Banky.cz Články Spoření Penzijní spoření – výnosy fondů za r.2021

Penzijní spoření – výnosy fondů za r.2021

9.3.2022 Spoření

I v penzijním spoření byl rok 2021 silně poznamenán pandemií COVID-19. Přesto se mnoho penzijních fondů investujících ve smíšené strategii, či dynamické strategii chlubí zajímavým výnosem. Naopak „nad výdělkem splakali“ klienti spořící na penzi u konzervativních fondů. Ty se propadly na konci roku díky ohromnému nárůstu základní úrokové sazby stanovované Českou národní bankou. Dluhopisy skokově ztratily na atraktivitě i ceně.


Přinášíme Vám kompletní přehled výnosů všech penzijních fondů na jednom místě. Podívejte se, jak v roce 2021 dopadlo vaše penzijko. 

Důležitá poznámka k porovnání výnosů penzijních fondů

Nikdy neposuzujte výkonnost fondu pouze na základě výsledků jednoho roku. Zajímat byste se měli alespoň o dvouletou historii (u fondů konzervativních) a ještě delší historii i fondů dynamických. Doplňkové penzijní spoření je v ČR zatím velmi mladé, v současné podobě funguje až od roku 2013. Některé fondy jsou dokonce ještě mladší – například Rentea fondy byly otevřeny až během roku 2021. 

Nejvyšší vypovídací schopnost ohledně výkonnosti pak má průměrné zhodnocení fondů za předem stanovenou dobu: zhodnocení fondu za vybrané roky činnosti vydělíme počtem zvolených let. Vzhledem k tomu, že si fondy účtují různé poplatky za správu a ze zhodnocení, je potřeba s nimi kalkulovat také (nejsou totiž zrovna nejmenší). Abychom vám ušetřili práci, průměrné zhodnocení jsme pro vás spočítali – a najdete jej v další části tohoto článku. 

Teď už ale nahlédněme na základní charakteristiku doplňkového penzijního spoření a hned po ní na výkony jednotlivých fondů (dle kategorií) za kalendářní rok 2021.

Doplňkové penzijní spoření

V účastnických fondech je možné na penzi spořit od roku 2013. Mezi hlavní výhody penzijního spoření patří:

Najdou se však i 2 nevýhody:

  • Absence výsluhové penze (výplata poloviny peněz po 15 letech spoření)
  • Není garance nezáporného zhodnocení

Výše zmíněné nevýhody lze ale brát i jako příležitost. Garance nezáporného zhodnocení by fondy nutila k velmi konzervativnímu investování. Minimální zisky by nepokryly ani inflaci a úspory by se znehodnocovaly.

Poplatky za správu a zhodnocení penzijních fondů

Většina penzijních společností účtuje následující poplatky:

  • Dynamický fond: 1% za správu, 15% za zhodnocení
  • Vyvážený fond: 1% za správu, 15% za zhodnocení
  • Konzervativní fond: 0,4% za správu, 10% za zhodnocení

TIP: Přesnou výši poplatků si ověříte snadno a rychle v našem srovnávači penzijního spoření.

V roce 2021 přibyla na český trh nová penzijní společnost Rentea se třemi fondy doplňkového penzijního spoření. Výnosy za rok 2021 prozatím nepovažujme za konečné číslo, protože fondy zahájily svou činnost až během roku 2021. Neměly tudíž k dispozici celých 12 měsíců. Prvním rokem, který přinese relevantní informace o výkonu Rentea, bude až rok 2022.

Dynamické fondy

Nyní až ale si ukažme zhodnocení penzijního spoření v dynamických fondech. Nejlépe si vedl fond společnosti UNIQA, který svým účastníkům zhodnotil vklady o necelou čtvrtinu. Na opačné straně spektra se ocitl Dynamický fond Allianz s necelými 11 %. Jak už jsme zmínili, výkon Rentea letos nelze plnohodnotně srovnávat.

Produkty
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

Výnos 2020 Výnos penzijního fondu za rok 2020
Conseq globální akciový fond
Více informací
Výnos 2022
-13,06 %
Výnos 2021
23,40 %
Výnos 2020
-3,92 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČSOB dynamický fond
Více informací
Výnos 2022
-14,65 %
Výnos 2021
22,40 %
Výnos 2020
6,51 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
NN růstový fond
Více informací
Výnos 2022
-16,45 %
Výnos 2021
21,65 %
Výnos 2020
-2,20 %
DOPORUČUJEME
Sjednat online
Více informací
DOPORUČUJEME
Sjednat online

TIP: Uvádíme TOP3, celý přehled dynamických fondů naleznete ve srovnávači dynamických fondů.

Vyvážené fondy

Mezi vyváženými fondy si v roce 2021 vedl nejlépe fond ČSOB, který svým klientům zhodnotil úspory na penzi více než sedmi a půl procenty. UNIQA vyvážený fond skončil se šesti a půl procenty, ale Dluhopisový fond od stejné společnosti zaznamenal nejvýraznější ztrátu ze všech vyvážených fondů, a to -3,1 %. Přestože Rentea fond měl k investování méně než 1 rok, měl lepší výsledek hospodaření než dva vyvážené a déle zavedené fondy (UNIQA dluhopisový a ČS etický).

Produkty
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

Výnos 2020 Výnos penzijního fondu za rok 2020
ČSOB vyvážený fond
Více informací
Výnos 2022
-8,25 %
Výnos 2021
7,62 %
Výnos 2020
4,21 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Generali vyvážený fond
Více informací
Výnos 2022
-8,37 %
Výnos 2021
5,49 %
Výnos 2020
3,13 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
UNIQA vyvážený fond
Více informací
Výnos 2022
-9,31 %
Výnos 2021
6,52 %
Výnos 2020
5,19 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

TIP: Uvádíme TOP3, celý přehled vyvážených fondů naleznete v našem srovnávači vyvážených fondů.

Konzervativní fondy

Konzervativní fondy, jejichž investování je založeno na dluhopisech (zejména) státních a vydávaných centrálními bankami, zaznamenaly v roce 2021 poměrně velké ztráty. Zhodnotit vklady dokázaly pouze dva: ČSOB fond pro penzi a KB peněžní fond (po odečtení poplatků však bude výsledek okolo nuly, rozhodně daleko za inflací). 

Nejméně si s vývojem v oblasti dluhopisů dokázaly poradit další dva ČSOB fondy, konkrétně Konzervativní a Garantovaný. Oba ztratily přes čtyři procenta. Další více než čtyřprocentní ztráta byla vykázána i Konzervativním fondem České spořitelny.

Vývoj zhodnocení u konzervativních fondů dlouhodobě ukazuje, že jsou vhodné opravdu jen na krátkodobé udržení hodnoty penzijního spoření těsně před jeho ukončením. Ke zhodnocování jsou zcela nevhodné. Lépe vynášejí i vklady u bank – zejména termínované vklady, ale v poslední době i jen obyčejné spořicí účty. A hlavně: vklady u bank jsou pojištěny, na rozdíl od penzijních fondů.

Produkty
Výnos 2022

Výnos penzijního fondu za rok 2022

Výnos 2021

Výnos penzijního fondu za rok 2021

Výnos 2020 Výnos penzijního fondu za rok 2020
KB peněžní fond
Více informací
Výnos 2022
5,30 %
Výnos 2021
0,73 %
Výnos 2020
0,27 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Conseq konzervativní fond
Více informací
Výnos 2022
4,20 %
Výnos 2021
-0,25 %
Výnos 2020
0,42 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČSOB fond pro penzi
Více informací
Výnos 2022
1,63 %
Výnos 2021
3,38 %
Výnos 2020
0,64 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

TIP: Uvádíme TOP3, celý přehled konzervativních fondů naleznete ve srovnávači konzervativních fondů.

Pro rozhodování jeden rok nestačí! 

Jak už jsme uvedli – pokud se chcete rozhodnout, že do penzijního spoření vstoupíte, a vybíráte společnost, fond nebo strategii, případně přemýšlíte o změně, potom výsledky jednoho roku nestačí. Nelze je pokládat za dostatečné pro takovéto rozhodnutí. 

