Banky.cz Články Pojištění Pojištění na hory: správně nastavené pojištění je nad zlato

Pojištění na hory: správně nastavené pojištění je nad zlato

18.1.2023 Pojištění

Vyrážíte na české nebo zahraniční hory? Vždycky pamatujte na pojištění! Pobyt na zahraničních horách si vyžaduje cestovní pojištění, na domácích kopcích si vystačíte s pojištěním úrazu a odpovědnosti. Pojistit se vyplatí nejen škody utrpěné, ale i ty, které nechtěně způsobíte jiným. Podíváme se, jak postupovat, když dojde k nehodě, úrazu nebo vás rozbolí zuby. Prozradíme, jaké výluky z pojištění vás mohou zaskočit. V závěru se zaměříme i na pojištění sjednaná k platebním kartám nebo v rámci organizovaného zájezdu na hory.

Pojištění na české hory: stačí životko a pojištění odpovědnosti

Na českých horách máte z pohledu pojištění jednu velkou výhodu: jste občany ČR, a proto běžnou lékařskou péči, transport a ani případný zásah horské služby hradit nebudete. Ale tím výhody končí. Některé rehabilitační pomůcky, léky a další zdravotnické potřeby už si budete muset zaplatit ze svého - jako ostatně znáte i z jiných situací v českém zdravotním systému. 

Jenže jsou i další následky úrazu na lyžích. Mluvit musíme o možné ztrátě na výdělku z důvodu následné pracovní neschopnosti, či ještě hůř: o trvalých následcích, invaliditě a následném doživotním poklesu příjmů. Pokud nebudete správně pojištěni, sami budete platit i případnou škodu způsobenou jiným osobám, či na jejich majetku. 

Co z toho plyne? Ani na české hory se nevydávejte bez patřičného pojištění!

Vystačíte si sice i s běžnými pojistkami, které se během života uzavírají, ale pozor na správné nastavení! Jakožto Čechům lyžujícím na českých horách vám budou stačit následující dvě (správně sjednaná) pojištění:

Životní pojištění, které zahrnuje i úraz. Případně samostatné úrazové pojištění

Jak už jsme zmínili, samotnou přepravu k lékaři a léčební výlohy máte v ČR „zdarma“. Proč uvozovky? Pravidelně si ji předplácíte na zdravotním pojištění u vaší zdravotní pojišťovny. Ale bolestné, ušlý příjem, trvalé následky, invaliditu, tu už vám běžné zdravotní pojištění nepokryje. 

Tady svou roli sehraje pojištění životní s úrazovým připojištěním. Nebo samostatná úrazová pojistka. Dbejte na to, aby v ní byly zahrnuty i sporty, které běžně děláte, včetně různých druhů lyžování. Pozor na výluky, třeba z důvodu vašeho zdravotního stavu. Vše si pečlivě zkontrolujte.

Pojištění domácnosti, jehož součástí je pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti se typicky sjednává v rámci pojištění domácnosti. Zkontrolujte maximální limity, případně je navyšte. Občanský zákoník totiž dovoluje soudům přiznat poškozeným osobám hodně vysoká plnění. Pokud škodu při lyžování způsobíte vy (nebo vaše dítě), úhrada půjde za vámi.

Hodit se může havarijní pojištění, ale jen u novějších aut

Jedete-li na hory vlastním vozem, zauvažujte i nad havarijním pojištěním. U starších aut bude stačit připojištění k povinnému ručení, u novějších už se „havarijko“ může vyplatit. Vždycky byste měli mít sjednánu asistenci (odtah do servisu, náhradní auto), dále pojištění zavazadel - těmi nejdražšími jistě budou lyže.

To by pro české lyžování na českých horách stačilo. Ale co když plánujete lyžovačku v cizině? 

Pojištění na hory v zahraničí? Bez cestovního pojištění nevyjíždějte. Ani na Slovensko

V zahraničí budete potřebovat kombinaci pojistek: české zdravotní pojištění, hodit se bude i vaše dlouhodobé životko. A k vašim současným pojištěním si VŽDYCKY přidejte pojistku cestovní. I když necestujete daleko - třeba jen na Slovensko. Proč?

Zdravotní pojišťovna uhradí jen a pouze stejnou cenu za lékařskou péči, jakou by hradila v české nemocnici/ambulanci, ale tím dosah veřejného zdravotního pojištění končí. 

Doplatit, pokud jste se nepojistili na zdravotní výlohy, pak budete muset rozdíl mezi českou cenou ošetření a cenou v místě. V soukromém zahraničním zdravotnickém zařízení neuhradí česká zdravotní pojišťovna dokonce vůbec nic. Na vás bude i platba za transport nebo za výjezd horské služby, jestliže byl nutný

Asi netřeba dodávat, že tady se bavíme o statisících až milionech Kč. A to jsme se ještě nedostali k odpovědnosti za způsobenou škodu, nebo k případným škodám na autě či zavazadlech. 

Ve všech zmíněných případech vám pomůže jen a pouze správně sjednané cestovní pojištění. A též správný postup při řešení pojistné události, například menšího úrazu. Pojďme se proto podívat jak si správně nastavit cestovní pojištění na hory a jak postupovat, když se cokoliv stane (a jste při vědomí).

Co je cestovní pojištění, na co vás dokáže při lyžování pojistit

Cestovní pojištění vás pojišťuje při cestách do zahraničí. Umí jak jednorázové výjezdy, tak cesty opakované, případně dlouhodobý pobyt v cizině. Cestovní pojištění je poskytováno jak pracovní, tak i turistické, do většiny zemí světa. Výjimku tvoří jen země s válečnými konflikty a další lokality, do nichž Ministerstvo zahraničí nedoporučuje cestovat a které z pojištění vyloučí ještě i samotná pojišťovna. V některých zemích je cestovní pojištění dokonce povinné.

Každá pojišťovna nabídne trošku jiné cestovní pojištění a jiné podmínky. Ve většině případů se u „cestovka“ potkáte s níže uvedenými možnostmi pojištění. Základ vždycky tvoří léčebné výlohy a asistenční služby. Ostatní položky si sjednáváte jako připojištění. Pozor, pojišťovna musí vědět, že jedete lyžovat a že vás pojišťuje i pro tento sport.

Cestovní pojištění se skládá zejména z:

Pojištění léčebných výloh

V případě náhlého onemocnění (včetně zubů), úrazu nebo dokonce smrti (a nutnosti repatriovat tělo) pomáhá právě pojištění léčebných výloh. Většinou se z tohoto pojištění hradí:

 • ambulantní lékařské ošetření,
 • hospitalizace,
 • lékařsky neodkladná operace,
 • zubní ošetření k odstranění akutní bolesti,
 • předepsané léky a zdravotnický materiál,
 • převoz nemocného do ČR,
 • převoz tělesných ostatků do ČR,
 • ubytování pacientova příbuzného (zejména je-li pacientem dítě)
 • náhradní odjezd domů (pokud nebylo možné realizovat původní termín se zájezdem)
 • další doplňkové asistenční služby (dle jednotlivých podmínek daných pojišťovnami).

Asistenční služby

Jednoduše řečeno: pomoc v nouzi. Asistenční služby fungují 24 hodin denně v českém jazyce. Pojišťovny ji málokdy poskytují samy, většinou spolupracují s profesionálními asistenčními službami v zemi, kde došlo k pojistné události. Výhodou takového řešení je dobrá znalost místních podmínek a možností. 

S asistenční službou byste měli řešit i menší pojistné události. Proč? Aby vás nasměrovala tam, kde je předem jisté, že pojišťovna poskytnutou službu proplatí. Některá zdravotnická zařízení či autoservisy totiž nejsou součástí partnerské sítě dané pojišťovny, a ta může odmítnout plnění (má-li tak stanoveno v pojistných podmínkách).

Úrazové pojištění

Nejedná se o úhradu výdajů na zdravotnickou péči a transport. Tady jde o klasické úrazové pojištění, které vám poskytne finanční plnění v případě, že se vám stal úraz. Sjednat můžete bolestné, trvalé následky, pobyt v nemocnici, invaliditu nebo smrt - to vše ale jen následkem úrazu.

Pojištění cestovních zavazadel

Mezi zavazadla se počítají i lyže. Pokud si sjednáte toto připojištění, máte kryto poškození jak běžných věcí, co vezete s sebou, tak právě i drahého lyžařského vybavení. Připojištění se může vztahovat jak na organizovaný zájezd, tak na cestování vaším vozem a převoz zavazadel v něm (na něm).    

Pojištění odpovědnosti za škodu

Čert nikdy nespí. Stačí malé zaváhání a na sjezdovce někoho porazíte. Nebo se vám nekontrolovaně rozjedou lyže (které jste nesprávně odstavili) - a někoho poraní či poškodí něčí majetek. Takové následky hradí připojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění storna zájezdu

Sjednává se jen, jedete-li na hory organizovaně. Pokud byste onemocněli nebo se zranili ještě před zájezdem, a na hory proto nemohli, pojišťovna uhradí dohodnutou část storna, co vám cestovka naúčtuje.

Pojištění auta (cestujete-li svým vozem)

Jestliže máte jen povinné ručení s připojištěními, rozhodně se vyplatí zahrnout do cestovního pojištění i auto. Zejména asistenční služby tu totiž mohou být na vyšší úrovni, rozdíly jsou především v odtahu v zahraničí (do servisu) a případně ze zahraničí domů (neopravitelný vůz). Asistence pomůže i s nedostatkem pohonných hmot, se ztrátou klíčů nebo s píchnutou pneumatikou, ubytuje vás po dobu opravy vozu a půjčí případně i hotovost, pokud vám v zahraničí „dojde“.

Pojištění při rizikových sportech

Veledůležité právě na hory, ať jedete lyžovat, nebo si užívat zimní vysokohorskou krásu třeba na ledových stěnách. U životního pojištění se může stát, že pojišťovna předem vyloučí úrazy způsobené při rizikovějších aktivitách. Tak si je zahrnete do pojištění cestovního.

O to důležitější je v pojistce jmenovitě pokrýt lyžování. Zejména když rádi opouštíte sjezdovku. Vždycky se informujte, jestli pojišťovna neuplatňuje nějaké výluky. Třeba pro free-style lyžování (i když provozovanému na k tomu vyhrazených místech).

Právní pomoc v zahraničí

Nejčastěji se právní pomoc uplatňuje při realizaci odškodnění účastníkům dopravních nehod v zahraničí, odškodnění za utrpěný úraz, škodu nebo dokonce smrt v zahraničí (i když z nedbalosti), včetně s tím souvisejících jednání s policií aj. 

Jak nastavit správné pojištění na hory

Jedna věc je sjednané cestovní pojištění, druhá je správně sjednané pojištění. Stává se, že byť byl lyžař pojištěn, následky pojistné události stejně doplácí i on, ze svého. Kde se stala chyba? Ve sjednaných rizicích a jejich úhradách. 

Vždy je lepší být „přepojištěn“ než pojištění podcenit. Nehledě na to, že cena cestovního pojištění není nijak závratná. Příplatek pár desítek korun za den vás může zachránit od milionových dluhů

Jak konkrétně si cestovko na lyže v zahraničí nastavit? Vezměme to položku po položce:

 • Pojištění léčebných výloh a asistenční služby - alespoň 3 miliony Kč, raději však bez horního limitu
 • Akutní ošetření zubů - pojišťuje se zvlášť, většinou okolo 10 tisíc Kč
 • Úrazové pojištění - podle toho, zda máte úrazové pojištění běžně sjednáno. Pokud máte, stačí i okolo 400 000 Kč. Jestliže nemáte, sjednejte alespoň milion Kč, případně si uzavřete úrazové pojištění sólo. Vztahovat se musí i na lyže, případně další zimní sporty (to si vždycky zkontrolujte)
 • Pojištění cestovních zavazadel - dle hodnoty vašich věcí a sportovního vybavení
 • Pojištění odpovědnosti za škodu - odpovědnost nepodceňte a začněte alespoň na 10 milionech Kč. Zejména na lyžích se může stát opravdu cokoliv
 • Pojištění storna zájezdu - podle ceny zájezdu
 • Pojištění auta - tady se pojišťovny příliš „nepředávají“, vyplatí se proto sáhnout po nejvyšší variantě 
 • Rizikové sporty - extrémně důležité zejména u lidí, kteří jedou lyžovat i jinak, než jen na sjezdovky, či v upravených běžkařských stopách. Pojišťují se léčebné výlohy, úraz i odpovědnost. Při zahrnutí rizikových sportů se o ně upravuje celá pojistná smlouva. Běžné lyžování u některých pojišťoven není rizikové - ale oznámit pojišťovně, že si cestovko uzavíráte právě na lyže, musíte vždycky

Jak sjednat pojištění na hory

Nejsnazší způsob, jak si sjednat nejvíce vyhovující cestovní pojištění na hory, je využití online kalkulačky cestovního pojištění. Jakmile máte rozmyšleno, kam pojedete, na jak dlouho, v kolika lidech, jak pojedete a hlavně: jaké druhy lyžování budete provozovat, začnete do online kalkulačky cestovního pojištění vyplňovat první údaje. 

Ihned se zobrazí nabídky odpovídající vašim požadavkům. Z nich pak vyberte cestovní pojištění, které nejvíce odpovídá vašim potřebám. Na stejném místě lze zvolené pojištění též sjednat. Vše probíhá online, netřeba na pobočku pojišťovny.

Sjednání musíte stihnout před překročením hranic ČR

U cestovního pojištění platí, že si jej musíte sjednat ještě „doma“, tedy v České republice. Díky možnostem online sjednání ale stačí, když si na „cestovko“ vzpomenete pár minut před odjezdem. Pojištění je platné okamžikem jeho úhrady. Při online platbě kartou se úhrada započítá ihned. 

Jedinou výjimkou, kdy se dá cestovní pojištění sjednat až v zahraničí, je situace, že jste v zahraničí již nějaký čas na pracovní cestě - a odtud pokračujete na cestu dovolenkovou. 

Jak postupovat při úrazu (jste-li při vědomí), při náhlém onemocnění, či s bolestí zubů

Předpokládejme, že máte sjednáno cestovní pojištění do zahraničí a stal se menší úraz nebo jste onemocněli, případně vás rozbolely zuby. V každém případě jste při vědomí. V těchto situacích vždycky nejprve kontaktujte asistenční službu. Jinak porušíte smluvní podmínky a riskujete, že pojišťovna neproplatí vůbec nic. 

Asistenční služba vám řekne, kde je nejbližší možné místo k ošetření, kam smíte jít. Místo, s nímž má vaše pojišťovna dohodu. Poradí s telefonními čísly a případným dalším postupem poté, co obdržíte účet nebo fakturu k úhradě ošetření. Možné bude i tlumočení.

V případě, že jste po úraze nebo záchvatu choroby upadli do bezvědomí, nemůžete ovlivnit, kam vás záchranná služba odveze. Pojišťovna léčebné výlohy proplatí, ať jste byli odvezeni kamkoliv.

Jak postupovat při autonehodě nebo poruše vozidla v zahraničí

Porucha vozu nebo drobná havárie: pokud je to možné, sjeďte na okraj vozovky, vezměte si reflexní vestu a za auto umístěte výstražný trojúhelník. Pak teprve volejte asistenční službu a zajistěte si pomoc s nastalou situací.

Větší dopravní nehoda: je nutné se postarat o zraněné, a to jak na místě, tak jim přivolat záchrannou službu. Důležité je zajistit i bezpečnost všech tím, že dostatečně daleko umístíte výstražný trojúhelník. K vážnější nehodě vždycky volejte též policii, abyste se následně nedostali do zbytečných potíží. Samozřejmostí je i tady zavolání asistence - ale přednost vždycky mají zranění.

Kdy pojišťovna pojistnou událost neproplatí

Už jsme uvedli dva případy, kdy pojišťovna může zamítnout plnění: návštěva jiného než smluvního zdravotnického zařízení a provozování jiného než pojištěného sportu. Dalším důvodem k zamítnutí plnění bývá alkohol

Ne že byste si na svahu nemohli dát svařáka, pivko nebo punč. O toto potěšení vás pojišťovna připravit nechce. Jen jich nesmíte vypít mnoho. Lékař, který vás bude v případě poranění ošetřovat, vystaví pojišťovně zprávu o tom, kolik jste měli v krvi alkoholu. Vejdete-li se do limitu, je vše v pořádku. Jakmile jej překročíte, může to pojišťovna označit za porušení podmínek pojištění, a tím i smlouvy. Zkrátka: zamítnout pojistné plnění.

Nestačilo by na hory pojištění z platební karty?

Nestačilo. Tedy ve většině případů ne. Pojištění sjednaná k platební kartě, včetně karet kreditních, mají poměrně omezená plnění, na spoustu situací se vůbec nevztahují. Výjimkou jsou jen zlaté platební karty prémiových/privátních klientů bank. Ale i tady se pojištění liší „kus od kusu“.

A co hromadné cestovní pojištění sjednané cestovkou?

Jedete-li na hory s cestovkou, povinně vám sjednala hromadné cestovní pojištění. Stačit může. Ale vždycky byste se měli zajímat, co je vlastně pojištěno, do jakých limitů a za jakých podmínek. Máte-li pocit, že cestovní kancelář situaci podceňuje, bez obav si sjednejte i vlastní variantu cestovního pojištění. Křížit a vzájemně rušit se rozhodně nebudou. 
Sjednat pojištění online

KOMENTÁŘE k článku Pojištění na hory: správně nastavené pojištění je nad zlato

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Pozor na podpojištění! Může vás stát i miliony korun

6.2.2023 Pojištění

Roky vzorně platíte pojistku, ale když se něco stane, od pojišťovny dostanete zaplacenou jen část škody. Přesně tak vypadá typický příklad podpojištění. V praxi kvůli němu můžete prodělat i miliony korun.

Útok hackerů? První pojišťovna v Česku nabízí pojištění internetové domény

28.11.2022 Pojištění

Ani si toho nestihnete všimnout a vaše doména je převedená na jiného uživatele nebo je nově registrovaná mimo Českou republiku. Přesně tak pracují hackeři, kteří se na krádeže těchto adres na internetu zaměřují. Nově se proto můžete proti podobným útokům pojistit.

Zájem o pojištění roste. Pojišťovny vybraly v pololetí o 6 miliard víc než loni

5.9.2022 Pojištění

Přes 80 miliard korun. Takovou částku vybraly pojišťovny za pojistné v prvním letošním pololetí. Je to o necelých 6 miliard korun víc než loni – tedy o 7,8 %. Ukazuje to aktuální statistka České asociace pojišťoven.

Povinné ručení pro elektrokoloběžky a segwaye? Už od roku 2024

8.8.2022 Pojištění

Jezdíte na elektrokoloběžce nebo segwayi? Pokud ano, připravte se na to, že od roku 2024 budete zřejmě potřebovat povinné ručení. Tedy stejné pojištění jako mají všechna registrovaná auta a motorky, které jezdí po českých silnicích.

Inflace útočí i na pojistky. Dejte si pozor na podpojištění

11.7.2022 Pojištění

Roky vzorně platíte pojištění, když pak ale skutečně potřebujete pomoc, pojistka na to nestačí. Právě tak může vypadat typický příklad podpojištění. Kvůli současné vysoké inflaci se tento problém týká čím dál většího množství smluv.

REKLAMA
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena