Banky.cz Články Ostatní Vybrané zákony z českého legislativního prostředí

Vybrané zákony z českého legislativního prostředí

8.12.2012 Ostatní

Tato sekce obsahuje znění vybraných zákonů týkajících se bankovního sektoru, kapitálového trhu, nebo jinak souvisejících s oblastí finanční problematiky. Zde uváděné zákony a jiné předpisy měly především sloužit k získání rámcové orientace v problematice, doporučujeme proto, aby pro účely citování nebo podrobnější práce se zákonnými předpisy zájemce vždy pracoval především s textem uvedeným ve Sbírce zákonů.

zákony

 • Zákon o bankách (PDF; 300 KB)
  Zákon o bankách č. 21/1992 Sb. ze dne 20. prosince 1991, ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb.
  Zdroj: ČNB
 • Zákon o České národní bance (PDF; 260 KB)
  Zákon o ČNB č. 6/1993 Sb. ze dne 17. prosince 1992, ve znění změn podle zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu ze dne 20. června 2001, vyhlášený pod č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 377/2005 Sb.
  Zdroj: ČNB
 • Devizový zákon (PDF; 190 KB)
  Devizový zákon č. 219/1995 Sb. ze dne 26. září 1995, ve znění změn podle zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 354/2004 Sb.
  Zdroj: ČNB
 • Zákon o platebním styku (PDF; 190 KB)
  Zákon č. 124/2002 Sb. ze dne 13. března 2002 o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění změn podle zákona č. 257/2004 Sb.
  Zdroj: ČNB
 • Zákon o finančním arbitrovi (PDF; 100 KB)
  Zákon č. 229/2002 Sb. ze dne 9. května 2002 o finančním arbitrovi, ve znění změn podle zákona č. 558/2004 Sb.
 • Zákon o podnikání na kapitálovém trhu (PDF; 800 KB)
  Zákon č. 256/2004 Sb. ze dne 14. dubna 2004 o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění změn podle zákona č. 635/2004 Sb. a zákona č. 179/2005 Sb.
 • Zákon o dluhopisech (PDF; 230 KB)
  Zákon č. 190/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dluhopisech.
 • Zákon o kolektivním investování (PDF; 560 KB)
  Zákon č. 189/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o kolektivním investování.
 • Zákon o cenných papírech (PDF; 250 KB)
  Zákon č. 591/1992 Sb. ze dne 20. listopadu 1992 o cenných papírech, ve znění změn podle zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 152/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 70/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 259/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. (část), zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 362/2000 Sb. (část), zákona č. 308/2002 Sb. (část) a zákona č. 257/2004 Sb.
 • Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (PDF; 296 KB)
  Zákon č. 253/2008 Sb. ze dne 5. června 2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
 • Zákon o omezení plateb v hotovosti (PDF; 80 KB)
  Zákon č. 254/2004 Sb. ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o DPH (PDF; 900 KB)
  Zákon č. 235/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, ve znění změn podle zákona č. 235/2004 Sb. (část), zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb. a zákona č. 217/2005 Sb.
 • Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření (PDF; 160 KB)
  Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb, ve znění změn podle zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb., zákona č. 423/2003 Sb. (část) a zákona č. 292/2005 Sb.


Bezplatná finanční poradna

KOMENTÁŘE k článku Vybrané zákony z českého legislativního prostředí

Přidejte nový komentář

vkladní knížky, Komentoval(a): Marcela

28.11.2013 07:32:09
Dobrý den, mám prosbu byl vydán zákon či vyhláška ted nevím o tom že vkladní knížka na nezletilého se musí napsat na zletilou osobu.. Prosím nevíte který to je ? Díky moc.Maarová email: maar.marci@centrum.cz

re: vkladní knížky, Komentoval(a): Petr Jermář

29.11.2013 22:18:17
Dobrý den, nic takového samozřejmě neexistuje. Vkladní knížku je možné vést i na kojence. Naopak není možné ji nechat převést na kohokoliv jiného - knížka náleží dítěti.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Etický kodex finančního trhu

1.10.2012 Ostatní

Posláním Etického kodexu finančního trhu (dále jen „Kodex“) je stanovit etické normy chování - základní principy, které bude finanční instituce dodržovat při poskytování finančních služeb klientům jako fyzickým osobám, které nevstupují do vztahu s finanční institucí v rámci své podnikatelské činnosti.

Svátky a dny volna v ČR

8.4.2012 Ostatní

Z níže uvedených datumů můžete zjistit, ve kterých dnech banky nepracují. Jestliže připadá svátek nebo den volna na víkend, tak je automaticky volným dnem, ve který banky nepracují. 

REKLAMA
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena