Banky.cz Slovník Centrální banka

Co je to Centrální banka

REKLAMA

Definice Centrální banka

Centrální banka je instituce která určuje měnovou politiku a dozoruje bankovní trh. Někdy také bývá nazývána ústřední bankou, nebo národní bankou. Většina zemí má svoji centrální banku. Evropská unie zřídila Evropskou centrální banku.

Česká národní banka je naší centrální bankou

ČNB je bankou, kterou vlastní a plně ovládá stát. Tuto naši centrální banku řídí Bankovní rada, jejíž členy jmenuje prezident ČR. 

ČNB je monopolním vydavatelem měny - České koruny a drží cizoměnové a zlaté zásoby státu. Centrální banka tedy nakupuje či prodává devizové rezervy a zlato. Tím, kolik "natiskne" českých korun také ČNB ovlivňuje kurz české koruny, 

Česká národní banka řídí ekonomiku pomocí nastavování výše úrokových sazeb. Dá se říct, že podle výše REPO sazby, lombardní sazby, diskontní sazby potom jednotlivé banky umisťují peníze u ČNB, na finančním trhu nebo klientům.

ČNB je v neposlední řadě dozorovým orgánem nad bankovním trhem. To znamená, že vydává či odebírá licence bankám a kampeličkám. Všechny české banky musí ČNB zasílat pravidelná hlášení a centrální banka je oprávněna požadovat nápravu, či banky pokutuje.

Kdo vlastní centrální banku?

Z logiky věci českou centrální banku zřizuje a vlastní stát. V jiných krajích ale mají jiné mravy. Například ve Švýcarsku je centrální banka v soukromých rukou. Takzvaná Swiss National Bank vznikla v roce 1907 jako akciová společnost. Tato banka vlastněná většinově švýcarskými bankami vydává švýcarské franky a drží švýcarské zlaté rezervy. Podobně v USA či Japonsku jsou centrální banky ve smíšeném vlastnictví státu a dalších finančních investorů.

Jaké jsou nejdůležitější centrální banky?

  • Evropská centrální banka (ECB) - je centrální bankou všech zemí Evropské unie, které přijaly za svou měnu Euro. Vznikla v roce 1998 a má za cíl udržovat stabilitu cen v zemích Evropské unie a řídit měnovou politiku celé EU. ECB sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Snad každému je jasné, že řídit měnovou politiku ke spokojenosti občanů 18-ti různých zemí je velmi těžké, ne-li nemožné.
  • Federální rezervní systém (FED) - je od roku 1913 centrální bankou Spojených států amerických. Federal Reserve System rozhoduje v posledním období například o kvantitativním uvolňování (potažmo o inflaci). Rozhodnutí FEDu ostře sledují všichni investoři na finančních trzích a dost často jeho prohlášení ovlivňují burzy růstem nebo poklesem.
  • Česká národní banka - pečuje o cenovou stabilitu, má vytvářet podmínky pro udržitelný hospodářský růst v ČR a má podporovat obecnou hospodářskou politiku vlády. ČNB určuje měnovou politiku státu, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, provozuje platební styk a zúčtování bank (clearingové centrum ČNB). Česká centrální banka dále vykonává dohled nad bankami, spořitelními družstvy, institucemi elektronických peněz a nad kapitálovým trhem, pojišťovnictvím i penzijním připojištěním.
  • Národná banka Slovenska - zůstala bankou, která vykonává dohled nad slovenským finančním trhem. Nicméně s ohledem na vstup Slovenska do Evropské měnové unie (přijetí EURO) samostatně ekonomický vývoj na slovenském trhu může ovlivnit jen limitovaně. NBS tak vykonává prostřednictvím poboček lokální činnosti pro Eurosystém (služby v oblasti bankovek a mincí, statistiky, apod). Centrální banka Slovenska má v neposlední řadě v náplni udržování cenové stability.
  • Bank of Japan - je centrální bankou Japonska s hlavním cíle udržovat cenovou stabilitu na tamním trhu. Japonská centrální banka v posledních desetiletích proslula bojem s deflací. Na nulové tempo růstu ekonomiky, doprovázené poklesem cen jen těžko hledala účinné nástroje.
  • Bank of England - je centrální bankou Velké Británie s hlavním cílem udržet cenovou stabilitu ve spojeném království. Bank of England vyhlásila svůj závazek podporovat ekonomiku během Brexitu a období po něm. Důležitost této centrální banky ale právě po Brexitu dramaticky klesá. Celá ekonomika Velké Británie bude ovlivněna odchodem finančních institucí do kontinentální Evropy.

Aktuální a historický vývoj inflace

Dlouhé roky Češi inflaci příliš nevnímali. Ceny zboží a služeb totiž rostly pozvolným tempem. Zlom nastal až v roce 2022, kdy inflace meziročně vzrostla o hrozivých 15,1 procenta, což byla nejhorší hodnota od roku 1993. Kupní síla peněz v uplynulých dvou letech klesla a domácnosti i firmy si dnes za své nákupy výrazně připlatí. Přečtěte si, co je inflace, jaké jsou její příčiny, jak se v uplynulých letech vyvíjela a co vše ovlivňuje.

Dotazy k Centrální banka

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena