Banky.cz Slovník Starobní důchod

Starobní důchod

REKLAMA

Definice Starobní důchod

Starobní důchod je finanční dávka placená státem občanovi, který dosáhl důchodového věku a splnil  podmínku odpracovaných let (35 let). Podmínku odpracovaných let lze také vnímat jako roky, kdy podnikatel odváděl sociální pojištění, nebo za zaměstnance totéž hradil zaměstnavatel.  

Starobní důchod je vyplácený z důchodového pojištění a je to druh státní důchodové dávky v rámci důchodového systému. Nárok na starobní důchod má každý kdo splnil podmínky dle zákona o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.)

Důchodové pojištění je jednou ze složek sociálního pojištění. To obsahuje složky: 

  • nemocenské pojištění
  • důchodové pojištění
  • pojištění hmotné nouze

Pokud chcete zrychlit své čekání na důchod máte dvě možnosti:

Snížení mimořádné valorizace důchodů

28.4.2023 Politika

Valorizace důchodů je velmi jednoduše procentuální navýšení všech důchodů. Stát valorizaci uskutečňuje každý rok. Průběh a výše valorizace jsou pak ukotveny v zákonech. Ačkoli existují jasně daná pravidla, dochází k neobvyklým situacím, jaké nastaly například letos, kdy byla valorizace novelou zákona snížena. Více informací naleznete v našem článku.

Naše tipy

Dotazy k Starobní důchod

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena