Banky.cz Články Pojištění Jak přepsat auto na nového majitele [NÁVOD]

Jak přepsat auto na nového majitele [NÁVOD]

21.7.2023 Pojištění

Po koupi (prodeji), darování či zdědění auta musí proběhnout jeho přepis na nového majitele. Auto je věcí povinně registrovanou na konkrétní osobu (fyzickou nebo právnickou). Proto, kdykoliv nastane změna ve vlastnictví vozu, nebo když se auto zlikviduje, ukládá zákon povinnost zanést ji do Registru vozidel. Nejde o složitou administrativu. Stačí vědět, co k přepisu potřebujete a kde jej nechat provést.

Registr vozidel a kdo ho provozuje

Registr vozidel spadá pod Ministerstvo dopravy. Jde o průběžně aktualizovanou databázi motorových vozidel a přívěsných vozíků, jejich majitelů a provozovatelů. Po legislativní stránce je vše upraveno v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Přepisu se věnuje §8.

Kontaktním místem registru jsou všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Které obce mají rozšířenou působnost? Ty, na jejichž úřadech se dají vyřídit i občanské průkazy, řidičské průkazy, pasy.

Ministerstvo dopravy vydalo mapu úřadů obcí s rozšířenou působností, mapu stanic technické kontroly a stanic měření emisí.

Co je přepis auta na nového majitele a proč je důležité ho provést

Přepis auta, stejně jako přihlášení vozidla nového, je poměrně jednoduchý úkon, kdy se v evidenci převede vůz a vlastnické právo k němu od původního majitele na majitele nového. Vůz je registrován přes VIN kód a registrační značku (SPZ), případně číslo podvozku.

V čem je přepis důležitý? To vyplývá ze samotného účelu registrací všech aut: odpovědnost majitele za jeho auto. Pokuty a povinnost náhrady škod ze zaviněných dopravních nehod vždycky putují za osobou zapsanou v Registru vozidel.

V kterém městě úřad navštívit, když původní a nový majitel bydlí v jiných částech ČR?

Když nový i původní majitel bydlí v jedné obci, komplikace nevznikají. Ale kde přepis provést, když prodáváte (kupujete) auto přes půl republiky?

V současnosti můžete o přepis požádat kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností. Tato služba není vázaná na trvalé bydliště ani nového a ani původního majitele.

Jaká je lhůta pro přepis auta

10 dní. To je zákonem o podmínkách provozu na pozemních komunikacích stanovená lhůta na přepis auta v registru. Přepis se provádí na počkání, takže datum návštěvy registru = datum přepisu auta (za předpokladu, že s sebou přinesete všechny požadované doklady).

Ve sporných případech má registr 30 dní na rozhodnutí (ale z pohledu pokuty jste krytí, ať je postup přepisu auta jakkoliv dlouhý. O přepis jste již požádali). Lhůta pro návštěvu Registru plyne od data uvedeného ve smlouvě (kupní, darovací) nebo v rozhodnutí o dědictví.  

Přepis auta

Kdo má povinnost auto přepsat

Legislativa dává tuto povinnost původnímu majiteli. Jinými slovy osobě, která se rozhodla prodat auto, nebo jej darovat. Pouze u aut získaných dědictvím se přepisu musí ujmout právoplatný dědic. Dobrou zprávou je, že předání klíčů od auta lze ve smlouvě o prodeji nebo darování vozu podmínit i provedeným přepisem.

A jak je tomu, když se auto neprodává, ale převádí v rodině?V rámci převodu auta v rodině není speciální úprava a jedná se pouze o nahrazení kupní smlouvy smlouvou darovací. Jinak se musejí plnit veškeré náležitosti s přepisem auta spojené, jako je například nutnost navštívit evidenční kontrolu,“ říká Miroslav Majer, CEO portálu banky.cz.

Co může následovat, pokud se auto nepřepíše včas?

Vzhledem k tomu, že zákon ukládá povinnost auto přepsat, ukládá i sankce pro případ, že splněna nebude. Pokuta může dosáhnout až 50 000 Kč.

Vedle toho bude původní majitel stále zodpovědný za řidičské prohřešky majitele nového, včetně odpovědnosti za uzavření povinného ručení.

Povinné ručení a přepis auta

Kdykoliv se mění majitel vozu, mění se i povinné ručení. Původní majitel zašle na pojišťovnu výpověď povinného ručení z důvodu prodeje (darování) auta. A nový majitel si musí co nejdříve uzavřít vlastní pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Havarijní pojištění netřeba, k povinné části pojištění vozu nepatří. Elektromobilům se věnuje článek Elektrokola a elektromobily: Jak na pojištění

Aby Registr vozidel přepsal auto na nového majitele, nové povinné ručení už musí být uzavřeno.

K přepisu se můžete objednat elektronicky, včetně podání žádosti

K přepisu auta se můžete předem objednat elektronicky. Je taktéž možné úřadu předem zaslat vyplněnou elektronickou žádost o změnu majitele vozu. Tím se samotný administrativní úkon značně urychlí.

K přepisu auta si připravte tyto doklady

 • společnou žádost dosavadního a nového majitele

 • osobní doklady původního a nového majitele, případně plná moc k přepisu vozidla

 • doklad o nabytí vozidla

 • velký technický průkaz

 • osvědčení o registraci vozu (malý technický průkaz)

 • povinné ručení na nového majitele (zelená karta)

 • provedenou a platnou evidenční kontrolu

 • peníze na správní poplatek a případně i ekologickou daň.

Na položky seznamu se podívejme podrobněji:

Společná žádost dosavadního a nového majitele vozu

Žádost o přepis vozidla může být jedna společná, vyplněna oběma žadateli, nejlépe s ověřením podpisu toho, kdo se jednání v Registru vozidel nezúčastní. Žádost si lze předvyplnit elektronicky, vytisknout a podepsat. Dostupná je samozřejmě i v papírové podobě, na přepážce Registru.

Ale na úřad lze poslat i dvě individuální žádosti - zvlášť za prodávajícího a zvlášť za kupujícího. Podmínkou je, abyste je adresovali stejnému úřadu obce s rozšířenou působností. Tento postup nahradí případnou plnou moc, viz níže.

Osobní doklady nebo plná moc k přepisu vozidla (a jak ji sepsat)

Úřad potřebuje ověřit totožnost obou stran: původního i nového majitele vozu. Ale o přepis smí na úřadě požádat i pouhý jeden z nich. A to za předpokladu, že druhá strana udělí k tomuto kroku plnou moc. Jak ji sepsat? Je to snadné:

 • uvedete zmocnitele a jeho osobní údaje (kdo plnou moc uděluje)

 • uvedete zmocněnce a jeho osobní údaje (komu se plná moc uděluje)

 • popíšete účel plné moci (například: „pro provedení přepisu vozidla: SPZ a VIN kód“)

 • doplníte datum a vlastnoruční podpis zmocnitele

 • necháte úředně ověřit podpis zmocnitele.

Pokud se s plnou mocí nechcete zdržovat, pošlete každý svou žádost o přepis vozu. K ní přiložte své osobní doklady a další náležitosti). Adresujte je na stejný úřad.

Doklad o nabytí vozidla

O jaké doklady se jedná? Zejména je to kupní smlouva na auto, darovací smlouva nebo notářské rozhodnutí o vypořádání dědictví, dále například doklad o doplacení leasingu.

Velký a malý technický průkaz

Současná vozidla mají dva technické průkazy, proto musejí být oba předloženy. Po lednu 2024 už se bude nově vyrobeným autům vystavovat jen malý technický průkaz, ale v rozšířené podobě. Bude proto záležet, s jak starým vozem se na Registr vozidel vydáte.

Povinné ručení

Už jsme zmínili, že auto se dá přepsat jen tehdy, když má sjednané povinné ručení již na nového majitele. Na Registr stačí přinést kopii zelené karty.

Evidenční kontrola a poplatek za ni

Evidenční kontrola platí celý jeden rok, poplatek za ni je 400 Kč. Dobu trvání upravila novelizace zákona z ledna 2023, zavedla reciprocitu (zpětnou platnost). Například v září 2022 prováděná evidenční kontrola platí až do září 2023 (i přes fakt, že se prováděla v době, kdy byla platnost jen 30denní).

Kam na evidenční kontrolu? Na stanici technické kontroly. Smyslem tohoto procesu je porovnat údaje v technickém průkazu s realitou. Na Registr netřeba nosit doklad o provedené kontrole. Pokud byla provedena, Registr si ji vyhledá v online databázi evidenčních kontrol.

Evidenční kontrolu nepotřebujete, když převádíte auto z provozovatele na majitele (skončil vám leasing vozu, auto přechází na vás).

Evidenční kontrola STK

Správní poplatek a jeho výše pro různé typy vozidel

Kdo platí správní poplatek - původní nebo nový majitel? Zákon tento detail neřeší, vše je na dohodě. Poplatek se u aut se liší podle situace, v níž je převádíte.

 • 0 Kč: auto získané v dědictví

 • 50 Kč: změna z provozovatele na majitele (po ukončení leasingu)

 • 800 Kč: prodej (koupě) nebo darování auta

Ekologická daň - kdy se vás bude týkat?

Jde o daň spojenou s převodem staršího vozu, který překračuje stanovené emisní limity. Daň se platí jen jednou (na pozdější převody se pak už nevztahuje). Částka, kterou zaplatíte, závisí na množství emisí:

 • automobily splňující normy Euro 3 a vyšší jsou od ekologické daně osvobozeny

 • za vůz v Euro 2 zaplatíte 3 000 Kč

 • za vůz v Euro 1 to bude 5 000 Kč

 • za vůz v nejhorší kategorii Euro 3 se odvádí ekologická daň 10 000 Kč.

Přepis trvá jen několik minut

Pokud se dostavíte na Registr vozidel se všemi potřebnými doklady a předvyplněnou žádostí, hotovo bude do několika minut.

Kupujete ojetý vůz? Pamatujte na jeho pečlivé prověření

Stočený tachometr, auto bourané nebo kradené, auto používané příliš intenzivně (taxi, přeprava zboží). To jsou nejčastější problémy, které se pojí s koupí (neznámého) ojetého vozu. Každé auto však má svou digitální historii, i pokud bylo přivezeno ze zahraničí. Prověřit si ji můžete například službou CarVertical či Cebia.Sjednat povinné ručení online

ANKETA k článku Jak přepsat auto na nového majitele [NÁVOD]

Máte sjednané havarijní pojištění?

Počet odpovědí: 102

KOMENTÁŘE k článku Jak přepsat auto na nového majitele [NÁVOD]

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Jak vybrat to nejlepší cestovní pojištění

25.9.2023 Pojištění

Víc než 50 000 korun za základní ošetření zlomené ruky, čtvrt milionu za operaci slepého střeva nebo přes půl milionu korun za převoz zpátky do České republiky. Tak vysoko šplhají ceny za zdravotní péči v Evropě. Podobnou částku nechce ze svého platit asi nikdo. Abyste se tomu vyhnuli, stačí málo – vybrat si správné cestovní pojištění.

Jak správně nastavit pojištění nemovitosti

18.9.2023 Pojištění

Výdaje na opravu nemovitosti zničené požárem, povodní nebo vichřicí se mohou vyšplhat do milionových částek. Poradíme vám, jak nemovitost správně pojistit, na jaká rizika nesmíte zapomenout, jak vysokou zvolit pojistnou částku a jak předejít podpojištění nemovitosti.

Jak vybrat správné pojištění odpovědnosti

15.9.2023 Pojištění

Stačí se jen na chvíli zamyslet… A přehlédnete protijedoucí auto, nedotáhnete kohoutek s vodou nebo v obchodě zakopnete o schod a spadnete do regálu s vystavenou elektronikou. A škody za statisíce nebo dokonce miliony korun jsou na světě. Právě proto je tu pojištění odpovědnosti, které je zaplatí za vás. Podívejte se, jak ho vybrat.

4 tipy, jak vybrat to nejlepší havarijní pojištění

4.9.2023 Pojištění

Mám se soustředit na cenu, rozsah pojištění, nebo spíš na spoluúčast? Podobnou otázku si klade skoro každý řidič, který si potřebuje sjednat havarijní pojištění. Podívejte se proto, jak při výběru pojištění vozidla postupovat.

Jak na pojištění majetku: Podívejte se, co umí a na co si dát pozor

28.8.2023 Pojištění

Střecha zničená vichřicí, nábytek poškozený požárem nebo například kolo ukradené z garáže. To všechno jsou škody, se kterými se (bohužel) můžete běžně setkat. A které bývají velmi vysoké. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak je řešit – jmenuje se pojištění majetku.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena