Banky.cz Články Akcie a investice Dlouhodobé investice v roce 2024: Nejlepší možnosti a strategie

Dlouhodobé investice v roce 2024: Nejlepší možnosti a strategie

Dlouhodobé investice

Hledáte způsob, jak zhodnotit své peníze a zajistit si finanční budoucnost v roce 2024? Dlouhodobé investice jsou skvělou variantou. Díky složenému úročení nabízejí potenciálně vysoké výnosy (v porovnání s krátkodobými investicemi). A díky rozložení rizika v čase je chrání před volatilitou trhu. Navíc s dlouhodobými investicemi přichází i daňové úlevy. Přečtěte si vše důležité o prvních krocích na cestě k úspěšnému dlouhodobému investování.

REKLAMA

Největší výhodou je čas

Hned zkraje si ujasněme, proč se o dlouhodobých investicích všude hovoří jako o tom nejlepším, co pro své peníze můžete udělat. 

Dlouhodobé investování má neoddiskutovatelnou výhodu oproti krátkodobějším investicím, a tou je právě čas. V dlouhodobém horizontu lze na investicích, především díky složenému úročení a rozložení rizika v čase, vydělat i násobně více než v opakovaném investování krátkodobém. Dlouhodobá investice díky tomu snese i vyšší rizikovost: právě čas kompenzuje riziko nejúčinněji,“ objasňuje přednosti dlouhodobého investování Petr Jermář, specialista na finance Banky.cz.

Značné jsou i daňové výhody

U dlouhodobých investic (i když to neplatí u všech) můžete využít tzv. časového testu. A tím se zbavit povinnost odvádět daň z příjmu, až budete prostředky ze svých investic čerpat. Časový test je tříletý. Pokud investici držíte déle než tři roky, dani z příjmu jste se u ní bezpečně vyhnuli. Během prvních tří let můžete vybrat rok co rok do 100 tisíc korun, aniž by se tím porušilo plynutí časového testu,“ říká Miroslav Majer, CEO portálu Banky.cz.

Které dlouhodobé investice daňový test nepovolují? 

Ty, z nichž máte pravidelný a čerpaný výnos. Nebo různé typy alternativního investování (daněné podle § 8 zákona o daních z příjmů). Typicky se jedná o dluhopisy, kde pravidelně obdržíte tzv. kupon (úrok), o dividendy z akcií (pokud je čerpáte a využíváte. Ovšem samotná akcie jsou součástí časového testu, stejně tak dividendy, které jste ponechali na obchodním účtu). 

Dále jsou z daňového zvýhodnění vyloučeny crowdfundingové investice do úvěrů či do developerských projektů. Zvýhodnění nelze využít ani při obchodování na burze, včetně toho s kryptoměnami

Jak se pustit do dlouhodobého investování

U jakéhokoliv investování, ať už dlouhodobého nebo krátkodobého, se neobejdete bez prvotního kroku. A tím je dlouhodobé finanční plánování. Kdo chce investovat, musí si nejprve stanovit své investiční cíle, potřeby, vztah k riziku. A ujasnit své investiční možnosti. 

Pokud tento krok v investičním rozhodování chybí (s čímž se bohužel setkáváme u mnoha lidí), pravděpodobnost úspěchu to značně snižuje. Investiční strategie se dají stavět jen na velmi dobré znalosti své osobní finanční situace, vztahu k riziku a na cílech, pro něž chcete začít investovat. Proč? 

Investice je odloženou spotřebou, takže s ní omezujete současné využití svých peněz (ve prospěch budoucího, ale zatím nehmatatelného výnosu). Navíc může hodnota dlouhodobé investice v čase kolísat, a to chce pevné nervy a výhled zakotvený do vzdáleného časového horizontu (bez ohledu na současné výkyvy).

Co si ujasnit, než se začnete s dlouhodobými investicemi

Každý, kdo chce začít investovat, ať už „na vlastní pěst“ nebo s pomocí odborníků či fondů a investičních platforem, si musí předem ujasnit:

 • co je cílem jeho investování - prostředky na umoření hypotéky, peníze na auto, na start pro své děti do dospělosti, přilepšení k důchodu, či celková finanční nezávislost s nekonečnou rentou?
 • jakou má toleranci rizika - unese i větší propady, ale s vidinou většího nárazového zhodnocování? Nebo volatilita vadí, a tak by raději pravidelný a možná i předem stanovený výnos?
 • kolik let má na investování - bude investovat 10 let nebo třeba 40 let?
 • chce až konečné zhodnocení, nebo i průběžné čerpání části výnosu?

