Banky.cz Banky.cz Slovník pojištění Odbytné

Odbytné


Definice Odbytné

Pojistník má u smlouvy běžící a placené alespoň jeden až dva roky právo požadovat zrušení pojištění a jednorázovou částku odbytného. 
Používá se převážně u životního pojištění, nebo u penzijního pojištění. Podmínky pro odbytné u jednotlivých pojišťoven a jejich produktů se mohou lišit.


Nejvýhodnější nabídka pojištění od profesionálů

POVINNÉ
Váš telefon

94% klientů najdeme
výhodnější pojištění

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Jak již je z názvu tohoto pojištění patrné, tak je povinné pro každého uživatele motorového vozidla. Smyslem tohoto pojištění je krýt pojištěného za škody, které může způsobit ostatním účastníkům ať již na majetku nebo na zdraví.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Smyslem tohoto pojištění je pokrýt škody na svém vozidle, které se mohou přihodit nahodilou situací. V tomto pojištění si můžete například připojistit i vandalismus, pojištění skel a jiné další připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Tento typ pojištění kryje škody, které vám mohou vzniknout pouze na vaší nemovitosti. Toto pojištění zpravidla obsahuje riziko požáru, vodní nebezpečí, úder blesku, vichřice, vandalismus a mnoho dalších připojištění.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

V tomto pojištění si kryjete škody, které vám mohou vzniknout na movitých věcech ve vašem domě či bytě. Nejčastěji se připojišťuje zkrat, přepětí nebo podpětí, které vám chrání škody na elektrospotřebičích, dále také proti přírodním živlům, nebo krádeži či loupeži. Kromě vybavení vaší domácnosti si můžete připojistit i věci ve sklepě nebo garáži.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Toto pojištění vám kryje škody, které můžete způsobit svému zaměstnavateli nebo v běžném občanském životě.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Životní pojištění má krýt ztrátu, která může vzniknout nahodilou událostí a může mít značný dopad na životní úroveň domácnosti. Mezi nejdůležitější patří riziko smrti, invalidita, trvalé následky, závažná onemocnění a mnoho dalších.

Co bych měl pojistit a co naopak nikoli

Hlavním smyslem cestovního pojištění je ochránit své výdaje za zdravotní péči v zahraničí. Pojistit se můžete na konkrétní stát kam cestujete, ať už to pracovně, rekreačně nebo studijně. Dále si můžete také připojistit ztrátu nebo odcizení zavazadel, zpoždění nebo zrušení letu a mnoho dalších připojištění.


Dotazy v poradně k Odbytné

J

#10077, Předčasný výběr penzijního spoření, Spoření, 15.5.2020

Dobrý den, v červnu budu mít 24. splátku u penzijního spoření, budu vybírat odbytné. Můžu to vypovědět už v květnu? Když tam běží 1 měsíc výpovědní lhůta (čili bych měl dříve peníze a od července novou smlouvu) nebo musím vypovídat až v červnu? (kdy je 24. splátka) Děkuji

Dobrý den,

výpověď raději podejte až po uhrazení 24. platby a uplynutí 24 měsíců od data sjedná smlouvy (jinak riskujete ztrátu 100% vložených peněz). Rušit takto smlouvu a zakládat obratem novou nedává smysl, přijdete o veškerou státní podporu a výnosy z ní. Ještě by dávalo smysl peníze použít na nákup nemovitosti (čímž byste v budoucnu ušetřil na nákladech za nájem), ale chcete-li peníze použít jen na spotřebu, raději doplňkové penzijní spoření nerušte.

J

#8458, Jak zrušit penzijní připojištění?, Spoření, 7.1.2020

Mám penzijní připojištění, které chci zrušit - musím podat výpověď? 

Dobrý den,

ať už rušíte penzijní spoření v řádném termínu (dosažení věku min. 60 let a mít odspořeno 5 let) nebo bez splnění těchto podmínek, je třeba navštívit pobočku vašeho penzijního fondu a požádat o ukončení spoření. Při splnění podmínek výše Vám budou nabídnuty možnosti výplaty (jednorázově, renta na dobu určitou nebo doživotní renta). Při nesplnění podmínek dostanete jednorázové odbytné ponížené o státní příspěvky a výnosy z nich (navíc budete muset případně dodanit příspěvky zaměstnavatele za posledních 10 let a vrátit nárokované snížení daňového základu u daně z příjmu). Rušení penzijního spoření bez splnění podmínek důrazně nedoporučuji

Š

#7952, Výplata penzijního připojištění, Spoření, 7.11.2019

Dobrý den, moje maminka si od 1.11. 2011 platila penzijní připojištění u České pojišťovny, to již byla ve starobním důchodu. V květnu 2019 zemřela a já jsem byla ve smlouvě určena jako 100 % dědic, abych byla přesná, ve smlouvě je uvedeno "oprávněná osoba pro pozůstalostní penzi". Na účtě by mělo být dle výpisu z r. 2018 31 117 Kč  splátky od ledna do dubna 2019. Nyní jsem zažádala o výplatu z důvodu jejího úmrtí na pobočce České pojišťovny, kde mi bylo sděleno, že na účtě je cca 25 tis. Kč. Pracovnice proto volala na centrálu do Prahy, kde jí bylo sděleno, že tato částka je bez státní podpory a že tato mi bude vyplacena ve druhém termínu. Tj. jako první bych měla dostat již zmíněných 25 tis. Kč a poté bude zažádáno o přiznání státního příspěvku, který mi má být doplacen v dalším termínu. O všem bych měla být informována dopisem o výplatu také státního příspěvku by měla žádat pobočka České pojišťovny. Tolik informace od zástupkyně České pojišťovny, u níž však bylo patrné, že o správnosti informací nebyla příliš přesvědčená a byla o tomto postupu ze strany České pojišťovny stejně překvapená jako já. Na internetu jsem nenašla žádné informace, zda mám opravdu nárok také na výplatu státního příspěvku, či zda pouze částky bez tohoto státního příspěvku, tedy pouze o odbytné. Píšu opětovně, že smlouva je koncipována tak, že já jsem "oprávněná osoba pro pozůstalostní penzi". A rovněž bych se chtěla zeptat, zda mám povinnost tento příjem nahlásit např. při ročním zúčtování daně. Již jsem se na Vás obracela s jinými a vždy jsem dostala jasnou a přehlednou odpověď, za což Vám velice děkuji a přeji Vám hezké dny.

Dobrý den,

na státní podporu je u penzijního spoření nárok pouze v případě splnění podmínky "odspoření min. 5 let". Nestačí pouze mít smlouvu starší 5 let, ale v 60 různých měsících vložit min. 300 Kč na účet. Doporučuji z výpisů (či za asistence Penzijního fondu České pojišťovny) prověřit, je-li tato podmínka splněna. Pokud ano, měl by Vám být ihned vyplacen celý zůstatek včetně státní podpory. V opačném případě již byla státní podpora vrácena zpět státu (neb na ni nemáte nárok) a dostane pouze zůstatek bez státní podpory a výnosů ze státní podpory. 

Příjem z dědictví v rámci rodiny nepodléhá dani z příjmu, nemusíte nikde nic hlásit.

H

#6093, Doplňkové penzijní spoření a výpovědní lhůta, Spoření, 25.2.2019

Dobrý den, zajímalo by mě, kolik zaplatím za zrušení penzijního připojištění, když potřebuji našetřené prostředky bez výpovědní lhůty. Děkuji za odpověď. Jsme s manželkou u Komerční banky.

Dobrý den,

výpovědní lhůta v případě odbytného (předčasné ukončení smlouvy se ztrátou státní podpory, výnosů ze státní podpory a dodaněním příspěvků zaměstnavatele sazbou 15%) činí 2 měsíce od konec měsíce, ve kterém byla výpověď podána. Tuto lhůtu nelze uspíšit ani zaplacením poplatku. 

V případě momentálního nedostatku financí doporučuji penzijní spoření nerušit, ale pouze přerušit. Penzijní spoření je běhen na dlouhou trať, kdy celý život spoříte, abyste se na stáří měl lépe. Když peníze vyberete již během produktivní části Vašeho života, budete se mít ve stáří výrazně hůře (s rostoucím věkem příjmy klesají, proto se na stáří spoří). 

HM

#4594, Mimořádný příjem, Exekuce a insolvence, 18.4.2018

Pokračování dotazu č. 4593: Pokud tedy jsou mimořádné příjmy (odbytné z penzijního připojištění), zašle Allianz z již neexistující smlouvy tyto prostředky insolvenční správkyni? Mají na to právo? Nebo přímo mně a já je mám dát k dispozici na úhradu svých závazků v insolvenčním řízení jako mimořádnou splátku?

Dobrý den,

na způsobu výplaty odbytného se domluví Allianz přímo s insolvenčním správcem. Právo na to mají. Insolvence je něco jako nucená správa. Když nestíháte splácet své závazky a hromadí se Vám dluhy, jste nuceně omezena na svých právech dispozice s majetkem. Všechny Vaše příjmy (mimo nezabavitelného minima) pak jdou povinně na úhradu dluhů. 

Články o Odbytné

Reverzní hypotéka aneb šance na důstojné stáří

Reverzní hypotéka aneb šance na důstojné stáří

8.9.2015, Hypotéka

…enzijní fond naše úspory sečte a vyčíslí nám doživotní rentu (pakliže se nerozhodneme pro jinou formu výplaty – renta na dobu určitou, jednorázové odbytné, atd.). Jak tedy přesně bude reverzní hypotéka fungovat? Zajdeme do pojišťovny, ta si nechá odhadcem stanovit současnou tržní hodnotu nem…Banky v ČR