Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník Uznání dluhu

Uznání dluhu

Definice Uznání dluhu

Uznáním dluhu podle § 558 Občanského zákoníku dlužník uznává co do důvodu a výše svůj závazek vůči věřiteli. Uznání závazku má smysl sepisovat v případech, kdy věříme dobrovolné úhradě jistiny a úroků dlužníkem. V uznání závazku lze sjednat nový termín splatnosti jistiny a příslušenství. Promlčení takto uznaného závazku tak nastává deset let od sepsání, nebo deset let od splatnosti příslušné části dluhu sjednané v uznání dluhu. 
Vzhledem ke složitosti výpočtu promlčecích lhůt a odlišnosti občanského a korporátního práva lze jen doporučit řešení uznání či promlčení dluhu výhradně za asistence právníka či jiného experta na pohledávky.Dotazy v poradně k Uznání dluhu

BK

#6486, Mám hodně exekucí, Exekuce a insolvence, 30.4.2019

Dobrý den, přišlo mne více exekucí, srážky ze mzdy. Jsem víc jak 17 let mimo ČR. Teď jsem nastoupila do české firmy. Umíte mně nějak poradit? Může to být už promlčené? Děkuji

Dobrý den,

všeobecná promlčecí lhůta činí 3 roky, při podpisu uznání dluhu 10 let. Nicméně tato lhůta pouze omezuje dobu, po kterou je nutné zahájit vymáhání. Běžící exekuce nemá žádné časové omezení. Doporučuji vždy hradit své závazky včas a nespoléhat na promlčení či vycestování do zahraničí. Jsou-li dluhy nad Vaše síly, můžete požádat o osobní bankrot.

P

#6398, Dluh a promlčecí lhůta, Banka, 11.4.2019

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat o radu. Přišel mi dopis od Moneta Auto, s.r.o., kde po mě požadují finanční částko přes 6 000 Kč. Na telefonický dotaz, co je to za dluh, mi bylo pouze řečeno, že se jedná o leasing, který jsem si vzal jakož to fyzická osoba v roce 1999 na pořízení vozu. V té době jsem si opravdu leasing na auto vzal, ale do druhého dne jsem v autobazaru tuto smlouvu zrušil a auto zaplatil v hotovosti. Tenkrát jsem zaplatil stornovací poplatek za zrušení smlouvy a tím to vše skončilo. Bohužel po 20-ti letech již k tomu nemám žádné doklady ani smlouvu. Zatím mi nejsou schopni sdělit, za co konkrétně je tato částka, že to prověří a dají do týdne vědět. Můžete mi prosím poradit, jak mám postupovat? Je tu nějaká promlčení lhůta? Předem moc děkuji.

Dobrý den,

všeobecná promlčecí lhůta činí 3 roky. Podepíšete-li uznání dluhu, pak se lhůta prodlužuje na 10 let. Pochází-li tento dluh z roku 1999, pak je promlčen.

P

#6367, Půjčil jsem peníze známému, který je nechce vrátit, Osobní a rodinné finance, 6.4.2019

Dobrý den, otec před dlouhou dobou půjčil známému vyšší obnos pěnez. Vše má řádné sepsané domluvili si splátky, úrok a další. Pán peníze nesplácí samozřejmě. Otec má vše písemně sepsané i potvrzené notářem, odročení nebo posunutí promlčecí lhůty. Jelikož je to už 12 let stará půjčka, bojím se, že se už nebude moct ani soudně vymáhat. Ale když jsem pročítal různá fóra, tak pokud je promlčecí doba posunuta o dalších x let a potvrzena notářem a řádně podepsaná oběma smluvními stranami, tak by to jít mělo, ne? Je tu někdo kdo by mi poradil jak věc dál řešit?

Dobrý den,

všeobecná promlčecí lhůta činí 3 roky. Podepíše-li dlužník tzv. uznání dluhu, lhůta se prodlužuje na 10 let. Kdy měl dlužník peníze vrátit? Jestliže před více než 10 lety, pak dluh nyní vymáhat již nelze. 

M

#6161, Druhotná platební neschopnost, Osobní a rodinné finance, 7.3.2019

Pokračování dotazu č. 6158: Dobrý den, hradila jsem řádně a včas. Spory jsem vyhrála a protistrana nám dosud neuhradila náklady řízení, jak jsem psala níže. A můj advokát tyto přísudky teď vymáhá po mně, s tím, že si svůj nárok mohu též uplatnit exekučně. Bohužel jsem asi nalétla. Nemohu s tím asi nic dělat, proto jsem se dotazovala na bankrot.

Dobrý den,

Vy jste si objednala právní služby Vašeho advokáta a Vy je také musíte zaplatit. Soud třeba nařídil protistraně Vám tyto náklady uhradit, ale to nic nemění na faktu, že Vy musíte své závazky hradit řádně a včas. Nemůžete říct "já platit nebudu, protože mi nezaplatil můj dlužník (protistrana soudního sporu)". Vaše situace je nepříjemná, jde o tzv. druhotnou platební neschopnost. Takto zbankrotovalo mnoho podnikatelů (nezaplatil jim odběratel a oni nemohli zaplatit svému dodavateli). Ihned začněte peníze vymáhat po svých dlužnících (stejně jako Váš advokát dluh nyní vymáhá po Vás). Pokud byste nekonala 3 roky, byl by jejich dluh promlčen. Také Vám doporučuji si od nich nechat podepsat uznání dluhu, což promlčecí lhůtu prodlužuje na 10 let a umožňuje rychlejší exekuci (pravděpodobně Vám toto nebudou ochotni podepsat).

M

#6158, Mohu požádat o osobní bankrot?, Exekuce a insolvence, 6.3.2019

Dobrý den, jsem vlastníkem tří nemovitostí, u jedné má zástavní právo banka a u všech tří má zákaz zatížení a zcizení nebankovní společnost, které také nemovitostmi ručím. Splátky všem hradím řádně. Bohužel jsem svému bývalému právnímu zástupci podepsala uznání dluhu, kdy mě přesvědčil, že tímto musím zaručit uhrazení soudních nákladů, které mi byly přiznán v mnou vyhraných soudních sporech, kde protistrana tyto dosud neuhradila. Ihned po podpisu u notáře na mne tento advokát uvalil exekuci a mám nařízení prodej všech nemovitostí. Touto exekucí jsem dle nebankovní společnosti porušila podmínky smlouvy a ta mi zaslala dopis, že můj úvěr bude zesplatněn. Mohu si v této situaci podat žádost o osobní bankrot? Jakým způsobem mohu tyto pohledávky umořit? Advokát exekučně vymáhá milion, u banky mi zbývá sedmset-tisíc a nebankovní společnost činí dva a půl milionu. Moje příjmy činí měsíčně 45 tisíc, jsem zaměstnaná na dobu neurčitou. Velmi děkuji za odpověď. 

Dobrý den,

proč jste svému advokátovi nezaplatila řádně a včas? Pak by nebylo nutné sepisovat uznání dluhu a peníze exekučně vymáhat. Exekucí jste porušila podmínky úvěrových smluv, proto byly všechny půjčky (bankovní i nebankovní) zesplatněny. O osobní bankrot požádat můžete, ale pravděpodobně stejně dojde k prodeji Vašich nemovitostí tak, aby byl celý dluh umořen co nejdříve. Rychlé odkazy

Banky v ČR