Na základě odpovědí na tyto otázky si můžete vytvořit:

 • vlastní investiční strategii - růstová, výnosová, či jejich kombinace)
 • soubor investičních nástrojů, které budete používat
 • diverzifikaci portfolia tak, aby byla dostatečná vzhledem k vašim cílům a trvání investic
 • nákupní a prodejní pravidla, která vás ochrání před případnou panikou a emočně zkratovitými rozhodnutími.

Ale také s těmito informacemi můžete obrátit na odborníky, kteří vám s investiční strategií nebo s celým investováním poradí a pomohou. Kdo jsou ti odborníci? Investiční společnosti, fondy, obchodníci s cennými papíry, investiční platformy, ale i certifikovaní investiční poradci a správci portfolií svých klientů. 

Pamatujte na rezervy!

Je potřeba být připraven na horší časy. To znamená investovat, až pokud máte dostatečnou finanční rezervu pro nečekané události! Není nic horšího, než z dlouhodobých investic vybírat po pár letech jen proto, že jste podcenili rezervu na spořicím účtu nebo v jiném spořicím nástroji.

O kterých investicích uvažovat pro dlouhodobé investování?

Uvažovat lze o kterýchkoliv z investic, co jsou podloženy licencí České národní banky nebo jiného evropského orgánu dohledu nad finančním trhem. Případně pod dohledem finanční instituce jiné země, mimo EU. 

Investice se zhodnocením až 12%

Jaké jsou úspěšné strategie pro dlouhodobé investování?

Dlouhodobé investování má jen jednu úspěšnou strategii: nejprve důkladný rozbor vašich potřeb, investičních cílů, možností a tolerance rizika. Teprve na tomto základě vystavěná investiční strategie, plně odpovídající vaší situaci. 

Jak minimalizovat riziko při dlouhodobých investicích?

U dlouhodobých investic (za předpokladu, že k nim využíváte certifikované obchodníky a platformy), se riziko do značné míry snižuje právě dlouhodobostí. Ale nezbytným předpokladem výhodného investování je ještě i dostatečná diverzifikace portfolia. 

Jak diverzifikovat investiční portfolio? Nejlépe mezi méně a více dynamické investice, které si složíte nejen z peněžních produktů, ale i z „fyzických“ investic, jako jsou nemovitosti nebo komodity (stačí jen jejich podílové vlastnictví prostřednictvím specializovaných fondů či platforem). Pokud se vyznáte v umění, autech či jiném odvětví, v němž roste hodnota některých „kousků“, i takové investice vám prohloubí diverzifikaci.

Podrobněji se o správném investování dočtete v článku Jak správně investovat peníze: 3 základní pravidla, která vám pomohou vydělat.

Nejlepší dlouhodobé investice pro rok 2024

Pro každého investora půjde o jiné investice. Vždycky v závislosti na jeho cílech, možnostech a vztahu k riziku. Konkrétné investice proto nelze obecně doporučovat všem. Co však zobecnit můžeme, jsou následující informace:

Za prvé:  K nejlepším investicím patří ty prověřené, s licencí ČNB nebo s jiným druhem odborné certifikace. 

Za druhé: Dlouhodobé investování v sobě zahrnuje všechny investiční možnosti, s nimiž se lze na trhu potkat. Jinými slovy, žádná omezení tu nejsou. Na druhou stranu je dobré vzít v potaz, že některé z investic dávají smysl jen v krátkodobém horizontu (dlouhodobě byste na nich prodělali).

Proto: do dlouhodobých investic zahrnujte dynamičtější varianty, s rizikovostí od čtvrtého stupně výš (na sedmibodové škále rizikovosti, kterou najdete v klíčových informacích pro investory). K dynamičtějším, resp. rizikovějším investicím (jejichž rizikovost v čase klesá) většinou řadíme:

 • akciové fondy
 • akciové ETF
 • akcie
 • dynamické podílové fondy
 • indexy
 • kryptoměny
 • některé dluhopisy
 • obchodování na burze
 • nákup věcí, jejichž hodnota by měla v budoucnu růst.

K dlouhodobým investicím ale můžete přibrat ještě i:

 • dlouhodobější dluhopisy s předem stanoveným výnosem (nutný dobrý přehled o kvalitě dluhopisů)
 • investice do úvěrů s předem stanoveným výnosem (prostřednictvím platformy)
 • investice do start-upů (nutný dobrý přehled o odvětví a o byznys plánech start-upů).

Z hlediska diverzifikace se do dlouhodobého investování „hodí“ i některé méně dynamické varianty, zato s trvalou hodnotou. Především:

 • nemovitosti
 • nemovitostní fondy
 • investiční zlato, stříbro, platina, paládium
 • věci s předpokladem růstu hodnoty v čase.

Podrobněji rozepsané možnosti najdete v článku: Kam investovat peníze v roce 2024 

Firemní úvěry

Často se ptáte

Jaké jsou výhody a nevýhody různých investičních možností?

Každá z možností s sebou výhody a nevýhody, ty doporučujeme si pečlivě nastudovat ještě před tím, než se do kteréhokoliv typu dlouhodobé investice pustíte. Zvažujte vždy kompletní investiční trojúhelník:

 • výnos - zhodnocení v čase, a to buď složeným úročením, nebo s postupnou výplatou, a tak i možností využívat peníze z investice dříve
 • riziko - pravděpodobnost ztráty vložených peněz nebo nedosažení cíleného zhodnocení
 • likvidita - za jak dlouho jsou peníze z investice dosažitelné, a jaká je sankce nebo ztráta z toho, že peníze vyzvednete dříve, než jste původně plánovali / než jste si nasmlouvali.

O jednotlivých investičních nástrojích se rozhodujte podle preference v oblasti výnosu, rizika a likvidity. Ty nejvýnosnější varianty jsou často vázány časem nutným k realizaci kýženého výnosu, ale i rizikem ztráty investovaných prostředků, resp. jejich části. Nejbezpečnější varianty zase nenabídnou tak dobré zhodnocení. A je na vás, která strana mince se pro vás stane výhodou, a která naopak nevýhodou.

Které tržní trendy ovlivní investice v roce 2024?

Podle našich informací vypadá odborná predikce trhů 2024 následovně. Investičnímu trhu by měly vládnout technologie, AI-mánie, petrochemický průmysl, energetika, biotechnologie a farmacie, možná vodíkové technologie. 

Nemovitosti mají zvyšovat své ceny, stejně tak se očekává růst nájemného v prémiových kancelářských objektech, a také růst zájmu o tyto kanceláře. Odborníci čekají i oživení české ekonomiky, a s tím větší zájem firem o rozšíření svého podnikání (podpořené úvěry od veřejnosti). 

Jak investovat do nemovitostí v roce 2024?

Nemovitosti můžete buď nakoupit do svého výlučného vlastnictví, nebo si pořídit jen podíl na nich. S pořízením nemovitosti do osobního vlastnictví vám do značné míry pomůže hypotéka nebo některá z forem úvěru ze stavebního spoření.

Podílově lze nemovitosti nakupovat u realitních fondů, investovat do nich u developerských společností. Ale též formou flipování nemovitostí, což je na českém trhu novina umožněná změna v Občanském zákoníku. Jde však o postup náročnější na čas, finance i psychickou odolnost. Naproti tomu investice do nemovitostních fondů je čistě poklidná. Mnohé z nich drží výnos v pásu inflace, či dokonce nad ní.

REKLAMA

ANKETA k článku Dlouhodobé investice v roce 2024: Nejlepší možnosti a strategie

Investujete pravidelně v dlouhodobém horizontu?

Počet odpovědí: 67

KOMENTÁŘE k článku Dlouhodobé investice v roce 2024: Nejlepší možnosti a strategie

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Investice do zlata v roce 2024: Kompletní průvodce

Investice do zlata v roce 2024: Kompletní průvodce

13.6.2024 Akcie a investice

Zajímají vás investice do zlata a jejich možnosti? Ptáte se, jak se dá investovat do zlata, když nechcete kupovat přímo fyzické zlato v podobě slitků? Anebo právě o slitky stojíte nejvíce, ale nejprve chcete zjistit, jak poznat poctivého prodejce zlatých slitků, či jak si ověřit pravost? Ukážeme vám šířku možností pro zlaté investice, od slitků, přes obchodování, přes fondy, až po akcie zlatých společností. Upozorníme na jejich výhody, nevýhody, ale i náročnost nebo daňové a právní dopady takovýchto investic.

Investice do komodit v roce 2024: Kompletní průvodce

Investice do komodit v roce 2024: Kompletní průvodce

13.6.2024 Akcie a investice

Investování do komodit se může odehrávat ve fondech, v akciích, na komoditních burzách, ale i přímým nákupem komodit a jejich fyzickým držením (typické pro slitky drahých kovů). Do fondů lze začít investovat i s poměrně nízkými částkami, u obchodování s komoditami už potřebujete vyšší kapitál. Přečtěte si, jak lze investovat do komodit, jaké jsou s jednotlivými typy investic spojeny výhody, nevýhody, požadavky na znalosti investora, ale i právní a daňové aspekty.

Co jsou podílové fondy a jak do nich investovat v roce 2024

Co jsou podílové fondy a jak do nich investovat v roce 2024

11.6.2024 Akcie a investice

Otevřené podílové fondy jsou ideálním startem pro všechny začínající investory. Proč? Jsou profesionálně spravované investiční společností, a tak po nich můžete sáhnout, i když se ve světě investic teprve rozkoukáváte. Nabízí přitom poměrně zajímavé zhodnocení a rozumnou míru rizika.

Jak investovat do nemovitostí v roce 2024: Možnosti, rady a tipy

Jak investovat do nemovitostí v roce 2024: Možnosti, rady a tipy

10.6.2024 Akcie a investice

Investice do nemovitostí mají spoustu podob, byť to na první pohled nemusí být vůbec zřejmé. Investovat lze již od stokoruny měsíčně, ale i milionové částky. A to čistě laicky, nebo s vysokým požadavkem na profesionalitu v oblasti realit a stavebnictví. Podívejme se na možnosti investování do nemovitostí, jejich výhody, nevýhody, právní a daňové dopady nebo požadavky na investorovu odbornost a finanční zázemí.

Návratnost investice v roce 2024 - co ji ovlivňuje a jak ji řídit

Návratnost investice v roce 2024 - co ji ovlivňuje a jak ji řídit

10.6.2024 Akcie a investice

Investičním cílem naprosté většiny investorů je pochopitelně vydělat co nejvíce peněz. Abyste své výnosy maximalizovali, je dobré mít jasnou představu o očekávané návratnosti investice. Pojďme se společně podívat na to, co to návratnost investice je, jaké faktory ji ovlivňují a také jak začít investovat a jaké strategie využít.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět? 1. Podstata a význam akcií Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě. Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy. Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy. Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti. Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny. 2. Možná rizika a šance spojená s akciemi Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory. Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk. Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti. Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií. Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování. V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Diverzifikace

Diverzifikace je klíčovým prvkem ve světě investic a financí. Jedná se o strategii, kterou investoři využívají ke správnému rozložení svých finančních prostředků mezi různými druhy aktiv, což jim umožňuje snížit riziko a zároveň zvýšit potenciální návratnost svých investic. Co diverzifikace znamená, jaké přínosy přináší a jak ji aplikovat do vašeho investičního portfolia? Co znamená diverzifikace a jak funguje Diverzifikace představuje investiční strategii, kdy investoři rozkládají své finanční prostředky mezi různými druhy aktiv a investičními nástroji. Tím se snižuje riziko spojené s koncentrací investic v jednom aktivu nebo trhu. Důležité body týkající se diverzifikace zahrnují: 1. Rozložení rizika Diverzifikace umožňuje rozptýlit riziko spojené s vysokou koncentrací investic do jednoho aktiva. Pokud byste měli většinu svých investic v jednom typu aktiva a toto aktivo ztratí na hodnotě, mohli byste utrpět značné ztráty. Diverzifikace může tento negativní vliv minimalizovat. 2. Zvýšení potenciální návratnosti Díky diverzifikaci můžete využít různých investičních příležitostí a sektorů, což vám může pomoci dosáhnout vyšší potenciální návratnosti na vaše investice. Různé druhy aktiv mohou mít odlišné výkonnostní cykly v různých obdobích, a diverzifikace vám umožní využít tuto dynamiku na svůj prospěch. Jak implementovat diverzifikaci do vašeho investičního portfolia Diverzifikace je klíčem k dosažení vyváženého a stabilního investičního portfolia. Zde jsou některé způsoby, jak tuto strategii uplatnit: 1. Investujte do různých tříd aktiv Rozložte své investice mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti a další druhy aktiv. Každá třída aktiv reaguje na tržní podmínky odlišně, což vám umožní snížit riziko. Dále můžete diverzifikovat své investice mezi různými odvětvími a regiony, abyste minimalizovali vlivy specifických tržních událostí. 2. Vytvořte si diverzifikovaný fond nebo investujte do ETF Investování do diverzifikovaných investičních fondů nebo burzovně obchodovaných fondů (ETF) je jednoduchý způsob, jak dosáhnout diverzifikace. Tyto fondy obvykle obsahují širokou škálu aktiv, což snižuje riziko jednotlivých investic. Diverzifikované fondy jsou vhodné pro investory, kteří nemají čas nebo znalosti na aktivní správu svého portfolia. Tipy a rady Rozložení rizika: Diverzifikace pomáhá rozložit riziko mezi různými aktivy, čímž snižuje potenciální ztráty. Stabilita portfolia: Diverzifikace může vést k stabilnějšímu a méně volatilnímu investičnímu portfoliu. Dlouhodobý přístup: Diverzifikace by měla být součástí dlouhodobé investiční strategie, která bere v úvahu vaše cíle a toleranci k riziku. Diverzifikace je klíčovou součástí úspěšného investování a finančního plánování. Bez ohledu na to, jaké jsou vaše investiční cíle, je důležité zvážit diverzifikaci jako strategii pro dosažení finanční stability a dosažení svých dlouhodobých cílů. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Investice

Investice není jen pro bohaté nebo finanční experty. Je to strategie, kterou může využít kdokoli, kdo chce zvýšit své bohatství v dlouhodobém horizontu. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, je důležité mít jasný plán a rozumět různým druhům investic, které jsou k dispozici. V tomto článku probereme některé základní typy investic a poskytneme tipy, jak můžete začít. Základní typy investicAkciové trhy: Když kupujete akcie, stáváte se částečným vlastníkem společnosti. Hodnota vašich akcií může kolísat v závislosti na výkonu společnosti. Dluhopisy: Když kupujete dluhopisy, půjčujete peníze emitentovi (vláda nebo společnost) výměnou za pravidelné úrokové platby a návrat nominální hodnoty dluhopisu na konci jeho splatnosti. Komodity: Investice do fyzických aktiv, jako jsou zlato, ropa nebo zemědělské produkty. Nemovitosti: Koupě, vlastnění a pronájem nemovitostí jako způsob, jak vydělat peníze z nájmů a ocenění hodnoty nemovitostí. Fondy: Investice do fondu, který spravuje kolekci cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.), což umožňuje diverzifikovat riziko. Tipy pro začínající investory Stanovte si finanční cíle: Určete, kolik peněz chcete investovat a jaké jsou vaše finanční cíle. Chcete například vytvořit úspory na důchod, koupit dům nebo financovat vzdělání svých dětí? Rozpoznejte svou tolerance k riziku: Rozumění vaší tolerance k riziku vám pomůže určit, jaké typy investic jsou pro vás vhodné. Diversifikujte své investice: Nenakládejte všechna vaše vajíčka do jednoho košíku. Investujte do různých typů aktiv, aby jste snížili riziko ztráty peněz. Využívejte služeb finančního poradce: Pokud nejste jisti, jak začít nebo jak spravovat své investice, může být užitečné konzultovat se s finančním poradcem. Investování je důležitým krokem k finanční nezávislosti. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, je důležité mít jasný plán, rozumět různým druhům investic a diverzifikovat své portfolio. Nezapomeňte také, že investování je dlouhodobá strategie, a je důležité být trpělivý a nechat vaše investice růst s časem. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena