Banky.cz Články Reality Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka

Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka

29.10.2020 Reality

Koupili jste si nezasíťovaný pozemek pro stavbu RD a nyní Vás čeká budování přípojek? Poradíme, jak k pozemku přivést elektřinu, vodu, kanalizaci a plyn. Krok po kroku od projektové dokumentace, přes územní souhlas až po realizaci a předání stavby.

REKLAMA
REKLAMA

Výstavba přípojek nebývá časově, technicky ani finančně náročná. Postaveno můžete mít za několik málo dnů. A to za velmi přijatelné ceny v řádech desítek tisíc korun. O co snadnější je samotná stavební realizace, o to komplikovanější bývá dlouhá administrativní cesta k územnímu souhlasu či stavebnímu povolení. Co všechno je třeba zařídit před prvním kopnutím do země?

Elektřina

Začneme s elektrickou přípojkou, jejíž realizace je nejsnazší a nejlevnější. Stačí pouze podat žádost distributorovi o připojení (ČEZ, EON, PRE) a zaplatit symbolický poplatek za připojení elektroměru (např. pro hlavní jistič 3x20A činí poplatek 10 000 Kč). Distributor má následně rok na zřízení přípojky. Sám si zpracuje projektovou dokumentaci, získá vyjádření všech zainteresovaných stran, požádá o územní souhlas, stavbu zrealizuje, zaměří a vyřídí majetkoprávní vztahy (věcná břemena). To vše platí pro přípojky s délkou do 50 m.

Co je elektrická přípojka?

Elektrická přípojka začíná odbočením od hlavního řádu NN (nízkého napětí) a končí pojistkami v HDS (hlavní domovní skříň – nejčastěji sloupek na hranici pozemku, ve kterém je vyvedena smyčka NN). Přípojka je majetkem toho, kdo ji na své náklady vybudoval (distributor).

Vaše vedení začíná nožovými pojistkami v HDS a pokračuje přes elektroměrný pilíř až do RD. Na hranici pozemku tak budete mít 2 sloupky. HDS a elektroměrný pilíř, ve kterém se nachází zaplombovaný elektroměr a hlavní jistič.

Kolik stojí vybudování elektrické přípojky?

Elektrická přípojka do délky 50 m je zdarma (buduje ji ze zákona na své náklady distributor). Vy platíte pouze paušální poplatek za připojení elektroměru dle rezervovaného příkonu. Stejný poplatek se hradí např. za znovupřipojení odpojeného odběrného místa či za navýšení rezervovaného příkonu.

 • Třífázové připojení: 500 Kč/A
 • Jednofázové připojení: 200 Kč/A

Výše rezervovaného příkonu (hodnota hlavního jističe) se volí s ohledem na předpokládaný odběr. Hledáte optimum, neboť s nedostatečným příkonem Vám budou neustále padat pojistky. A se zbytečně vysokým příkonem budete platit velký paušální poplatek za připojení k distribuční síti, které reálně ani nevyužijete. A to každý měsíc.

 • Průměrný RD bez elektrického vytápění: 3x20A až 3x25A
 • Průměrný RD s elektrickým vytápěním 3x25A až 3x32A
 • Pro srovnání – běžný panelákový byt má 1x25A

Elektrickou přípojku Vám postaví distributor, ovšem prostřednictví pověřené místní smluvní firmy. Většinu roku (od schválení žádosti o připojení až po výstavbu přípojky) tak budete komunikovat s místní partnerskou firmou distributora.

Kdo platí stavbu sloupků/pilířů na hranici pozemku?

Jak na zasíťování pozemku: HDS a pojistky

HDS je součástí elektrické přípojky, tedy sloupek pro HDS staví na své náklady distributor. V základu dostanete nevzhledný plastový pilíř. Vyplatí se tak připlatit si a na své náklady zbudovat vzhlednější zděný pilíř, který bude více ladit k vašemu plotu.

Nejlepší hypotéka online

Elektroměrný pilíř je ve Vašem majetku, ten stavíte na své náklady Vy. Distributor Vám do něj pouze umístí elektroměr a plombu. Stavba zděného elektroměrného sloupku na klíč včetně výstroje přijde na cca 12 000 Kč. Zděný sloupek pro HDS bývá levnější, neboť instalovanou skříň platí distributor (cca 9 000 Kč).

Jaký je rozdíl mezi distributorem a dodavatelem elektřiny?

Distributor elektřiny vlastní rozvody (fyzické kabely v zemi, dráty na sloupech, trafostanice a další prvky distribuční sítě NN/VN/VVN). Platíte mu poplatky za distribuci elektrické energie:

 • Měsíční paušál za připojené odběrné místo (dle hodnoty hlavního jističe)
 • Za každou odebranou kWh

Poplatky distributorům jsou regulovány zákonem. Kryjí náklady na provoz distribuční sítě a přiměřený zisk distributorů. V ČR působí 3 distributoři:

 • Praha: PRE Distribuce
 • Jižní Čechy a jižní Morava: EON Distribuce
 • Vše ostatní (západ, střed, sever): ČEZ Distribuce

Distributora si nemůžete svobodně vybrat, dodavatele ano.

Dodavatel elektřiny Vám prodává silovou elektřinu (která k Vám putuje rozvody distributora). Na trhu působí mnoho dodavatelů elektřiny a plynu, kteří o zákazníky soupeří rozdílnými cenami a podmínkami. Dodavatele elektřiny si můžete vybrat a kdykoliv ho změnit. Smlouvu na dodávku elektřiny lze uzavřít:

 • Na dobu neurčitou: výpovědní lhůta při změně dodavatele pak činí 3 měsíce od konce měsíce, ve kterém byla výpověď podána, cena za odebíranou elektřinu je vyhlašovaná (může se měnit)
 • Na dobu určitou: smlouvu můžete vypovědět a dodavatele bez sankce změnit jen k datu konce sjednané doby určité (v jiném termínu je třeba počítat se sankcemi), cena za odebíranou elektřinu je fixní (nemůže se měnit)

Smlouva na dobu určitou se může vyplatit při očekávaném růstu cen energií. A naopak smlouva na dobu neurčitou se vyplatí spíše při očekávaném poklesu cen energií. Nebo když se neradi vážete a chcete mít možnost změnit dodavatele kdykoliv.

Majetkoprávní vypořádání

Nejlepší hypotéka online

Sloupek s HDS umístěný na hranici Vašeho pozemku je majetkem distributora, tedy budete muset distributorovi zřídit věcné břemeno služebnosti na cca 1m2 Vašeho pozemku. Zřízení věcného břemena řeší distributor (neplatíte návrh na vklad do KN ve výši 2 000 Kč). Věcné břemeno se zřizuje za úplatu – distributor Vám vyplatí symbolických 1 000 Kč.

Vedení přípojky (odbočka od hlavního řádu až po HDS) je v majetku distributora a bývá uloženo nejčastěji v obecním pozemku (silnice, chodník, zeleň). Obec tak zřizuje věcné břemeno služebnosti na elektrickou přípojku uloženou v obecním pozemku ve prospěch distributora.

Připojení elektroměru

Jak na zasíťování pozemku: Elektroměr a hlavní jistič

Po vybudování přípojky Vás distributor vyzve k připojení k distribuční soustavě a k zahájení odběru. Distributorovi je třeba doložit revizní správu připojovaného odběrného místa. Též je nutné uzavřít se zvoleným dodavatelem smlouvu o dodávkách elektřiny. Po splnění těchto dvou podmínek Vám distributor v řádu několika málo dnů namontuje elektroměr, zaplombuje hlavní pojistky a vložením nožových pojistek do HDS definitivně připojí vaše odběrné místo.

Pozor! Pokud byste se nestihli připojit k odběrnému místu ve stanoveném termínu, může po Vás distributor vyžadovat úhradu nákladů vynaložených na realizaci přípojky. A to mohou být i desítky tisíc korun!

Hypotéka na pozemek

Málokdo má dnes dostatek vlastních zdrojů na koupi pozemku a následnou stavbu RD. Nejčastěji se tak pozemky kupují na hypotéku. Aby bylo možné bance za úvěr ručit kupovaným pozemkem, musí být pozemek veden v územním plánu obce jako stavební (nestačí územní rezerva určená pro bytovou výstavbu). Pozemek by měl být též zasíťovaný a mít příjezdovou cestu. S vyřízením hypotéky Vám ochotně pomůže náš zkušený tým hypotečních poradců. Prostudujte aktuální podmínky pro získání hypotéky.

Plyn, voda a kanalizace

V dalších dílech našeho seriálu o zasíťování pozemku se podíváme na výstavbu plynovodní přípojky, vodovodní a kanalizační přípojky. Zatímco elektrickou přípojku za Vás vyřídil distributor, u ostatních přípojek bude situace výrazně komplikovanější. Projdeme si projektovou dokumentaci, vyjádření zainteresovaných stran, podmínky pro získání územního souhlasu (či územního rozhodnutí a stavebního povolení), realizaci a předání přípojek distributorovi včetně zaměření stavby a majetkoprávních vypořádání. 

Plánujete stavbu domu? Přečtěte si náš článek Výstavba nemovitosti - jaké dokumenty si připravit

ANKETA k článku Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka

Kupovali jste pozemek na hypotéku?

Počet odpovědí: 257

KOMENTÁŘE k článku Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka

Přidejte nový komentář

Elektroměr a revizní zpráva , Komentoval(a): Jana Opatova

15.5.2021 14:24:20

Kdo nainstaluje pilíř, elektroměr a udělá i revizní zprávu? 

RE: Elektroměr a revizní zpráva, Komentoval(a): Petr Jermář

16.5.2021 13:58:09
Dobrý den, pilíře budete mít na pozemku dva - pro elektroměr a pro HDS. Pilíř pro HDS (ve kterém bude vyvedena smyčka NN) Vám zajistí distributor v rámci budování přípojky. Druhý pilíř pro elektroměr si musíte zajistit sama, včetně revizní zprávy (stavba, osazení elektroměrové skříně, propojení s HDS, revize). Distributoři dávají v základu nevzhledný plastový pilíř pro HDS. Chcete-li oba pilíře lépe sladit či zabudovat do plotu, doporučuje se na vlastní náklady postavit i pilíř pro HDS (který Vám následně vystrojí distributor).

Dotaz jak postupovat , Komentoval(a): Miluše sojkova

17.5.2021 14:09:44

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat při zřizování elektopřípojky nad 50m, za kým zajít, jaké povolení potřebuji. Přípojka povede přes cizí pozemek. Je třeba souhlas, zda přes pozemek nevede kabeláž či plyn?Děkuji

Re: Jak postupovat, Komentoval(a): Petr Jermář

17.5.2021 15:44:09

Dobrý den, plánujete-li vést přípojku přes cizí pozemek, musíte si s majitelem pozemku předem dojednat podmínky, za kterých Vás nechá přípojku přes svůj pozemek vést. Majitel cizího pozemku nemá povinnost umožnit Vám vést přípojku přes svůj pozemek. Pokud by souhlasil, bude chtít kompenzaci za snížení hodnoty své parcely (v ochranném pásmu přípojky by majitel musel strpět značná omezení). Bez majetkoprávního vypořádání (Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti) stavební úřad přípojku neschválí.

Přípojka, Komentoval(a): Nikola šurá

21.5.2021 14:44:38

Dobry den, chtela bych se prosim zeptat, jak mame postupovat. V Brne na Lesne je zahradkarska kolonie, pulka lidi v dolni casti zahradek ma elektriku, my ve vrchni casti ne a chteli bychom si ji natahnout. Od hlavni elektriky je to cca 70-80 m k nasim zahradkam, kde bychom chteli mit antonicka a od nej si to napojit na chatky. Kazda ma od toho jinak metru, jak prosim postupovat? A kde vse zadat? Volali jsme na stavebni urad a ty nam rekli ze nevi, na majetek mesta Brno take rekli ze nevi. Dekuju za odpoved :)

RE: Přípojka, Komentoval(a): Petr Jermář

21.5.2021 17:40:25
Dobrý den, je třeba kontaktovat distributora (EON), který Vám stanoví podmínky připojení. Přípojky do 50m hradí distributor (Vy pouze platíte poplatek za rezervovaný příkon), nad 50m odběratel.

Zbudování pilíře HDS, Komentoval(a): Filip Chudoba

27.5.2021 10:02:28
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak probíhá samotná realizace stavby pilíře HDS distributorem ? V článku zmiňujete, že je nutné zřídit distributorovi věcné břemeno služebnosti a dále pak uvádíte, že tento úkon provádí sám distributor. Co je tedy pravda a kdo určí přesné místo daného břemene na pozemku - pakliže je toto břemeno vedeno jako přesné místo v KN. Na toto pak navazuje druhý dotaz, zdali si mohu vybrat přesné místo, na hranici pozemku a do 50m, bude sloupek s HDS postaven ? Velmi Vám děkuji. S pozdravem Chudoba

Re: Zbudování pilíře HDS, Komentoval(a): Petr Jermář

28.5.2021 09:12:00
Dobrý den, pilíř HDS umístíte do situačního výkresu v žádosti o připojení distributorovi, ten Vám to potvrdí (či zamítne) a předá podklady realizační firmě, která připraví PD k vašemu odsouhlasení. Následně se pilíř postaví, zaměří a geodet připraví geometrický plán, na základě kterého se provede zápis věcného břemena do katastru.

Zasitovani orné pudy, Komentoval(a): Hana Koucká vesela

8.6.2021 21:49:33

Dobrý den, budeme kupovat zemědělskou půdu, která je obhospodařována. Jaký je postup na stavbu domu? Jak zřídit cestu kanalizaci, vodě elektřině? A jak na samotný převod na stavební pozemek? Děkuji

Zasíťování orné půdy, Komentoval(a): Petr Jermář

10.6.2021 10:46:03
Dobrý den, důležité je, aby byl váš záměr v souladu s územním plánem. Je-li orná půda určena územním plánem k zastavění, pak není problém na takové parcele zbudovat infrastrukturu. V opačném případě je to téměř nemožné (musel by se nejprve změnit územní plán). Na vše (přípojky, RD) budete potřebovat souhlas stavebního úřadu (na přípojky bude stačit územní souhlas, na prodloužení páteřních řádů bude vyžadováno stavební povolení). Ze ZPF (zemědělský půdní fond) se následně vyjme zastavěná plocha pod RD.

Sloup NN na našem pozemku, Komentoval(a): Kristýna H

10.6.2021 12:33:56
Dobrý den,

na našem pozemku (vzdáleně od pozemní komunikace) máme sloup NN, ze kterého nám distributor dle smlouvy má udělat pouze svod do pojistkové skříně SP100 (umístěné na sloupu). Dále my jako žadatel máme na své náklady provést připojení z pojistkové skříně připojení do el.rozvaděče, umístěný na trvale přístupném místě (cca 40m na přístupný kraj pozemku), provést úpravu blokování dle připojovacích podmínek. Osazení elektroměru. Připojení odběrného místa (elektroměr. rozvaděče na pojistky) bude prováděno ověř. pracovníky Čez distribuce.

Nemělo by být něco hrazeno na náklady distributora? Přijde nám, že vzhledem k tomu že máme sloup NN umístěn na našem pozemku ještě docela nevhodně (bez věcného břemena). Tak máme zařídit (platit) více věcí než sousedé, kteří sloup na pozemku nemají a mají přivedený kabel na hranici pozemku na náklady distributora. (Platili jsme 12.500 Kč v podstatě jen za pojistkovou skříň)

Děkuji

Re: Sloup na NN, Komentoval(a): Petr Jermář

10.6.2021 17:14:37
Dobrý den, distributor platí pouze přípojku, která končí v HDS nožovými pojistkami (pojistková skříň SP100). Všechno ostatní za nožovými pojistkami (elektroměrný pilíř, přívod k elektroměru) je vaše vedení, které si platíte přímo Vy. Poplatek 12 500 Kč se platí za připojení, ne za zbudování přípojky (to je ze zákona zdarma). Pokud byste odběr ukončila a následně chtěla znovu připojit, zaplatíte znovu 12 500 Kč. Má-li ČEZ Distribuce na vašem pozemku umístěn sloup bez věcného břemene, můžete s nimi zahájit jednání o náhradě (není-li věcné břemeno historicky vydržené). Toto je však nezávislé na připojení nového odběrného místa.

napojení elektřiny na stavební pozemek pro RD, Komentoval(a): Adriana

13.6.2021 20:41:41
Dobrý den, potřebujeme nechat vybudovat napojení el. sítí pro stavební pozemek (pro RD) přes cizí pozemek na kterém je pro nás věcné břemeno jen pro chůzi a jízdu. Soused (majitel cizího pozemku, přes který by se měla el. táhnout) si nepřeje, aby tam někdo stavěl. Finanční kompenzaci odmítl, i když pozemek by nebyl znehodnocen (je tam příjezdová cesta a druzí sousedé již tamoť táhli el. síť pro jejich RD). Nevíte, zda - li ČEZ v tomto případu dokáže zřídit připojení našeho pozemku k síti i bez souhlasu majitele? Eventuelně jak dlouho by takový proces trval a jaká je pravděpodobnost úspěchu? Děkujeme

Re: Přípojka přes cizí pozemek bez souhlasu majitele, Komentoval(a): Petr Jermář

13.6.2021 21:31:55

Dobrý den, a Vám by se líbilo, kdyby si někdo cizí zřídil přípojku přes váš pozemek bez vašeho souhlasu? Toto bohužel možné není. Soused nemá povinnost strpět na svém pozemku vaše přípojky. Nejde jen o jednorázovou stavbu přípojky - k přípojce by se zapsalo i věcné břemeno údržby, vytyčilo by se ochranné pásmo a v celém ochranném pásmu by soused nemohl stavět, sázet stromy/keře ani nic jiného podnikat bez souhlasu provozovatele vedení (distributor). Kupovat si nezasíťovanou parcelu bez přístupu z veřejné komunikace je velmi rizikové. Zkuste sousedovi nabídnout vyšší kompenzaci. Jedná se o skutečně velký zásah do jeho majetkových práv.

připojení elektřiny, Komentoval(a): Marie Šuráňová

23.6.2021 09:43:07

Bydlím v domě o 11 bytových jednotkách (společenství vlastníku). Za domem jsou 2 zahrádky, majitelé zahrádek si provedli přípojku na elektřinu k našemu společnému měřiči elektřiny. Na zahradě mají svůj měřič, který nikdo nekontroluje a zahrádky přispívají nějakou pomyslnou částkou. Je to tak správné nebo má jejich měřič také kontrolovat ČEZ? Děkuji

Re: Připojení elektřiny, Komentoval(a): Petr Jermář

23.6.2021 12:12:54
Dobrý den, jsou-li zahrádky napojeny na elektroměr SVJ pro společné prostory, pak je vše věcí dohody mezi členy SVJ (jestli SVJ toto umožní, za jakých podmínek, jak se bude měřit spotřeba/přispívat, atd.). Distributor řeší pouze vedení k elektroměru SVJ a navazující podružná vedení a měření nejsou v jeho gesci.

Připojení lokality, Komentoval(a): Lubomír Machala

1.7.2021 15:41:29
Dobrý den, Petře. Prosím o radu ohledně přivedení elektřiny na 7 pozemků pro výstavbu RD. Podal jsem žádost na ČEZ o připojení lokality, přišel mi "návrh smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení", podle kterého má ČEZ povinnost zbudovat HDS do 15 měsíců od zaplacení poplatku a doložení stavebního povolení pro RD. Plyne mi z toho, že bez jasného stavebního záměru nelze lokalitu připravit pro budoucí výstavbu a nechat HDS pro všech 7 domů zbudovat najednou, i kdyby to mělo znamenat, že bude ČEZ budovat přípojky pro 7 domů zvlášť a postupně podle toho, kdy na nich bude v budoucnu probíhat výstavba. Je tomu skutečně a tak a nelze ČEZ nějak donutit, aby HDS postavil? Děkuji. L. Machala

RE: Připojení lokality, Komentoval(a): Petr Jermář

1.7.2021 21:38:18
Dobrý den, distributor si tuto podmínku pro připojení větší lokality stanovit může. Nezapomeňte, že po zbudování HDS budete mít povinnost zahájit odběr v dohodnutém termínu (v opačném případě Vám mohou být účtovány náklady na zbudování HDS).

Dotaz přípojka zahrada, Komentoval(a): Milada

7.7.2021 15:22:19
Dobrý den, chceme přípojku el. na chatu, kdy v okolí jsou chaty připojeny. Podali jsme žádost na ČEZ distribuci a připojení je možné tak, že se na sloupu vymění přípojková skříň. Sloup není na našem pozemku. Jak se provádí připojení k našemu pozemku, ten je přístupný z veřejné cesty. Vůbec netuším jak postupovat, když mi dodavatel zařídí pouze výměnu skříně. Jak se zajišťuje vedení na můj pozemek? Děkuji moc za Vaši radu.

RE: Přípojka pro zahradu, Komentoval(a): Petr Jermář

7.7.2021 17:18:17
Dobrý den, je-li třeba vést přípojku pro vaši chatu přes cizí parcelu, musíte si domluvit věcné břemeno práva vedení pro vaše vedení s majitelem parcely. Majitel cizího pozemku s tímto souhlasit nemusí, protože by tím znehodnotil svůj pozemek (pokud by souhlasil, zcela jistě by požadoval úplatu).

Zřízení el. přípojky v předstihu, Komentoval(a): Tomáš Ch

19.7.2021 11:23:14
Dobrý den,
jsme právě v procesu změny uzemního plánu pro převod orné půdy na zastavitelný pozemek. Celý proces potvá hrubým odhadem do konce roku 2022 (cca 17 měsíců)
Je možné zažádat o vybudování elektrické přípojky již dnes, když tento proces může také trvat okolo 16 měsíců?

A pokud si uhradíme relaizaci HDS a elektroměrného pilíře sami, může pak zůstat stát na našem pozemku "nezapojen" dokud nedojde k reálnému postavení RD?

VB - rekonstrukce volného vedení, uložení kabelového a umístění poj.skříně, Komentoval(a): Iza

22.7.2021 03:41:49
Dobrý den, mohu se zeptat, zda-li Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Následně rozepsáno podle ustanovení par. 1785 a násl. par.1257 zák. č. 89/2012 Sb.OZ(-může být zatížena služebností), podle par. 25 odst.4 zákona č.458/2000 Sb. EZ a podle zák.č.183/2006 Sb. SZ se bude po následném uzavření vlastní smlouvy zavkladovávat do katastru nemovitostí jakoby to byla Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti. Jde o pojistkovou skříň. Nebo se jedná o dvě možné varianty. Děkuji

RE: Zřízení přípojky, Komentoval(a): Petr Jermář

24.7.2021 17:56:30
Dobrý den, zasíťování parcely, která není momentálně územním plánem určená k výstavbě, doporučuji konzultovat s příslušným distributorem. Elektroměr je třeba připojit po zbudování HDS (stačí dát zásuvku na zadní stranu elektroměrného pilíře).

Ochranné pasmo, Komentoval(a): Matyáš

18.8.2021 23:42:03
Dobrý den, prosím o radu, musí mít HDS skříňka ochranné pásmo? Chceme v těsné blízkosti HDS skříňky vybudovat vodovodní přípojku. Děkuji

RE: Ochranné pásmo, Komentoval(a): Petr Jermář

19.8.2021 16:48:25
Dobrý den, každé vedení (voda, kanalizace, plyn, elektro) má své ochranné pásmo (např. NN do 1 kV & voda => 0,4m).

Úprava přístupu do HDS skříňky , Komentoval(a): Ivana

5.9.2021 16:51:01
Dobrý den,
koupila jsem si pozemek, na kterém je HDS skříň nejen pro mě, ale pro další 4 domy. Majitelé okolních nemovitostí po mně žádají neomezený přístup do HDS skříně. Jelikož je HDS skříň na hranici pozemku, je možné provést úpravu kapličky tak,že budou dvířka vybudouvana pro další nemovitosti z druhé strany? Co proto mohu udělat a kolik je průměrná cena za tuto změnu?

Re: Přístup k HDS, Komentoval(a): Petr Jermář

5.9.2021 21:37:24
Dobrý den, není-li Váše parcela zatížena věcným břemenem práva vedení přípojek pro ostatní parcely, určitě nemáte povinnost nechat vést cizí přípojky přes vaši parcelu (či sousedům umožňovat přístup do vaší HDS). Pro každou parcelu se obvykle zřizuje vlastní HDS (výjimečně 1 HDS na hranici dvou sousedních parcel pro 2 parcely).

Změna HDS, Komentoval(a): Honza

21.9.2021 13:25:40
Dobrý den, mám starý dům připojený přes sousední pozemek, k HDS na sousedním pozemnku a vedení je zastaralé. Jak je to s zřízením nové HDS u našeho pozemku, stále náklady hradí distributor ikdyž se nejdná o nové odběrné místo? To že hodiny a nový přívod do domu po mém pozemku si hrádím sám chápu. Děkuji za odpověď

RE: Změna HDS, Komentoval(a): Petr Jermář

23.9.2021 17:40:39
Dobrý den, distributor hradí náklady na údržbu vedení až do HDS (od nožových pojistek dále jde vše za Vámi). Potřebujete-li HDS přeložit (např. ze sousedova pozemku na váš) a nejedná-li se o havarijní stav (který by musel distributor řešit na své náklady), bude distributor vyžadovat uhrazení nákladů přeložky po Vás.

Zasieťovanie pozemkov, Komentoval(a): Roman Rahl

12.12.2021 01:40:04
Dobrý deň. Kupujeme pozemok, ktorý je v podľa územného plánu obce zastaviteľný. Nie sú na ňom žiadne inžinierske siete. Spojil som sa s majiteľmi okolitých pozemkov (sú taktiež zastaviteľné), ktorí taktiež prejavili záujem o privedenie sietí k ich pozemkom. Celkovo by v tejto lokalite mohlo byť až 22 RD (22xHDS), pričom najvzdialenejší RD to má od radu SS 325 metrov. Ako postupovať v tomto prípade? Ako máme podať žiadosť o pripojenie tak, aby prípojky zaplatil distribútor? Rovnaká otázka sa týka aj pre vodu a kanalizáciu. A môžeme dostať stavebné povolenie, keď ešte na pozemku nie sú žiadne inžinierske siete? Ďakujem

RE: Zasíťování lokality, Komentoval(a): Petr Jermář

14.12.2021 18:21:35
Dobrý den, v takovýchto případech se majitelé pozemků musí domluvit, jak společně postupovat. Obvykle se zakládá družstvo, do kterého každý vloží část peněz. Družstvo následně zbuduje infrastrukturu a prodá ji distributorům a obci. Zatímco např. za plynovod peníze dostanete (distributor od vás odkoupí hlavní řád i přípojky dle ceníku, stáří stavby a očekávaného odběru), u vodovodu a kanalizace bude situace zcela jiná. Hlavní řády bude prodávat obci pravděpodobně za symbolickou 1 Kč a přípojky zůstanou ve vašem majetku.

pilíř NN, Komentoval(a): IVA KMONÍČKOVÁ

17.12.2021 11:36:00
Dobrý den, prosím o radu. Přístup na pozemek mám v šíři 2,5m z obecní komunikace. Mám dotaz, zda májí sousedé právo nesouhlasit aby pilíř NN byl umístěn na hranici sousedního pozemku. Bude ještě pilíř pro plyn. Nelze umístit pilíře doprostřed přístupové cesty, neprojel by invalidní vozík. Přeji pěkný den Kmoníčková.

pilíř NN, Komentoval(a): IVA KMONÍČKOVÁ

17.12.2021 14:08:32
Doplnění k dotazu. Soused v blízkosti budoucího pilíře NN má přístupovou asfaltovou cestu do garáže, nebude nic sázet.

RE: Pilíř NN, Komentoval(a): Petr Jermář

19.12.2021 21:13:17
Dobrý den, soused s umístěním vašeho pilíře NN na hranici svého pozemku nesouhlasit může a je pak na stavebním úřadu, aby o všem rozhodl. Přístup na pozemek v šíři jen 2,5m může být nedostatečný. Sítě (elektřina, plyn, voda, kanalizace) mají předepsané odstupy a takto úzkou cestou by např. neprojeli požárníci. Stavební záměr doporučuji předem konzultovat s projektantem a místně příslušným stavebním úřadem.

Právo neumožní vést el. přípojku přes zahradu, Komentoval(a): Tomáš Matyáštík

20.1.2022 06:41:01

Dobrý den, majitel chatky vystavené na pronajatém pozemku obce chce přivést el. přípojku na hranici pozemků dvou majitelů zahrad v obci. Majitelé s tím nesouhlasí, přičemž navrhují, aby si chalupář nechal přivést el. po obecním pozemku. Je to sice delší, ale věcné břemeno obec akceptuje. Bude-li chalupář trvat na vedení přes zahrady jiných soukromých osob (protože to je levnější pro něj) a nedohodnou se s ním, může dojít až na vyvlastnění části pozemků těchto osob? Děkuji

Re: Přípojka přes cizí pozemek, Komentoval(a): Petr Jermář

20.1.2022 22:39:54
Dobrý den, toto je zcela absurdní - nikdo nemůže vést přípojku přes váš pozemek bez vašeho souhlasu. Přípojka zcela zásadně omezuje vlastnické právo majitele pozemku (v ochranném pásmu přípojky se nesmí nic stavět, nelze tam vysazovat ani např. stromy a je nutné strpět údržbu přípojky - má to velký dopad na tržní hodnotu pozemku). Vyvlastnění části pozemku z důvodu vedení sousedovy přípojky není možné. Vyvlastňovat mohou státní instituce a vždy to musí být veřejném zájmu (např. pokud by přes váš pozemek měla vést dálnice coby veřejně prospěšná stavba). Sousedova přípojka není veřejně prospěšnou stavbou a není ve veřejném zájmu. Taková úvaha je zcela mimo.
Vedení přípojky přes soukromý pozemek není levnější. Zatímco obec bude za věcné břemeno požadovat velmi pravděpodobně jen symbolických 1 000 Kč, za vedení přípojky přes soukromý pozemek bude jeho majitel požadovat adekvátní kompenzaci za snížení tržní hodnoty pozemku (to mohou být i desetitisíce až statisíce korun).

Elektrická přípojka nad 50 m, Komentoval(a): Renata Doudová

12.2.2022 19:34:00
Dobrý den, vlastníme pozemek v zastavitelném území. Vzdálenost zřízení přípojky k hranici pozemku je delší než 50 metrů. Asi o 8 m. Chápu dobře, že ČEZ zaplatí 50 m a zbytek my? Na jakou částku se přípojka může vyšplhat?

Nová elektrická přípojka , Komentoval(a): Stanislava Řeháková

26.2.2022 20:49:28
Dobrý den, podala jsem si žádost o připojení pozemku k elektrické soustavě. Už mi přišel návrh smlouvy, kde se píše, že mám připravit odběrové místo. Co to pro mě tedy znamená? Mám si elektrický rozvaděč zřídit sama? Děkuji za odpověď

poloha HDS a elektroměrové skříně, Komentoval(a): Jaroslav

26.3.2022 21:07:05
Dobrý den,
na pozemku mám 2 plastové pilíře. V levo je na plyn a v pravo je HDS, která je na hranici se sousedním pozemkem. Z důvodu malého místa nemohu osadit elektroměrový pilíř vedle HDS. Je možné ho osadit úplně v levo vedle plynového pylíře? Plynový pylíř by byl tedy uprostřed.
Předem děkuji za odpověď.

RE: HDS a elektroměrové skříně, Komentoval(a): Petr Jermář

28.3.2022 10:04:58
Dobrý den, při žádosti o připojení k síti NN Vám distributor stanoví technické podmínky připojení, které je třeba dodržet (např. max. vzdálenost mezi HDS a elektroměrem). Pokud vaše řešení těmto podmínkách vyhoví, pak je vše v pořádku.

rekonstrukce přípojky /komplet nová/ a přesun HDS, Komentoval(a): Radmila Mazáčová

1.4.2022 17:51:42
Dobrý den, z důvodu nutnosti opravy přípojky NN /stávající je vzduchem, elektroměr v domě/ v rámci rekonstrukce RD /na spoji ve fasádě je dříve zahořelé místo a výměna kabelu nám nebyla dovolena / jsme nuceni ze strany EGD opravit celou přípojku a nový elektroměr umístit do oplocení. Stávající HDS je nestandardně na sloupu hlavního vedení na druhé straně ulice a je nevhodně umístěné /na této trase s protlakem pod silnicí je kanál, kolem vzrostlé stromy, vstup domu je na opačné straně, dům zde má vysoké kamenné podezdívky-kdyby se šlo ze střešníku/. EGD navrhovalo realizaci nového sloupu na naší straně anebo kopání zemí pod vzrostlými třešněmi a zde i protlakové jámy. Nyní odsouhlasili přemístění HDS na vedlejší sloup jejich hl. vedení s tím, že realizace přípojky odsud je jen na nás a bude naše -není to na hraně zákona a předpisů? Přípojka má do 50m. Můžeme vyžadovat HDS v oplocení s tím, že přípojka k našemu oplocení bude jejich a jimi hrazená? Děkuji za odpověď

RE: Rekonstrukce přípojky, Komentoval(a): Petr Jermář

4.4.2022 10:45:29
Dobrý den, v rámci rekonstrukcí přípojek se obvykle nepovoluje ponechání HDS na fasádě RD a vyžaduje se přesun na hranici pozemku (umožňují-li to místní podmínky). Limit 50m je pro vzdálenost "vedení NN - HDS" (přípojka je v majetku distributora a končí smyčkou v HDS). Vaše domovní vedení (od pojistkových svršků v HDS po elektroměr) je již ve vaší režii. Max. vzdálenost mezi HDS a elektroměrem určuje distributor v podmínkách připojení.

rekonstrukce přípojky /komplet nová/ a přesun HDS, Komentoval(a): Radmila Mazáčová

5.4.2022 12:54:33
Dobrý den, prosím ještě o doplňující odpověď -nyní vlastníme přípojku od sloupu hlavního uličního vedení/zde je HDS/ do domu dl.cca30m vzduchem, požadavky EGD nás nutí udělat přípojku novou v délce 25m od sloupu k našemu plotu, pak je teprve náš pozemek. Je stanovené čí je povinnost přípojku sloup hl.vedení-elektroměr v našem plotu /protlakem pod silnicí/ realizovat a pak také opravovat ? EGD prezentuje, že vše je na nás, i když jsme dříve žádali jen o opravu kabelu, který vede fasádou a je ve špatném stavu. Předem děkuji.

Zabudování HDS a přípojky do plotu, Komentoval(a): Hruška Martin

8.4.2022 15:42:01
Dobrý den, máme pár let starý baráček. Dosud nemáme plot a nyní ho chceme budovat. Na hranici pozemku je těsně vedle sebe HUP, HDS a přípojková skříň přesně s těmi nevzhlednými budníky, které jsou uvedeny v článku. Chtěli bychom je odstranit a zabudovat do plotu z tvárnic tudíž postavit nové skříně. Co to pro nás obnáší? Lze to vůbec v této fázi realizovat hlavně vzhledem k HDS? Děkuji.

RE: Zabudování HDS do plotu, Komentoval(a): Petr Jermář

19.4.2022 14:10:49
Dobrý den, výměna obezdění u HDS, HUP a elektroměrného pilíře je určitě možná. HDS je v majetku distributora, tedy toto je třeba koordinovat s distributorem. Elektroměrný pilíř je Váš, tedy nedojde-li k rozplombování elektroměru, zvládnete vše ve své režii. HUP - viz výše dle majitele plynovodní přípojky (kterým jste Vy nebo distributor).

dočasná přípojka na pozemku obce, Komentoval(a): MARTIN

13.5.2022 10:58:39

Dobrý den, máme smlouvu s EON na trvalé připojení, bohužel EGD nedodrželo termín a vypadá to, že nedodrží ani termín posunutý na trvalé připojení z důvodu (nejsou lidi), požádali jsme proto aspoň o dočasné připojení, abychom měli elektřinu pro stavbu domu. Dočasný pilíř bude stát na pozemku obce, která s tím nemá problém, dočasné připojení bude více než 50 m od našeho pozemku. Stačí požádat obec o věcné břemeno, nebo je na to potřeba nějaké další dokumenty, je potřeba to zapsat do katastru, jaký je postup? Děkuji.

RE: Dočasná přípojka, Komentoval(a): Petr Jermář

15.5.2022 22:14:17
Dobrý den, věcná břemena se vždy zapisují do katastru, ale v případě dočasné přípojky na pár měsíců půjde spíše o pronájem pozemku od obce (věcná břemena bývají trvalejšího charakteru).

Elektrická přípojka ČEZ, Komentoval(a): Jana

1.6.2022 11:26:08
Dobrý den, mám zažádáno o elektrickou přípojku na svůj pozemek. Poplatek jsem z poloviny měla uhradit ihned, zbytek po dokončení práce, což jsem udělala. Smlouva byla podepsána v červenci 2021 a projekt vypracován. Na termín uskutečnění jsem měla nejprve čekat do ledna/února 2022, pak mi bylo písemně sděleno že do září tohoto roku a teď prý až do prosince a to se ještě neví jestli se jim to v prosinci podaří. Smlouvu mám podepsanou s firmou ČEZ, prý mají nějaké problémy se dohodnout se státem o ceně, jelikož má být nový zákon…moc to nechápu, každopádně mi bylo sděleno že je více lidí co musí teď takto čekat a že vina není na mojí straně. Jak mohu teď prosím postupovat? Mohu odstoupit od smlouvy a dostat mé peníze zpět, nebo je to normální čekat na dobu neurčitou??? Předem moc děkuji za Vaší odpověď

RE: Elektrická přípojka, Komentoval(a): Petr Jermář

8.6.2022 10:23:21
Dobrý den, od smlouvy odstoupit můžete a peníze dostanete zpět (pochybení na straně protistrany), ale to asi neřeší váš problém, kdy potřebujete vybudovat přípojku a nikdo jiný než distributor Vám ji nevybuduje. Argumenty o cenových jednáních se státem jsou mimo, poplatky za připojení a distribuci jsou známé a platné. Spíš může být problém v nedostatečné kapacitě stavebních firem (ČEZ si na výstavbu přípojek obvykle najímá subdodavatele).

, Komentoval(a): Lenka

26.6.2022 17:30:00
Dobrý den, když na mé zahradě (tím myslím v zahraniční kolonii) nemám přípojku na vodu a kanalizaci jak nákladné to pro mě bude? Chtěli by jsme si tam přistavit mobil house. A když by se to řešilo za jak dlouho vše bude vyřešené? Přípojku na elektřinu máme. Děkuji

Elektroměrný pilíř, Komentoval(a): Viktor

11.8.2022 13:40:38

Dobrý den, potřebuji vybudovat na hranici pozemku na veřejně přístupném místě vedle již dávno zbudovaného HDS pilíře elektroměrový pilíř. Potřebuji na takovou to stavbu stavební ohlášení a projektovou dokumentaci? Pilíř bude stát na mém pozemku na hranici s obecním pozemkem. Stavbu bude provádět odborná firma. Děkuji za odpověď.

RE: Elektroměrný pilíř, Komentoval(a): Petr Jermář

17.8.2022 16:57:13
Dobrý den, pro stavbu elektroměrného pilíře stavební povolení ani ohlášku nepotřebujete.

připojení elektroměrového pilíře, Komentoval(a): Irena

21.8.2022 20:33:25
Pojistkovou skříň máme v 3 m výšce na sloupu, který stoji na obecním pozemku. Elektroměrový pilíř máme v našem oplocení, k propojení potřebuji vést 1,5 m kabelu pod zemí v obecním pozemku. Je k tomu potřeba věcné břemeno od obce a nějaký souhlas /vyjádření od stavebního úřadu?

RE: Připojení elektroměrového pilíře, Komentoval(a): Petr Jermář

30.8.2022 16:46:03
Dobrý den, pro umístění svého kabelu do obecního pozemku musíte mít souhlas obce (věcné břemeno).

Sloupek s hl.jisticem a elektroměrem, Komentoval(a): Jan Záborec

31.8.2022 17:54:48
Dobrý den,
mám hl. jistič s elektroměrem ve společné skříni se sousedkou.Nyní po cca 20letech přišla s tím, že si mám zřídit vlastní sloupek, neboť mám jistič na jejím pozemku.Jinak mi zařídí odpojení.Jak se věci mají?Jen pro upřesnění: rozvodná skříň je na jejim pozemku,ale jednou stranou se prakticky dotýká mého.Dekuji za odpověď.

RE: Sloupek na cizím pozemku, Komentoval(a): Petr Jermář

31.8.2022 19:35:59
Dobrý den, nemůžete mít svůj jistič s elektroměrem na cizím pozemku bez souhlasu jeho majitele (sousedka nemá povinnost strpět vaše zařízení na svém pozemku). Zbudujte si elektroměrný sloupek na svém pozemku a požádejte distributora o přepojení.

Nový HDS u rekontrukce starého domu, Komentoval(a): Jiřina Halámková

18.10.2022 15:07:51
Dobrý den,
Pořídili jsme si starý statek, kam je již zavedena elektřina, platíme zálohy, ale HDS je v průjezdu a v katastrofálním stavu a není možný odběr. Technici nám řekli, ze by to chtělo udělat nový HDS před statkem, kde není pozemek náš, ale obecní. Nevíme si rady, jak dál postupovat, jestli nechat vybudovat novou kapličku nebo nechat revizi staré skříně zabudované ve zdi. Co bude nejlepší řešení? Aby jsme mohli brzo elektřinu používat, popř. kolik nás to bude stát.
Děkuji za odpověď
Halámková

RE: Nová HDS, Komentoval(a): Petr Jermář

25.10.2022 19:28:24
Dobrý den, poptejte se u obce (odbor správy majetku), zdali Vám dovolí umístit HDS na svém pozemku, případně za jakých podmínek. Pokud toto obec nepovolí, nezbude Vám než zrekonstruovat stávající HDS na svém pozemku.

nelegálna el. prípojka, Komentoval(a): Miloš

27.10.2022 21:15:57
Dobrý deň. Na úvod musím s obdivom konštatovať vysokú úroveň a fundovanosť odpovedí na otázky respondentov. Chcel by som vás požiadať o radu. Som vlastníkom rodinného domu, ktorý nezákonne užíva predchádzajúci vlastník (súdy právoplatne rozhodli že vlastníkom som ja). Dodávatelia energií (elektrina, voda, plyn) s ním rozviazali zmluvy a ukončili dodávku energií, pretože nebol schopný preukázať právny vzťah k mojim nehnuteľnostiam. Napriek tomu, že elektrina do môjho domu nemá byť dodávaná, opak je pravdou. Zo susedného domu, ktorý obýva brat neoprávneného užívateľa môjho domu, dodáva nelegálne zriadenou prípojkou elektrinu do môjho domu. Prípojka vedie do môjho domu cez môj pozemok bez môjho súhlasu a bez akýchkoľvek povolení. Kontaktoval som distribútora a povedal, že takéto konanie je v poriadku, s čím absolútne nesúhlasím. Čo robiť? Ako sa brániť? Ďakujem za odpoveď a želám všetko dobré.

RE: Nelegální přípojka, Komentoval(a): Petr Jermář

2.11.2022 16:08:58
Dobrý den, zřízení elektrické přípojky je administrativně náročné (viz článek výše) a určitě by nebylo možné nic takového realizovat bez souhlasu majitele pozemku/stavby. Velmi pravděpodobně se nejedná o oficiální přípojku ale o "kabel natažený od souseda". Proti neoprávněnému užívání nemovitosti se braňte právní cestou. Nebo si na vystěhování podvodníka najměte specializovanou agenturu, která Vás nechtěného obyvatele zbaví do několika málo dnů.

RE: Nelegální přípojka, Komentoval(a): Petr Jermář , Komentoval(a): Miloš

2.11.2022 16:41:18
Ďakujem Petr za odpoveď. Vysťahovanie riešim súdnou cestou. Vami spomínaný kábel sa nepovažuje za prípojku keďže napája moju nehnuteľnosť proti mojej vôli? Kontaktoval som aj distribútora a ten mi odpísal, že takéto konanie je v poriadku s čím nesúhlasím. Veď potom by si ľudia zrušili zmluvy a napojila by sa celá ulica na jeden elektromer, jedného odberateľa a ušetrili by za poplatky spojené s distribúciou. Takisto zriadený kábel, ktorý vedie cez môj pozemok musí byť predsa niekym odsúhlasený a musí mať revíznu správu aby bola dodržaná bezpečnosť a tiež vymedzené ochranné pásmo. Alebo sa mýlim?

RE: Nelegální přípojka, Komentoval(a): Petr Jermář

4.11.2022 22:01:26
Dobrý den, oficiální přípojkou se rozumí odběrné místo s elektroměrem. Provozovatele distribuční soustavy zajímá vedení pouze po elektroměr (resp. po HDS před elektroměrem). Co si kdo dělá s vedením dále za elektroměrem už distributora nezajímá. Celá ulice by se na jeden elektroměr napojit nemohla - poplatky za odběrné místo se platí dle velikosti jističe před elektroměrem (pro RD typicky 3x25A). Takto dimenzované odběrné místo utáhne jednu až dvě domácnosti. Prodlužka natažená od souseda opravdu není přípojkou a distributor takové věci neřeší. Nedodržování bezpečnosti či předpisů (chybějící revize) na vaší nemovitosti je pouze rizikem majitele nemovitosti.

Propojení HDS s pilířem s elektroměrem, Komentoval(a): Lukáš Rivola

19.12.2022 09:49:53
Dobrý den,

máme již udělaný svod do pojistkové skříně SP100 na sloupu, který leží na pozemku souseda (i on tam má svod) od kterého jsme kupovali část jeho pozemku. Potřebujeme tedy cca 10-15m vést kabel do pilíře s elektroměrem po jeho pozemku. Budeme potřebovat také věcné břemeno? Nebo co bude vše potřeba?
Děkuji za odpověď
LR

RE: Propojení HDS, Komentoval(a): Petr Jermář

22.12.2022 14:59:22
Dobrý den, pro umístění svého vedení do cizí parcely budete potřebovat věcné břemeno služebnosti.

Nová HDS, Komentoval(a): Jiří

5.1.2023 20:33:20
Dobrý den, plánují nechat vybudovat HDS na svém pozemku, ale stavět neplanuji. Pokud to chápu dobře, tak pokud nezahájím odběr, tak mi mohou být účtovány poplatky za výstavbu HDS? Co by jste mi doporučil? Je tedy nějak možné nechat postavit HDS bez následného odběru? Připojení by bylo do 50m. Děkuji moc.

RE: Nová HDS, Komentoval(a): Petr Jermář

9.1.2023 13:59:09
Dobrý den, v tomto případě bude nejjednodušší zahájit odběr, který následně za 1-2 měsíce ukončíte (levnější bývá zaplatit poplatky za rezervovaný příkon než skutečné náklady realizace).

Řadová garáž, Komentoval(a): Michaela Dančáková

8.2.2023 08:33:10
Dobrý den, distributor chce postavit elektroměrný rozvaděč 35m od mého objektu- řadové garáže, přestože ze zadní strany garáží se nachází přístup z městského pozemku (široká cesta k další řadě garáží) a je tedy možné pilíř postavit přímo za mou garáží. Je toto vůbec přípustné? Jak se tedy mám připojit k rozvaděči, který je 35m daleko od mé garáže a to ještě po městském pozemku? Vyřízení územního plánu je pro normálního smrtelníka nereálné.
Děkuji MD

RE: Řadová garáž, Komentoval(a): Petr Jermář

10.2.2023 10:54:22
Dobrý den, pro uložení vašeho vedení do obecního pozemku nepotřebujete změnu územního plánu ale souhlas města (věcné břemeno). Pokud Vám navržené řešení nevyhovuje, zkuste navrhnout distributorovi jiné řešení. Může ale nemusí Vám být vyhověno.

zřízení el. přípojky, Komentoval(a): Kiki

17.7.2023 18:14:33
Dobrý den,
koupili jsme zasíťovaný pozemek v zástavbové oblasti. Chceme zřídit el. přípojku, která má být propojena s elektrickým sloupem umístěným na sousedovic pozemku. Sloup stojí na hranici pozemku. Mezi naším a sousedovic pozemkem je asfaltová obecní cesta. Soused s připojením naší přípojky nesouhlasí, přičemž jiní sousedé jsou na tento sloupek napojení. Distributor nám sdělil posunutí termínu výstavby sloupku na našem pozemku o rok, přičemž dodal, že o dalším postupu nás bude informovat. Distributor nás však neinformoval o problému se sousedovic souhlasem a vzal nám tak možnost se s ním dohodnout. Jak postupovat, aby bylo možné posunout termín výstavby el. přípojky (sloupku) na našem pozemku na dřívější termín. Na koho se můžeme ještě obrátit? Děkuji za odpověď.

RE: Zřízení el. přípojky, Komentoval(a): Petr Jermář

23.7.2023 23:28:18
Dobrý den, zkuste se se sousedem domluvit po dobrém, aby přestal blokovat stavbu vaší přípojky. Jinak se vše může táhnout i dlouhé roky. Zatímco stavba RD na vlastním pozemku je relativně jednoduchou disciplínou (stavíte na svém, nikoho neomezujete a při splnění podmínek stavební povolení získáte), stavba inženýrských sítí a přípojek na cizích pozemcích je úplně jiná liga. Nespočet zainteresovaných stran, kteří s vaším záměrem souhlasit nemusí (majitel cizího pozemku, obec, distributor, provozovatelé ostatních sítí, správce veřejné komunikace atd.). Ne vždy jsou všichni zúčastnění povinni Vám vyjít vstříc.

El přípojka nad 50m dellky, Komentoval(a): Karel Bednář

12.10.2023 19:23:52
Dobrý den, plánujeme připojit pozemek k el sítí vzdálený od posledniho domu ve vsi a tím i posledního pilíře s elektřinou přes 100 metrů. Ovšem tím, že se v novém územním plánu obce tento pozemek stal stavebním a je tím pádem propojen dalším nove vzniklým st pozemkem propojen s obcí jako zastavěné území, bude toto vedení hradit cez ? Je totiž rozdíl mezi zastavěnym a zastavitelnym územím. Nas pripad je, že pozemek je v zastavěném území. Děkuji velmi za odpověď! S pozdravem Karel Bednář

Re: El přípojka nad 50m délky, Komentoval(a): Petr Jermář

13.10.2023 23:47:27
Dobrý den, distributor hradí za paušální úplatu (500 Kč/A u 3F) jen přípojky do 50m. Změna územního plánu neznamená pro distributora povinnost dané území zasíťovat (to půjde k tíži majitelů pozemků, budou-li si zasíťování přát).

Připojení nového odběrného místa, Komentoval(a): Jiřina Jarošová

6.12.2023 12:42:07
Dobrý den, požádala jsem o připojení nového odběrného místa a ČEZ mi umístil rozvodnou krabičku ná sloup, který je fyzicky za plotem ná pozemku souseda a tím to skončilo. Žádný projekt, žádné věcné břemeno, všechno že prý si musím zařídit já. Samozřejmě, že soused s připojením mého pozemku nesouhlasil, vedení by šlo kousek po jeho pozemku, takže jsem musela požádat o přeložku zařízení na jiný sloup, ale to zase chtěl ČEZ vyčíslil, že když je to z mojí iniciativy, tak to odhadují na cca 125000,-Kč. Děkuji za reakci.

RE: Připojení nového odběrného místa, Komentoval(a): Petr Jermář

8.12.2023 23:19:52
Dobrý den, soused nemá povinnost strpět na svém pozemku vaši novou přípojku (musela byste se s ním domluvit a nabídnout pro něj akceptovatelnou finanční kompenzaci za znehodnocení jeho pozemku). Pokud se se sousedem nedomluvíte, budete muset hledat jiné řešení (např. vzdálenější sloup, ze kterého bude delší/dražší vedení).

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Výstavba nemovitosti – jaké dokumenty si připravit

18.12.2023 Reality

S výstavbou rodinného domu můžete začít až poté, co získáte povolení od stavebního úřadu. Připravte se na to, že k vyřízení ohlášení stavby nebo stavebního povolení je třeba řada dokumentů a papírování zabere několik měsíců. Přečtěte si našeho praktického průvodce, který vás seznámí s celým procesem povolení stavby.

Investice do nemovitosti se i v dnešní době vyplatí. Na co si dát pozor?

29.8.2022 Reality

O něco horší podmínky, ale stále jisté zhodnocení peněz. Investice do nemovitostí se i v současné době vyplatí. A to přesto, že růst cen realit začíná zpomalovat a úroky u hypoték každý měsíc stoupají. Nyní dosahují dokonce víc než 6 %.

Pozemky dvojnásobně zdražily. Podobně jsou na tom i byty a domy

25.8.2021 Reality

Vysoká poptávka a omezená nabídka. Dva faktory, které tlačí ceny nemovitostí do rekordních výšin. Podle aktuálních výsledků HB Indexu rostly v letošním druhém čtvrtletí ceny pozemků, bytů i domů nejvíc za posledních 10 let.

Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

30.7.2021 Reality

Koupili jste si nezasíťovaný pozemek pro stavbu RD a nyní Vás čeká budování přípojek? Poradíme, jak k pozemku přivést vodu a kanalizaci. Krok po kroku od projektové dokumentace, přes územní souhlas až po realizaci a předání stavby.

Stavební řízení bude rychlejší. Poslanci schválili nový stavební zákon

28.7.2021 Reality

Rychlejší a bez nutnosti chodit na úřad. Takové má být zanedlouho vyřizování stavebního povolení. Poslanci totiž v polovině července schválili nový stavební zákon, který stanovuje přísnější lhůty na vydání stavebního povolení a počítá i s digitalizací celého řízení. Platit má od července 2023.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Inflace

Inflace je statistická veličina, která vyjadřuje všeobecný růst spotřebitelských cen. Průměrná roční míra inflace tedy vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců oproti průměru 12 předchozích měsíců.

Roční průměrná inflace je trochu umělá veličina. Vypočítává se na roční bázi s pomocí tzv. spotřebního koše, kde se sleduje změna cen podle průměrného nákupu zboží, služeb a dalšího. Může se vám tak stát, že vaše náklady na bydlení, energie, benzín, či stravu se zvýší o 10% a úřad bude reportovat inflaci 1%. Prostě "nejste průměrní".

Jaká je v ČR průměrná roční míra inflace?Inflace 2022 = 15,1 % (skutečnost zveřejněná Českým statistickým úřadem)Inflace 2021 = 3,8 % (skutečnost zveřejněná Českým statistickým úřadem) Inflace 2020 = 3,2 % (skutečnost zveřejněná Českým statistickým úřadem)Inflace 2019 = 2,8 % (skutečnost zveřejněná Českým statistickým úřadem)Oficiální průměrnou roční míru inflace zjišťuje a zveřejňuje Český statistický úřad.  Aktuální průměrná roční míra inflace je zveřejněna na webu ČSÚ. Průměrná roční míra inflace v r.2022 činí 15,1%

Český statistický úřad zveřejňuje vždy po skončení roku výpis ze zjišťování průměrné inflace. Dopis ČSÚ se zjištěnou inflací roku 2022 ze dne 11.1.2023 si můžete stáhnout z www.banky.cz. Nejčastěji se tento výpočet ČSÚ využívá při obchodních jednáních o výši nájemného k nebytovým prostorám či bytům. Rovněž při meziročních jednáních o ceně dodávek mezi podnikateli. Nelze ovšem automaticky říct, že statistickou míru inflace mají strany obchodu automaticky respektovat. Inflace může zvýšit náklady podnikatele na suroviny či služby, ale každý podnikatel musí přemýšlet jak snížit jiné náklady. O cenách mezi podnikateli tedy rozhoduje trh - nabídka a poptávka.

Pojďme se ale ještě podívat na detaily statistické míry inflace v roce 2022. Průměry jsou vždy ošidné! Meziroční inflace spotřebitelských cen se v průběhu prvního pololetí držela v rozmezí 4,5 % až 9,4 %. V červenci 2022 ale začala postupně růst od 10,6% až do prosince 2022 do 15,1 %. V roce 2023 ekonomové očekávají ještě další růst spotřebitelských cen, který snad od druhého pololetí utlumí zásahy České národní banky.

Dopad inflace na vaše peníze zmírní spoření nebo investice

Pokud nechcete, aby vaše prostředky na běžných účtech u bank ztrácely na hodnotě přesně ve stejné % výši jako inflace, tak musíte aktivně jednat! 

Konzervativní možností částečné ochrany před inflací je převedení prostředků na spořicí účty, nebo termínované vklady:

úroky ze spořicích účtů a porovnání produktů bank pravidelně aktualizujeme. Peníze ze spořicích účtů můžete kdykoliv vybrat, pokud naleznete lepší příležitost k ochraně úspor před inflací.úroky z termínovaných vkladů bank a družstevních záložen vám pomohou zmírnit následky inflace, aniž byste riskovali. TV jsou pojištěné tak že i v případě krachu banky získáte sto procent vkladu i úroků.

Pokud zvažujete dynamicky chránit své úspory před inflací, je potřeba si vždy uvědomit do jakého rizika můžete vstoupit? Nabízí se mnoho variant investování nebo zúročení peněz, z nichž vybíráme:

půjčka známému nebo v rodině, za vyšší úrok než poskytují termínované vklady? Pokud nemáte rozsáhlé zkušenosti s půjčováním peněz, nelze tuto ochranu před inflací doporučit. Většina takových půjček se změní v "černý sen věřitele" a v lepším případě dostanete zpět jistinu. V horším případě se budete peněz domáhat jen složit v právních sporech, nebo si zajistíte že s vámi příbuzní již ani nepromluví.investice do akcií s očekáváním, že trhy rostly, tak se to v roce 2022 nemůže změnit? Nejhorší je předvídat vývoj podle minulosti! Stačí se podívat na náš přehled a srovnání výkonů dynamických penzijních fondů a musí vám být jasné, že zisky nerostou do nebes. Po dobrých letech přichází pád. Ale nikdy není jisté, že po pádu už zrovna teď přichází růst.... Více otázek souvisejících s investování do akcií můžete nastudovat v našem článku. Pokud jste informovaný investor a nezainvestujete v tu nejhorší dobu, tak investice do akcií je prokazatelně dlouhodobě nejlepším způsobem zhodnocení peněz. Pak podle stoletých tržních statistik lze prokázat, že nákup akciového indexu je nejlepší ochranou před inflací. (Např. v této době ETF SP500 - mix největších společností obchodovaných na burze USA) investice do kryptoměn zavání očekáváním, že přece váš výnos musí inflaci překonat?! Logika těžby kryptoměny měřená spotřebou energie říká, že když rostou ceny energií, musí automaticky růst i kurzy kryptoměn. Ale pak přichází ke slovu racionální složka uvažování. Váš mozek se vás ptá čím jsou kryptoměny podloženy, jestli nebude jejich používání zakázáno vládami, apod? Všechny otázky zde nevyřešíme - jen je jisté, že kryptoměny mohou být tou nejvíce rizikovou složkou vašich investic. Myslete proto na to a pokud již chcete investovat, musí to být částka, kterou vás "nebude bolet", když ji ztratíte.investice do nemovitostí - tak to je většinové cesta, kterou volí řada čechů. Než by si nechali znehodnotit své finance inflací, tak raději zakoupí dům, stavební parcelu, nebo pole, louky, lesy. Není našim cílem teď na pár řádcích pokrýt všechna pozitiva a negativa investice do nemovitostí. Tudíž je konstatujeme, že investujte do nemovitostí, pokud máte opravdu dlouhodobé volné prostředky a zároveň máte čas se o nakoupené nemovitosti starat.
Ochrana před inflací nebo před podvody? Přemýšlejte než investujete!

Protože si náš portál zakládá na nestrannosti a podpoře finanční gramotnosti, musíme vás i na tomto místě upozornit, že nelze bezhlavě věřit jakékoliv reklamě! Vedou nás k tomu zkušenosti z bankovní poradny, kde již většinou řešíme "následky" špatných rozhodnutí vlivem reklamy.

Často tak můžete vidět reklamy uvádějící jako problém inflaci a jako řešení investice. Abyste se nestali "smutnými klienty naší bankovní Poradny" je nutné každou reklamní nabídku podrobit důkladnému zkoumání! Reklama často pod záminkou "musíte investovat, jinak vám úspory požere inflace" předvádí spokojené klienty, kteří nakoupili kryptoměny, nebo protiinflační dluhopisy. 

Zkušený investor dokáže falešné nabídky odfiltrovat. Buďte prosím i vy takovými investory! Nebo se věnujte realitám, či místo investování ukládejte peníze do spořicích účtů a termínovaných vkladů.

Při vysoké inflaci si raději půjčte od banky

Tak jako jsme výše popisovali znehodnocující vliv inflace na úspory, lze podobnou logiku aplikovat i na půjčky a hypotéky. 

Přichází vysoká inflace? Rychle si půjčte co nejvíce peněz. Splácet budete v příštích letech již znehodnocenými korunami.

Nechceme vás nabádat k nezodpovědnému zadlužování, ale vysoká inflace, znamená pokles reálné budoucí hodnoty vašich dluhů. Pokud tedy investujete do nemovitosti, nebo jiného aktiva s budoucím cash-flow, tak vyšší půjčka či hypotéka může být výhodná. Pokud ale budete chtít půjčit bez zajištění, nebo s nízkou mírou vlastních zdrojů, pravděpodobně narazíte na limity DSTI, nebo DTI.

Na co se používá míra inflace?

Využití je skutečně rozmanité:

Česká národní banka si stanovuje inflační cíl a podle jeho (ne)plnění je schopna snižovat nebo zvyšovat úrokové sazby. Inflační cíl většiny centrálních bank (včetně ČNB) je 2%Většina nájemních smluv na komerční nemovitosti obsahuje inflační doložku. Tedy při růstu cen dochází automaticky k růstu nájemného. Někdy se podobná situace s růstem ceny nájmu podle výše inflace týká i pronájmu bytů. Tato praxe se nazývá indexace nájemného.Politická reprezentace obecně využívá informaci o dosažené míře inflace ke zdůvodnění změny mezd (např. stanovení minimální mzdy), platů ve státní správě, či důchodů a sociálních příjmů.Investoři a střadatelé poměřují výnos z investice nebo spoření vůči inflaci. Zjednodušeně lze pak říct, zda vaše prostředky ztratily nebo získaly na hodnotě.Graf míry inflace v České republice 2011 - 2021:Variantou inflace je stagflace. Pojmem ukazujícím na pohyb inflace je dezinflace. Extrémně vysoká a trvalá inflace se nazývá hyperinflace.

Opakem inflace je deflace (pokles cenové hladiny).

Průběžný graf míry inflace v Eurozóně 2012 - 2022:

Na přelomu roku 2021 a 2022 dochází ke zlomu v inflaci

ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena