Banky.cz Banky.cz Články Spoření Penzijní připojištění a Doplňkové penzijní spoření

Penzijní připojištění a Doplňkové penzijní spoření

Penzijní připojištění a Doplňkové penzijní spoření
28.8.2020, Spoření

Podobný název, výrazně odlišné podmínky. Jaké jsou silné a slabé stránky Vašeho penzijního spoření a kdy má smysl uvažovat o změně penzijního fondu?

3 pilíře důchodového spoření

Zatímco o obživu dětí se starají rodiče a ekonomicky aktivní jedinci si na živobytí vydělávají prací či podnikáním, senioři žijí převážně z vyplácených penzí. Penze se vyplácí ze 3 pilířů:

 • 1. Pilíř (Důchodové pojištění): Státní průběžný důchodový systém, je povinný pro všechny. Převažuje princip solidarity nad zásluhovostí, tedy více vydělávající dotují důchody méně vydělávajícím. Výše odvodů a vyplácených důchodů je závislá na rozhodnutí politiků.
 • 2. Pilíř (Důchodové spoření): Dobrovolné spoření u penzijních fondů, do kterých bylo možné směřovat část placeného sociálního pojištění ze zdanitelných příjmů. Bylo zrušeno bez náhrady k 1/2016, účastnilo se ho v celé ČR jen 85 000 klientů.
 • 3. Pilíř (Penzijní připojištění a Doplňkové penzijní spoření): Dobrovolné spoření u penzijních společností, účastní se ho 4,4 mil klientů, kteří si spoří průměrně 753 Kč měsíčně, v současné době jediná alternativa ke státnímu důchodu. O tomto třetím pilíři pojednává náš článek.

Výhody penzijního spoření

Dobrovolný třetí pilíř důchodového spoření máte plně pod svou kontrolou, zatímco účast ve státním povinném prvním pilíři vlastně ani žádným spořením není. U státu nemáte kontrolu nad budoucí výši vypláceného důchodu, i výše měsíčních srážek ze mzdy je stanovena zákonem. Často pak ze systému dostanete v penzi méně peněz, než jste do něj během ekonomicky aktivního života odvedli.

 • Do třetího pilíře vstupujete dobrovolně, máte na výběr z 8 penzijních společností a u každé minimálně ze tří fondů (konzervativní, vyvážený, dynamický). Penzijní společnost i fond můžete v případě nespokojenosti kdykoliv změnit, stejně snadno jako svého mobilního operátora, dodavatele energií či banku.
 • Volíte si svobodně výši měsíční úložky.
 • Stát Vám měsíčně přispívá až 230 Kč (při úložce 1 000 Kč, tedy dotace je ve výši 23 %).
 • Dalších až 2 000 Kč měsíčně je možné odečíst z daní (sníží se Vám daňový základ, tedy zpět na daních dostanete každoročně 15 %).
 • Zaměstnavatel Vám může přispět ročně až 50 000 Kč (zatímco z hrubé mzdy Vám stát na daních a odvodech vezme až 34 % a ze super hrubé mzdy téměř polovinu, příspěvek na penzijko jen od daní osvobozen).
 • Stav svého účtu máte plně pod kontrolou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (náhled přes internetbanking).
 • V penzi dostanete vyplaceno přesně tolik, kolik si sami naspoříte (víte předem, kolik to zhruba bude a můžete tomu přizpůsobit výši měsíční úložky).
 • Můžete si zvolit formu výplaty (doživotní renta, renta na dobu určitou, jednorázové vyrovnání).
 • Pro případ úmrtí je možné sjednat oprávněnou osobu, které budou vyplaceny Vaše úspory (bez nutnosti podstupovat dědické řízení).

Penzijní připojištění

Penzijní připojištění bylo možné sjednat do konce roku 2012. Je možné kdykoliv přestoupit do Doplňkového penzijní spoření, které od roku 2013 nahradilo tento produkt.

 • Počet účastníků: 3,2 mil. klientů
 • Objem spravovaných prostředků: 439 844 mil. Kč
 • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 688 Kč
 • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 899 Kč
 • Poplatek za správu aktiv: 0,8 % z objemu a 10 % ze zisku

Jaké jsou výhody a nevýhody penzijního připojištění?

 • Je garantováno nezáporné zhodnocení (i pokud by se penzijnímu fondu nedařilo, roční zhodnocení nemůže být nižší než 0 %).
 • Po 15 letech spoření je možné požádat o výplatu výsluhové penze a vybrat takto až 50 % úspor.
 • Není možné zvolit investiční strategii.  Fondy musí ze zákona investovat velmi konzervativně, čemuž odpovídá velmi nízké roční zhodnocení (obvykle 1-2 %). Nulové riziko, minimální zisk.
 • Nelze sjednat předdůchod.

Doplňkové penzijní spoření

Doplňkové penzijní spoření je možné sjednat od roku 2013. Nahradilo předchozí Penzijní připojištění.

 • Počet účastníků: 1,2 mil. klientů
 • Objem spravovaných prostředků: 67 637 mil. Kč
 • Průměrný měsíční příspěvek účastníka: 782 Kč
 • Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele: 976 Kč
 • Poplatek za správu aktiv: konzervativní fond 0,4 % z objemu a 10 % ze zisku, vyvážený a dynamický fond 1 % z objemu a 15 % ze zisku

Jaké jsou výhody a nevýhody doplňkového penzijního spoření?

 • Je možné zvolit investiční strategii fondu (u každá penzijní společnosti máte na výběr ze tří fondů – konzervativní fond, vyvážený fond a dynamický fond). Dle svých preferencí si sami volíte míru rizika a potenciálního výnosu.
 • Je možné požádat o výplatu předdůchodu (nejdříve 5 let před řádným odchodem do starobního důchodu, tedy pro většinu klientů v 60 letech). Průměrná výše vypláceného předdůchodu činí aktuálně 11 306 Kč. Na rozdíl od odchodu do státem placené předčasné penze vyplácený předdůchod nesnižuje budoucí starobní penzi.
 • Není garantované nezáporné zhodnocení. Např. Dynamickému fondu ČSOB se v roce 2018 příliš nedařilo a připsal klientům záporné zhodnocení -11,24 %. Na druhou stranu ten samý fond svou reputaci vylepšil o rok později, kdy klientům připsal zhodnocení 25,31 %. Vyšší riziko, vyšší možný zisk.
 • Nelze sjednat výsluhovou penzi (nelze vybrat po 15 letech spoření polovinu peněz).

Nejčastější otázky a odpovědi k penzijnímu spoření

Kdy si mám sjednat doplňkové penzijní spoření?

Co nejdříve! Přestože je možné penzijní spoření sjednat i dětem, za optimální věk pro vstup do systému se považuje hranice 18 let. Není třeba hned ukládat tisíce. Pro získání státní podpory stačí měsíčně spořit jen 300 Kč (stát přidá 90 Kč, tedy 30 %). Po dokončení studií a zvýšení příjmů v podobě práce na plný úvazek začnete ukládat více. 

Kolik mám měsíčně na penzi spořit?

Minimálně 300 Kč, pro získání plné státní podpory 1 000 Kč, pro získání plné daňové slevy 3 000 Kč. Samozřejmě spoříte podle svých možností, tedy není-li ve Vašich silách ukládat měsíčně min. 1 000 Kč, spořte méně. Lepší něco než nic. Vyplatí se však ukládat min. 300 Kč, neboť za menší úložky nezískáte žádnou státní podporu. Naopak spořit více než 3 000 Kč měsíčně může dávat smysl jen ve velmi specifických případech (brzké čerpání výsluhové penze nebo předdůchodu).

Mám zůstat u Penzijního připojištění nebo přestoupit do Doplňkového penzijního spoření?

Přijde na to, jaké jsou Vaše životní plány a na kolik je pro Vás akceptovatelné riziko. Chcete po 15 letech čerpat výsluhovou penzi? Zůstaňte u penzijního připojištění a přechod zvažujte nejdříve po načerpání výsluhové penze. Blížíte se věku 60 let a chcete čerpat předdůchod? Přejděte to doplňkového penzijního spoření. Nemáte rádi riziko, spokojíte se s minimální výnosem (který nepokryje ani inflaci) a z možné ztráty se Vám dělá nevolno? Zůstaňte u penzijního připojištění. Neberete ztrátu jako životní prohru a preferuje vyšší potenciální výnos za cenu přiměřeného rizika? Volte doplňkové penzijní spoření a dle akceptovatelné míry rizika volte konzervativní, vyvážený nebo dynamický fond.

Kdy mohu peníze vybrat?

Platí dobře zapamatovatelné pravidlo „60+60“, tedy nejdříve v 60 letech po odspoření min. 60 měsíců (výjimku tvoří výsluhová penze). Vyberete-li peníze dříve, přijdete o veškerou státní podporou (včetně výnosů z této podpory) a budete muset vrátit všechny čerpané daňové úlevy za posledních 10 let. Důrazně nedoporučuji.

Je lepší doživotní renta, renta na dobu určitou, nebo jednorázové vyrovnání?

Přijde na to, jaké jsou Vaše majetkové poměry, životní plány a jak dobře umíte s penězi hospodařit či jak silnou vůli máte? Stát motivuje klienty k volbě doživotní renty či renty na dobu určitou (min. na 3 roky) daňovým zvýhodněním, neboť v těchto případech neplatíte z úspor žádné daně. Naopak při jednorázovém vyrovnání se sazbou 15% daní zisk a příspěvky zaměstnavatele za posledních 10 let. Úspory na penzijním spoření by Vám měly zajistit klidné stáří s dostatkem financí. Je určitě moudřejší pobírat měsíčně doživotní rentu než vše vybrat a utratit hned v prvních letech penze.

Může si doplňkové penzijní spoření sjednat i starobní důchodce?

Ale jistě. Stačí odspořit pouhých 5 let a máte nárok na další rentu či jednorázovou výplatu. Vůbec nevadí, že jste již dříve měli jiné penzijní spoření a třeba stále ještě nějakou rentu čerpáte.

Jsem v exekuci a/nebo insolvenci, může mi úspory obstavit exekutor či insolvenční správce?

Nemůže. Peníze uložené na penzijním spoření nemohou být předmětem exekuce ani nemohou být použity k umoření Vašich dluhů v rámci insolvence. Pokud byste ale peníze během exekuce/insolvence sami vybrali, pak by se jednalo o mimořádný příjem, který by již předmětem exekučních/insolvenčních srážek byl. Proto důrazně nedoporučuji rušit penzijní spoření v průběhu exekuce/insolvence.

ANKETA k článku "Penzijní připojištění a Doplňkové penzijní spoření"

Mám sjednané penzijní spoření?
Počet odpovědí: 171

KOMENTÁŘE k článku Penzijní připojištění a Doplňkové penzijní spoření

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Vláda připravuje alternativu k penzijnímu spoření – účet dlouhodobých investic

Vláda připravuje alternativu k penzijnímu spoření – účet dlouhodobých investic

16.9.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Zajistit se na důchod pomocí investic a ještě využít daňové odpočty. Přesně to má zájemcům nabídnout účet dlouhodobých investic, který se může na trhu objevit už v roce 2022. Návrh zákona, který s touto novinkou počítá, schválila vláda koncem srpna. Má ale i odpůrce.

Z ČMSS bude ČSOB Stavební spořitelna, Liška ale zůstane

Z ČMSS bude ČSOB Stavební spořitelna, Liška ale zůstane

9.9.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Změna názvu, loga a přeměna vzhledu obchodních míst čeká příští rok Českomoravskou stavební spořitelnu (ČMSS). K 11. březnu 2021 totiž změní název na ČSOB Stavební spořitelnu a završí tak loni započatou integraci do skupiny ČSOB. 

Penzijní spoření – výnosy 2019

Penzijní spoření – výnosy 2019

4.9.2020, Spoření, Autor: Petr Jermář

Kdo se loni nebál a investoval své úspory do dynamických fondů, dosáhl na rekordní zhodnocení až 25,31 %. Jak hospodařil Váš penzijní fond? Přinášíme kompletní přehled produktů Doplňkové penzijní spoření a Penzijní připojištění.

4 důvody, proč se spořicí účet stále vyplatí

4 důvody, proč se spořicí účet stále vyplatí

12.8.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Obrovský propad zažily v posledních měsících úroky na spořicích účtech. Zatímco ještě na začátku března jste dosáhli i na úrok přes 2 %, nyní se musíte většinou spokojit maximálně s polovinou. Opravdu to ale znamená, že už se spořicí účty nevyplatí?

Na výhodné spoření zapomeňte! Úroky u spořicích i termínovaných účtů dál padají

Na výhodné spoření zapomeňte! Úroky u spořicích i termínovaných účtů dál padají

15.7.2020, Spoření, Autor: Jan Budín

Našetřit si třeba na dovolenou a přitom ochránit peníze před inflací? Na něco takového můžete v nejbližší době zapomenout. Úroky na spořicích účtech i termínovaných vkladech totiž dál klesají. Jen málo jich v současnosti dosáhne alespoň na 1 %. A podle všeho se situace jen tak nezlepší.Banky v ČR