Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Vinkulace

Vinkulace


Definice Vinkulace

v pojišťovnictví označuje omezení dispozice pojistníka s potenciální výplatou pojistného plnění ve prospěch třetí osoby, používáno u hypotečních úvěrů při pojištění nemovitosti, které má banka v zástavě (kdyby byla pojištěná nemovitost poškozena/zničena živelnou událostí, dostane náhradu banka/věřitel a ne pojistník/dlužník)


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Vinkulace

HK

#9724, Rozvod a úspory pro děti, Osobní a rodinné finance, 15.4.2020

Dobrý den, po rozvodu se na základě rozsudku má významná část výživného pro děti ukládat/spořit na bankovní účet. Nabízí některá z bank produkt vhodný pro tento účel? Jde mi hlavně o možnost vinkulace účtu, tak aby ani jeden z rodičů nebyl schopen s ním samostatně nakládat. Zároveň aby nemusel být jakýkoliv pohyb na takovém účtu řešen soudní cestou. Velmi děkuji za informaci.

Dobrý den,

toto možné není. Ze zákona má k účtu nezletilých dětí vždy přístup zákonný zástupce (oba rodiče). U větších částek opatrovnický soud přezkoumává účel. Náš srovnávač nabízí kompletní přehled spořících účtů.

NR

#4926, Hypotéka a vinkulace pojistného plnění, Pojištění, 19.7.2018

Dobrý den, když by klient banky vypověděl pojistku na dům, která je vinkulovaná ve prospěch banky (Česká spořitelna) za hypotéční úvěr a sjednal novou až o měsíc a půl později a chtěl ji znovu vinkulovat, hrozí klientovi sankce za ten měsíc a půl prodlení? Prosím o rychlou odpověď. Mnohokrát děkuji. Nikola

Dobrý den,

a když by Vám v mezičase dům nedejbože shořel, zůstala by Vám nesplacená hypotéka. Dle smluvních podmínek musí být nemovitost pojištěna nepřetržitě po celou dobu splácení úvěru. Měsíční pauzou byste nejen porušila smluvní podmínky hypotéky (a banka by mohla od smlouvy odstoupit a úvěr zesplatnit), ale především byste velmi riskovala. Navíc v tom nevidím žádnou výhodu (ušetříte max. nějakou tu stokorunu za pojistné). 

ML

#4003, Pojištění nemovitosti a hypotéka, Pojištění, 8.11.2017

Dobrý den, chtěla bych se u Vás poradit ohledně vinkulace pojistného plnění u hypotéky. Banka nám vystavila vinkulaci na 1 mil. Kč a ve smlouvě uvádí, že finance z pojistného plnění budou vypláceny při znehodnocení nemovitosti buď oproti fakturám nebo po opravě nemovitosti svépomocí. Řeším problém, že kdyby se něco stalo, vše opravuje manžel svépomocí, tudíž nebudeme mít na opravu žádné prostředky vzhledem k tomu, že je bude mít banka. Zajímá mě, zda má na to banka právo. Pojistku si platím, abych při nějaké pojistné události mohla uvést nemovitost za pojistné plnění do původního stavu a ne aby mi na nich seděla banka. Přece si nepůjdu vzít půjčku (pokud by mi ji vůbec schválili), opravím nemovitost, doložím bance, vyplatí mi pojistné a já doplatím půjčku i s dalšími náklady? A ještě prosím o odpověď na dotaz, zda má banka právo vzít moje pojistné placené pojišťovně na nemovitost a hradit si s ním moje dluhy vůči bance (to má banka ve smlouvě, kde je uvedeno profinancování zadrženého pojistného plnění)? Na to přece slouží zástavní právo v katastru nemovitostí. Děkuji moc za odpověď.

Dobrý den,

jestli má banka právo si stanovit tyto podmínky či nikoliv je stejná otázka jako jestli může supermarket prodávat rohlíky za 10 Kč. Může. A je na zákazníkovi, bude-li tyto podmínky (cenu) akceptovat, nebo se poohlédne u konkurence. 

Zatímco u nápravy škody pomocí řemeslníků pravidlo výplaty peněz po doložení faktur nepředstavuje žádný problém, u oprav svépomocí (proplacení nákladů až po dokončení oprav) to může být komplikací, neboť materiál na opravu potřebujete nakoupit před započetím oprav. Na druhou stranu banka nemůže vyplatit peníze na opravu dříve než po dokončených opravách, neboť byste si teoreticky mohli tyto peníze ponechat a bance by zůstala nemovitost v původním poškozeném stavu.

JP

#3992, Pojištění nemovitosti a vinkulace, Hypoteční poradna, 2.11.2017

Dobrý den, mám u banky hypotéku a s ní je spojeno pojištění nemovitosti. Pojištění jsem sepsal při žádosti o hypotéku přímo s pracovnicí banky. Před asi 2 lety získal banku jiný majitel. Nyní po letech kdy mi zbývají doplatit poslední asi 4 splátky (4x 4 000 Kč) banka zjistila, že smlouvy nebyly vinkulovány a žádala mě o to. Na pojišťovně mi řekli, že tato původní smlouva vinkulovat nelze. V dobré víře jsem tedy nemovitost pojistil, abych bance vyhověl. Vzhledem k nízké částce, kterou mám doplatit, jsem pojistil nemovitost na nižší částku (místo původních 300tis. na 150tis.). Jenže ve smlouvě s bankou je uvedeno pojištění na oněch 300tis. a banka novou pojistku neuznala. Banka mě tedy nutí doložit pojištění na 300tis. Podle smlouvy chápu, že na to má právo. Nicméně přijde mi nesmyslné při dlužné částce cca 16tis. jít opět na pojišťovnu a sepsat znovu novou smlouvu kvůli 16tis. dluhu na pojistění 300tis. Nehledě na to, že původně, když jsem o hypotéku žádal, všem požadavkům banky jsem vyhověl a podepsal smlouvu o pojištění jakou si přáli. Nyní se obávám ze sankcí z nedodržení smlouvy s "bankou".

Dobrý den,

tento postup banky skutečně hraničí s úřední šikanou, kdy pracovník banky slepě následuje interní předpisy bez použití selského rozumu. Jedinou sankcí banky za porušení podmínek úvěrové smlouvy může být zesplatnění úvěru (tedy že Vám banka úvěr vypoví a bude chtít vrátit zbylou dlužnou částku 16 000 Kč ihned). Může Vám pak také dát záznam do registru dlužníků. Asi nejjednodušší by bylo úvěr zcela doplatit ihned (umožňují-li Vám to podmínky banky bez sankcí). Případně zkuste kontaktovat ombudsmana banky a domluvit se na přijatelném řešení pro obě strany.

PL

#3310, Dětské spoření, Spoření, 17.1.2017

Dobrý den, jde mi o souvislosti s produktem Poštovní spořitelny - Dětská vkladní knížka. Dětem jsme tento produkt uzavřeli z důvodu tehdy rozumných výnosů (3 děti). Při uzavírání u nejstarší dcery v roce 2010, kdy jí bylo 0,5 roku, jsem provedl u této vkladní knížky vinkulaci. V roce 2011, kdy jsem uzavíral právě narozené dceři stejný produkt, bylo mi pracovníkem na přepážce sděleno, že Poštovní spořitelna vinkulace DKV zrušila a tedy dcera první vinkulaci má neplatnou. Bohužel mi tato pracovnice vinkulaci napsanou v kladní knížce nezrušila (neškrtla mi slovo Vinkulace). Dnes jsem v situaci, kdy jsem zjistil, že Poštovní spořitelna o dost snížila úrokovou sazbu, aniž by nám to nějakým způsobem oznámila, a tím změnila podstatu toho, proč má mít dítě takový typ spoření. Paní na pobočce tvrdí, že je na DVK vinkulace, navíc nebyly dětem připsány prémiové procenta za spoření tak, jak banka píše v informacích a požadují od nás, aby o zrušení vinkulace rozhodl soud. Dle mého názoru banka porušila podmínku, kvůli které jsme se pro daný produkt rozhodli, ovšem potřebuji poradit alespoň obecně, jak se ze spoření vyvázat? Děkuji velice a s pozdravem Laubr

Dobrý den,

banka je v tomto nevinně, za změnu může nový občanský zákoník a přístup soudů k majetkovým právům dětí. Obecně dnes platí, že majetek (tedy i peníze) psaný na děti je dětí a rodič (či zákonný zástupce) na něj může sáhnout jen se souhlasem opatrovnického soudu (kterému prokazuje dobrý úmysl vedoucí k většímu blahu dětí).

Dříve bylo běžné, že rodič s majetkem dítěte mohl libovolně disponovat. Pak ale došlo k několika případům, kdy rodiče peníze použili pro osobní potřebu a děti se po dosažení plnoletosti domáhaly náhrady škody. Soudy rozhodovaly tak, že banky neměly právo peníze vydat rodičům, neboť se jednalo o majetek dětí. A nastalo velmi striktní období, kdy banky bez souhlasu opatrovnického soudu dnes nemohou rodičům umožnit dispozici s vklady vedenými na děti. Loni schválená novela zákona o stavebním spoření přinesla aspoň změnu u dětského stavebního spoření, se kterým už rodiče opět mohou volně nakládat. S vkladní knížkou, spořícím účtem, atd. ale bohužel nic nenaděláte. 

Z mého pohledu je velmi nerozumné psát jakýkoliv majetek (včetně peněz) na děti - vždy jim můžeme spořit na své jméno a doma si vést evidenci, kolik z našeho účtu patří dětem. Vyhnete se tím legislativním obtížím a s majetkem budete moci disponovat zcela libovolně. 

Články o Vinkulace

Průvodce hypotékou

Průvodce hypotékou

12.6.2017, Hypotéka

…plníte jejich podmínky dané v úvěrovésmlouvě. Běžně se jedná o: potvrzení o zaplacení části kupní ceny z vlastních zdrojů pojištění nemovitosti (vinkulace pojistného plnění veprospěch banky) podání návrhu na vklad zástavního práva s ověřenímkatastru výpis z katastru nemovitostí (aktuální L…

Pojišťovnický slovník

Pojišťovnický slovník

18.11.2016, Pojištění

… používá se obvykle pro neživotní/rizikové pojištění Úrazové pojištění:kryje rizika úrazů, které vznikly vlastním či cizím neúmyslným zaviněním Vinkulace:vpojišťovnictví označuje omezení dispozice pojistníka spotenciální výplatou pojistného plnění ve prospěch třetí osoby, používáno u hypo…Banky v ČR