Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Odbytné

Odbytné


Definice Odbytné

Pojistník má u smlouvy běžící a placené min. 24 měsíců právo požadovat zrušení penzijního spoření (životního pojištění) a vyplacení naspořených peněz. 

Používá se převážně u životního pojištění doplňkového penzijního spoření. Podmínky pro odbytné u jednotlivých pojišťoven a jejich produktů se mohou lišit.

U penzijního připojištění je lhůta pro výplatu odbytného zkrácena na 12 měsíců.


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Odbytné

J

#13077, Insolvence, Exekuce a insolvence, 20.2.2021

Dobrý den, synovi byla schválena insolvence. Chtěla bych se optat co znamená, že při oddlužení bude zpeněžena majetková podstata odbytné z penzijního připojištění. Takže už ho nemá platit když mu to seberou? Má ještě životní pojištění, ale to neuvedl, takže to ve spisu není, tak nevíme jak dál postupovat. Děkuji

Dobrý den,

bude-li insolvence řešena i zpeněžením majetkové podstaty, budou úspory z penzijního spoření použity na umoření synových dluhů. 

L

#12177, Penzijní spoření a insolvence, Spoření, 21.12.2020

Dobrý den, jsem v insolvenci od března 2017 a mám penzijní spoření, kam mi přispívá pouze zaměstnavatel. Když bych ho chtěl zrušit, bude mi insolvenčním správcem peníze zabaveny? Děkuji

Dobrý den,

v případě zrušení penzijního spoření a výplaty odbytného by se výplata brala jako mimořádný příjem, který by ins. správce použil na umoření vašich dluhů. Důrazně nedoporučuji rušit penzijní spoření v průběhu insolvence či exekuce.

JC

#12173, Penzijní spoření a úmrtí, Spoření, 21.12.2020

Dobrý den, jsme manželé staršího věku. Oba máme penzijní připojištění, zhruba stejné částky. Toto připojištění platíme nejméně 10 let. Oběma nám přispíval zaměstnavatel. V současné době platíme ročně každý na svůj účet 12 000 Kč. Jak by v případě úmrtí jednoho z nás byla vyplacena a zdaněna naspořená částka? Oba jsme vedeni jako nastávající vlastníci (dědici) penzijního účtu. Děkuji.

Dobrý den,

jste-li vzájemně vedeni jako oprávněné osoby pro výplatu peněz v případě úmrtí účastníka penzijního spoření, vyplatil by vám penzijní fond v případě úmrtí druhého peníze přímo (tyto peníze by nebyly předmětem dědického řízení). 

Pokud by byly k datu úmrtí splněny podmínky pro řádnou výplatu renty (dosažení min. 60 let a odspořeno min. 5 let) a Vy jste požádal o výplatu renty (nikoliv jednorázové odbytné), dostal byste nezdaněné úspory včetně státních příspěvků. Pokud by podmínky pro řádnou výplatu renty splněny nebyly, dostal byste pouze odbytné (úspory bez státních příspěvků). 

EZ

#12120, Penzijní spoření a úmrtí, Spoření, 16.12.2020

Dobrý den, manžel měl sjednané penzijní připojištění u České spořitelny od roku 1993. Zemřel letos v září ve věku 66 let. Je správné, že nám ČS chce vyplatit pouze odbytné bez státních příspěvků?

Dobrý den,

přijde na to, jak bylo penzijní připojištění nastaveno. Pokud by manžel určil osobu (Vás), které v případě úmrtí mají být peníze přímo vyplaceny, splnil podmínky pro výplatu penze a Vy jste požádala o výplatu penze (nikoliv o jednorázové odbytné), byla by penze vyplácena včetně státních příspěvků. Pokud ale tato osoba u penzijního fondu určena nebyla a zůstatek na spoření byl předmětem dědického řízení, pak bohužel nárok na státní příspěvek zaniká. 

#12077, Penzijní spoření a insolvence, Spoření, 11.12.2020

Dobrý den, v průběhu již schváleného insolvenčního řízení jsem si založil doplňkové penzijní spoření z prostředků, které mi uvolnil ins. správce. Spoření jsem musel předčasně zrušit a Komerční banka mi sdělila, že pro výplatu odbytného musí mít souhlas insolvenčního správce. Insolvenčním soudem mi byla stanovena maximální měsíční částka pro splátky v rámci insolvence. Musí mi insolvenční správce v tomto případě uvolnit odbytné? A v jaké výši? Děkuji

Dobrý den,

peníze uložené na penzijním spoření lze postihnout v rámci insolvence pouze při řešení oddlužení formou zpeněžení majetku dlužníka (nikoliv při splátkovém kalendáři). 

POZOR: od 6/2019 je možné insolvenci řešit oběma způsoby současně (splátkovým kalendářem i zpeněžením majetkové podstaty dlužníka - dříve se volilo jedno NEBO druhé)

Pokud jste ale penzijní spoření sám zrušil a požádal o výplatu peněz, jedná se o mimořádný příjem, který může být ins. správcem použit na umoření vašich dluhů. 

Články o Odbytné

Reverzní hypotéka aneb šance na důstojné stáří

Reverzní hypotéka aneb šance na důstojné stáří

8.9.2015, Hypotéka

…enzijní fond naše úspory sečte a vyčíslí nám doživotní rentu (pakliže se nerozhodneme pro jinou formu výplaty – renta na dobu určitou, jednorázové odbytné, atd.). Jak tedy přesně bude reverzní hypotéka fungovat? Zajdeme do pojišťovny, ta si nechá odhadcem stanovit současnou tržní hodnotu nem…Banky v ČR