Banky.cz Pojišťovny Pillow pojišťovna

Pillow pojišťovna

  Adresa: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov 
  IČ: 04257111 
  Na českém trhu: 21.7.2015 

  Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

  POVINNÉ
  Váš telefon

  94% klientů najdeme
  výhodnější pojištění

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

  Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

  Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.

  Expertní hodnocení pojišťovny Pillow pojišťovna

  Zatím si u Pillow pojistíte jen majetek, většinou auta. Můžete získat i podíl na zisku – pojišťovna tak navazuje na původní klubové principy. Hlavní výhodou se má stát komplexní komunikace přes mobilní aplikaci a jeden účet pro všechno.

  Idea udělat jednoduché pojistné podmínky s nejméně výlukami a komunikovat moderními technologiemi je chvályhodná. V momentě kdy pojišťovna nemá žádné pobočky bude ovšem extrémně záležet na provedení.

  O pojišťovně Pillow pojišťovna

  Pillow pojišťovna se deklaruje jako první srozumitelné pojištění a na svém webu uvádí, že platí škody ráda. Klient všechny pojistky vidí v jednom Pillow účtu, resp. "peněžence" do které pojišťovna připisuje i přeplatky a podíly na zisku (je-li klient zároveň spoluvlastníkem).

  Pojišťovna nemá pobočky. Komunikace probíhá většinou přes Pillow mobilní aplikaci, kterou hodlá masivně rozvíjet.

  Přejmenováním v listopadu 2019 pojišťovna zdůvodnila budoucí snahou o získání zahraničních klientů. Zrušení klubu nemá být problémem, když původních 8 tisícovek členů obdrží vypořádání podílů na zisku.

  Pojišťovna deklaruje, že "pojištění není vězení" - tj. klient může ukončit smlouvu ke konci každého období, na které má zaplaceno. Pillow pojišťovna byla založena jako První klubová pojišťovna v roce 2015 jako Peer-to-peer instituce. Členem se mohl stát jen ten kdo byl pozván jiným členem. Klubovka se od počátku deklarovala jako ryze česká pojišťovna s výhradně českým kapitálem a bez finančních toků do zahraničí ani do nejasných vlastnických struktur. Asistenční služby pro Klubovku vykonává AXA Asistance.

  Pojišťovna je majetkově propojena na Partners a ePojištění, což trh vnímá negativně.