Banky.cz Banky.cz Články Reality Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka

Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka

Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka
29.10.2020, Reality

Koupili jste si nezasíťovaný pozemek pro stavbu RD a nyní Vás čeká budování přípojek? Poradíme, jak k pozemku přivést elektřinu, vodu, kanalizaci a plyn. Krok po kroku od projektové dokumentace, přes územní souhlas až po realizaci a předání stavby.

Výstavba přípojek nebývá časově, technicky ani finančně náročná. Postaveno můžete mít za několik málo dnů. A to za velmi přijatelné ceny v řádech desítek tisíc korun. O co snadnější je samotná stavební realizace, o to komplikovanější bývá dlouhá administrativní cesta k územnímu souhlasu či stavebnímu povolení. Co všechno je třeba zařídit před prvním kopnutím do země?

Elektřina

Začneme s elektrickou přípojkou, jejíž realizace je nejsnazší a nejlevnější. Stačí pouze podat žádost distributorovi o připojení (ČEZ, EON, PRE) a zaplatit symbolický poplatek za připojení elektroměru (např. pro hlavní jistič 3x20A činí poplatek 10 000 Kč). Distributor má následně rok na zřízení přípojky. Sám si zpracuje projektovou dokumentaci, získá vyjádření všech zainteresovaných stran, požádá o územní souhlas, stavbu zrealizuje, zaměří a vyřídí majetkoprávní vztahy (věcná břemena). To vše platí pro přípojky s délkou do 50 m.

Co je elektrická přípojka?

Elektrická přípojka začíná odbočením od hlavního řádu NN (nízkého napětí) a končí pojistkami v HDS (hlavní domovní skříň – nejčastěji sloupek na hranici pozemku, ve kterém je vyvedena smyčka NN). Přípojka je majetkem toho, kdo ji na své náklady vybudoval (distributor).

Vaše vedení začíná nožovými pojistkami v HDS a pokračuje přes elektroměrný pilíř až do RD. Na hranici pozemku tak budete mít 2 sloupky. HDS a elektroměrný pilíř, ve kterém se nachází zaplombovaný elektroměr a hlavní jistič.

Kolik stojí vybudování elektrické přípojky?

Elektrická přípojka do délky 50 m je zdarma (buduje ji ze zákona na své náklady distributor). Vy platíte pouze paušální poplatek za připojení elektroměru dle rezervovaného příkonu. Stejný poplatek se hradí např. za znovupřipojení odpojeného odběrného místa či za navýšení rezervovaného příkonu.

 • Třífázové připojení: 500 Kč/A
 • Jednofázové připojení: 200 Kč/A

Výše rezervovaného příkonu (hodnota hlavního jističe) se volí s ohledem na předpokládaný odběr. Hledáte optimum, neboť s nedostatečným příkonem Vám budou neustále padat pojistky. A se zbytečně vysokým příkonem budete platit velký paušální poplatek za připojení k distribuční síti, které reálně ani nevyužijete. A to každý měsíc.

 • Průměrný RD bez elektrického vytápění: 3x20A až 3x25A
 • Průměrný RD s elektrickým vytápěním 3x25A až 3x32A
 • Pro srovnání – běžný panelákový byt má 1x25A

Elektrickou přípojku Vám postaví distributor, ovšem prostřednictví pověřené místní smluvní firmy. Většinu roku (od schválení žádosti o připojení až po výstavbu přípojky) tak budete komunikovat s místní partnerskou firmou distributora.

Kdo platí stavbu sloupků/pilířů na hranici pozemku?

Jak na zasíťování pozemku: HDS a pojistky

HDS je součástí elektrické přípojky, tedy sloupek pro HDS staví na své náklady distributor. V základu dostanete nevzhledný plastový pilíř. Vyplatí se tak připlatit si a na své náklady zbudovat vzhlednější zděný pilíř, který bude více ladit k vašemu plotu.

Elektroměrný pilíř je ve Vašem majetku, ten stavíte na své náklady Vy. Distributor Vám do něj pouze umístí elektroměr a plombu. Stavba zděného elektroměrného sloupku na klíč včetně výstroje přijde na cca 12 000 Kč. Zděný sloupek pro HDS bývá levnější, neboť instalovanou skříň platí distributor (cca 9 000 Kč).

Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem elektřiny?

Distributor elektřiny vlastní rozvody (fyzické kabely v zemi, dráty na sloupech, trafostanice a další prvky distribuční sítě NN/VN/VVN). Platíte mu poplatky za distribuci elektrické energie:

 • Měsíční paušál za připojené odběrné místo (dle hodnoty hlavního jističe)
 • Za každou odebranou kWh

Poplatky distributorům jsou regulovány zákonem. Kryjí náklady na provoz distribuční sítě a přiměřený zisk distributorů. V ČR působí 3 distributoři:

 • Praha: PRE Distribuce
 • Jižní Čechy a jižní Morava: EON Distribuce
 • Vše ostatní (západ, střed, sever): ČEZ Distribuce

Distributora si nemůžete svobodně vybrat, dodavatele ano.

Dodavatel elektřiny Vám prodává silovou elektřinu (která k Vám putuje rozvody distributora). Na trhu působí mnoho dodavatelů elektřiny a plynu, kteří o zákazníky soupeří rozdílnými cenami a podmínkami. Dodavatele elektřiny si můžete vybrat a kdykoliv ho změnit. Smlouvu na dodávku elektřiny lze uzavřít:

 • Na dobu neurčitou: výpovědní lhůta při změně dodavatele pak činí 3 měsíce od konce měsíce, ve kterém byla výpověď podána, cena za odebíranou elektřinu je vyhlašovaná (může se měnit)
 • Na dobu určitou: smlouvu můžete vypovědět a dodavatele bez sankce změnit jen k datu konce sjednané doby určité (v jiném termínu je třeba počítat se sankcemi), cena za odebíranou elektřinu je fixní (nemůže se měnit)

Smlouva na dobu určitou se může vyplatit při očekávaném růstu cen energií. A naopak smlouva na dobu neurčitou se vyplatí spíše při očekávaném poklesu cen energií. Nebo když se neradi vážete a chcete mít možnost změnit dodavatele kdykoliv.

Majetkoprávní vypořádání

Sloupek s HDS umístěný na hranici Vašeho pozemku je majetkem distributora, tedy budete muset distributorovi zřídit věcné břemeno služebnosti na cca 1m2 Vašeho pozemku. Zřízení věcného břemena řeší distributor (neplatíte návrh na vklad do KN ve výši 2 000 Kč). Věcné břemeno se zřizuje za úplatu – distributor Vám vyplatí symbolických 1 000 Kč.

Vedení přípojky (odbočka od hlavního řádu až po HDS) je v majetku distributora a bývá uloženo nejčastěji v obecním pozemku (silnice, chodník, zeleň). Obec tak zřizuje věcné břemeno služebnosti na elektrickou přípojku uloženou v obecním pozemku ve prospěch distributora.

Připojení elektroměru

Jak na zasíťování pozemku: Elektroměr a hlavní jistič

Po vybudování přípojky Vás distributor vyzve k připojení k distribuční soustavě a k zahájení odběru. Distributorovi je třeba doložit revizní správu připojovaného odběrného místa. Též je nutné uzavřít se zvoleným dodavatelem smlouvu o dodávkách elektřiny. Po splnění těchto dvou podmínek Vám distributor v řádu několika málo dnů namontuje elektroměr, zaplombuje hlavní pojistky a vložením nožových pojistek do HDS definitivně připojí vaše odběrné místo.

Pozor! Pokud byste se nestihli připojit k odběrnému místu ve stanoveném termínu, může po Vás distributor vyžadovat úhradu nákladů vynaložených na realizaci přípojky. A to mohou být i desítky tisíc korun!

Hypotéka na pozemek

Málokdo má dnes dostatek vlastních zdrojů na koupi pozemku a následnou stavbu RD. Nejčastěji se tak pozemky kupují na hypotéku. Aby bylo možné bance za úvěr ručit kupovaným pozemkem, musí být pozemek veden v územním plánu obce jako stavební (nestačí územní rezerva určená pro bytovou výstavbu). Pozemek by měl být též zasíťovaný a mít příjezdovou cestu. S vyřízením hypotéky Vám ochotně pomůže náš zkušený tým hypotečních poradců. Prostudujte aktuální podmínky pro získání hypotéky.

Plyn, voda a kanalizace

V dalších dílech našeho seriálu o zasíťování pozemku se podíváme na výstavbu plynovodní přípojky, vodovodní a kanalizační přípojky. Zatímco elektrickou přípojku za Vás vyřídil distributor, u ostatních přípojek bude situace výrazně komplikovanější. Projdeme si projektovou dokumentaci, vyjádření zainteresovaných stran, podmínky pro získání územního souhlasu (či územního rozhodnutí a stavebního povolení), realizaci a předání přípojek distributorovi včetně zaměření stavby a majetkoprávních vypořádání. 

ANKETA k článku "Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka"

Kupovali jste pozemek na hypotéku?
Počet odpovědí: 181

KOMENTÁŘE k článku Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka

15.5.2021 14:24:20

Elektroměr a revizní zpráva , Komentoval(a): Jana Opatova

Kdo nainstaluje pilíř, elektroměr a udělá i revizní zprávu? 

16.5.2021 13:58:09

RE: Elektroměr a revizní zpráva, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, pilíře budete mít na pozemku dva - pro elektroměr a pro HDS. Pilíř pro HDS (ve kterém bude vyvedena smyčka NN) Vám zajistí distributor v rámci budování přípojky. Druhý pilíř pro elektroměr si musíte zajistit sama, včetně revizní zprávy (stavba, osazení elektroměrové skříně, propojení s HDS, revize). Distributoři dávají v základu nevzhledný plastový pilíř pro HDS. Chcete-li oba pilíře lépe sladit či zabudovat do plotu, doporučuje se na vlastní náklady postavit i pilíř pro HDS (který Vám následně vystrojí distributor).

Petr JermářBanky.cz

17.5.2021 14:09:44

Dotaz jak postupovat , Komentoval(a): Miluše sojkova

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat při zřizování elektopřípojky nad 50m, za kým zajít, jaké povolení potřebuji. Přípojka povede přes cizí pozemek. Je třeba souhlas, zda přes pozemek nevede kabeláž či plyn?Děkuji

17.5.2021 15:44:09

Re: Jak postupovat, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, plánujete-li vést přípojku přes cizí pozemek, musíte si s majitelem pozemku předem dojednat podmínky, za kterých Vás nechá přípojku přes svůj pozemek vést. Majitel cizího pozemku nemá povinnost umožnit Vám vést přípojku přes svůj pozemek. Pokud by souhlasil, bude chtít kompenzaci za snížení hodnoty své parcely (v ochranném pásmu přípojky by majitel musel strpět značná omezení). Bez majetkoprávního vypořádání (Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti) stavební úřad přípojku neschválí.

Petr JermářBanky.cz

21.5.2021 14:44:38

Přípojka, Komentoval(a): Nikola šurá

Dobry den, chtela bych se prosim zeptat, jak mame postupovat. V Brne na Lesne je zahradkarska kolonie, pulka lidi v dolni casti zahradek ma elektriku, my ve vrchni casti ne a chteli bychom si ji natahnout. Od hlavni elektriky je to cca 70-80 m k nasim zahradkam, kde bychom chteli mit antonicka a od nej si to napojit na chatky. Kazda ma od toho jinak metru, jak prosim postupovat? A kde vse zadat? Volali jsme na stavebni urad a ty nam rekli ze nevi, na majetek mesta Brno take rekli ze nevi. Dekuju za odpoved :)

21.5.2021 17:40:25

RE: Přípojka, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, je třeba kontaktovat distributora (EON), který Vám stanoví podmínky připojení. Přípojky do 50m hradí distributor (Vy pouze platíte poplatek za rezervovaný příkon), nad 50m odběratel.

Petr JermářBanky.cz

27.5.2021 10:02:28

Zbudování pilíře HDS, Komentoval(a): Filip Chudoba

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak probíhá samotná realizace stavby pilíře HDS distributorem ? V článku zmiňujete, že je nutné zřídit distributorovi věcné břemeno služebnosti a dále pak uvádíte, že tento úkon provádí sám distributor. Co je tedy pravda a kdo určí přesné místo daného břemene na pozemku - pakliže je toto břemeno vedeno jako přesné místo v KN. Na toto pak navazuje druhý dotaz, zdali si mohu vybrat přesné místo, na hranici pozemku a do 50m, bude sloupek s HDS postaven ? Velmi Vám děkuji. S pozdravem Chudoba
28.5.2021 09:12:00

Re: Zbudování pilíře HDS, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, pilíř HDS umístíte do situačního výkresu v žádosti o připojení distributorovi, ten Vám to potvrdí (či zamítne) a předá podklady realizační firmě, která připraví PD k vašemu odsouhlasení. Následně se pilíř postaví, zaměří a geodet připraví geometrický plán, na základě kterého se provede zápis věcného břemena do katastru.

Petr JermářBanky.cz

8.6.2021 21:49:33

Zasitovani orné pudy, Komentoval(a): Hana Koucká vesela

Dobrý den, budeme kupovat zemědělskou půdu, která je obhospodařována. Jaký je postup na stavbu domu? Jak zřídit cestu kanalizaci, vodě elektřině? A jak na samotný převod na stavební pozemek? Děkuji

10.6.2021 10:46:03

Zasíťování orné půdy, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, důležité je, aby byl váš záměr v souladu s územním plánem. Je-li orná půda určena územním plánem k zastavění, pak není problém na takové parcele zbudovat infrastrukturu. V opačném případě je to téměř nemožné (musel by se nejprve změnit územní plán). Na vše (přípojky, RD) budete potřebovat souhlas stavebního úřadu (na přípojky bude stačit územní souhlas, na prodloužení páteřních řádů bude vyžadováno stavební povolení). Ze ZPF (zemědělský půdní fond) se následně vyjme zastavěná plocha pod RD.

Petr JermářBanky.cz

10.6.2021 12:33:56

Sloup NN na našem pozemku, Komentoval(a): Kristýna H

Dobrý den, na našem pozemku (vzdáleně od pozemní komunikace) máme sloup NN, ze kterého nám distributor dle smlouvy má udělat pouze svod do pojistkové skříně SP100 (umístěné na sloupu). Dále my jako žadatel máme na své náklady provést připojení z pojistkové skříně připojení do el.rozvaděče, umístěný na trvale přístupném místě (cca 40m na přístupný kraj pozemku), provést úpravu blokování dle připojovacích podmínek. Osazení elektroměru. Připojení odběrného místa (elektroměr. rozvaděče na pojistky) bude prováděno ověř. pracovníky Čez distribuce. Nemělo by být něco hrazeno na náklady distributora? Přijde nám, že vzhledem k tomu že máme sloup NN umístěn na našem pozemku ještě docela nevhodně (bez věcného břemena). Tak máme zařídit (platit) více věcí než sousedé, kteří sloup na pozemku nemají a mají přivedený kabel na hranici pozemku na náklady distributora. (Platili jsme 12.500 Kč v podstatě jen za pojistkovou skříň) Děkuji
10.6.2021 17:14:37

Re: Sloup na NN, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, distributor platí pouze přípojku, která končí v HDS nožovými pojistkami (pojistková skříň SP100). Všechno ostatní za nožovými pojistkami (elektroměrný pilíř, přívod k elektroměru) je vaše vedení, které si platíte přímo Vy. Poplatek 12 500 Kč se platí za připojení, ne za zbudování přípojky (to je ze zákona zdarma). Pokud byste odběr ukončila a následně chtěla znovu připojit, zaplatíte znovu 12 500 Kč. Má-li ČEZ Distribuce na vašem pozemku umístěn sloup bez věcného břemene, můžete s nimi zahájit jednání o náhradě (není-li věcné břemeno historicky vydržené). Toto je však nezávislé na připojení nového odběrného místa.

Petr JermářBanky.cz

13.6.2021 20:41:41

napojení elektřiny na stavební pozemek pro RD, Komentoval(a): Adriana

Dobrý den, potřebujeme nechat vybudovat napojení el. sítí pro stavební pozemek (pro RD) přes cizí pozemek na kterém je pro nás věcné břemeno jen pro chůzi a jízdu. Soused (majitel cizího pozemku, přes který by se měla el. táhnout) si nepřeje, aby tam někdo stavěl. Finanční kompenzaci odmítl, i když pozemek by nebyl znehodnocen (je tam příjezdová cesta a druzí sousedé již tamoť táhli el. síť pro jejich RD). Nevíte, zda - li ČEZ v tomto případu dokáže zřídit připojení našeho pozemku k síti i bez souhlasu majitele? Eventuelně jak dlouho by takový proces trval a jaká je pravděpodobnost úspěchu? Děkujeme
13.6.2021 21:31:55

Re: Přípojka přes cizí pozemek bez souhlasu majitele, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, a Vám by se líbilo, kdyby si někdo cizí zřídil přípojku přes váš pozemek bez vašeho souhlasu? Toto bohužel možné není. Soused nemá povinnost strpět na svém pozemku vaše přípojky. Nejde jen o jednorázovou stavbu přípojky - k přípojce by se zapsalo i věcné břemeno údržby, vytyčilo by se ochranné pásmo a v celém ochranném pásmu by soused nemohl stavět, sázet stromy/keře ani nic jiného podnikat bez souhlasu provozovatele vedení (distributor). Kupovat si nezasíťovanou parcelu bez přístupu z veřejné komunikace je velmi rizikové. Zkuste sousedovi nabídnout vyšší kompenzaci. Jedná se o skutečně velký zásah do jeho majetkových práv.

Petr JermářBanky.cz

23.6.2021 09:43:07

připojení elektřiny, Komentoval(a): Marie Šuráňová

Bydlím v domě o 11 bytových jednotkách (společenství vlastníku). Za domem jsou 2 zahrádky, majitelé zahrádek si provedli přípojku na elektřinu k našemu společnému měřiči elektřiny. Na zahradě mají svůj měřič, který nikdo nekontroluje a zahrádky přispívají nějakou pomyslnou částkou. Je to tak správné nebo má jejich měřič také kontrolovat ČEZ? Děkuji

23.6.2021 12:12:54

Re: Připojení elektřiny, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, jsou-li zahrádky napojeny na elektroměr SVJ pro společné prostory, pak je vše věcí dohody mezi členy SVJ (jestli SVJ toto umožní, za jakých podmínek, jak se bude měřit spotřeba/přispívat, atd.). Distributor řeší pouze vedení k elektroměru SVJ a navazující podružná vedení a měření nejsou v jeho gesci.

Petr JermářBanky.cz

1.7.2021 15:41:29

Připojení lokality, Komentoval(a): Lubomír Machala

Dobrý den, Petře. Prosím o radu ohledně přivedení elektřiny na 7 pozemků pro výstavbu RD. Podal jsem žádost na ČEZ o připojení lokality, přišel mi "návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení", podle kterého má ČEZ povinnost zbudovat HDS do 15 měsíců od zaplacení poplatku a doložení stavebního povolení pro RD. Plyne mi z toho, že bez jasného stavebního záměru nelze lokalitu připravit pro budoucí výstavbu a nechat HDS pro všech 7 domů zbudovat najednou, i kdyby to mělo znamenat, že bude ČEZ budovat přípojky pro 7 domů zvlášť a postupně podle toho, kdy na nich bude v budoucnu probíhat výstavba. Je tomu skutečně a tak a nelze ČEZ nějak donutit, aby HDS postavil? Děkuji. L. Machala
1.7.2021 21:38:18

RE: Připojení lokality, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, distributor si tuto podmínku pro připojení větší lokality stanovit může. Nezapomeňte, že po zbudování HDS budete mít povinnost zahájit odběr v dohodnutém termínu (v opačném případě Vám mohou být účtovány náklady na zbudování HDS).

Petr JermářBanky.cz

7.7.2021 15:22:19

Dotaz přípojka zahrada, Komentoval(a): Milada

Dobrý den, chceme přípojku el. na chatu, kdy v okolí jsou chaty připojeny. Podali jsme žádost na ČEZ distribuci a připojení je možné tak, že se na sloupu vymění přípojková skříň. Sloup není na našem pozemku. Jak se provádí připojení k našemu pozemku, ten je přístupný z veřejné cesty. Vůbec netuším jak postupovat, když mi dodavatel zařídí pouze výměnu skříně. Jak se zajišťuje vedení na můj pozemek? Děkuji moc za Vaši radu.
7.7.2021 17:18:17

RE: Přípojka pro zahradu, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, je-li třeba vést přípojku pro vaši chatu přes cizí parcelu, musíte si domluvit věcné břemeno práva vedení pro vaše vedení s majitelem parcely. Majitel cizího pozemku s tímto souhlasit nemusí, protože by tím znehodnotil svůj pozemek (pokud by souhlasil, zcela jistě by požadoval úplatu).

Petr JermářBanky.cz

19.7.2021 11:23:14

Zřízení el. přípojky v předstihu, Komentoval(a): Tomáš Ch

Dobrý den, jsme právě v procesu změny uzemního plánu pro převod orné půdy na zastavitelný pozemek. Celý proces potvá hrubým odhadem do konce roku 2022 (cca 17 měsíců) Je možné zažádat o vybudování elektrické přípojky již dnes, když tento proces může také trvat okolo 16 měsíců? A pokud si uhradíme relaizaci HDS a elektroměrného pilíře sami, může pak zůstat stát na našem pozemku "nezapojen" dokud nedojde k reálnému postavení RD?
22.7.2021 03:41:49

VB - rekonstrukce volného vedení, uložení kabelového a umístění poj.skříně, Komentoval(a): Iza

Dobrý den, mohu se zeptat, zda-li Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Následně rozepsáno podle ustanovení par. 1785 a násl. par.1257 zák. č. 89/2012 Sb.OZ(-může být zatížena služebností), podle par. 25 odst.4 zákona č.458/2000 Sb. EZ a podle zák.č.183/2006 Sb. SZ se bude po následném uzavření vlastní smlouvy zavkladovávat do katastru nemovitostí jakoby to byla Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti. Jde o pojistkovou skříň. Nebo se jedná o dvě možné varianty. Děkuji
24.7.2021 17:56:30

RE: Zřízení přípojky, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, zasíťování parcely, která není momentálně územním plánem určená k výstavbě, doporučuji konzultovat s příslušným distributorem. Elektroměr je třeba připojit po zbudování HDS (stačí dát zásuvku na zadní stranu elektroměrného pilíře).

Petr JermářBanky.cz

18.8.2021 23:42:03

Ochranné pasmo, Komentoval(a): Matyáš

Dobrý den, prosím o radu, musí mít HDS skříňka ochranné pásmo? Chceme v těsné blízkosti HDS skříňky vybudovat vodovodní přípojku. Děkuji
19.8.2021 16:48:25

RE: Ochranné pásmo, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, každé vedení (voda, kanalizace, plyn, elektro) má své ochranné pásmo (např. NN do 1 kV & voda => 0,4m).

Petr JermářBanky.cz

5.9.2021 16:51:01

Úprava přístupu do HDS skříňky , Komentoval(a): Ivana

Dobrý den, koupila jsem si pozemek, na kterém je HDS skříň nejen pro mě, ale pro další 4 domy. Majitelé okolních nemovitostí po mně žádají neomezený přístup do HDS skříně. Jelikož je HDS skříň na hranici pozemku, je možné provést úpravu kapličky tak,že budou dvířka vybudouvana pro další nemovitosti z druhé strany? Co proto mohu udělat a kolik je průměrná cena za tuto změnu?
5.9.2021 21:37:24

Re: Přístup k HDS, Komentoval(a): Petr Jermář

Dobrý den, není-li Váše parcela zatížena věcným břemenem práva vedení přípojek pro ostatní parcely, určitě nemáte povinnost nechat vést cizí přípojky přes vaši parcelu (či sousedům umožňovat přístup do vaší HDS). Pro každou parcelu se obvykle zřizuje vlastní HDS (výjimečně 1 HDS na hranici dvou sousedních parcel pro 2 parcely).

Petr JermářBanky.cz

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Pozemky dvojnásobně zdražily. Podobně jsou na tom i byty a domy

Pozemky dvojnásobně zdražily. Podobně jsou na tom i byty a domy

25.8.2021, Reality, Autor: Marek Hadač

Vysoká poptávka a omezená nabídka. Dva faktory, které tlačí ceny nemovitostí do rekordních výšin. Podle aktuálních výsledků HB Indexu rostly v letošním druhém čtvrtletí ceny pozemků, bytů i domů nejvíc za posledních 10 let.

Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

30.7.2021, Reality, Autor: Petr Jermář

Koupili jste si nezasíťovaný pozemek pro stavbu RD a nyní Vás čeká budování přípojek? Poradíme, jak k pozemku přivést vodu a kanalizaci. Krok po kroku od projektové dokumentace, přes územní souhlas až po realizaci a předání stavby.

Stavební řízení bude rychlejší. Poslanci schválili nový stavební zákon

Stavební řízení bude rychlejší. Poslanci schválili nový stavební zákon

28.7.2021, Reality, Autor: Marek Hadač

Rychlejší a bez nutnosti chodit na úřad. Takové má být zanedlouho vyřizování stavebního povolení. Poslanci totiž v polovině července schválili nový stavební zákon, který stanovuje přísnější lhůty na vydání stavebního povolení a počítá i s digitalizací celého řízení. Platit má od července 2023.

Zn.: Hlavně rychle. Přibývá lidí, kteří s prodejem nemovitosti spěchají

Zn.: Hlavně rychle. Přibývá lidí, kteří s prodejem nemovitosti spěchají

30.6.2021, Reality, Autor: Marek Hadač

Nabídnout nemovitost k prodeji a za pár týdnů mít peníze na účtu. To je cíl stále většího množství prodejců. Kvůli koronavirové krizi totiž řadě lidí klesly příjmy a chybí jim peníze na splácení půjček. Rychlý prodej domu či bytu pak vidí jako řešení.

Nemovitosti zdražují nejrychleji za 10 let. Až o 16 %

Nemovitosti zdražují nejrychleji za 10 let. Až o 16 %

2.6.2021, Reality, Autor: Marek Hadač

Najít si nové bydlení za rozumnou cenu je stále složitější. Potvrzují to nejen zkušenosti zájemců o bydlení, ale také aktuální čísla HB Indexu, který zveřejňuje Hypoteční banka. Podle něj nyní nemovitosti zdražují rekordním tempem. V prvním letošním čtvrtletí se jejich cena meziročně zvedla o víc než 10 %.Banky v ČR