Úspory proto doporučujeme rozumně investovat a dále zhodnocovat.

Co udělat pro finanční pohodu ve stáří

Penzijní spoření

I když se nejvíce vyplatí zaměstnancům, velmi nenásilnou možností je odkládání peněz na doplňkové důchodové spoření. Kromě toho, že si vědomě budete dávat peníze stranou, stát vám k nim přihodí i nějakou tu kačku navíc. Naspořenou částku poté budete v důchodu čerpat formou měsíční renty.

Od června 2024 v rámci nové důchodové reformy dojde k navýšení maximální státního příspěvku z 230 na 340 korun. Zjistěte, jak vybrat nejlepší penzijní spoření.

Zvýšení vyměřovacího základu

Pokud nechcete, aby se v budoucnu vaše penze nepočítala z minimálního základu, jednoduše požádejte o jeho zvýšení v Přehledu o příjmech a výdajích. Tím zvýšíte platby za sociální pojištění a tím pádem i budoucí důchod. Čím dříve tak uděláte, tím lépe.

Dlouhodobý investiční produkt

Penzijní spoření ČS s bonusem

Zejména na živnostníky cílí připravovaná možnost podpory penzijních úspor. Formou úlevy na daních umožní odpočet až 48 000 korun z daňového základu. Částka je zároveň celkový strop pro součet odpočtů za všechny investiční produkty v jakékoliv kombinaci.

Samostatné investice

Zajistěte si v penzi pasivní příjem investicí do nemovitosti k pronájmu, nebo již dnes na trhu běžně dostupných podílových fondů, akcií, dluhopisů či kryptoměn.

Bankovní produkty

Možností je samozřejmě spořící účet nebo termínovaný vklad. Konzervativní ukládání peněz do banky je v dlouhodobém horizontu málo výnosné, ale lepší než dávat peníze pod polštář a na zajištění ve stáří nemyslet vůbec. Podívejte se na srovnání spořících účtů.

Vytvořte si plán

Stejně jako je důležité si rozvrhnout práci tak, abyste se z ní nezbláznili, je výhodné mít i finanční plán. Jen tak se můžete postupně zajistit na stáří bez zbytečného stresu.

Začněte kalkulačkou. Podívejte se, kolik let vám zbývá do důchodu a nechte si odhadnout jeho výši. Ujasněte si, jak vysoký důchod byste jednou chtěli a porovnejte odhadnutou částku z informační aplikace s vaší představou. Vypočítejte, kolik si měsíčně musíte odložit a pokud takovou částku nemáte k dispozici, zkuste popřemýšlet, kde by se daly snížit zbytečné výdaje.

Investiční strategie

Z čistého měsíčního příjmu byste podle vašich možností měli odložit 20 až 30 % na tvorbu finanční rezervy a dlouhodobé investice. Menší část, zhruba třetina, by měla jít na spořící účet, na kterém jsou peníze vždy k dispozici. Zbylé dvě třetiny investujte v rámci dlouhodobé strategie do penzijního spoření a podle vašich zkušeností do konzervativních, nebo rizikovějších fondů.

Rizikovost fondu vybírejte podle investičního horizontu, tedy doby, po kterou chcete míst peníze investované. Čím déle budou vaše peníze investované, tím méně je ovlivní výkyvy trhu. Pokud plánujete investici do rizikovějšího fondu, stále část peněz vyhrazených pro investice, vkládejte tam, kde je výnos historicky nejstálejší.

Investice - jak se zajistit na stáří

Kam investovat

Možností je spousta. Pro pohodlný, dlouhodobý pasivní příjem ve stáří, se vyplatí investice do nemovitosti na pronájem. Nebojte se její koupi financovat běžnou hypotékou, nebo hypotékou na byt k pronájmu, u které můžete kromě standardních, aktuálně doložitelných příjmů, počítat i s příjmem z budoucího pronájmu nemovitosti. S výběrem vám nejlépe pomůže hypoteční poradce.

Na krátkodobější zhodnocení vyzkoušejte konzervativní řešení v podobě termínovaného vkladu, nebo rizikovější peer to peer půjčky – nebankovní půjčky od lidí pro lidi.

Pro postupné investování můžete zvolit akcie, kterými si kupujete určitý podíl vybrané společnosti. Jako další možnost zvažte indexové fondy, které kopírují vývoj celého trhu, nebo jeho specifického segmentu. Obsahují totiž soubor akcií velkého množství firem, čímž diverzifikují riziko ztráty. Mezi nejznámější indexy patří FTSE 100 zahrnující 100 největších společností londýnské burzy a S&P 500 s největšími americkými firmami.

Automatizujte a revidujte

Vytvořte ze své strategie zvyk. Nastavte si trvalé příkazy pro pravidelné platby záloh, inkasa a spoření. Na běžném účtu si nechte minimum volných prostředků pro útratu zbytných věcí. A v neposlední řadě nezapomeňte rozpočet pravidelně aktualizovat. Výši volných prostředků a investic se snažte přizpůsobovat rostoucím životním nákladům, rodinné situaci i výši příjmů. Se zvýšením mzdy ihned zvyšte nejen vaše zálohy, ale také výši úspor.Sjednejte si penzijní spoření online

ANKETA k článku Jak se připravit na důchod jako OSVČ a kolik mít naspořeno

Spoříte si na penzi v penzijním spoření?

Počet odpovědí: 123

KOMENTÁŘE k článku Jak se připravit na důchod jako OSVČ a kolik mít naspořeno

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Myslete na důchod už dnes a finančně se na něj zajistěte

Důchody jsou dnes často skloňovaným tématem, kdo za pár let, až se z pracujícího promění v důchodce, nechce otáčet každou korunu, ten by na stáří měl začít myslet s dostatečným předstihem a odkládat si nějaké finance stranou. Jak se na stáří finančně zajistit?

Předčasný důchod a předdůchod

Starobní důchod není jedinou cestou, jak se vydat na zasloužený odpočinek po letech na pracovním trhu. O něco dříve můžete na odpočinek odejít dvěma způsoby: do předčasného důchodu a do předdůchodu. Jaké jsou podmínky, výhody i nevýhody obou forem dřívější penze? Připravili jsme pro vás podrobného průvodce předčasným důchodem i předdůchodem.

Důchodová reforma komplexně

Jaké změny nás (pravděpodobně) čekají v souvislosti s chystanou reformou penzijního systému? A které už platí? Posaďte se, a můžete se pustit do čtení. Reforma je, prozatím, poskládaná zhruba dvacítkou změn důchodového systému. Některé už nabyly účinnosti, jiné se teprve schvalují, takže je jejich osud zatím ještě nejistý. Přinášíme komplexní přehled všeho, co se doposud k penzijní reformě vztahuje.

Starobní důchod přehledně: Jak vysoký bude a kdy o něj žádat?

Zdá se to jednoduché, v určitém věku přestanete pracovat a půjdete do penze. Jak to ale ve skutečnosti funguje, co všechno si musíte připravit a jak zjistit, kolik vlastně dostanete? Připravili jsme pro vás přehled nejdůležitějších informací, které se vyplatí znát.

Jak sestavit rodinný rozpočet

Důvody k sestavení rozpočtu netřeba dlouho hledat: finanční plánování rodiny, bez nějž se obejdeme jen stěží, odkládání si na důchod, což je dnes již nutností, či optimalizace rodinných financí, když se dostaneme „do úzkých“. Podívejte se, jak sestavit rozpočet rodiny, jaké můžete využít pro rodinný rozpočet aplikace, či jak by mohl vypadat vzorový rozpočet domácnosti. Vězte, že jakmile si rozpočet sepíšete, ihned uvidíte, kde a jak šetřit peníze!

Pojmy ve slovníku

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena