Banky.cz Slovník Systémově významná banka

Systémově významná banka

REKLAMA

Definice Systémově významná banka

Je banka, která je tak významná pro trh, že musí na základě výběru ČNB tvořit dodatečné rezervy na rizika. Taková banka je méně náchylná na krach a pro střadatele by měla být  bezpečnější alternativou při výběru termínovaných vkladů, spořicích účtů, případně běžných účtů

Systémově významné finanční instituce, jejichž selhání či špatné fungování by mohlo vést k narušení bezpečnosti finančního systému ČR každoročně určuje ČNB.  Tyto systémové banky by případě krize bankovního systému byly považovány za "významné osoby podléhající řešení krize" a ČNB by na ně uplatňovala opatření k řešení krize dle § 82 zákona o ozdravných postupech.

Pro systémově významné banky je stanoven požadavek na dodatečnou kapitálovou rezervu, jejíž výše je určena podle významu (velikosti). Takovou rezervu určuje ČNB individuálně až do výše 3 % z vlastního kapitálu banky.

Aktuálně jsou dodatečné rezervy jsou pro systémově významné banky stanoveny následovně:

Tyto vybrané banky může běžný střadatel vnímat jako bezpečnější alternativu, která nabízí vyšší jistotu než běžné zákonné pojištění vkladů. Pokud tedy budete u jedné banky ukládat vyšší vklad než 2,5 milionu Kč (100 tis. EUR), menší riziko nesete právě u těchto systémově významných bank.

Dohled ČNB nad činností systémově významných významných bank je přísnější. Kontrola plnění kapitálových požadavků je ze strany ČNB intenzivnější. Lze předpokládat, že tyto banky budou stabilnější než banky malé. Všechny banky už z důvodu vyššího požadavku na základní kapitál a procesní řízení jsou stabilnější než družstevní záložny.

Postupy u systémově významné instituce se řídí dle § 12v Zákona o bankách a čl. 131 Směrnice 2013/36 EU. V České republice nesídlí jediná globálně systémově významná instituce.

Naše tipy
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena