Banky.cz Články Daně Daň z příjmu za rok 2016

Daň z příjmu za rok 2016

20.2.2017 Daně

Rok se s rokem sešel a je opět čas na přiznání k dani z příjmu. Kdo, kdy a kam je povinen přiznání podat a za koho tak může učinit zaměstnavatel? Jaké jsou slevy na dani pro rok 2016 a kterými chybami se nejčastěji studenti připravují o peníze?

REKLAMA
REKLAMA

Nebojme se daňového přiznání

Daňové přiznání má pro běžnou nepodnikající fyzickou osobu jen dvě stránky, do kterých se s trochou nadsázky vypisují jen tři údaje (hrubý příjem, pojistné placené zaměstnavatelem a již odvedená záloha na daň), které nalezneme na POZP vystavené zaměstnavatelem (Potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2016). Není to žádná věda a vyplnění celého formuláře nám nezabere více než 10 minut. Určitě se tedy obejdeme bez daňového poradce. Přece jen, neřešíme daně pro kontrakt podepsaný mezi Brazílií a Čínou, na kterém bude pracovat Argentinec s Indem. 

Kdo podává daňové přiznání?

Daně

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob podáváme místně příslušnému finančnímu úřadu (dle trvalého bydliště) do 31/3 za předchozí kalendářní rok. Může to za nás udělat zaměstnavatel, pakliže souběžně nepracujeme u více zaměstnavatelů (pak to stále náš hlavní zaměstnavatel může udělat dobrovolně, dodáme-li mu podklady od druhého zaměstnavatele, ale už to není jeho povinnost). Musíme mu však nejpozději do 15/2 dodat všechny podklady pro uplatnění slev na dani/snížení daňového základu (potvrzení o zaplacených úrocích na hypotéce, příspěvcích na penzijní/životní připojištění, atd.) a případné další dokumenty (POZP od předchozího zaměstnavatele, pokud jsme měli v roce 2016 více po sobě jdoucích zaměstnavatelů). Budeme-li si daňové přiznání podávat sami, požádáme zaměstnavatele o vystavení POZP za rok 2016.

Slevy na dani

Níže uvedené položky kryjí činnost pouze nepodnikajících fyzických osob. OSVČ mají další možnosti v podobě daňových slev za pořízení EET či zaměstnání handicapovaných, mohou uplatnit ztráty minulých let či si snížit základ daně o výdaje vynaložené na vědu a výzkum.

Na poplatníka (24 840 Kč): nárok má každý (zaměstnanec, podnikatel, student, důchodce, rodič na mateřské), ať už pracoval po libovolnou část roku. Kvůli této slevě podepisujeme zaměstnavateli tzv. růžovku (prohlášení poplatníka daně z příjmu FO), která nám umožňuje čerpat daňovou slevu přímo během roku (každý měsíc 2 070 Kč). Růžovku nelze mít souběžně podepsanou u více zaměstnavatelů (po sobě ano). Pakliže jsme pracovali pouze část roku, nebo jsme každý měsíc nevyužili plnou slevu 2 070 Kč, finanční úřad nám případný přeplatek na již zaplacených měsíčních zálohách na dani vrátí.

Př. student dokončil školu 6/2016 a nastoupil do práce 7/2016, kde pracoval po zbytek roku. Každý měsíc zaměstnání činila daň z příjmu 6 000 Kč. Po aplikaci měsíční slevy na poplatníka (2 070 Kč) byla odváděna záloha na daň 3 930 Kč. Po podání daňového přiznání bude studentovi vrácen přeplatek na dani, který činí 2 070 Kč x prvních 6 měsíců roku (12 420 Kč), neboť na zálohách na dani odvedl více, než byla jeho daňová povinnost (dále student uplatní taktéž slevu na studenta, viz níže).

Na manželku/manžela (24 840 Kč): slevu mohou uplatnit manželé, pokud jejich drahá polovička neměla v roce 2016 příjem vyšší než 68 000 Kč hrubého. OSVČ uplatňující výdajový paušál na tuto slevu bohužel nárok nemají. Nárok na slevu mají i registrovaní partneři (ale ne druhové). Trvalo-li manželství pouze po část roku, máme nárok jen na poměrnou část slevy. Je-li manžel/manželka ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (49 680 Kč).

příjmy

Do příjmů se počítá:

Běžný účet s bonusem 3 000 Kč

 • všechny výdělky (včetně příjmů neuváděných v DP)
 • podpora v nezaměstnanosti
 • veškeré vyplácené důchody (invalidní, starobní)
 • nemocenská
 • mateřská
 • výživné na manželku

Do příjmů se nepočítá:

 • rodičovská
 • výživné na dítě (alimenty)
 • přídavky na děti
 • stipendia
 • sociální příplatky, dávky v hmotné nouzi, příspěvek na bydlení, pastelkovné
 • porodné, pohřebné
 • příspěvky na péči o osobu blízkou

Na studenta (4 020 Kč): nárok má student studující na státem uznané škole do 26 let věku (u prezenčního doktorského studia do 28 let), v případě studia pouze po část roku činí nárok na slevu 335 Kč za každý od-studovaný měsíc

Na děti (13 404 Kč - 20 604 Kč): první dítě 13 404, druhé dítě 17 004 Kč, třetí a každé další dítě 20 604 Kč, slevu můžeme uplatnit na vyživované děti žijící ve společné domácnosti do 26 let věku dítěte, pokud dítě studuje. Děti musí být vlastní, osvojené či v náhradní péči. Naopak není nárok na děti druhů. OSVČ uplatňující výdajový paušál na tuto slevu bohužel nárok nemají. Nevyčerpáme-li celou slevu na dani za děti, máme nárok na doplatek nevyčerpané části (tzv. daňový bonus), pokud naše příjmy činily min. šestinásobek minimální mzdy (60 300 Kč). Obvykle bývá třeba přiložit čestné prohlášení druhého z manželů, že on (ona) slevu neuplatňuje, neboť na tuto slevu má nárok pouze jeden z manželů. Při narození dítěte (stejně jako při ukončení jeho studia) je nárok na slevu pouze za poměrnou část roku (ale máme nárok na slevu za celý měsíc, ve kterém se dítě narodilo či ukončilo studium). Je-li dítě ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek (26 808 Kč/34 008 Kč/41 208Kč). Od roku 2017 se sleva zvyšuje u druhého a třetího dítěte na 19 404 Kč/24 204 Kč.

Na invaliditu (2 520 Kč - 16 140 Kč): za přiznaný invalidní důchod 1. a 2. stupně činí sleva 2 520 Kč, za 3. stupeň 5 040 Kč, držitelé průkazu ZTP/P 16 140 Kč, při přiznání/zániku důchodu/ZTP/P v průběhu roku nám náleží poměrná část slevy (nárok máme za každý měsíc, na jehož počátku jsme podmínky splňovali)

Na umístění dítěte ve školce (až 9 900 Kč): lze uplatnit slevu na dani ve výši nákladů (bez stravování, výletů a dopravy) za umístění dítěte ve školce (dle školského zákona) nebo ekvivalentním zařízení, náklady nutné doložit fakturami vydanými školkou, za rok 2017 se max. sleva navyšuje na 11 000 Kč (je ekvivalentní minimální mzdě)

Veřejné finance

Snížení základu daně

Běžný účet bez poplatků

Mimo slev na dani výše je možné si snížit i daňový základ, ze kterého se počítá výsledná daňová povinnost. Reálná úspora na dani bude rovna 15% z částky, o kterou jsme snížili základ daně.

Úroky z úvěrů (až 300 000 Kč): daňový základ můžeme ponížit o úroky zaplacené na hypotékách a úvěrech ze stavebního spoření, kde byl úvěr použit ke koupi nemovitosti (u stavebního pozemku je podmínkou zahájení výstavby do 4 let od nabytí nemovitosti)

Životní pojištění (až 12 000 Kč): lze odečíst až 12 000 Kč zaplacené na životním pojištění

Penzijní připojištění/doplňkové penzijní spoření (až 12 000 Kč): lze odečíst až 12 000 Kč, které byly zaplaceny na penzijní připojištění navíc nad hranici základních 12 000 Kč, na které stát dává příspěvek až 230 Kč/měsíc (od roku 2017 se toto zvýhodnění navyšuje až na 24 000 Kč).

Odborové příspěvky (až 3 000 Kč): daňový základ je možné snížit až o 3 000 Kč zaplacených na členských příspěvcích odborovým organizacím

Dary (max. 15% základu daně, min. 2% základu daně nebo 1 000 Kč): lze odečíst hodnoty darů vybraným fyzickým a právnickým osobám (obvykle školská/zdravotnická zařízení a útulky), darování krve (2 000 Kč/odběr) a orgánů (20 000 Kč/orgán)

Další vzdělávání (až 10 000 Kč): odečítá se částka vynaložená na úhradu odborné zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání, pro zdravotně postižené se částka navyšuje na 13-15 000 Kč (dle výše postižení)

Aktuální informace naleznete v článku Jak vyplnit daňové přiznání.

ANKETA k článku Daň z příjmu za rok 2016

Podávám si daňové přiznání sám?

Počet odpovědí: 186

KOMENTÁŘE k článku Daň z příjmu za rok 2016

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Klíčové změny v roce 2024 aneb na co se připravit

10.2.2024 Daně

Začátek roku 2024 přinesl v souvislosti s konsolidačním balíčkem představeným Ministerstvem financí ČR celou řadu změn, které se dotknou takřka každého z nás. Týkají se totiž například hypoték, stavebního spoření nebo nové sazby daně z nemovitých věcí. Pojďme se na ně společně podívat.

Jak vyplnit daňové přiznání za rok 2023 v roce 2024?

18.1.2024 Daně

Máte povinnost podat přiznání k dani z příjmu za rok 2023 v roce 2024? Jaké daňové slevy můžete čerpat? Poradíme, jak správně vyplnit daňové přiznání a nepřipravit se o případný daňový přeplatek.

Daň z nemovitosti na rok 2024

4.1.2024 Daně

Kdo musí platit daň z nemovitosti? Kdo musí, a kdo naopak nemusí na finanční úřad s přiznáním k této dani?  Do kdy je nutné daňové přiznání podat, na jaký formulář jej vyplnit a kam ho poslat? Jak vysoká je daň z nemovitých věcí, do kdy a jak se platí? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek už pro vás máme připraveny.

Další zdražování na obzoru: vláda chce zvýšit DPH. Co podraží právě vám?

28.6.2023 Daně

Musíme šetřit, rozhodla vláda, a představila lidem vládní konsolidační balíček. Ještě jej ani nestihla formálně schválit, a už naznal několika změn. Stabilně se zatím drží navrhované změny v dani z přidané hodnoty. Ta (až na drobné výjimky) poroste. A tím zrychlí růst už tak dost vysoké inflace. Podívejme se, co se brzy zdraží i vám.

Daň z prodeje nemovitosti

22.2.2023 Daně

Prodali jste nemovitost. Kdy musíte příjem z prodeje zdanit, a kdy se dani naopak vyhnete?

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět?

1. Podstata a význam akcií

Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě.

Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy.

Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy.

Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti.

Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny.

2. Možná rizika a šance spojená s akciemi

Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory.

Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk.

Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti.

Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií.

Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování.

V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena