Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník Promlčený dluh

Promlčený dluh

Definice Promlčený dluh

Promlčenou částku nemusí dlužník platit. Stačí namítnout věřiteli promlčení dluhu a ani v případě výzvy k úhradě dluhu nic nehradit. Věřitel se promlčeného dluhu nemůže domáhat standardní právní cestou - není tedy schopen dosáhnout rozsudku a nemůže uplatňovat pohledávku v případné exekuci ani insolvenci na dlužníka.Promlčecích lhůt je celá řada a pro jednotlivé typy závazků dle občanského či korporátního práva se liší. Základní promlčecí doba je tří, nebo čtyřletá. V případě uznání závazku co do důvodu a výše se promlčecí doba prodlužuje na deset let.
Bankovní věřitelé i většina poskytovatelů jiných půjček si je dobře vědoma, že svoji pohledávku musí včas řešit právní cestou. K promlčení bankovního dluhu či nebankovní půjčky tak prakticky nedochází. Dotazy v poradně k Promlčený dluh

A

#8969, Promlčení dluhu, Osobní a rodinné finance, 17.2.2020

Dobrý den, za jak dlouho je promlčený dluh? Rozhodnutí nabylo právní moci v roce 2010. Můžou se přihlásit do insolvence? Děkuji

Dobrý den,

všeobecná promlčecí lhůta činí 3 roky, při podpisu uznání dluhu se lhůta prodlužuje na 10 let. Záleží na mnoha okolnostech (jaké právní kroky kdo v mezičase podnikal). Věřitel se do insolvence přihlásit může - je pak na insolvenčním správci, aby všechny pohledávky přezkoumal a neplatné nároky vyloučil.

NV

#7201, Výmaz zástavního práva, Exekuce a insolvence, 31.7.2019

Pokračování dotazu č. 7195: Dobrý den, ptala jsem se Vás, jak vymazat z katastru nemovitostí zástavní právo přepsáné z pozemkové knihy. Odepsali jste mi, že musí dát souhlas věřitel. Ale věřitel, který je uveden v katastru a dluží se mu dluh, tak ta firma zanikla v roce 1992. Tak se chci zeptat, jak to řešit, když už ta firma neexistuje? Na internetu jsem našla, že by to mohlo být promlčené a šlo by to provést na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, k níž je zaniklé zástavní právo zapsáno. Ohlášení musí být sepsáno ve formě notářského zápisu a mělo by mít minimálně náležitosti dle § 66 odst. 3 katastrální vyhlášky. Tak se chci zeptat jestli jsem pochopila správně, že stačí sepsat u notáře zápis a ten odnést na katastrální úřad, když už ta firma (věřitel) neexistuje. Předem děkuji za odpověď Nikola Vostatková

Dobrý den,

ano, jedná-li se o starý a promlčený dluh u neexistující firmy, pak lze o výmaz zástavního práva požádat tímto způsobem.

RN

#6949, Promlčený dluh?, Osobní a rodinné finance, 2.7.2019

Dobrý den, minulou středu přítel obdržel od banky Fio banky exekuční upomínku na 6 500 Kč za dluh z roku 2015. Dne 25. 9. 2015 přítel zrušil u této banky běžný účet. Pracovnice udělala chybu a zrušila účet k 2.9. 2015. Oni neměli zaúčtované dva výběry z 4.9. a 10.9. 2015. Zůstatek ve výši 8 710 Kč nám přišel na nový účet až 29.9.2015. Nyní už u nich pracovnice nepracuje a výběry chtějí zaplatit po nás, i když banka uznala chybu, že bývalá pracovnice špatně zrušila účet. Můžeme se odvolat na všeobecnou promlčecí lhůtu 3 roky, když neuznáme dluh? Za celé 4 roky se nikdo z banky neozval, žádná upomínka nám nebyla zaslána. Děkuji

Dobrý den,

je-li dluh starší než 3 roky a nebyl-li doposud vymáhán, je promlčen a nelze ho vymáhat. V případném soudním řízení můžete uplatnit námitku promlčení, se kterou byste měla uspět.

RU

#6318, Promlčený dluh?, Banka, 29.3.2019

Dobrý den, od roku 2008 mám pohledávku vůči ČSOB (cca 2 tis. Kc), částka se od roku 2008 nenavyšovala a prý byla "zamrzlá v systému". Loni jsem na to přišel náhodou, že jsem po celou dobu veden v registrech, aniž by mne někdo informoval. Jelikož to chci vyřešit, tak mám zaplatit a čekat 4 roky na vymazání, či nějak napadnout, promlčení, atd.? Děkuji

Dobrý den,

pokud by po Vás banka tento dluh vymáhala a Vy jste ho odmítal uhradit z důvodu promlčení, pak byste v případném sporu uspěl (všeobecná promlčecí lhůta činí 3 roky). Úhrada dluhu však nemá nic společného se záznamy v registrech dlužníků, které sledují platební morálku klientů. Doporučuji dluh co nejdříve uhradit.

D

#4983, Promlčený dluh, Banka, 3.8.2018

Dobrý den, žádali jsme o úvěr ze stavebního spoření u České spořitelny, která nám ho nechce schválit kvůli tomu, že jim manžel vyběhl jako nespolehlivý. Pátrali jsme po tom a zjistili, že manžel měl kdysi dávno (před rokem 2000) bankovní účet u ČS a tehdy tam vznikl nějaký dluh (20 000 Kč). Asi nezrušil účet a nabíhaly tam poplatky. Účet v roce 2003 banka zrušila a manžel neví vůbec o tom, že by po něm banka dluh vymáhala. Banka tuto pohledávku posléze odepsala. Když jsme se teď dotazovali co s tím, tak řekli že může i odepsanou pohledávku uhradit. Manželovi se moc do toho nechce, protože vůbec neví jak dluh vznikl. Může banka tuto odepsanou pohledávku po manželovi vymáhat? Nevíme jestli u jiných bank v nějakém registru tento odepsaný dluh nevybíhá, je to prý ale interní záležitost ČS, ale oni úvěr tím pádem nám nedají. Chci se tedy zeptat, za jak dlouho se tahle odepsaná pohledávka promlčí a vymaže z bankovních registrů, aby nám mohla například jiná banka schválit úvěr?

Dobrý den,

banky obvykle nepřihlížejí k záznamům v registrech starším 4-5 let, tedy tento starý záznam z roku 2003 by neměl bránit získání úvěru v roce 2018. Doporučuji o úvěr žádat u jiné banky. Vaše pohledávka vůči České spořitelně je promlčená (nelze ji vymáhat). Nicméně většina věřitelů nepůjčuje dlužníkům, kteří u nich zůstali v minulosti něco dlužni. Spíše tak úvěr získáte u jiné banky.Banky v ČR