Banky.cz Články Hypotéka Příprava na kolaudaci: Nezbytné kroky a dokumenty

Příprava na kolaudaci: Nezbytné kroky a dokumenty

Příprava na kolaudaci: Nezbytné kroky a dokumenty
22.5.2024 Hypotéka

Z průzkumu z loňského roku vyplynulo, že pět procent Čechů staví nebo se v následujících letech chystá postavit rodinný dům. Plánujete stavbu domu i vy? V tom případě vás čeká kolaudace. Kolaudační rozhodnutí je klíčové pro zákonné užívání stavby a zajištění bezpečnosti. Jak kolaudace probíhá a bez jakých dokumentů se neobejdete?

Co je kolaudace domu?

„Kolaudací domu se rozumí rozhodnutí stavebního úřadu, že je možné danou nemovitost užívat k účelu, pro který byla postavená. Kolaudace je ze zákona povinná pro většinu staveb, nejedná se jen o rodinné domy, ale také například přístavby, byty, průmyslové haly nebo garáže. Mezi stavby, které podle nového stavebního zákona kolaudaci nepotřebují, patří například skleníky, dobíjecí stanice nebo stavby do 60 m2 určené pro hospodářská zvířata,“ říká Petr Jermář, specialista na finance z portálu banky.cz.

Jaký je průběh kolaudace?

„Průběh kolaudace je následující: Nejdříve je třeba podat žádost o kolaudační souhlas příslušnému stavebnímu úřadu. Ten má 15 dnů na to, aby vás informoval o termínu, kdy kolaudace proběhne. Jakmile získáte termín kolaudace, ve stanovený den proběhne kontrolní prohlídka stavby, kterou provádí úředník ze stavebního úřadu,“ říká Petr Jermář, specialista na finance z portálu banky.cz. Pojďme se společně ještě podrobněji podívat na jednotlivé kroky kolaudačního procesu, abyste měli jasnou představu o tom, jak kolaudace probíhá.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Prvním krokem kolaudace je předložení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, který najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Součástí žádosti je například vyplnění identifikačních údajů stavby, identifikačních údajů stavebníka nebo vyplnění základních informací o rozhodnutích čí opatřeních, na jejichž základě byla stavba provedena. Veškeré náležitosti žádosti jsou zakotveny v § 232 ".

TIP: Odborný posudek autorizovaného inspektora

V roce 2023 proběhlo v rámci nového stavebního zákona několik změn, které se mimo jiné dotkly i kolaudace. Novinkou je například možnost k žádosti přiložit posudek autorizovaného inspektora, jenž potvrdí, že je stavba opravdu v souladu s povolením a že je způsobilá k užívání. Po předložení tohoto posudku není nutná prohlídka nemovitosti ze strany stavebního úřadu.

Posouzení žádosti

Poté, co žádost předložíte, dojde k jejímu posouzení. Stavební úřad se bude zajímat o to, jestli je provedení stavby v souladu se stavebním povolením, případě posoudí malé odchylky od projektové dokumentace. Co je považované za malé odchylky? Odchylky, kterými nedošlo ke změně půdorysného nebo výškového rozsahu stavby a změna nijak nezasáhla do nosných konstrukcí a nezměnil se budoucí způsob užívání stavby.  

Hypoteční kalkulačka

Kontrolní prohlídka

V případě, že nebudete mít odborný posudek autorizovaného inspektora, bude vás čekat závěrečná kontrolní prohlídka. Kolaudační komise se v domluveném termínu dostaví na místo stavby a zkontroluje, jestli byla stavba opravdu realizovaná podle projektové dokumentace, která je součástí nezbytných dokumentů pro výstavbu nemovitosti.  

Nejlepší hypotéka online


Kolaudační řízení

Pokud kolaudační komise zjistí jakékoliv nedostatky na stavbě nebo v dokumentaci, budete mít možnost je odstranit v rámci kolaudačního řízení vedeného stavebním úřadem. Stavební úřad stanoví dobu, do kdy bude nutné dodat potřebné dokumenty nebo napravit nedostatky na stavbě. Poté určí další termín kontrolní prohlídky.

Kolaudační rozhodnutí

Posledním krokem celého kolaudačního procesu je kolaudační rozhodnutí. V případě, že pracovníci stavebního úřadu vyhodnotí, že byly splněny všechny podmínky pro užívání stavby, vydají kolaudační rozhodnutí do 15 dnů. Jakmile kolaudační rozhodnutí obdržíte, můžete stavbu užívat k účelu, ke kterému byla povolená.

Jaké dokumenty si ke kolaudaci připravit?

Jaké dokumenty si ke kolaudaci připravit?

Úspěšná kolaudace nově postavené nebo rekonstruované nemovitosti je nerozlučně spojená s nutností předložit několik důležitých dokumentů. Dokumenty, které budete muset doložit, se mohou lišit na základě konkrétní situace a místních předpisů. Nejčastěji jsou však vyžadované následující dokumenty:

  • Stavební povolení: Bez stavebního povolení se neobejdete nejen při stavbě nemovitosti, ale také během kolaudačního procesu.
  • Kompletní projektová dokumentace: Součástí projektové dokumentace jsou všechny projekční dokumenty, technické výkresy a další dokumenty, jež dokládají, že stavba byla postavena v souladu se stavebními předpisy.
  • Doklady o instalacích: Pro kolaudaci si připravte i doklady o instalaci vodovodních, odpadních a kanalizačních sítí, o topení apod.
  • Doklady o použitých materiálech a výrobcích: Úředník ze stavebního úřadu po vás může v rámci kolaudace požadovat i doklady spojené s použitými materiály a výrobky, a o včetně certifikátů, technických listů materiálů apod.
  • Závěrečná zpráva stavebního dozoru: Jedná se o dokument, který potvrzuje, že byla stavba dokončená v souladu s platnými stavebními předpisy.

Nejčastější důvody pro zamítnutí kolaudace

K nejčastějším důvodům zamítnutí kolaudace patří nedostatky na stavbě, může se jednat například o nedodržení stavebních předpisů, nedostatky v kvalitě provedených prací apod. Kolaudační komise vám může kolaudaci zamítnout i z důvodu nedostatečné dokumentace, ať už v podobě chybějící nebo neúplné dokumentace o provedených stavebních pracích. Na vině může být i porušení stavebních předpisů. Může se jednat třeba o to, že byla stavba provedená bez platného stavebního povolení nebo nebyly dodrženy technické normy.

Nejlepší hypotéka online


Můžete užívat stavbu před dokončením kolaudace?

Mnoho lidí v souvislosti s kolaudací nemovitosti zajímá, jestli mohou v domě nebo bytě bydlet ještě před tím, než proběhne kolaudační rozhodnutí. Platí, že užívání stavby k účelu, ke kterému byla postavená, není před vydáním kolaudačního rozhodnutí povoleno. Před kolaudací totiž může mít užívání stavby právní i bezpečnostní následky.

Co hrozí při užívání stavby bez kolaudace?

Užívání stavby bez toho, aniž byste získali kolaudační rozhodnutí, může vést k velkým problémům. V novele stavebního zákona § 119 je jasně napsáno, že jde dokončenou stavbu užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Bydlení v nezkolaudované stavbě je tedy proti zákonu. Nejenže vám hrozí pokuta, ale také další možné důsledky. Jaké další nevýhody přináší bydlení v nezkolaudovaném domě?

  • Daně, které se vážou k pozemku, na kterém stojí nezkolaudovaný dům, mohou být podstatně vyšší než u domu zkolaudovaného.
  • V nezkolaudované stavbě může být vyšší sazba elektřiny.
  • I když si stavbu pojistíte, v případě pojistné události vám nemusí být vyplacená žádná částka. "zde.
  • V nezkolaudovaném domě nemůžete mít trvalý pobyt.


ANKETA k článku Příprava na kolaudaci: Nezbytné kroky a dokumenty

Měli jste v minulosti problémy s kolaudací stavby?

Počet odpovědí: 45

KOMENTÁŘE k článku Příprava na kolaudaci: Nezbytné kroky a dokumenty

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

Hypotéka a konec fixace: Co dělat a na co se připravit

12.6.2024 Hypotéka

Konec fixace hypotéky je pro řadu rodin důležitým okamžikem, protože se jim naskýtá jedinečná příležitost optimalizovat podmínky úvěru a ušetřit na splátkách značnou částku. Přečtěte si, co znamená fixace hypotéky, jak zvolit její délku a co dělat na konci fixace.

Jakými způsoby můžete financovat vlastní bydlení?

Jakými způsoby můžete financovat vlastní bydlení?

27.5.2024 Hypotéka

Podle průzkumu, který proběhl v roce 2023, je pro mnoho Čechů jedním z jejich životních cílů pořízení vlastního bydlení. V některém z typů vlastního bydlení aktuálně žijí takřka tři čtvrtiny Čechů, vůbec nejčastěji se jedná o rodinný dům. V nájmu v současné době bydlí okolo 20 % lidí, více než polovina Čechů bydlících v nájmu, chce do vlastního. Jak financovat vlastní bydlení? Možností je hned několik.

Příprava na kolaudaci: Nezbytné kroky a dokumenty

Příprava na kolaudaci: Nezbytné kroky a dokumenty

22.5.2024 Hypotéka

Z průzkumu z loňského roku vyplynulo, že pět procent Čechů staví nebo se v následujících letech chystá postavit rodinný dům. Plánujete stavbu domu i vy? V tom případě vás čeká kolaudace. Kolaudační rozhodnutí je klíčové pro zákonné užívání stavby a zajištění bezpečnosti. Jak kolaudace probíhá a bez jakých dokumentů se neobejdete?

Je možné získat hypotéku s negativním záznamem v registru?

Je možné získat hypotéku s negativním záznamem v registru?

21.5.2024 Hypotéka

Plánujete si vzít hypotéku na bydlení, ale máte negativní záznam v registru dlužníků? V tom případě vás pravděpodobně zajímá, jak banky na záznamy v registrech nahlížejí a jestli existuje šance, že vám banka i přes negativní záznam vaši žádost schválí. Připravili jsme si pro vás přehledné shrnutí toho, jak je to s hypotékou v případě negativního záznamu v registru dlužníků.

Vývoj úrokových sazeb hypoték

Vývoj úrokových sazeb hypoték

21.5.2024 Hypotéka

Úrokové sazby hypoték prožívají poměrně turbulentní období. Poté, co se v roce 2020 přiblížily k historickým minimům, začaly opět růst. A to k téměř rekordním výškám. V roce 2023 vyskočily skoro k  6 %. Aktuálně ale znovu klesají. Podívejte se, co vývoj úrokových sazeb hypoték ovlivnilo a jak se úroky v posledních letech měnily.

Z naší bankovní poradny

Hypotéka, životní pojištění a úmrtí

Dobrý den, můj nezletilý syn zdědí dům s hypotékou po svém otci. Hypotéka byla pojištěná, ale pojišťovna dosud (5 měsíců od úmrtí) nevyplatila pojistné plnění bance, protože ještě není závěrečný protokol od Policie, čeká se na znalecký posudek k dopravní nehodě). Dědické řízení stále nebylo projednáno a splátky hypotéky jsou stále inkasovány z účtu zemřelého, kde už ale pomalu dochází peníze na splácení. Banka se vyjádřila, že zastavila sankční úročení splátek po splatnosti a zasílání upomínek. Obávám se ale, že pokud dojdou na účtu prostředky a úvěr nebude splácen do ukončení dědického řízení, bude banka uplatňovat úroky z prodlení, je to tak? V případě uhrazení úvěru z pojistného plnění prý pak vzniklý přeplatek vyplatí synovi, jenže ono hrozí, že pojistné plnění bude spíše kráceno. Děkuji za jakoukoli radu k tématu a na co si dát pozor. Dobrý den, proč by pojistné plnění mělo být kráceno? Došlo-li k pojistné události pro kterou byla pojistka sjednána, pak při splnění podmínek pojištění není důvod pro krácení nebo nevyplacení pojistného plnění. Mohou samozřejmě nastat extrémní situace, kdy si např. sjednáte životní pojištění a následně spácháte sebevraždu. V takovém případě by pojišťovna mohla výplatu odmítnout.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Po rozchodu nechci přítelovi ručit

Pokračování dotazu č. 15239: Dobrý den, jaktože nejsem účastníkem vztahu, když je tam můj podpis? Život se mění a s nim i potřeby, tj já mam podíl ve spoluvlastnictví a potřebuji jinou hypotéku a ráda bych svým polovičním podílem ručila. Existuje tedy možnost, jak lze zrušit můj souhlas na zástavě ex-partnera a co by to mělo za důsledky (nechci abychom museli ten byt prodávat, ani jeden - to není mým záměrem)? Popř. jak si zajistit hypotéku na svoji polovinu u své banky, která mi zařídí lepší podmínky, než ta jeho? Děkuji. A dále, zda budu potřebovat jeho souhlas, jelikož ten nyní nezískám a potřebuji hypotéku. Dobrý den, váš podpis je pravděpodobně jen na zástavní smlouvě (ručíte ex-příteli za hypoteční úvěr) a nikoliv na úvěrové smlouvě (úvěr si dle vašeho vyjádření bral přítel bez Vás)? Život se samozřejmě mění, ale jednou jste se zástavou nemovitosti souhlasila a nemůžete teď přijít do banky a říct "s přítelem jsem se rozešla, už mu nechci ručit". Banka nemůže nést riziko vašeho rozchodu a není pro ni vůbec podstatné, kdo s kým chodí/nechodí či v jakém je příbuzenském vztahu. Rozchod (na rozdíl od rozvodu) není právně definován a nejsou s ním spojena žádná práva (majetková, vyživovací) ani povinnosti. Shrnutí: nelze zrušit souhlas se zástavou (se zrušením zástavy by musela souhlasit banka, tedy přítel by ji musel dát do zástavy jinou nemovitost)za hypotéku nelze ručit podílem na nemovitosti (i pokud by přítel dal bance do zástavy jinou nemovitost a zástava na vašem bytě by se zrušila, nemohla byste svou polovinou ručit za úvěr jinde - to by musel přítel dát svou polovinu do zástavy za vaši hypotéku) Případně doporučuji náš článek Hypotéka a rozvod.  ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte. Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější. V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %. Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku. Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit. Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu. Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem. Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

90% Hypotéka

Až 90 procent z ceny nemovitosti, kterou ručíte. Přesně tolik si můžete půjčit na hypoteční úvěr. Abyste ale 90% hypotéku dostali, musíte splnit několik požadavků. Jsou to zejména základní podmínky pro získání hypotéky – tedy například: věk,příjemči bonita.Oproti nižším půjčkám ale musíte u 90% hypotéky počítat s méně výhodnými podmínkami. Protože má hypotéka pokrýt 90 procent z ceny nemovitosti, je pro banku riskantnější než menší úvěry. A proto poskytovatelé toto riziko obvykle kompenzují vyšším úrokem. Pro většinu lidí je přitom 90% hypotéka nejvyšší možná. Podle pokynů České národní banky mohou poskytovatelé víc peněz půjčit jen v 5 procentech případů. Potřebujete tak mít naspořeno alespoň 10 procent z kupní ceny. V praxi to vypadá tak, že u bytu za 3 000 000 korun získáte maximálně 2 700 000 korun. Zbytek doplatíte vy. Pokud si chcete pomocí hypotéky půjčit víc než 90 procent z ceny domu či bytu, musíte ručit více nemovitostmi. V takovém případě stoupne hodnota zástavy, ze které se půjčka počítá. Výhodou je, že se tím pádem můžete dostat na nižší LTV (obvykle do 80 %) a získáte tak nižší úrok než u 90% hypotéky. Pokud jste například původně ručili bytem za 2 500 000 korun a nyní k němu přidáte další byt ve stejné ceně, stoupne hodnota zástavy na 5 000 000 korun. U hypotéky na zmíněných 2 500 000 tak bude LTV 50 %. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena