Banky.cz Pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

DAS pojišťovna právní ochrany (D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR)

  Web: www.das.cz
  Adresa: BB Centrum, budova Beta, Vyskočilova 1481/4, 140 00, Praha 4 – Michle 
  IČ: 03450872 
  Na českém trhu:  

  Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

  POVINNÉ
  Váš telefon

  94% klientů najdeme
  výhodnější pojištění

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.

  Expertní hodnocení pojišťovny D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR

  Běžný člověk si klade otázku, proč bych si jen tak preventivně pojišťoval právní ochranu? Faktem ale je, že se vám DAS pojišťovna může hodit. V pojištění si prakticky kupujete právní asistenci - tj. odborníka, který bude stát při vás, když by jinak vaše pozice vůči firmě s neomezeným rozpočtem na právníky byla bezvýchodná. Hrozí-li vám tedy spory se zaměstnavatelem, či víceméně monopolním poskytovatelem nějaké služby, neváhejte se preventivně pojistit.

  O pojišťovně DAS pojišťovna právní ochrany (D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR)

  Od roku 1995 D.A.S. pojišťovna v České republice poskytuje právní ochranu a přispívá k rozvoji právního povědomí, aby každý člověk mohl šetřit čas, peníze i nervy na příjemnější a pohodlnější život. Pojišťovna nabízí nonstop profesionální právní poradenství, úhradu nákladů na řešení případu až do 1.000.000 Kč, silný tým nezávislých a specializovaných právníků s dlouholetou tradicí, zkušeností a mezinárodním zázemím centrály ve Spolkové republice Německo.
  Založení D.A.S. Pojišťovny se datuje již do roku 1917. Stalo se tak ve francouzském městě Le Mans. Původní název společnosti zněl D. A. S – Défensé Automobile et Sportive a předmětem jejího zájmu bylo pojišťování automobilových závodů. Následně byly jednotlivé části společnosti otevřeny ještě v dalších zemích a nakonec i v Německu. V současnosti 10 milionů klientů společnosti D.A.S. pojišťovna právní ochrany pochází z celkem 15 zemí.
  V čem tkví pojištění právní ochrany? Pro obyčejného člověka není téměř myslitelné, aby byl schopen obhájit své zájmy bez odpovídající právní ochrany. Ke všemu se přidává kromě placení samotného advokáta také riziko spočívající v tom, že bude tento člověk muset uhradit náklady spjaté se soudními výlohami. Právě v tomto místě obvykle nastupuje kvalitní pojišťovací společnost, která je schopna tato rizika pokrýt.
  Produkty D.A.S. pojišťovny jsou poskytovány jak fyzickým osobám, tak i osobám právnickým. U osob fyzických se jednotlivé produkty vztahují na pojištění vozidel, nemovitostí, pojištění při úrazech anebo pojištění při různých pracovněprávních sporech. Fyzické osoby mohou využít hned několika zajímavých balíčků. U právnických osob se pojištěním týká hlavně lékařské péče, pojištění vozidel a pojištění různých výloh spojených podnikatelskou činností.