Banky.cz Články Akcie a investice Investice 2024: Jaké máte možnosti a jaké jsou aktuální trendy

Investice 2024: Jaké máte možnosti a jaké jsou aktuální trendy

Investice 2024: Jaké máte možnosti a jaké jsou aktuální trendy

Způsob, jak zhodnotit peníze, porazit inflaci a našetřit si na důchod nebo třeba na lepší bydlení. To všechno platí o investicích. Jenže způsobů, jak investovat, je celá řada. Liší se možným ziskem i mírou rizika. Podívejte se, jaké možnosti nabízejí investice v roce 2024.

REKLAMA

V první řadě si musíte ujasnit, co jsou a co nejsou investice.

„Řada lidí vnímá jako investice například uložení peněz na spořicí účet nebo pomocí termínovaného vkladu. Ve skutečnosti jde ale o spoření. Máte totiž jasně stanovený zisk a díky zákonnému pojištění vkladů nehrozí, že byste o vložené prostředky přišli,“ upozorňuje Petr Jermář, specialista na finance z portálu Banky.cz.

Spoření navíc obvykle nabízí mnohem nižší výnos než investice. U většiny produktů tak nepřekoná ani inflaci.

Co jsou to investice

V případě investic musíte počítat s vyšším rizikem než u spoření. Nemáte totiž garantované zhodnocení, a pokud se investice nevydaří, můžete také prodělat.

„Na druhé straně ale můžete dosáhnout na výrazně vyšší zisky. A bezpečně překonat inflaci,“ popisuje hlavní výhody investic Petr Jermář.

Zároveň platí, že není investice jako investice. Můžete je rozdělit například podle toho, do čeho své prostředky vkládáte. A také podle toho, jak dlouho plánujete dané aktivum držet – tedy na:

 • dlouhodobé investice
 • a krátkodobé investice.

Dlouhodobé investice

Dlouhodobé investice jsou takové, které plánujete držet několik let nebo i desetiletí. Do této kategorie typicky patří:

U takových investic je důležitá zejména jejich dlouhodobá stabilita. Nečekejte od nich tedy skokový nárůst hodnoty. Zároveň ale klesá riziko výraznějších propadů.

Riziko navíc můžete minimalizovat diverzifikací portfolia – tedy tím, že své prostředky rozdělíte na části, které investujete do různých oblastí. 

Vhodné je také investovat pravidelně po menší částkách. A využívat složené úročení, při kterém zisk reinvestujete a necháte ho dál vydělávat.

Krátkodobé investice

Krátkodobé investice naopak držíte jen několik měsíců nebo pár let. Měly by vám tedy přinést vyšší zhodnocení. Zároveň však musíte počítat s většími výkyvy hodnoty, a tedy s větším rizikem než u dlouhodobých investic.

Do této kategorie patří například:

Obecně platí, že tento typ investic je vhodný pro zkušenější investory, kteří dokážou lépe odhadnout další vývoj daného trhu. Trhy je navíc potřeba pečlivě sledovat.

Opět je přitom důležité diverzifikovat své investiční portfolio. A být připravený rychle reagovat na aktuální vývoj.

Nejlepší investice v roce 2024

Určit jednu investici, která by se dala označit jako „ta nejlepší“, jednoduše nejde. Záleží to totiž nejen na zhodnocení, ale také na:

 • riziku, které chcete podstoupit;
 • vašich investičních cílech
 • nebo na tom, jak dlouho chcete své investice držet

Pokud ale máme vybrat oblasti, u kterých investoři v roce 2024 očekávají růst, musíme jmenovat zejména:

 • technologie a technologické společnosti,
 • obnovitelné zdroje energie
 • a udržitelné investice - například ty, které zohledňují ESG.

Do jakých oblastí můžete investovat

Možností, jak investovat, máte několik. Na výběr máte například investice do:

 • nemovitostí,
 • komodit,
 • akcií,
 • podílových fondů,
 • nemovitostních fondů,
 • dluhopisů,
 • kryptoměn,
 • cizích měn,
 • nebo různé alternativní investice.

Investice do nemovitostí

Investice do nemovitostí jsou oblíbené zejména u konzervativních investorů. Jsou poměrně stabilní a dlouhodobě nabízejí zajímavé zhodnocení.

Například podle České bankovní asociace stouply ceny nemovitostí v Česku za posledních 10 let o 125 %!

Počítejte ale s výdaji na údržbu či pojištění nemovitosti. A pokud si berete hypotéku, váš zisk se sníží o úroky, které zaplatíte bance.

V současnosti můžete do nemovitostí investovat jak přímo, tedy nákupem domu, bytu či pozemku, tak nepřímo prostřednictvím podílových fondů nebo startupů, ve kterých získáte podíl na konkrétní nemovitosti. K investování tak stačí minimální kapitál,“ říká Martin Pleštil, ředitel segmentu investic ze společnosti Broker Trust.

Investice do komodit

Investice do komodit jsou poměrně pestré. Peníze totiž můžete vložit do:

 • drahých kovů,
 • zemědělských plodin
 • nebo do průmyslových komodit, jako jsou například ropa či zemní plyn.
Investice do zlata

Z začínajících investorů jsou oblíbené zejména investice do:

 • zlata,
 • stříbra
 • a dalších drahých kovů.

Jsou totiž snadno dostupné. Každý si může koupit zlatý slitek a schovat ho doma nebo v bance.

Zlato navíc patří mezi tradiční uchovatele hodnoty. Hodí se proto k dlouhodobému investování, při kterém přináší zajímavé zhodnocení. 

Také do komodit můžete investovat jak přímo jejich nákupem, tak nepřímo prostřednictvím akciových fondů a ETF.

TIP: Zajímáte se o investice do komodit? Mohl by vás zajímat náš článek „Investice do komodit v roce 2024: Kompletní průvodce 

Investice do akcií

Akcie byly dlouho dostupné zejména zkušenějším investorům. Díky moderním technologiím do nich však může investovat každý. Stačí využít některou z online platforem, které to umožňují.

Počítejte ale s tím, že akcie bývají poměrně volatilní. Přímá investice se proto hodí zejména pro zkušené investory, kteří dlouhodobě sledují trh a dokážou předvídat další vývoj.

Většině investorů se vyplatí požádat o pomoc brokera či finančního poradce, který investice zprostředkuje.

Zároveň je bezpečnější investovat do akciových fondů. Obsahují akcie z různých firem, a snižují tak riziko.

U akcií navíc můžete vydělávat nejen na zvýšení jejich ceny, ale také pomocí dividend – podílu na zisku společnosti.

Investice se zhodnocením až 12%

Investice do podílových fondů

S předchozí možností souvisí také investování do otevřených podílových fondů. Jsou spravované investiční společností a obsahují různé druhy aktiv.

Obvykle máte na výběr podílové fondy:

 • akciové - zaměřují se na akcie,
 • dluhopisové - investují do dluhopisů,
 • smíšené - kombinují akcie a dluhopisy,
 • ETF - kopírují akciový index,
 • zajištěné - garantují investorům vyplacení minimálně počáteční investice.

Sami si tedy nevybíráte konkrétní akcie, ale pouze fond. To zaručuje určitou diverzifikaci, a tím pádem také nižší riziko ztráty. K tomu přispívá i fakt, že je fond profesionálně spravovaný. 

Na druhé straně musíte počítat s poplatky, které s těmito investicemi souvisejí. A které snižují výsledný zisk.

Investice do nemovitostních fondů

Nemovitostní fondy umožňují zhodnotit peníze pomocí nemovitostí, i když máte menší kapitál. S jejich pomocí investujete do:

 • kancelářských budov,
 • nákupních center,
 • skladovacích hal
 • a dalších nemovitostí.

Stejně jako další fondy nabízejí větší diverzifikaci, a tím i nižší riziko.

Plusem také je, že svůj podíl ve fondech kdykoliv snadno prodáte. Pokud tedy potřebujete investici ukončit a získat hotovost, vyřešíte vše za pár dní.

Klasický prodej nemovitosti přitom trvá mnohem déle.

Poptávka po bydlení, kancelářských či skladovacích prostorech navíc v posledních letech roste. Proto tyto fondy slibují stabilní zisk.

Opět však musíte počítat s poplatky za správu.

Investice do dluhopisů

Dluhopisy jsou oblíbené zejména u konzervativních investorů. Obvykle totiž nabízejí zisk „pouze“ v jednotkách procent, zároveň ale nebývají tak rizikové jako například akcie nebo kryptoměny.

Vždy však záleží na tom, jaké dluhopisy zvolíte.

Obecně je můžeme rozdělit do dvou skupin:

Typ dluhopisůHlavní výhodyHlavní nevýhody
státní - jsou stabilnější - mají nižší zhodnocení
 - jejich bezpečnost
   závisí na ekonomické
   a politické situaci
   dané země
firemní - obvykle nabízejí
   vyšší výnos
 - pomáhají rozvoji firem
   a zajímavých projektů
 - jsou výrazně
   rizikovější, proto je
   potřeba větší
   opatrnosti

Obecně platí, že čím větší zhodnocení dluhopisy slibují, tím jsou rizikovější.

Investice do kryptoměn

Kryptoměny jsou trendem posledních let. Jsou to digitální měny založené na technologii blockchain, které umožňují bezpečné a anonymní transakce.

Popularitu jim přinesl zejména velký růst bitcoinu, kdy se jeho cena z původních několika set dolarů vyšplhala na víc než 60 000 dolarů za bitcoin. Tento vývoj přilákal řadu investorů i obchodníků, kteří kryptoměny využívají ke krátkodobému investování.

Problém je, že kryptoměny jsou velmi volatilní. Mají tedy velké výkyvy ceny. Investice do kryptoměn tak můžou přinést výrazný zisk, ale také velké ztráty,“ říká Martin Pleštil ze společnosti Broker Trust.

Řada investorů je proto využívá hlavně jako doplnění portfolia.

Firemní úvěry

Investice do cizích měn

Investovat můžete také do cizích měn. V tomto případě jde o krátkodobé investice, které se označují jako obchod s měnami neboli forex (z anglického výrazu foreign exchange).

Podobně jako u dluhopisů ovlivňuje výsledky investic zejména ekonomická a politická situace ve státech, s jejichž měnami obchodujete. Proto ji potřebujete dobře znát a sledovat aktuální vývoj.

Pro investování do cizích měn potřebujete účet na brokerské platformě, která vám umožní obchodovat na forexovém trhu.

Také tyto investice jsou velmi volatilní. A můžou přinést jak vysoký výnos, tak velkou ztrátu.

Alternativní investice

Kromě klasických investičních nástrojů, o kterých jsme se právě zmínili, máte k dispozici také alternativní investice. Jejich prostřednictvím můžete své peníze vložit například do:

 • umění,
 • starožitností,
 • vína,
 • startupů
 • automobilů.

A setkáte se i s investicemi do písní nebo do LEGA.

Také tento typ investic vám může přinést vysoké zhodnocení, zároveň však musíte počítat s vyšším rizikem. A také s menší likviditou. Prodat předměty, do kterých jste vložili své prostředky, trvá delší dobu. 

Proto je investoři často využívají hlavně k diverzifikaci portfolia.

Jak začít investovat

Pokud přemýšlíte, jak začít investovat, zvažte, jaký jste typ investora. Od toho se bude odvíjet vaše investiční strategie.

Je rozdíl, jestli jste:

 • silně konzervativní investor - chcete minimální riziko a spokojíte se s nízkým ziskem například z bezpečných státních či firemních dluhopisů;
 • konzervativní investor – je pro vás důležitá bezpečnost, ale chcete, aby váš zisk překonal inflaci a peníze se zhodnotily – například pomocí dluhopisů, drahých kovů nebo nemovitostí;
 • vyvážený investor – hledáte vhodný mix zisku a bezpečnosti složený například z dluhopisů a podílových fondů;
 • dynamický investor – nebojíte se vyššího rizika, proto pro vás můžou být zajímavé i konkrétní akcie, kryptoměny či komodity.
Jak začít investovat

Doba investování

S volbou investiční strategie souvisí i doba, na kterou chcete své peníze investovat. Většinou se odvíjí od vašich investičních cílů.

Mezi ty nejčastější patří:

 • vytvoření rezervy na důchod;
 • zhodnocení prostředků, které chcete věnovat svým dětem;
 • zajištění pasivního příjmu
 • nebo získání prostředků na modernizaci bydlení.

Obvykle platí, že čím je investiční horizont delší, tím odvážnější může být vaše strategie. A postupně byste ji měli zmírňovat.

Vždy byste se ale měli nejdřív poradit se zkušeným finančním poradcem, který vám pomůže stanovit váš investorský profil. A podle něj zvolit strategii a vybrat nejvhodnější aktiva.

Na co musíte při investování myslet

Také při výběru konkrétních investic musíte vzít v úvahu řadu faktorů. Jsou to zejména:

Základní investiční pravidlo: diverzifikace

Ať už zvolíte konzervativnější, nebo dynamičtější investiční strategii, vždy musíte dodržet jedno základní pravidlo – diverzifikovat investice.

Znamená to, že musíte své prostředky rozdělit do různých trhů i aktiv. Výrazně tak snížíte riziko, že proděláte.

Když totiž nebude zrovna vydělávat jedna část vašeho portfolia, druhá ji nahradí.

V praxi tak můžete například:

 • část peněz vložit do akcií,
 • část do nemovitostí,
 • část do zlata,
 • část do dluhopisů,
 • a část do kryptoměn

Každá z těchto složek pokrývá jinou část trhu. Je tak pravděpodobné, že když bude zrovna klesat bitcoin nebo akcie, poroste naopak zlato a nemovitosti.

I nepříjemné výkyvy tak snadno vykompenzujete.

REKLAMA

ANKETA k článku Investice 2024: Jaké máte možnosti a jaké jsou aktuální trendy

Investujete pravidelně do některého z nástrojů zmíněných v článku?

Počet odpovědí: 72

KOMENTÁŘE k článku Investice 2024: Jaké máte možnosti a jaké jsou aktuální trendy

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Nejlepší smíšené fondy pro rok 2024

Nejlepší smíšené fondy pro rok 2024

24.6.2024 Akcie a investice

Podílové fondy, ke kterým patří smíšené fondy, jsou jednou z nejpopulárnějších forem investice mezi českými investory. To ostatně dokazuje i skutečnost, že měli Češi na konci roku 2023 v podílových fondech neuvěřitelných 938 miliard korun, což je o 187 miliard více než v roce předchozím. Uvažujete i vy o investování do smíšených fondů? V našem článku se dozvíte všechny klíčové informace.

Vše, co potřebujete vědět o otevřených podílových fondech

Vše, co potřebujete vědět o otevřených podílových fondech

21.6.2024 Akcie a investice

Podílové fondy jsou v Česku velmi oblíbené a najdete je v portfoliích začínajících i zkušených investorů. Nabídka fondů je velmi široká, spravují je profesionálové a jsou finančně dostupné. V tomto článku jsme shrnuli nejdůležitější informace, které vám pomohou jednoduše vybrat nejlepší podílové fondy.

Investice do startupů v roce 2024: Kompletní průvodce

Investice do startupů v roce 2024: Kompletní průvodce

20.6.2024 Akcie a investice

Investování do startupů, tedy poskytnutím kapitálu začínajícím firmám, můžete zhodnotit volné finanční prostředky. Existují přímé investice (např. angel investor, venture kapitál) i investice nepřímé (crowdfunding, investiční fondy). Investice do startupů nabízejí vysoký potenciál výnosů, ale zatěžuje je značné riziko. Startupy se mohou stát atraktivním zpestřením investorského portfolia. Aktuální trendy zahrnují crowdfunding, zaměření na udržitelnost, AI, zdravotnictví, fintech, či třeba vesmírné technologie.

Investice do dluhopisů v roce 2024: Podívejte se, jak vybírat

Investice do dluhopisů v roce 2024: Podívejte se, jak vybírat

18.6.2024 Akcie a investice

Bezpečný způsob zhodnocení peněz. Taková je pověst dluhopisů, zejména těch státních. Díky solidnímu úroku obvykle zvládnou překonat inflaci a zároveň bývají bezpečnější než investice do akcií nebo například do kryptoměn. Mají ale i své nevýhody. Podívejte se proto, jak fungují a na co u investic do dluhopisů myslet

Nemovitostní fondy: Kompletní průvodce pro investory

Nemovitostní fondy: Kompletní průvodce pro investory

17.6.2024 Akcie a investice

Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte dostatek financí na vlastní dům či byt? Nebo se nechcete zatěžovat starostmi spojenými s jejich správou a pronájmem? Řešením mohou být nemovitostní fondy, které vám umožní investovat do tohoto atraktivního sektoru již od stokoruny měsíčně. Jak fungují, jaké jsou jejich výhody a rizika a jak si vybrat ten správný fond? To vše se dozvíte v našem článku.

Z naší bankovní poradny

Pojmy ve slovníku

Akcie

Akcie symbolizují majetkový podíl v určité společnosti a patří mezi oblíbené investiční nástroje mnoha lidí. Když se rozhodneme investovat do akcií, můžeme očekávat atraktivní výnosy, ale musíme si být vědomi i možného rizika. Jakou roli hrají akcie v investičním světě a co bychom měli vědět? 1. Podstata a význam akcií Co to je: Akcie reprezentují část vlastnictví v organizaci či firmě. Kategorie akcií: Rozlišujeme mezi několika typy akcií, mezi něž patří základní, upřednostněné nebo ty, které nevyplácejí dividendy. Finanční benefity: Majitelé akcií mohou profitovat z dividend, tedy podílu na zisku dané firmy. Majetková a kontrolní práva: Držitelé akcií mívají často možnost hlasovat o klíčových rozhodnutích společnosti. Obchodovatelnost: Díky burzovnímu obchodování mohou být akcie rychle prodány či zakoupeny. 2. Možná rizika a šance spojená s akciemi Fluktuace cen: Hodnota akcií může v krátkém čase výrazně vzrůst či poklesnout v reakci na různé faktory. Dlouhodobý pohled: Mnozí považují investice do akcií za strategii s dlouhodobým výhledem, která může v průběhu let přinést značný zisk. Rozložení investic: Efektivní strategie často spočívá v rozložení investic mezi různé akcie, což snižuje riziko závislosti na výkonu jedné společnosti. Výzkum a informovanost: Rozhodující je detailní zkoumání finanční situace a tržního postavení společnosti před nákupem akcií. Neustálé učení: Aktuální informace a znalost trhu jsou nezbytné pro informované investiční rozhodování. V investičním světě akcie představují nástroj, který může přinést významné výnosy. Přestože je s nimi spojeno určité riziko, vhodná strategie a informovanost mohou minimalizovat potenciální ztráty a maximalizovat zisky. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Diverzifikace

Diverzifikace je klíčovým prvkem ve světě investic a financí. Jedná se o strategii, kterou investoři využívají ke správnému rozložení svých finančních prostředků mezi různými druhy aktiv, což jim umožňuje snížit riziko a zároveň zvýšit potenciální návratnost svých investic. Co diverzifikace znamená, jaké přínosy přináší a jak ji aplikovat do vašeho investičního portfolia? Co znamená diverzifikace a jak funguje Diverzifikace představuje investiční strategii, kdy investoři rozkládají své finanční prostředky mezi různými druhy aktiv a investičními nástroji. Tím se snižuje riziko spojené s koncentrací investic v jednom aktivu nebo trhu. Důležité body týkající se diverzifikace zahrnují: 1. Rozložení rizika Diverzifikace umožňuje rozptýlit riziko spojené s vysokou koncentrací investic do jednoho aktiva. Pokud byste měli většinu svých investic v jednom typu aktiva a toto aktivo ztratí na hodnotě, mohli byste utrpět značné ztráty. Diverzifikace může tento negativní vliv minimalizovat. 2. Zvýšení potenciální návratnosti Díky diverzifikaci můžete využít různých investičních příležitostí a sektorů, což vám může pomoci dosáhnout vyšší potenciální návratnosti na vaše investice. Různé druhy aktiv mohou mít odlišné výkonnostní cykly v různých obdobích, a diverzifikace vám umožní využít tuto dynamiku na svůj prospěch. Jak implementovat diverzifikaci do vašeho investičního portfolia Diverzifikace je klíčem k dosažení vyváženého a stabilního investičního portfolia. Zde jsou některé způsoby, jak tuto strategii uplatnit: 1. Investujte do různých tříd aktiv Rozložte své investice mezi akcie, dluhopisy, nemovitosti a další druhy aktiv. Každá třída aktiv reaguje na tržní podmínky odlišně, což vám umožní snížit riziko. Dále můžete diverzifikovat své investice mezi různými odvětvími a regiony, abyste minimalizovali vlivy specifických tržních událostí. 2. Vytvořte si diverzifikovaný fond nebo investujte do ETF Investování do diverzifikovaných investičních fondů nebo burzovně obchodovaných fondů (ETF) je jednoduchý způsob, jak dosáhnout diverzifikace. Tyto fondy obvykle obsahují širokou škálu aktiv, což snižuje riziko jednotlivých investic. Diverzifikované fondy jsou vhodné pro investory, kteří nemají čas nebo znalosti na aktivní správu svého portfolia. Tipy a rady Rozložení rizika: Diverzifikace pomáhá rozložit riziko mezi různými aktivy, čímž snižuje potenciální ztráty. Stabilita portfolia: Diverzifikace může vést k stabilnějšímu a méně volatilnímu investičnímu portfoliu. Dlouhodobý přístup: Diverzifikace by měla být součástí dlouhodobé investiční strategie, která bere v úvahu vaše cíle a toleranci k riziku. Diverzifikace je klíčovou součástí úspěšného investování a finančního plánování. Bez ohledu na to, jaké jsou vaše investiční cíle, je důležité zvážit diverzifikaci jako strategii pro dosažení finanční stability a dosažení svých dlouhodobých cílů. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Investice

Investice není jen pro bohaté nebo finanční experty. Je to strategie, kterou může využít kdokoli, kdo chce zvýšit své bohatství v dlouhodobém horizontu. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, je důležité mít jasný plán a rozumět různým druhům investic, které jsou k dispozici. V tomto článku probereme některé základní typy investic a poskytneme tipy, jak můžete začít. Základní typy investicAkciové trhy: Když kupujete akcie, stáváte se částečným vlastníkem společnosti. Hodnota vašich akcií může kolísat v závislosti na výkonu společnosti. Dluhopisy: Když kupujete dluhopisy, půjčujete peníze emitentovi (vláda nebo společnost) výměnou za pravidelné úrokové platby a návrat nominální hodnoty dluhopisu na konci jeho splatnosti. Komodity: Investice do fyzických aktiv, jako jsou zlato, ropa nebo zemědělské produkty. Nemovitosti: Koupě, vlastnění a pronájem nemovitostí jako způsob, jak vydělat peníze z nájmů a ocenění hodnoty nemovitostí. Fondy: Investice do fondu, který spravuje kolekci cenných papírů (akcií, dluhopisů atd.), což umožňuje diverzifikovat riziko. Tipy pro začínající investory Stanovte si finanční cíle: Určete, kolik peněz chcete investovat a jaké jsou vaše finanční cíle. Chcete například vytvořit úspory na důchod, koupit dům nebo financovat vzdělání svých dětí? Rozpoznejte svou tolerance k riziku: Rozumění vaší tolerance k riziku vám pomůže určit, jaké typy investic jsou pro vás vhodné. Diversifikujte své investice: Nenakládejte všechna vaše vajíčka do jednoho košíku. Investujte do různých typů aktiv, aby jste snížili riziko ztráty peněz. Využívejte služeb finančního poradce: Pokud nejste jisti, jak začít nebo jak spravovat své investice, může být užitečné konzultovat se s finančním poradcem. Investování je důležitým krokem k finanční nezávislosti. Ať už jste začátečník nebo zkušený investor, je důležité mít jasný plán, rozumět různým druhům investic a diverzifikovat své portfolio. Nezapomeňte také, že investování je dlouhodobá strategie, a je důležité být trpělivý a nechat vaše investice růst s časem. ZOBRAZIT CELÝ VÝZNAM

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2024, všechna práva vyhrazena