Co s tím? Sledujte více let za sebou, například pomocí průměru. Zprůměrujte si zhodnocení za poslední roky (alespoň 5 let) jednoduchým výpočtem, plus zohledněte jak stupeň rizikovosti, tak ještě i strhávané poplatky. Jak na to? 

Je to celkem snadné, stačí sečíst všechna sledovaná zhodnocení, vydělit je počtem sledovaných let. Níže jsme pro vás vytvořili tabulku s průměrným zhodnocením jednotlivých fondů za posledních 5 let. V tabulce jsou též poplatky (stav k roku 2021) a stupeň rizikovosti daného fondu. 

Pro větší přehlednost zachováváme třídění na fondy dynamické, vyvážené a konzervativní. Z tabulek je znát, že alespoň pětiletá a delší investice dokáží v dynamické strategii přinést “slušné” výsledky. Vzhledem k událostem prvních měsíců roku 2022 však může být všechno brzy jinak.

Průměrné zhodnocení dynamických penzijních fondů v letech 2017 – 2021, rizikovost a nákladovost

Produkty
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2017-2021)

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

UNIQA akciový fond
Více informací
Průměrný výnos
19,44 %
Rizikovost fondu
5
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČSOB dynamický fond
Více informací
Průměrný výnos
9,70 %
Rizikovost fondu
6
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
NN růstový fond
Více informací
Průměrný výnos
8,37 %
Rizikovost fondu
5
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Sjednat online
Více informací
DOPORUČUJEME
Sjednat online
ČS dynamický fond
Více informací
Průměrný výnos
8,00 %
Rizikovost fondu
4
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Conseq globální akciový fond
Více informací
Průměrný výnos
7,74 %
Rizikovost fondu
5
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Generali dynamický fond
Více informací
Průměrný výnos
7,09 %
Rizikovost fondu
5
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Rentea akciový fond
Více informací
Průměrný výnos
6,79 %
Rizikovost fondu
5
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Allianz dynamický fond
Více informací
Průměrný výnos
6,24 %
Rizikovost fondu
4
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB akciový fond
Více informací
Průměrný výnos
6,15 %
Rizikovost fondu
5
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

Fondy fungují různý počet let, proto dobu jejich fungování vždycky zohledněte.

Průměrné zhodnocení vyvážených penzijních fondů v letech 2017 – 2021, rizikovost a nákladovost

Produkty
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2017-2021)

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

ČSOB vyvážený fond
Více informací
Průměrný výnos
4,22 %
Rizikovost fondu
4
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČS vyvážený fond
Více informací
Průměrný výnos
4,05 %
Rizikovost fondu
4
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
UNIQA vyvážený fond
Více informací
Průměrný výnos
3,71 %
Rizikovost fondu
4
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Generali vyvážený fond
Více informací
Průměrný výnos
3,67 %
Rizikovost fondu
4
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB vyvážený fond
Více informací
Průměrný výnos
2,55 %
Rizikovost fondu
4
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Allianz vyvážený fond
Více informací
Průměrný výnos
2,46 %
Rizikovost fondu
4
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
NN vyvážený fond
Více informací
Průměrný výnos
1,80 %
Rizikovost fondu
3
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Sjednat online
Více informací
DOPORUČUJEME
Sjednat online
ČS etický fond
Více informací
Průměrný výnos
1,52 %
Rizikovost fondu
3
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Conseq dluhopisový fond
Více informací
Průměrný výnos
1,39 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Rentea dluhopisový fond
Více informací
Průměrný výnos
0,19 %
Rizikovost fondu
3
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
UNIQA dluhopisový fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,46 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

Průměrné zhodnocení konzervativních penzijních fondů v letech 2017 - 2021, rizikovost a nákladovost

Produkty
Průměrný výnos

průměrný výnos za posledních 5 let (2017-2021)

Rizikovost fondu

rizikovost fondu na stupnici 1 až 7 (1 - nejnižší riziko, 7 - nejvyšší riziko)

Zhodnocení (poplatek)

poplatek za zhodnocení

ČSOB fond pro penzi
Více informací
Průměrný výnos
2,01 %
Rizikovost fondu
3
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB peněžní fond
Více informací
Průměrný výnos
0,50 %
Rizikovost fondu
1
Zhodnocení (poplatek)
0,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Allianz konzervativní fond
Více informací
Průměrný výnos
0,08 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Conseq konzervativní fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,05 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Generali spořící fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,11 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČS konzervativní fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,20 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Generali konzervativní fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,42 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČSOB konzervativní fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,46 %
Rizikovost fondu
3
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB konzervativní fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,54 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
UNIQA konzervativní fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,59 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
NN konzervativní fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,63 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
Rentea konzervativní fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,63 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
10,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
ČSOB garantovaný fond
Více informací
Průměrný výnos
-0,85 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME
KB dluhopisový fond
Více informací
Průměrný výnos
-1,06 %
Rizikovost fondu
2
Zhodnocení (poplatek)
15,00 %
DOPORUČUJEME
Více informací
DOPORUČUJEME

Chcete s penzijkem do jiné strategie nebo k výkonnější konkurenci?

Připomeňme, že změna strategie spoření se dá u doplňkového penzijního spoření provést jednou ročně zdarma. Jestliže vás zaujaly výsledky (i ty dlouhodobé) v jiné strategii, než jste si zvolili vy, promyslete případnou změnu. Jen nezapomínejte na minimální délku spoření, protože například v u strategie dynamické nemá smysl spořit kratší dobu než 7 – 10 let. Proč? Aby se vyrovnaly výkyvy trhu.

Přechod mezi konkurenčními penzijními společnostmi je možný zdarma jednou za 5 let – ale jen za předpokladu, že máte „novější penzijko“. Tedy doplňkové penzijní spoření, které pracuje s účastnickými fondy. Přejít můžete i po kratší době trvání smlouvy, ale to už bude za poplatek. Jeho výši najdete ve smlouvě, resp. v obchodních podmínkách vašeho penzijního produktu.Nejlepší způsob spoření!

ANKETA k článku Penzijní spoření – výnosy fondů za r.2021

Využíváte ke spoření na penzi doplňkové penzijní spoření?

Počet odpovědí: 148

KOMENTÁŘE k článku Penzijní spoření – výnosy fondů za r.2021

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Nejoblíbenější spoření? Podruhé v historii vede spořicí účet

23.1.2023 Spoření

Jak nejlépe a bezpečně zhodnotit peníze? Většina lidí na tuto otázku v současné době odpoví „na spořicím účtu“. Právě ten je totiž aktuálně nejoblíbenějším typem spoření na trhu. Vyplývá to z Barometru obliby spoření, který připravuje Asociace českých stavebních spořitelen.

Stavební spoření - vyplatí se ještě v roce 2023

20.1.2023 Spoření

Stavební spoření v Česku dlouhodobě patří mezi oblíbené finanční produkty. Konec roku 2022 byl ve znamení růstu úrokových sazeb. Bez státního příspěvku by spoření přes stavebko v roce 2023 mohlo lehce ztratit význam. Podíváme se tedy na perspektivu stavebního spoření letos a dalších letech.

Jedničkou českého spořicího trhu je slovenská banka. Nabízí úrok 6,15 %

26.12.2022 Spoření

Úroky na spořicích účtech dál rostou. Nejlepší nabídku v současné době najdete u Všeobecné úverové banky. Tento slovenský poskytovatel začal od listopadu nabízet i v České republice spořicí účet pro fyzické osoby se sazbou 6,15 % ročně.

Úroky na spořicích účtech už překonávají i 6 %

31.10.2022 Spoření

Úrok 6,01 % ročně. A bez podmínek. Tak v současné době vypadá nejvyšší nabídka mezi spořicími účty. Přišla s ní Max banka, která 4. října vznikla přejmenováním původní Expobank CZ a přechodem pod nového majitele – pod Banku Creditas.

Zhodnocení u stavebka je už víc než 6 %. A vstupní poplatek definitivně končí

17.10.2022 Spoření

Ještě vyšší zhodnocení a o něco lepší podmínky. Stavební spořitelny využívají současnou situaci a pomocí nejrůznějších akcí bojují o klienty. Díky tomu můžete dosáhnout na 3% úrokovou sazbu a celkové zhodnocení přes 6 %.

REKLAMA
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena