Banky.cz Články Banka Nepojištěné vklady ze Sberbank: kdy kraje a obce zase uvidí své peníze?

Nepojištěné vklady ze Sberbank: kdy kraje a obce zase uvidí své peníze?

10.3.2023 Banka

Je tomu přibližně rok, co čeští klienti zahájili run na ruskou Sberbank, a tím její českou pobočku položili. Pojištěné vklady drobných střadatelů již byly vyplaceny. Čeká se na výplatu těch ostatních. Vysoké vklady měly u Sberbank především kraje a obce. Kdy se svých peněz dočkají a jaká bude výtěžnost z probíhajícího insolvenčního řízení Sberbank? Nadějí na brzké řešení je zájem dvou bank odkoupit zdravé úvěry. A těch měla Sberbank většinu. 

REKLAMA
REKLAMA

Pojištěné vklady se vyplácely v řádu dní

Pád české pobočky Sberbank byl opravdu rychlý. 24. února 2022 začali čeští klienti houfně převádět peníze ze Sberbank do jiných bankovních domů. A to i přes fakt, že česká pobočka banky spadala pod rakouskou centrálu, nikoliv přímo pod Moskvu. 

Následující den česká část Sberbank zavřela své pobočky i provoz internetového bankovnictví, neboť ji klienti svým jednáním dostali do platební neschopnosti. O několik dní později rozhodla ČNB o odejmutí bankovní licence. Vklady ostatních subjektů už nebylo možné z banky převést. Většinu z nich totiž banka použila k úvěrování jiných klientů (což je základ obchodní činnosti každé banky). 

Týden po odejmutí bankovní licence byla zahájena výplata pojištěných vkladů. Připomeňme, že peníze se v takovém případě čerpají z Fondu pojištění vkladů (součást Garančního systému finančního trhu v ČR). Tentokráte se vyplácely prostřednictvím Komerční banky. Garanční fond vyplatil cirka 27 miliard Kč z pojištěných vkladů, a tím se stal největším věřitelem české pobočky Sberbank. Kdo si vklad doposud nevyzvedl, může tak učinit až do 9. března roku 2025.

Prodej majetku banky nestačil na pokrytí pohledávek, na řadu rychle přišla insolvence

Během jarních měsíců 2022 se prodával majetek Sberbank. Výtěžek z prodeje ovšem zdaleka nepokryl celkovou dlužnou částku z ostatních vkladů, proto na sebe podala insolvenční návrh. 29. července 2022 bylo zahájeno insolvenční řízení. O konkursu Sberbank bylo rozhodnuto dne 26. srpna 2022.

Průběh celého řízení byl urychlený, aby se stihly stáhnout relevantní informace z klíčového informačního systému. Na prosinec 2022 bylo totiž naplánováno odejmout celé Sberbank (i její ruské části) přístup k tomuto systému (součást sankcí na Rusko). Pokud by informace nebyly včas získány a zálohovány, tyto plánované sankce uvalené na Rusko by znemožnily zpeněžení úvěrové portfolia – toho nejhodnotnějšího majetku Sberbank

Rychlené insolvenční řízení směřovalo k záchraně dat o úvěrech

Zablokováním ještě nezískaných dat by protiruské sankce dopadly především na české kraje a obce. Ty doposud mají u Sberbank miliardové vklady (ale rozpůjčované v hypotékách a běžných půjčkách dalším klientům). Česká pobočka Sberbank totiž byla bankou zdravou a z pohledu těchto obcí a krajů plně (finančně) důvěryhodnou. Až do doby, než si ji klienti svým impulzivním chováním sami položili.

Na Rusko uvalené sankce by se na bance sice byly projevily tak jako tak - ale o něco později a s lepšími vyhlídkami na výplatu vkladů. Rakouská centrála Sberbank Europe má už též vyslovený zákaz činnosti - ten by platil i pro českou pobočku. Rakouskou centrálu pravděpodobně koupí rakouská bankovní skupina Raiffeisen Bank International.

Běžný účet

Výtěžnost insolvence bude 90 - 100 %, pokud se nic „nepokazí“

Nyní zpět k české pobočce Sberbank. Rychlé kroky v insolvenčním řízení a hlavně zdravé úvěrové portfolio Sberbank umožní 100% výtěžnost insolvence pro věřitele v první a druhé skupině. A cirka 90% pro věřitele ze skupiny třetí - ta se vyplácí až předposlední v pořadí. Skupiny v insolvenčním řízení (obecně) jsou dány Insolvenčním zákonem.

První skupinou z pohledu výplaty pohledávek z insolvenčního řízení jsou pohledávky za majetkovou podstatou. Druhou skupinu tvoří pohledávky postavené na roveň majetkové podstatě. A třetí skupinu pak pohledávky vyloučené ze způsobů řešení úpadku. V insolvenčním řízení se může objevit i čtvrtá skupina pohledávek, zákonem označená jako „ostatní pohledávky.

Obce a kraje jsou součástí třetí skupiny věřitelů, vyplacena by mohla být už v září

Vklady obcí a krajů u Sberbank, resp. částky překračující pojištěných 100 000 eur, jsou v rámci  zákona o insolvenci zařazeny do skupiny třetí. Bude-li insolvenční řízení pokračovat bezproblémově, mohly by se obce a kraje dočkat 90 - 100 % svých peněz, a to během září až října 2023. To znamená cirka rok po zahájení insolvenčního řízení. 

Takto rychlé výplaty z insolvence jsou u krachů bank v ČR naprosto nevídané. „Průměrná doba insolvenčních řízení bank a družstevních záložen v Česku je aktuálně asi 15 let, v případě Sberbank mohou být pohledávky vyrovnány už do jednoho roku od začátku insolvenčního řízení. Průměrná výše prvního plnění z insolvenčních řízení bank bývá 26 procent z pohledávky, v aktuálním insolvenčním řízení se Sberbank CZ mohou dostat věřitelé až 100 procent ze svých pohledávek,“ uvedla pro média výkonná ředitelka Garančního systému Renáta Kadlecová.

Zdravé úvěrové portfolio Sberbank koupí Česká spořitelna. Za předpokladu, že transakci nebude blokovat žádný z účastníků insolvence

Sberbank se na českém trhu chovala odpovědně, a tudíž je většina jejích úvěrů zdravých (dlužníci je pravidelně splácejí - zatím na účty ČNB). Díky tomu projevily zájem o portfolio Sberbank hned dvě banky z českého trhu. Ryze česká skupina Creditas a Česká spořitelna, vlastněná rakouskou finanční skupinou Erste Group Bank AG.

Creditas nakonec nedokázala konkurovat nabídce České spořitelny. ČS však souhlasí s transakcí pod jednou podmínkou: že insolvence nebude zatížena právními spory. Jestliže prodej České spořitelně proběhne, rakouská centrála Sberbank i její česká pobočka budou nově spadat pod rakouské banky. 

Obchod je pro Českou spořitelnu více než výhodný: za úvěry zaplatí výrazně méně než 100 % jejich původní hodnoty. Českými klienty vyvolaná likvidace Sberbank nakonec českým klientům jenom uškodí (především těm ze třetí skupiny věřitelů), ale pomůže k vyššímu zhodnocení akcionářům rakouské Erste Group Bank.

Běžný účet bez poplatků

Proč se obce odvolaly proti průběhu insolvenčního řízení?

Podmínku insolvence prosté právních sporů se však držet nedaří. Alespoň prozatím. Stále zůstává 8 obcí, které proti současnému postupu podaly žalobu. Co je podle nich špatně nastaveno? 

Média informovala, že obce nesouhlasí s výsledky schůze věřitelů Sberbank z podzimu 2022. Dle jejich vyjádření ovládl Garanční systém finančního trhu (jakožto největší věřitel Sberbank) insolvenční řízení. Prosadil si jen tříčlenný věřitelský výbor, přestože ten může mít až 7 členů. Obce se obávají, že vzhledem k tomu, že zástupci samospráv ve věřitelském výboru chybějí, mohly by být výplaty jejich pohledávek (vkladů u Sberbank) kráceny. A obce ani kraje by s tím nemohly cokoliv dělat.

Společně s dalšími obcemi napadáme naším odvoláním způsob navolení věřitelského výboru, ne samotný prodej. Vzetí odvolání zpět zvažujeme neustále, pokud budeme mít jistotu, že naše pohledávky budou uspokojeny. Tuto jistotu prozatím nemáme,“ vysvětlil postoj obcí Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště, jedné z osmi, které stále trvají na odvolání.

V plánu jsou jednání hejtmana se starosty obcí

Jak se postoj obcí vyvine, zatím není jasné. Vše záleží na výsledcích jednání hejtmana kraje Vysočina s těmito obcemi, ale i na případném převolení věřitelského výboru. Pokud by se konaly volby nové, mohly by se do věřitelského výboru dostat i obce. Chtějí totiž nějakou záruku, že jejich pohledávky budou uspokojeny.

Sama insolvenční správkyně Sberbank Jiřina Lužová se ovšem vyjádřila, že obce v rámci tohoto řízení vyžadují takové garance, jaké ani nelze poskytnout. „Věřitelům jsme prezentovali současný stav majetkové podstaty a sdělili jim, kolik bude vyplaceno jednotlivým skupinám věřitelů v případě, kdy dojde, nebo nedojde k uzavření transakce s Českou spořitelnou. Žádné garance nikdo nedostal, což ani není možné,“ uvedla pro média Lužová. 

Insolvenční řízení Sberbank zdaleka ještě není u konce, přestože jeho dosavadní průběh je rekordně rychlý. Jak dopadne a k jaké části vložených vkladů se věřitelé nakonec dostanou, je zatím nejisté. Pokud by Česká spořitelna odkoupila zdravé úvěrové portfolio, 90 - 100% výtěžnost by se stala realitou (díky kombinaci prodeje úvěrů a prodeje majetku Sberbank na území ČR). Garanční fond by se tím opět doplnil. A také samosprávy by mohly znovu využívat své finanční prostředky, k nimž se prozatím dostat nemohou.


KOMENTÁŘE k článku Nepojištěné vklady ze Sberbank: kdy kraje a obce zase uvidí své peníze?

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Kde vyměnit neplatné koruny, eura, kuny nebo švýcarské franky? Jak dlouho je výměna možná?

26.5.2023 Banka

Třeba jste doma našli neplatné české bankovky, třeba máte schované kuny z předchozí dovolené, a víte, že už neplatí. Co s nimi? Vyhodit je jako bezcenné, nebo půjdou ještě vyměnit za platnou měnu? A kolik taková výměna stojí? Vše potřebné se dozvíte tady.

Nová banka v ČR: Partners Banka by mohla mít licenci již v létě

24.5.2023 Banka

Podle informací, které médiím sdělují zástupci Partners, by se mělo již dvouleté licenční řízení u ČNB brzy chýlit ke konci. Během letních prázdnin by nová banka společnosti Partners mohla spustit svou činnost. Půjde o banku cloudovou v čistě digitálním provedení. Nabídnout chce klientům zjednodušení finančního života, ale i nabídku z celého trhu (nejen z portfolia Partners).

Komerční banka - nové bankovnictví

10.5.2023 Banka

Popis tématu: lepší čistý design bankovnictví, vylepšení produktů, běžný účet + více tarifů - spíše obnova produktu a bankovnictví, hlavní je multiměnový účet, který je úplně nový, co je to multiměnový účet, bankomaty komerčky.

Bankovní produkty – účty a spoření

17.3.2023 Banka

K čemu slouží účet běžný a k čemu ten spořicí? Ke kterému z nich se váže online bankovnictví a platební karta? Jaký je rozdíl mezi debetní a platební kartou? Co je termínovaný vklad, jaká jsou jeho pravidla a čím se liší od vkladní knížky? Jaký účet dostanete ke stavebnímu spoření a k čemu se využívá účet jistotní? Jak je to s chráněným účtem proti exekuci, co umějí prémiové účty a co jsou účty devizové? Má smysl zakládat účet dětský nebo účet studentský? Spousta otázek, ale odpovíme na každou z nich.

Emise dluhopisů pomáhají bankám doplnit kapitál

9.3.2023 Banka

Když potřebujeme peníze, půjčíme si od banky. Co když ale potřebuje “půjčit” banka? Vydá emise dluhopisů. 

Z naší bankovní poradny

Známý nevrátil půjčené peníze a je v insolvenci

11.4.2024 Půjčka

Dobrý den, půjčil jsem známému nemalou částku na složení jistiny bankovního úvěru. Bohužel jsme si nezkontroloval jeho situaci a až po půjčení jsem zjistil, že je už v insolvenci a probíhá u něj oddlužení. Momentálně se moc nemá k tomu, aby mi peníze vrátil. Navrhuje, že bychom si domluvili splátkový kalendář. Žádnou smlouvu s ním samozřejmě sepsanou nemám, půjčoval jsem na dobré slovo, jak se říká. Jak postupovat? Přistoupit na splátkový kalendář s tím, že bychom si sepsali smlouvu o půjče a splácení? Nebo vyhledat jeho insolvenčního správce a konfrontovat s touto situací? Co by pak následovalo? Nebo se obrátit zrovna na PČR? Děkuji

Dobrý den,

zcela základní povinností věřitele (Vás) je před poskytnutím půjčky ověřit schopnost dlužníka půjčené peníze vrátit. Půjčování peněz je velmi náročnou disciplínou, kterou doporučuji přenechat bankám. Takto je postavená i platná legislativa - věřitel má povinnosti, dlužník má práva. 

Dlužník během insolence nesmí dělat další závazky, kterým by nebyl schopen dostát. Toto Váš známý porušil. Vše můžete nahlásit ins. správci, což by mohlo vést k ukončení insolvence. Peníze Vám to ale nevrátí, ty budete muset nadále vymáhat vlastními silami. Dlužit peníze není trestné, tedy hlásit nesplácení PČR nemá smysl - to byste musel prokázat úvěrový podvod (že dlužník předem věděl, že Vám půjčené peníze nebude chtít/moci vrátit). Dohody/splátkové kalendáře sepsat můžete, ale šance na navrácení peněz je spíše velmi malá. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Pojmy ve slovníku

100% Hypotéka

Půjčka, která pokryje celou koupi. Taková je 100% hypotéka. LTV této hypotéky je 100 %, což znamená, že vám banka půjčí peníze na celou odhadní cenu nemovitosti, kterou ručíte.

Díky 100% hypotéce tak získáte dost peněz na nákup domu či bytu nebo například na výstavbu. Zároveň ale musíte počítat s vyšším úrokem než u menších půjček. Pro banky je totiž úvěr bez spoluúčasti klienta rizikovější, a proto jsou jeho podmínky přísnější.

V současnosti navíc čeští poskytovatelé 100% hypotéky neposkytují. Česká národní banka totiž v roce 2016 zpřísnila podmínky pro získání hypotéky a jejich součástí bylo také ukončení 100% hypoték. Banky tak nabízí maximálně 90% hypotéky. Pouze u 5 % objemu poskytnutých půjček smí být LTV vyšší než 90 %.

Přesto existuje možnost, jak pomocí půjčky na bydlení získat dost peněz na úhradu celé kupní ceny nemovitosti. V podstatě tedy můžete dosáhnout na 100% hypotéku.

Jak na to? Musíte ručit více nemovitostmi. Kromě kupovaného bytu či domu to může být například nemovitost rodičů. Samozřejmě ale platí, že majitel této nemovitosti musí s ručením souhlasit.

Díky ručení více nemovitostmi se zvýší hodnota zástavy. I při 90% či menším LTV tak získáte peníze na nákup vybraného domu či bytu.

Banky navíc obvykle umožňují druhou nemovitost z hypotéky vyvázat, jakmile splatíte potřebnou část úvěru. Dál tedy ručíte pouze kupovaným domem či bytem.

Další možností je dofinancovat hypotéku dalším úvěrem. Například úvěrem ze stavebního spoření.

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena