Banky.cz Banky.cz Hypoteční slovník Zástavce

Zástavce

Definice Zástavce

Je vlastník nemovitosti, který poskytl bance nemovitost, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru, či na zajištění půjčky. V obvyklých případech je zástavce zároveň dlužníkem, někdy ale banky požadují dozajištění nemovitostí od třetích stran (rodina, přátelé, spřízněné firmy).


Účel hypotéky
CO JE TO LTV? TEXT LTV
Zavřít
ABYCHOM VÁM MOHLI NAJÍT VYPOTÉKU, vyplňte své kontaktní údaje
Co znamená LTV?Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
Anglická zkratka Loan To
Value. Značí poměr výše úvěru oproti hodnotě nemovitosti.
LTV %
NAJDEME VÁM HYPOTÉKU S ÚROKEM
již od 2.14 %

Dotazy v poradně k Zástavce

J

#12463, Zástavní smlouva a ověření podpisu, Hypoteční poradna, 15.1.2021

Dobrý den, chtěla bych se Vás zeptat, kupuji byt od developera na který mám hypotéku. Dle smlouvy podávám na katastr zástavní smlouvy a návrhy na vklad zástavního práva. Bylo mi poradcem řečeno, že můj podpis na zástavní smlouvě nemusí být úředně ověřen, podpis developera jako stávajícího majitele ano. Je toto tvrzení pravdivé? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

v případě zástavní smlouvy stačí ověření podpisu jen u zástavce (developera). 

S

#6597, Pojištění nemovitosti a podpojištění, Pojištění, 21.5.2019

V roce 2013 jsem uzavřela smlouvu a zahájila čerpání hypoúvěru u Modré pyramidy. Jednou z podmínek bylo pojištění nemovitosti, které zprostředkoval přímo můj poradce z MP, který mě nyní kontaktoval (čerpání úvěru již bylo uzavřeno a řádně splácím) s tím, že vzhledem k růstu cen nemovitostí za poslední roky mám nemovitost podpojištěnou a musím uzavřít novou pojistnou smlouvu - samozřejmě s vyšším pojistným. Mám skutečně povinnost své současné pojištění zrušit a nahradit ho novým? Poradce se odkazuje na porušování zástavní smlouvy bodu tohoto znění: "Zástavce se zavazuje nejpozději před poskytnutím úvěru sjednat pojištění Nemovitostí proti škodám a jiným nebezpečím do výše ceny Nemovitostí, které jsou předmětem tohoto pojištění, pokud to povaha Nemovitostí umožňuje a pokud nebude ujednáno jinak.". Dle mého názoru však tato podmínka již byla splněna před čerpáním úvěru a z tohoto znění nevyplývá povinnost přizpůsobovat pojištění aktuálním podmínkám na trhu. Nebo ano?

Dobrý den,

podmínkou pro čerpání hypotéky je pojištění nemovitosti sjednané na hodnotu nemovitosti (stanovenou odhadcem) a vinkulované ve prospěch banky. Toto jste splnila před načerpáním peněz a určitě nejste dále povinna navyšovat pojistnou částku. Nicméně je pravdou, že ceny nemovitostí od roku 2013 výrazně vzrostly a jste tak nyní pravděpodobně podpojištěna. To nikterak nevadí úvěrové smlouvě (pojistná částka je dostatečná pro krytí zástavy úvěru), ale je to rizikové pro Vás. Pokud by došlo vlivem živelné události k poškození nemovitosti (např. požár), dostali byste méně než činí aktuální tržní hodnoty nemovitostí (hůře by se Vám sháněla náhrada či odstraňovaly škody). Navýšení pojistné částky je otázkou pár stokorun ročně navíc. Tady bych neváhal. Je to zbytečné riziko, jehož pojištění není vůbec drahé. 

#6104, Rekonstrukce nemovitosti, Reality, 26.2.2019

Dobrý den, před dvěma lety jsme si koupili starý RD na hypotéku, který bychom teď rádi zrekonstruovali a nadstavili. Původně jsme vše chtěli řešit hypotékou u stejné banky, nakonec ale zafinancujeme rekonstrukci a nadstavbu vlastními prostředky. Můj dotaz zni - potřebuji povolení banky, která má zástavní právo? Rekonstrukcí a nadstavbou se dle odhadce zvýší hodnota domu z nynějších 3 mil na necelých 10 mil Kč. Děkuji, S pozdravem Jakub

Dobrý den,

k rekonstrukci s využitím vlastních zdrojů (tedy zhodnocení zastavené nemovitosti) se může logicky zdát, že souhlas banky nepotřebujete. Banky obvykle omezují nemovitosti v zástavě pouze zapsaným věcným břemenem "zákaz zcizení", které Vám znemožňuje nemovitost bez souhlasu banky převést na jinou osobu. Podobně banka omezuje zastavení nemovitosti v druhém pořadí jiné bance, která by měla financovat rekonstrukci. Lze tedy pouze využít navýšení úvěru, nebo refinancování hypotéky jinou institucí.

Řada tuzemských bank má ale velmi přísné hypoteční smlouvy a podmínky. Například EQUA Bank uvádí: "Zástavce se dále zavazuje informovat zástavního věřitele o záměru provést stavební úpravy v/na kterékoliv nemovitosti tvořící předmět zajištění s výjimkou stavebních úprav, které dle platných právních předpisů nevyžadují stavební povolení, ani ohlášení stavebního úřadu." I když se to může zdát nelogické, může tedy tato banka za neohlášení záměru rekonstruovat hypotékou zatíženou nemovitost aplikovat sankci.

Doporučuji tedy, abyste si podmínky své banky důkladně pročetli a jednali podle nich. 

M

#4925, Zástavní právo, Hypoteční poradna, 19.7.2018

Dobrý den, kdo bude zástavcem v případě, že si budu brát na koupi bytu hypotéku? Já nebo současný majitel bytu? Jde mi o to, jestli mohu být zástavcem něčeho, co ještě není moje. Případně když to bude současný majitel, kdy a jakým způsobem se stanu zástavcem já? Děkuji za vaši odpověď.

Dobrý den,

k zápisu zástavního práva ve prospěch banky dojde až po přepisu majitele na katastru. Toto jde zcela mimo současného majitele bytu.

D

#2786, Poplatek za vyčíslení dluhu, Hypoteční poradna, 16.5.2016

Dobrý den, tak jsem se nakonec rozhodla a refinancujeme úvěr, jak jste mi poradili. Byla jsem velice překvapená, že si Buřinka účtuje poplatek ve výši 4650 Kč za stanovení výše zůstatku dluhu. Teď jsme přeúvěrovali k Fio bance, kde budeme mít úrok 1,88 s fixací na 5 let a splatnost je 10 let. Doufám, že to je krok k lepšímu. Jsme těsně před podpisem smlouvy a potřebovala bych poradit co znamená, když je v zástavní smlouvě tato formulace: Zástavní věřitel i Zástavce prohlašují, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolností. Zástavní věřitel i Zástavce se tak vzdávají svého práva domáhat se na druhé smluvní straně obnovení jednání o Smlouvě či domáhat se změny svého závazku dle Smlouvy v případě, kdy dojde ke změně okolností tak podstatnému, že změna založí v právech a povinnostech některé ze stran zvlášť hrubý nepoměr. Z důvodů právní jistoty se smluvní strany dohodly, že tímto ustanovením na sebe Zástavní věřitel i Zástavce převzali nebezpečí změny okolností podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Vůbec tomu nerozumím a nedokážu si představit, co to znamená v praxi. Budu ráda, když mi poradíte. S pozdravem a velkým díky za radu Dagmar

Dobrý den,

poplatek za vyčíslení dluhu je do jisté míry nemravný (překračuje-li administrativní náklady banky s úkonem spojené, což je max. 500 - 1 000 Kč). Banky nejčastěji žádají právě oněch 1 000 Kč, ale Buřinka se evidentně vůbec nestydí klienta před odchodem pořádně upoplatkovat.

Vámi uvedená formulace a paragraf jsou standardním bodem, který se dnes obecně do většiny smluvních vztahů vkládá. V podstatě to brání snaze o zneplatnění smlouvy v budoucnu, pakliže by se objevily nové okolnosti (např.: příští měsíc byste si refinancování hypotéky rozmyslela a chtěla ho zrušit, vymýšlejíc si nějaký fiktivní důvod - který byste prezentovala jako novou a podstatnou okolnost, kterou jste při uzavírání smlouvy o úvěru neznala). Tohoto se bát vůbec netřeba.

Úrok 1,88% s fixací na 5 let (bez povinnosti sjednat si pojištění schopnosti splácet - jinak by to bylo 1,68%) je férový a jeden z nejlepších na trhu. Další nemalé peníze ušetříte převodem běžného účtu k Fio bance. 

Ještě jedna poznámka - Fio banka snížila minulý týden sazby o další 0,1% dolů, tedy pokud jste ještě smlouvu nepodepsala, požadujte toto snížení - ve Vašem případě na 1,78% (viz. aktuální úrokový sazebník banky) - pakliže je refinancovaná částka nad 1 mil. Kč (jinak by to bylo skutečně oněch 1,88%).Banky v ČR