Banky.cz Články Pojištění 7 věcí, na které nesmíte zapomenout u pojištění domácnosti

7 věcí, na které nesmíte zapomenout u pojištění domácnosti

2.10.2023 Pojištění

Krádež, požár nebo třeba povodeň. To jsou jen některé příčiny, které vás mohou připravit o majetek a způsobit vám i milionové škody. Jak je nahradit? Pomůže vám pojištění domácnosti. Stačí jen maličkost – správně ho sjednat a nastavit.

Nejprve si musíte ujasnit jednu věc. Jestli chcete pojištění domácnosti nebo spíš pojištění nemovitosti.

Každý z těchto produktů totiž řeší něco jiného.

Pojištění nemovitosti vs. pojištění domácnost

Základní rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti je jednoduchý.

 • Pojištění nemovitosti řeší škody způsobené na stavbě jako takové. Tedy například na střeše nebo stěnách.

 • Pojištění domácnosti se naopak týká movitých věcí, které jsou v domě či bytě.

Rozdíly mezi pojištěním nemovitosti a pojištěním domácnosti

Pojištění nemovitosti

 • Řeší škody na stěnách, dveřích, oknech nebo střeše.

 • Využijete ho u domů i bytů v osobním vlastnictví.

 • Kromě domu pojistíte i další stavby na zahradě – skleník, samostatnou garáž a další.

Pojištění domácnosti

 • Řeší škody na vybavení domácnosti a movitém majetku.

 • Vztahuje se na nábytek, elektroniku, vybavení kuchyně a další předměty.

 • Obvykle kryje i věci ve společných prostorách domu nebo na vašem pozemku – pokud je oplocený.

 • Některé pojišťovny do něj zahrnují i kuchyňskou linku nebo plovoucí podlahu.

 • Využijete ho v každé nemovitosti, ve které máte své vybavení – tedy i v družstevních a pronajatých bytech.

 • Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti

Pokud bydlíte ve vlastním domě či bytě, potřebujete obě pojistky. Jen tak získáte kvalitní pojištění proti živelním pohromám a dalším rizikům, které ochrání veškerý váš majetek.

„Odlišná situace nastane, pokud budete bydlet v pronájmu nebo v družstevním bytě. V takovém případě vám stačí pojištění domácnosti. Pojištění nemovitosti zajišťuje její majitel. Případné škody se totiž týkají jeho majetku,“ vysvětluje Miroslav Čejka, pojišťovací specialista portálu Banky.cz.

Pro vás to znamená jediné – bez pojištění domácnosti se v žádném případě neobejdete. Podívejte se proto na 7 věcí, na které u něj nesmíte zapomenout.

1. Promyslete reálná rizika

V první řadě si ujasněte, před kterými škodami chcete svůj majetek chránit.

Pojišťovny zpravidla nabízejí pojištění proti:

 • živelním pohromám – například proti požáru, krupobití, vichřici nebo tornádu;

 • krádeži, loupeži a vandalismu,

 • povodním a záplavám;

 • škodám způsobeným podpětím a přepětím;

 • poškození kouřem;

 • rozbití skla – oken, varných desek nebo třeba skleněných ploch nábytku;

 • poškození sanitárního zařízení.

Promyslete proto reálná rizika a sepište nebezpečí, na která má pojistka myslet. Stejně jako ta, která v ní nepotřebujete.

2. Zkontrolujte výluky

Pojišťovny obvykle nabízejí balíčky pojištění, které myslí na různá rizika. A které mají také různé výluky z pojištění. Ty popisují situace, ve kterých vám pojišťovna škodu nezaplatí.

Proto se na výluky zaměřte ještě před podepsáním pojistné smlouvy. Ať máte jistotu, že mezi nimi není žádná past.

A které výluky patří mezi ty nejčastější? Jsou to škody způsobené:

 • teroristickým útokem,

 • válkou,

 • zásahem státní moci a veřejné správy,

 • vaší nedbalostí, případně nedbalostí osob z vaší domácnosti – tedy když vám například vyhoří byt kvůli tomu, že jste zapálenou svíčku nechali bez dozoru.

Podmínky pro výplatu pojistného plnění

S výlukami souvisejí i podmínky pro výplatu pojistného plnění. Říkají, co musíte udělat pro to, aby vám pojišťovna peníze opravdu vyplatila. Pokud je nesplníte, peníze nedostanete.

Obvykle je to v situacích, kdy neuděláte dostatečná opatření, abyste zabránili škodě (případně jejímu rozšíření).

Kupříkladu u pojištění proti krádeži vloupáním někteří poskytovatelé chtějí, abyste na dveřích měli bezpečnostní zámek. A samozřejmě ho nezapomněli zamknout.

Peníze za škodu způsobenou bleskem zase dostanete jen v případě, že máte na domě hromosvod.

3. Chtějte co nejlepší asistenční služby

Součástí pojištění domácnosti bývají nonstop asistenční služby. Zajistí vám pomoc, když si zabouchnete dveře od bytu nebo třeba potřebujete opravit porouchané topení.

„V posledních letech se asistenční služby staly nedílnou součástí pojištění domácnosti. Liší se však svým rozsahem a limity. Tedy tím, na které události se vztahují a jaký finanční limit k jejich řešení vám poskytují,“ říká odborník na pojištění Dušan Šídlo.

Většinou přitom hradí jen práci, případně drobný materiál. Někteří poskytovatelé navíc určují, jak často smíte danou službu využít.

Ideální je, když asistenční služby:

 • pokrývají co nejvíc situací,

 • mají vysoké limity,

 • můžete využívat bez omezení.

4. Nastavte správné krytí majetku v domácnosti

Zásadním bodem je správné krytí majetku v domácnosti, čili nastavení vhodné pojistné částky. Ta musí odpovídat ceně majetku.

Pokud se pojistíte na vyšší hodnotu, bude pojištění zbytečně drahé. Pojišťovna vám přitom vyplatí maximálně částku, která odpovídá skutečné škodě.

Ještě horší je podpojištění – pojištění majetku na menší částku, než je jeho hodnota. V takovém případě dostanete méně peněz, než jaká je škoda.

Poskytovatel navíc může plnění dál krátit – stejným poměrem, kterým jste se podpojistili.

Pokud tedy majetek za milion pojistíte na 500 000 korun, bude podpojištění 50 %. Při totální škodě vám pojišťovna vyplatí 50 % z pojistné částky – 250 000 korun.

Jak stanovit pojistnou částku

Otázkou zůstává, jak stanovit částku, která zajistí dostatečné krytí majetku v domácnosti. Naštěstí existuje jednoduchý postup:

 1. Projděte si celý dům nebo byt a sepište všechny věci.

 2. Nezapomínejte ani na zdánlivé drobnosti, jakou jsou například knihy. Jejich celková hodnota může být klidně vyšší než třeba u televize nebo lednice.

 3. Sečtěte cenu všech položek.

Vyjde vám částka, na kterou byste měli svůj majetek pojistit.

Nemusíte se přitom bát, že se do reálné ceny vybavení netrefíte zcela přesně. Pojišťovny obvykle tolerují určitou odchylku. Pokud hodnotu věcí neúmyslně podceníte třeba o 5 %, krácení pojistného plnění vám nehrozí.

5. Vyberte vhodný typ ceny

Při nastavování pojistné částky nezapomeňte určit, na který typ ceny chcete majetek pojistit. Obvykle máte na výběr z:

 • Nové hodnoty, kdy za poškozené věci získáte takovou částku, abyste si mohli koupit nové vybavení srovnatelné s původním. Většinou tak při pojistné události získáte nejvíc peněz – zaplatíte ale vyšší pojistné.

 • Časové hodnoty, která zohledňuje opotřebení vašeho majetku. Nejčastěji se používá u sportovního vybavení nebo elektroniky.

 • Obvyklé hodnoty, která pracuje s částkou, za kterou byste věc v daný moment prodali. Uplatňuje se mimo jiné u cenností.

Každý typ vybavení přitom můžete pojistit na jinou cenu.

Myslete i na sublimity

Před podpisem smlouvy se zaměřte také na sublimity pojistného plnění.

„Sublimity označují maximální částku, kterou vám pojišťovna vyplatí při poškození či krádeži určitého druhu vybavení nebo u konkrétního typu škod. Běžně se setkáte například se sublimitem na nábytek či elektroniku, stejně jako pro případ vandalismu nebo škod způsobených přepětím,“ upozorňuje Miroslav Čejka, pojišťovací specialista portálu Banky.cz.

Sublimity bývají podstatně nižší než celková pojistná částka. Může se stát, že svou domácnost pojistíte na 1 500 000 korun, jenže limit pro krádež elektroniky bude jen 50 000 korun.

Nezapomeňte proto sublimity předem zkontrolovat. A upravit je tak, aby odpovídaly vašim požadavkům.

6. Nastavte správnou spoluúčast

Při nastavování podmínek pojistné smlouvy pamatujte také na spoluúčast. Říká, jakou částkou se podílíte na zaplacení škody.

Zároveň je to jeden z faktorů, které ovlivňují cenu pojištění domácnosti.

Obvykle máte na výběr z několika úrovní spoluúčasti. Platí přitom, že:

 • Vyšší spoluúčast přináší nižší pojistné. Menší škody ale zaplatíte z vlastní kapsy. 

 • Nižší spoluúčast zajistí, že vám pojišťovna pomůže i se zaplacením menších škod. Cena pojištění domácnosti je ale vyšší.

Zjednodušeně se dá říct, že menší spoluúčast se vyplatí, když chcete s pojišťovnou řešit i drobné škody na majetku. Pokud hledáte spíš ochranu před většími škodami, sáhněte po vyšší spoluúčasti.

7. Pravidelně upravujte pojistnou částku

Jakmile máte jasno v tom, jak má pojistka vypadat, vyberte si tu nejvýhodnější nabídku. Pomůže vám s tím srovnání pojištění domácnosti.

A nezapomeňte ještě na jednu věc – pokud se vám má pojistka opravdu vyplatit, musíte její nastavení pravidelně kontrolovat.

„Klient by měl pojištění domácnosti alespoň jednou za dva roky aktualizovat a nastavit u něj novou pojistnou částku i sublimity. Zohlední tak veškeré nové vybavení, které si pořídil, a vyhne se podpojištění,“ podotýká Miroslav Čejka.

Jak se nárokuje škoda na pojištění domácnosti?

Abyste od pojišťovny dostali odpovídající částku, musíte také vědět, jak se vlastně škoda u pojištění domácnosti nárokuje.

Stejně jako u jiných pojistek musíte nejprve telefonicky nebo on-line nahlásit pojistnou událost. A ideálně přiložit dokumentaci škod – pomocí fotografií či videa.

Zároveň byste ale měli mít účtenky či faktury od ukradených a poničených věcí. Díky tomu jednoduše doložíte škodu. A pojišťovna snadno spočítá, jaké vám má vyplatit pojistné plnění.

Neznamená to ale, že musíte doma skladovat stohy dokumentů. Vše stačí jednoduše nafotit a uložit tak, abyste se k účtům kdykoliv snadno dostali.

Bonusový tip: pojištění odpovědnosti v domácnosti

S pojištěním domácnosti je obvykle spojené také pojištění odpovědnosti z občanského života. Některé pojišťovny ho nabízejí už v základním balíčku pojištění, zatímco jinde si ho musíte sjednat jako připojištění.

„Osobně doporučuji pojištění odpovědnosti k majetkovému pojištění přidat. Chrání klienta před vysokými náklady za náhradu škod, které neúmyslně způsobí někomu jinému,“ upozorňuje odborník na pojištění Dušan Šídlo.

Pojištění odpovědnosti v domácnosti za vás zaplatí škody, které způsobíte, když:

 • se porouchá pračka a vytopí sousedy,

 • v obchodě omylem rozbijete drahé zboží

 • nebo vám například uteče pes a zakousne sousedovi slepici.

  S připojištěním odpovědnosti ale máte jistotu, že na tyto situace nebudete sami.  Sjednat pojištění domácnosti online

  ANKETA k článku 7 věcí, na které nesmíte zapomenout u pojištění domácnosti

  Máte sjednané pojištění domácnosti?

  Počet odpovědí: 220

  KOMENTÁŘE k článku 7 věcí, na které nesmíte zapomenout u pojištění domácnosti

  Přidejte nový komentář

  Dobré, ale né vždy stačí, Komentoval(a): Stanislav Nový

  2.10.2023 13:37:20
  Je dobré mít vše podchycené, ale jsou situace, kdy máte pojištění například na záplavu, a ona příjde povodeň, na kterou pojištění nejste (a mysleli jste, že jste) - z osobní zkušenosti vím, že né vždy se dá na vše vzpomenout.
  Co se týče pojišťovny, nevím, jaká je ta nejlepší, dost se to rok od roku mění, ale já pravidelně dělám každý půlrok revizi, srovnávám přes srovnávač, jako srovnátor, a obměňuji tak, aby v tom bylo zahrnuto co možná nejvíce událostí, protože se smlouvy rok od roku mění.

  Přidejte nový komentář

  Mohlo by vás zajímat

  Pojištění pro motorky: Podívejte se, co umí a jak vybrat to pravé

  13.11.2023 Pojištění

  Nahá i oblečená, učesaná i neučesaná. Přesně taková byla chytrá horákyně. Proč to zmiňujeme? Protože pojištění motorky je takovou chytrou horákyní na pojistném trhu. V porovnání s pojištěním auta je totiž levnější i dražší, platíte ho i neplatíte… Podívejte se, jak je to možné.

  Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti: Víte, jak se liší?

  30.10.2023 Pojištění

  Jedno chrání nábytek a elektroniku, druhé stěny, podlahy a střechu. Tak se dá zjednodušeně popsat hlavní rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti. Pokud bydlíte ve vlastním domě nebo bytě, potřebujete obě pojistky. Podívejte se, proč to tak je, co všechno tato pojištění řeší a na co si dát pozor.

  Jak vybrat nejlepší povinné ručení na auto i motorku

  23.10.2023 Pojištění

  Povinné ručení se týká většiny českého národa. Statistiky evidují „povinko“ na více než 9 milionů aut. Od roku 2024 přibude spousta nových vozidel s povinností povinného ručení, k nim spousta osob, které dodnes ručení neřešily. Třeba proto, že doposud byly jen provozovatelem auta napsaného na jiného majitele. Přečtěte si základní pravidla pro výběr správného povinného ručení, nejen na auto. Ve výsledku to totiž zase tak složité není.

  Jak vybrat pojištění pro domácí mazlíčky

  18.10.2023 Pojištění

  Desetitisíce korun za léčbu úrazu nebo nemoci a víc než milion korun v případě, že vaše zvíře poškodí cizí majetek. I takové krytí vám nabídne pojištění domácích zvířat. A přinese vám klid i v těch nejnáročnějších situacích – stačí jen najít tu pravou pojistku. Proto vám s tím pomůžeme a poradíme vám, jak vybrat pojištění domácích mazlíčků.

  Jak vybrat a nastavit úrazové pojištění

  11.10.2023 Pojištění

  Víte, co mají společného namrzlý chodník, přehlédnutý schod nebo příliš soutěživý kamarád? I takové zdánlivé drobnosti mohou vést k vážným úrazům. A ty pak k trvalým následkům nebo například invaliditě. A také k propadu příjmů. Jak tomu čelit? Se správným úrazovým pojištěním.

  Z naší bankovní poradny

  REKLAMA

  Srovnáváme hypotéky od

  © Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena