Banky.cz Články Ostatní Vybrané zákony z českého legislativního prostředí

Vybrané zákony z českého legislativního prostředí

8.12.2012, Ostatní

Tato sekce obsahuje znění vybraných zákonů týkajících se bankovního sektoru, kapitálového trhu, nebo jinak souvisejících s oblastí finanční problematiky. Zde uváděné zákony a jiné předpisy měly především sloužit k získání rámcové orientace v problematice, doporučujeme proto, aby pro účely citování nebo podrobnější práce se zákonnými předpisy zájemce vždy pracoval především s textem uvedeným ve Sbírce zákonů.

zákony

 • Zákon o bankách (PDF; 300 KB)
  Zákon o bankách č. 21/1992 Sb. ze dne 20. prosince 1991, ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb.
  Zdroj: ČNB
 • Zákon o České národní bance (PDF; 260 KB)
  Zákon o ČNB č. 6/1993 Sb. ze dne 17. prosince 1992, ve znění změn podle zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu ze dne 20. června 2001, vyhlášený pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb.
  Zdroj: ČNB
 • Devizový zákon (PDF; 190 KB)
  Devizový zákon č. 219/1995 Sb. ze dne 26. září 1995, ve znění změn podle zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb.
  Zdroj: ČNB
 • Zákon o platebním styku (PDF; 190 KB)
  Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění změn podle zákona č. 257/2004 Sb.
  Zdroj: ČNB
 • Zákon o finančním arbitrovi (PDF; 100 KB)
  Zákon č. 229/2002 Sb. ze dne 9. května 2002 o finančním arbitrovi, ve znění změn podle zákona č. 558/2004 Sb.
 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (PDF; 800 KB)
  Zákon č. 256/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění změn podle zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.
 • Zákon o dluhopisech (PDF; 230 KB)
  Zákon č. 190/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech.
 • Zákon o kolektivním investování (PDF; 560 KB)
  Zákon č. 189/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování.
 • Zákon o cenných papírech (PDF; 250 KB)
  Zákon č. 591/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992 o cenných papírech, ve znění změn podle zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. (část), zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. (část), zákona č. 308/2002 Sb. (část) a zákona č. 257/2004 Sb.
 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (PDF; 296 KB)
  Zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Zákon o omezení plateb v hotovosti (PDF; 80 KB)
  Zákon č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o DPH (PDF; 900 KB)
  Zákon č. 235/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění změn podle zákona č. 235/2004 Sb. (část), zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb. a zákona č. 217/2005 Sb.
 • Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (PDF; 160 KB)
  Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb, ve znění změn podle zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 423/2003 Sb. (část) a zákona č. 292/2005 Sb.

KOMENTÁŘE k článku Vybrané zákony z českého legislativního prostředí

28.11.2013 07:32:09

vkladní knížky, Komentoval(a): Marcela

Dobrý den, mám prosbu byl vydán zákon či vyhláška ted nevím o tom že vkladní knížka na nezletilého se musí napsat na zletilou osobu.. Prosím nevíte který to je ? Díky moc.Maarová email: maar.marci@centrum.cz
29.11.2013 22:18:17

re: vkladní knížky, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, nic takového samozřejmě neexistuje. Vkladní knížku je možné vést i na kojence. Naopak není možné ji nechat převést na kohokoliv jiného - knížka náleží dítěti.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat