Banky.cz Slovník Kupní smlouva na nemovitost

Co je to Kupní smlouva na nemovitost

REKLAMA

Definice Kupní smlouva na nemovitost

Je písemná smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, kde se prodávající zavazuje předat kupujícímu nemovitý předmět koupě a poskytnout mu nabytí vlastnického práva, zatímco kupující je povinen předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu předem domluvenou kupní cenu.

V kupní smlouvě je zpravidla řešeno riziko oboustranného vypořádání obchodu prostřednictvím advokátní či notářské úschovy prostředků do doby než dojde k převodu nemovitosti v evidenci Katastrálního úřadu.

Dotazy k Kupní smlouva na nemovitost

Koupě zadlužené nemovitosti

7.6.2017 Podvod

Dobrý den, řeknu nejdříve, co podle Policie NENÍ podvod: měl jsem kamarádku, která tajně pracovala jako naháněčka obětí do podvodů fiktivní firmě EKON-FINANCE podvodníka Jana Alexandra Karabello. Byl jsem přemluven do takovéto konstrukce: vezmu si úvěr u ČMSS a koupím zadlužený dům tak, že z úvěru vyplatím dluhy a ulevím jedné rodině v nesnázích, která mi bude platit měsíční nájem. Realita: do týdne se stala nemovitost nepřevoditelná (přesně mířená exekuce), avšak ze strany ČMSS dodnes, po 6 letech, nebyla žádná reakce z titulu postavení zástavního věřitele. Karabello úplně zmizel (t.č.34 exekucí u 19 exekutorů), prodávající zcela nekomunikoval. ČMSS mě odbyla, že tohle je můj problém a v květnu 2012 odmítla vůbec převzít můj návrh na soudní prodej nemovitosti. Tvrzení, že do věci nutně musel být zatažený prodejce ČMSS dodnes ignoruje. Když jsem sháněl informace u prodejce, u kterého jsme sjednali úvěr, odbyl mě jednou větou. Poté zemřela spolumajitelka (matka), syn zcela ignoroval a protahoval dědické řízení a ještě před jeho skončením vyhlásil úpadek. Takže ČMSS vše vymáhá po mně, prošel jsem exekucí, jsem v úpadku, zatímco podvodník v klidu bydlí ve svém oddluženém domě. Zato ČMSS nikdy - znovu opakuji nikdy - po prodejci (zástavním dlužníku) nevyžadovala plnění zástavní smlouvy ani jej nepokutovala za to, že zástavní dlužník stvrdil zjevně lživé údaje. Sám jsem si pak zkomplikoval situaci tím, že jsem poslouchal právníka, kterého mi dodala kamarádka, takže došlo k promlčení výpovědi kupní smlouvy. Znovu opakuji: policie, banka ani finanční úřad (skrz fiktivní firmu EKON-FINANCE, která si vzala provizi a zřejmě nezdanila) na výše uvedeném nevidí nic protizákonného. Finanční arbitr v té věci nerozhoduje. Mohu se tedy ujistit, zda existuje nějaký kontrolní orgán bankovního trhu, který by vůbec tuto situaci alespoň vyslechl a případně zahájil nějaké kroky? Mně se to totiž jeví tak, že se ČMSS prostě rozhodla využít situace, kdy ji nikdo nekontroluje, a sedřít mě z kůže. Nyní ze svého cestou splátkového kalendáře platím celkem: úvěr s úroky ČMSS, dluhy podvodníka, odměnu exekutora a tří advokátních kanceláří, náklady všech možných nalézacích řízení, podal jsem 2 trestní oznámení, nespočetněkrát celou situaci ČMSS vysvětloval mailem i telefonicky... a přitom jsem ve smlouvě nelhal (na rozdíl od zástavního dlužníka) a dokud jsem měl peníze, dodržoval jsem smlouvy beze zbytku (na rozdíl od ČMSS, pro kterou je její vlastní zástavní smlouva cár papíru). Děkuji za odpověď a zdravím L.

Dobrý den,

u ČMSS jste si bral hypotéku (se zástavou nemovitosti) nebo úvěr ze stavebního spoření (bez zástavy nemovitosti)? Hovoříte-li o zástavě, pak předpokládám, že hypotéku. Pak mi ale není jasné, jak mohla ČMSS coby zástavu akceptovat zadluženou nemovitost. Hypotéky se poskytují na základě ocenění nemovitosti a odhadce musel dluhy a všechny další právní vady započíst do zástavní hodnoty nemovitosti (která pak byla pravděpodobně nulová). 

Každá kupní smlouva na nemovitost by měla obsahovat klauzuli, která zavazuje prodávajícího nemovitost nezatížit dluhem, a dále prohlášení všech zúčastněných stran, že nejsou v exekuci, insolvenci a nemají žádné jiné dluhy, které by mohly transakci ohrozit. Smlouva na úschovu peněz musela obsahovat ujednání, že uschovatel (notář/advokát) peníze prodávajícímu vyplatí jen tehdy, bude-li nemovitost převedena na kupujícího a zároveň nebude do momentu převodu zatížena žádným věcným břemenem ani jinou právní vadou.

Nákup nemovitosti je vždy potenciálním rizikem, ale užitím vhodně formulovaných smluv (kupní, o úschově) lze riziko podvodu minimalizovat (uschovatel nevyplatí peníze prodávajícímu dříve, než kupující na sebe bude mít nemovitost napsanou a to zcela bez jakýchkoliv právních vad). 

Z Vašeho vyjádření se zdá, že jste si zcela dobrovolně na úvěr koupil zadluženou nemovitost (a někdo Vám to vhodně "prodal" jako pomoc rodině v tísni, která Vám to bude splácet nájmem). A když už jste přišel na to, že to nebyl nejlepší nápad, všechny obranné právní kroky jste promeškal. Obávám se, že s tímto již mnoho nenaděláte. Prodávajícího a Vaši kamarádku, která Vám tak dobře poradila, můžete žalovat pro podvod. Ale svůj dluh vůči ČMSS splácet musíte. Na ČMSS bych se nezlobil za to, že chce peníze po Vás, protože pro ni jste partnerem Vy - to Vám půjčila peníze (ne prodávajícímu, ani Vaší kamarádce). V tomto Vám žádný bankovní dohledový orgán pomoci nemůže. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena