Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník Uznání dluhu

Uznání dluhu

Definice Uznání dluhu

Uznáním dluhu podle § 558 Občanského zákoníku dlužník uznává co do důvodu a výše svůj závazek vůči věřiteli. Uznání závazku má smysl sepisovat v případech, kdy věříme dobrovolné úhradě jistiny a úroků dlužníkem. V uznání závazku lze sjednat nový termín splatnosti jistiny a příslušenství. Promlčení takto uznaného závazku tak nastává deset let od sepsání, nebo deset let od splatnosti příslušné části dluhu sjednané v uznání dluhu. 
Vzhledem ke složitosti výpočtu promlčecích lhůt a odlišnosti občanského a korporátního práva lze jen doporučit řešení uznání či promlčení dluhu výhradně za asistence právníka či jiného experta na pohledávky.Dotazy v poradně k Uznání dluhu

M

#6161, Druhotná platební neschopnost, Osobní a rodinné finance, 7.3.2019

Pokračování dotazu č. 6158: Dobrý den, hradila jsem řádně a včas. Spory jsem vyhrála a protistrana nám dosud neuhradila náklady řízení, jak jsem psala níže. A můj advokát tyto přísudky teď vymáhá po mně, s tím, že si svůj nárok mohu též uplatnit exekučně. Bohužel jsem asi nalétla. Nemohu s tím asi nic dělat, proto jsem se dotazovala na bankrot.

Dobrý den,

Vy jste si objednala právní služby Vašeho advokáta a Vy je také musíte zaplatit. Soud třeba nařídil protistraně Vám tyto náklady uhradit, ale to nic nemění na faktu, že Vy musíte své závazky hradit řádně a včas. Nemůžete říct "já platit nebudu, protože mi nezaplatil můj dlužník (protistrana soudního sporu)". Vaše situace je nepříjemná, jde o tzv. druhotnou platební neschopnost. Takto zbankrotovalo mnoho podnikatelů (nezaplatil jim odběratel a oni nemohli zaplatit svému dodavateli). Ihned začněte peníze vymáhat po svých dlužnících (stejně jako Váš advokát dluh nyní vymáhá po Vás). Pokud byste nekonala 3 roky, byl by jejich dluh promlčen. Také Vám doporučuji si od nich nechat podepsat uznání dluhu, což promlčecí lhůtu prodlužuje na 10 let a umožňuje rychlejší exekuci (pravděpodobně Vám toto nebudou ochotni podepsat).

M

#6158, Mohu požádat o osobní bankrot?, Exekuce a insolvence, 6.3.2019

Dobrý den, jsem vlastníkem tří nemovitostí, u jedné má zástavní právo banka a u všech tří má zákaz zatížení a zcizení nebankovní společnost, které také nemovitostmi ručím. Splátky všem hradím řádně. Bohužel jsem svému bývalému právnímu zástupci podepsala uznání dluhu, kdy mě přesvědčil, že tímto musím zaručit uhrazení soudních nákladů, které mi byly přiznán v mnou vyhraných soudních sporech, kde protistrana tyto dosud neuhradila. Ihned po podpisu u notáře na mne tento advokát uvalil exekuci a mám nařízení prodej všech nemovitostí. Touto exekucí jsem dle nebankovní společnosti porušila podmínky smlouvy a ta mi zaslala dopis, že můj úvěr bude zesplatněn. Mohu si v této situaci podat žádost o osobní bankrot? Jakým způsobem mohu tyto pohledávky umořit? Advokát exekučně vymáhá milion, u banky mi zbývá sedmset-tisíc a nebankovní společnost činí dva a půl milionu. Moje příjmy činí měsíčně 45 tisíc, jsem zaměstnaná na dobu neurčitou. Velmi děkuji za odpověď. 

Dobrý den,

proč jste svému advokátovi nezaplatila řádně a včas? Pak by nebylo nutné sepisovat uznání dluhu a peníze exekučně vymáhat. Exekucí jste porušila podmínky úvěrových smluv, proto byly všechny půjčky (bankovní i nebankovní) zesplatněny. O osobní bankrot požádat můžete, ale pravděpodobně stejně dojde k prodeji Vašich nemovitostí tak, aby byl celý dluh umořen co nejdříve. 

#5767, Uznání dluhu, Půjčka, 17.1.2019

Dobrý den, mám dluh u jedné společnosti a ta nabídla mi dluh splácet pomocí splátkového kalendáře, pokud zaplatím 2 000 Kč. Částku jsem uhradil, teď ale po mě chtějí podepsat dohodu o uznání dluhu. Nerad bych se dostal do větších potíží a nevím jak teď postupovat, ale žádná dohoda se mi jen tak podepisovat nechce.

Dobrý den,

uznáním dluhu se prodlužuje standardní promlčecí lhůta ze 3 na 10 let. Věřitel tak má více času na vymožení dlužné částky a není tak nucen přistupovat k okamžitému vymáhání s pomocí exekutora. 

Půjčky od nebankovních společností jsou vždy rizikové. Doporučuji si půjčovat výhradně u bank, které dodržují vysoké etické standardy. Když Vám banka úvěr zamítne, dělá to pro Vaše dobro (předem ví, že pravděpodobně nebudete schopen úvěr splatit). 

RW

#5527, Půjčka na cizí jméno, Půjčka, 28.11.2018

Dobrý den, mám půjčku cca 300 000 Kč u Moneta Money Bank, splácí ji můj partner. Půjčka byla pořízena na jeho podnikání. Můžu se nějak pojistit do budoucna? Mám strach, že půjčku přestane splácet, nyní máme špatný vztah. Existuje způsob, jak zařídit, aby byl on tím dlužníkem? Nějak se pojistit? Např. sepsáním nějaké smlouvy o uznání dluhu vůči mé osobě? A jaké mám šance, že toto odmítne? Děkuji moc za radu.

Dobrý den,

půjčka u Moneta Money Bank je Vaše, nelze ji na nikoho přepsat. Bance je jedno, jak jste s penězi naložila (předala je svému příteli na podnikání). Vaší jedinou šancí je přemluvit přítele k podepsání směnky či jiného dokumentu o půjčce (že jste Vy půjčila peníze jemu). Nicméně i když toto podepíše a přestane splácet, budete dluh vůči Monetě muset vyrovnat Vy (a dále tyto peníze vymáhat po svém příteli soudně). 

Š

#5228, Půjčka na cizí jméno, Osobní a rodinné finance, 1.10.2018

Dobrý den, před čtyřmi lety jsem si na své jméno vzal půjčku 500 000 Kč,byla na rekonstrukci bytu mé přítelkyně, které peníze už nechtěli půjčit, protože měla již hypotéku a jiné půjčky. Půjčku od začátku pravidelně splácí ze svého účtu (já ze svého nikdy neposlal ani korunu). Nyní se rozcházíme. Chtěla mi půjčku vyplatit, ale peníze jí opět nepůjčili, opětovně může zažádat až jí vymažou z rejstříku nebankovní půjčky, které má již zaplacené. Chci se zeptat, jestli mi stačí sepsat dokument o uznání dluhu nebo něco takového a kde takový dokument případně nechat sepsat, abych v případě jejího nesplácení nebyl v průšvihu. Ona je ochotna mi takový dokument podepsat. Vím že je špatné, že půjčka je na mé jméno, ale všichni mi tvrdí, že když mi to podepíše, tak případný soud vyhraji. Prosím poraďte. Předem děkuji.

Dobrý den,

půjčka je na Vaše jméno, tedy Vaše. Vy si musíte s přítelkyní sepsat další papír o tom, že Vy jste ji půjčil 500 000 Kč, které Vám splácí dle uvedených podmínek (a vše detailně popsat). Dobré je si pojistit nesplacenou část půjčky směnkou. 

Doporučuji si již nikdy více půjčky na sebe pro cizí nebrat. Má to samé nevýhody:

1) sníží se Vám bonita (až budete potřebovat půjčit, banka Vám půjčí výrazně méně nebo vůbec)

2) jakmile dlužník přestane splácet, dostanete negativní záznam do registr Vy (ne on) a ještě po Vás půjde exekutor

3) soudit se o náhradu samozřejmě můžete (máte-li vše smluvně ošetřené), ale i když vyhrajete (soudy mohou trvat roky a stát nemálo výdajů), dlužník může být nemajetný a nic z něj nedostaneteRychlé odkazy

Banky v ČR