Banky.cz Články Banka Nepojištěné vklady ze Sberbank: kdy kraje a obce zase uvidí své peníze?

Nepojištěné vklady ze Sberbank: kdy kraje a obce zase uvidí své peníze?

10.3.2023 Banka

Je tomu přibližně rok, co čeští klienti zahájili run na ruskou Sberbank, a tím její českou pobočku položili. Pojištěné vklady drobných střadatelů již byly vyplaceny. Čeká se na výplatu těch ostatních. Vysoké vklady měly u Sberbank především kraje a obce. Kdy se svých peněz dočkají a jaká bude výtěžnost z probíhajícího insolvenčního řízení Sberbank? Nadějí na brzké řešení je zájem dvou bank odkoupit zdravé úvěry. A těch měla Sberbank většinu. 

Pojištěné vklady se vyplácely v řádu dní

Pád české pobočky Sberbank byl opravdu rychlý. 24. února 2022 začali čeští klienti houfně převádět peníze ze Sberbank do jiných bankovních domů. A to i přes fakt, že česká pobočka banky spadala pod rakouskou centrálu, nikoliv přímo pod Moskvu. 

Následující den česká část Sberbank zavřela své pobočky i provoz internetového bankovnictví, neboť ji klienti svým jednáním dostali do platební neschopnosti. O několik dní později rozhodla ČNB o odejmutí bankovní licence. Vklady ostatních subjektů už nebylo možné z banky převést. Většinu z nich totiž banka použila k úvěrování jiných klientů (což je základ obchodní činnosti každé banky). 

Týden po odejmutí bankovní licence byla zahájena výplata pojištěných vkladů. Připomeňme, že peníze se v takovém případě čerpají z Fondu pojištění vkladů (součást Garančního systému finančního trhu v ČR). Tentokráte se vyplácely prostřednictvím Komerční banky. Garanční fond vyplatil cirka 27 miliard Kč z pojištěných vkladů, a tím se stal největším věřitelem české pobočky Sberbank. Kdo si vklad doposud nevyzvedl, může tak učinit až do 9. března roku 2025.

Prodej majetku banky nestačil na pokrytí pohledávek, na řadu rychle přišla insolvence

Během jarních měsíců 2022 se prodával majetek Sberbank. Výtěžek z prodeje ovšem zdaleka nepokryl celkovou dlužnou částku z ostatních vkladů, proto na sebe podala insolvenční návrh. 29. července 2022 bylo zahájeno insolvenční řízení. O konkursu Sberbank bylo rozhodnuto dne 26. srpna 2022.

Průběh celého řízení byl urychlený, aby se stihly stáhnout relevantní informace z klíčového informačního systému. Na prosinec 2022 bylo totiž naplánováno odejmout celé Sberbank (i její ruské části) přístup k tomuto systému (součást sankcí na Rusko). Pokud by informace nebyly včas získány a zálohovány, tyto plánované sankce uvalené na Rusko by znemožnily zpeněžení úvěrové portfolia – toho nejhodnotnějšího majetku Sberbank

Rychlené insolvenční řízení směřovalo k záchraně dat o úvěrech

Zablokováním ještě nezískaných dat by protiruské sankce dopadly především na české kraje a obce. Ty doposud mají u Sberbank miliardové vklady (ale rozpůjčované v hypotékách a běžných půjčkách dalším klientům). Česká pobočka Sberbank totiž byla bankou zdravou a z pohledu těchto obcí a krajů plně (finančně) důvěryhodnou. Až do doby, než si ji klienti svým impulzivním chováním sami položili.

Na Rusko uvalené sankce by se na bance sice byly projevily tak jako tak - ale o něco později a s lepšími vyhlídkami na výplatu vkladů. Rakouská centrála Sberbank Europe má už též vyslovený zákaz činnosti - ten by platil i pro českou pobočku. Rakouskou centrálu pravděpodobně koupí rakouská bankovní skupina Raiffeisen Bank International.

Výtěžnost insolvence bude 90 - 100 %, pokud se nic „nepokazí“

Nyní zpět k české pobočce Sberbank. Rychlé kroky v insolvenčním řízení a hlavně zdravé úvěrové portfolio Sberbank umožní 100% výtěžnost insolvence pro věřitele v první a druhé skupině. A cirka 90% pro věřitele ze skupiny třetí - ta se vyplácí až předposlední v pořadí. Skupiny v insolvenčním řízení (obecně) jsou dány Insolvenčním zákonem.

První skupinou z pohledu výplaty pohledávek z insolvenčního řízení jsou pohledávky za majetkovou podstatou. Druhou skupinu tvoří pohledávky postavené na roveň majetkové podstatě. A třetí skupinu pak pohledávky vyloučené ze způsobů řešení úpadku. V insolvenčním řízení se může objevit i čtvrtá skupina pohledávek, zákonem označená jako „ostatní pohledávky.

Obce a kraje jsou součástí třetí skupiny věřitelů, vyplacena by mohla být už v září

Vklady obcí a krajů u Sberbank, resp. částky překračující pojištěných 100 000 eur, jsou v rámci  zákona o insolvenci zařazeny do skupiny třetí. Bude-li insolvenční řízení pokračovat bezproblémově, mohly by se obce a kraje dočkat 90 - 100 % svých peněz, a to během září až října 2023. To znamená cirka rok po zahájení insolvenčního řízení. 

Takto rychlé výplaty z insolvence jsou u krachů bank v ČR naprosto nevídané. „Průměrná doba insolvenčních řízení bank a družstevních záložen v Česku je aktuálně asi 15 let, v případě Sberbank mohou být pohledávky vyrovnány už do jednoho roku od začátku insolvenčního řízení. Průměrná výše prvního plnění z insolvenčních řízení bank bývá 26 procent z pohledávky, v aktuálním insolvenčním řízení se Sberbank CZ mohou dostat věřitelé až 100 procent ze svých pohledávek,“ uvedla pro média výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová.

Zdravé úvěrové portfolio Sberbank koupí Česká spořitelna. Za předpokladu, že transakci nebude blokovat žádný z účastníků insolvence

Sberbank se na českém trhu chovala odpovědně, a tudíž je většina jejích úvěrů zdravých (dlužníci je pravidelně splácejí - zatím na účty ČNB). Díky tomu projevily zájem o portfolio Sberbank hned dvě banky z českého trhu. Ryze česká skupina Creditas a Česká spořitelna, vlastněná rakouskou finanční skupinou Erste Group Bank AG.

Creditas nakonec nedokázala konkurovat nabídce České spořitelny. ČS však souhlasí s transakcí pod jednou podmínkou: že insolvence nebude zatížena právními spory. Jestliže prodej České spořitelně proběhne, rakouská centrála Sberbank i její česká pobočka budou nově spadat pod rakouské banky. 

Obchod je pro Českou spořitelnu více než výhodný: za úvěry zaplatí výrazně méně než 100 % jejich původní hodnoty. Českými klienty vyvolaná likvidace Sberbank nakonec českým klientům jenom uškodí (především těm ze třetí skupiny věřitelů), ale pomůže k vyššímu zhodnocení akcionářům rakouské Erste Group Bank.

Proč se obce odvolaly proti průběhu insolvenčního řízení?

Podmínku insolvence prosté právních sporů se však držet nedaří. Alespoň prozatím. Stále zůstává 8 obcí, které proti současnému postupu podaly žalobu. Co je podle nich špatně nastaveno? 

Média informovala, že obce nesouhlasí s výsledky schůze věřitelů Sberbank z podzimu 2022. Dle jejich vyjádření ovládl Garanční systém finančního trhu (jakožto největší věřitel Sberbank) insolvenční řízení. Prosadil si jen tříčlenný věřitelský výbor, přestože ten může mít až 7 členů. Obce se obávají, že vzhledem k tomu, že zástupci samospráv ve věřitelském výboru chybějí, mohly by být výplaty jejich pohledávek (vkladů u Sberbank) kráceny. A obce ani kraje by s tím nemohly cokoliv dělat.

Společně s dalšími obcemi napadáme naším odvoláním způsob navolení věřitelského výboru, ne samotný prodej. Vzetí odvolání zpět zvažujeme neustále, pokud budeme mít jistotu, že naše pohledávky budou uspokojeny. Tuto jistotu prozatím nemáme,“ vysvětlil postoj obcí Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště, jedné z osmi, které stále trvají na odvolání.

V plánu jsou jednání hejtmana se starosty obcí

Jak se postoj obcí vyvine, zatím není jasné. Vše záleží na výsledcích jednání hejtmana kraje Vysočina s těmito obcemi, ale i na případném převolení věřitelského výboru. Pokud by se konaly volby nové, mohly by se do věřitelského výboru dostat i obce. Chtějí totiž nějakou záruku, že jejich pohledávky budou uspokojeny.

Sama insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová se ovšem vyjádřila, že obce v rámci tohoto řízení vyžadují takové garance, jaké ani nelze poskytnout. „Věřitelům jsme prezentovali současný stav majetkové podstaty a sdělili jim, kolik bude vyplaceno jednotlivým skupinám věřitelů v případě, kdy dojde, nebo nedojde k uzavření transakce s Českou spořitelnou. Žádné garance nikdo nedostal, což ani není možné,“ uvedla pro média Lužová. 

Insolvenční řízení Sberbank zdaleka ještě není u konce, přestože jeho dosavadní průběh je rekordně rychlý. Jak dopadne a k jaké části vložených vkladů se věřitelé nakonec dostanou, je zatím nejisté. Pokud by Česká spořitelna odkoupila zdravé úvěrové portfolio, 90 - 100% výtěžnost by se stala realitou (díky kombinaci prodeje úvěrů a prodeje majetku Sberbank na území ČR). Garanční fond by se tím opět doplnil. A také samosprávy by mohly znovu využívat své finanční prostředky, k nimž se prozatím dostat nemohou.
Běžný účet bez poplatků je zde!

KOMENTÁŘE k článku Nepojištěné vklady ze Sberbank: kdy kraje a obce zase uvidí své peníze?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Bankovní produkty – účty a spoření

17.3.2023 Banka

K čemu slouží účet běžný a k čemu ten spořicí? Ke kterému z nich se váže online bankovnictví a platební karta? Jaký je rozdíl mezi debetní a platební kartou? Co je termínovaný vklad, jaká jsou jeho pravidla a čím se liší od vkladní knížky? Jaký účet dostanete ke stavebnímu spoření a k čemu se využívá účet jistotní? Jak je to s chráněným účtem proti exekuci, co umějí prémiové účty a co jsou účty devizové? Má smysl zakládat účet dětský nebo účet studentský? Spousta otázek, ale odpovíme na každou z nich.

Emise dluhopisů pomáhají bankám doplnit kapitál

9.3.2023 Banka

Když potřebujeme peníze, půjčíme si od banky. Co když ale potřebuje “půjčit” banka? Vydá emise dluhopisů. 

Bankovní identita namísto občanky. I když jen v digitálním světě

1.3.2023 Banka

Co je bankovní identita, s níž se setkáváme na stránkách stále více společností, nejen bank? Jak funguje BankID a k čemu vlastně slouží? V jakých situacích ji s výhodou využijete? Na co si dát v souvislosti s bankovní identitou pozor?

Equa bank se v listopadu 2022 změnila na Raiffeisenbank.

13.11.2022 Banka

Nový název i kód banky, většinou však stejné číslo účtu. Zároveň víc bankomatů nebo možnost využívat bankovní identitu. Klienti Equa bank prošli 14. listopadu mnoha změnami. Jejich banka totiž právě k tomuto datu zmizela z bankovní mapy České republiky. Značku Equa bank plně nahradila Raiffeisenbank.

Max banka nahradila původní Expobank a láká na nejlepší spořicí účty

12.10.2022 Banka

Přejmenování Expobank na Max banku je formálním zakončením prodeje této původně ruské banky Bance CREDITAS, resp. investiční skupině CREDITAS. Stávající produkty banky zůstávají v nabídce, přibyl ale nejlepší spořicí účet, který je teď na českém bankovním trhu k mání. Úrok startuje na 6,01 %, dokonce bez omezení výše vkladu.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena