Banky.cz Slovník Jistina půjčky

Jistina půjčky

REKLAMA

Definice Jistina půjčky

Jistina půjčky je finanční částka, kterou si dlužník od banky půjčil a bude ji splácet. Jistinu obdržíte v den čerpání půjčky. Často hned v den čerpání půjčky zaplatíte poplatek a vždy měsíčně platíte úroky z úvěru, které vám hned disponibilní částku půjčky poníží.

Jistina se liší od celkové výše dluhu, která je tvořena součtem jistiny, úroků, poplatků a případných sankcí. Vše, co je nad rámec jistiny (úroky, poplatky, sankce) bývá označováno jako příslušenství úvěru (půjčky).

Splátka půjčky se někdy skládá ze splátky jistiny a úroků s poplatky (anuitní splátka), někdy je tvořena jen splátkou úroků (typické u překlenovacího úvěru ze stavebního spoření). A někdy je tvořena jen splátkou jistiny (typické pro první půjčku zdarma).

Jistinu bance musíte splatit celou. Když jistinu splácíte úvěr v měsíčních pravidelných splátkách, tyto se nazývají úmor

Když půjčenou jistinu splácíte tzv. anuitními splátkami, tak se každá splátka se skládá z úmoru (to co jste umořili) a úroku. S každou splátkou jistiny půjčky tuto umořujete a celková dlužná částka se snižuje. Úrok se v průběhu splácení mění s klesající výší jistiny půjčky. Čím nižší máte jistinu, tím nižší je měsíční úrok (úroková sazba zůstává stejná).

Běžné postupy splácení půjček mají své výjimky. Například u osobního bankrotu legislativa stanovuje, že přednostně dlužník po stanovenou dobu splácí jen jistinu půjčky. Na příslušenství (úroky, poplatky, sankce) má přijít řada vždy až po splacení samotné půjčky (jistiny).

Podnikatelé mohou v některých typech úvěrů splácet jistinu jedinou splátkou - někdy se tomu říká "baloon" splátka.

Aktuální přehled podmínek všech bankovních i nebankovních půjček najdete v sekci porovnání půjček. Můžete vyhledávat i porovnávat neúčelové půjčky na cokoliv, účelové půjčky na auto či rekonstrukci a také konsolidaci či refinancování půjček.

Koronavirus, splátky bankám a osobní finance

Přinášíme vám velký přehled dopadů koronavirus krize (COVID-19) na finance Čechů.
Prověřujeme od 13.3.2020 aktuální možnosti změny splátek půjček a hypoték u českých bank a dopady odkladů splátek v bankovních registrech. 
Odpovídáme na snížení příjmů v důsledku koronavirus krize a dopady na exekuce a insolvence.

(Aktualizováno 24.4.2020)

Naše tipy
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena