Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník Uznání dluhu

Uznání dluhu

Definice Uznání dluhu

Uznáním dluhu podle § 558 Občanského zákoníku dlužník uznává co do důvodu a výše svůj závazek vůči věřiteli. Uznání závazku má smysl sepisovat v případech, kdy věříme dobrovolné úhradě jistiny a úroků dlužníkem. V uznání závazku lze sjednat nový termín splatnosti jistiny a příslušenství. Promlčení takto uznaného závazku tak nastává deset let od sepsání, nebo deset let od splatnosti příslušné části dluhu sjednané v uznání dluhu. 
Vzhledem ke složitosti výpočtu promlčecích lhůt a odlišnosti občanského a korporátního práva lze jen doporučit řešení uznání či promlčení dluhu výhradně za asistence právníka či jiného experta na pohledávky.Dotazy v poradně k Uznání dluhu

DK

#10187, Insolvence a nepřihlášená pohledávka, Exekuce a insolvence, 25.5.2020

Dobrý den, manžel má soudem povolenou insolvenci od 19.2. 2020. Mezi věřiteli, kteří se ve dvouměsíční lhůtě nařízené soudem přihlásili, chybí závazek švagra, který má uzavřen "notářský zápis o dohodě o uznání dluhu s dohodou o souhlasu vykonatelnosti" z 19.2. 2013 a splatností 31.12. 2017. Závazek není k dnešnímu dni plně doplacen. U tohoto samého notáře jsme s manželem podepsali "rozdělení-zúžení rozsahu SJM" dne 30.3. 2009. Můžu nějakým způsobem ručit za závazek manžela z podnikání, případně mi hrozí nějaká exekuce? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

došlo-li k plnému zúžení SJM již v roce 2009, pak od tohoto data neručíte za manželovy závazky z podnikání ani jiné půjčky/dluhy.

A

#8969, Promlčení dluhu, Osobní a rodinné finance, 17.2.2020

Dobrý den, za jak dlouho je promlčený dluh? Rozhodnutí nabylo právní moci v roce 2010. Můžou se přihlásit do insolvence? Děkuji

Dobrý den,

všeobecná promlčecí lhůta činí 3 roky, při podpisu uznání dluhu se lhůta prodlužuje na 10 let. Záleží na mnoha okolnostech (jaké právní kroky kdo v mezičase podnikal). Věřitel se do insolvence přihlásit může - je pak na insolvenčním správci, aby všechny pohledávky přezkoumal a neplatné nároky vyloučil.

IP

#8918, Mám vstoupit do insolvence?, Exekuce a insolvence, 11.2.2020

Dobrý den, mám dvě věci v exekucí, to první je, že jsem 3 roky neplatila T-Mobilu paušál přes 3 000 korun měsíčně, i s úroky to bude možná 300 000 Kč. Ten druhý je jen přes 3 000 Kč. Chtěla bych jít do insolvence. Je lepší přijít o pár tisíc měsíčně než exekuce kde by mě nechali přes 3 000 Kč. Splňuji insolvenci. Co byste mně poradili? A na koho se obratit co se týká insolvence? Ještě to první kde dlužím hodně neprošlo soudem, ale už mě zabrali celou výplatu krom 4 000 Kč. Jde to sebrat peníze, i když to nebylo řešené soudem? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

je-li splácení dluhu 303 000 Kč nad Vaše síly, pak je insolvence řešením a šancí na nový začátek. Nicméně berte na vědomí, že nezabavitelné minimum je v insolvenci ještě nižší než v exekuci s nepřednostními pohledávkami (bude Vám zůstávat méně než nyní - v obou případech by Vám ale např. i z minimální mzdy mělo zůstávat min. 8 000 Kč). Návrh na oddlužení Vám za úplatu sepíše např. advokát, notář či jiná povolaná osoba. Více info v našem článku Insolvence a osobní bankrot. Pokud jste T-Mobilu podepsala přímou vykonavatelnost/uznání dluhu, pak věřitel nemusí podstupovat nalézací soudní řízení.

RT

#8837, Zesplatnění hypotéky, Hypoteční poradna, 4.2.2020

V roce 2011 jsme si s manželkou vzali americkou hypotéku, v r. 2014 jsem šel do insolvence. Byt patří manželce a tak banka přihlásila zbytek dlužné částky do insolvence. Po dobu 5ti let nás nikdo nekontaktoval a nikdo s námi z RFB nekomunikoval, po uplynutí teto doby se nám v září 2019 ozvali,  že je hypoteká zesplatněna a to již v květnu 2018 a chtěli po nás doplatit cca 441 000 Kč nebo notářský zápis na 120 měs. ve výši 5 200 Kč. Potom se nikdo neozval skoro 5 měsíců až v tomto týdnu poslali výzvu na zaplacení celé častky a ta byla navýšena o 50 000 Kč, opět dohoda na notářském zápisu, ale již na 180 měsíců se stejnou splátkou. Po ohrazení se proti tomuto postupu a době splatnosti nám přišel email, že máme zaplatit do 23.02. 2020 jinak nám prodají byt. A navíc si stále nechali vyplácet z insolvence peníze na přihlášenou částku, které údajně použili na jistinu. Vůbec tomu co se stalo, proč manželku jako spoludlužníka nevyzvali ke splácení úvěru nebo že je úvěr zesplatněn, nerozumím. Můžete nám prosím poradit, co máme dělat? Samozřejmě že požadovanou částku nemáme a nebránime se doplacení ůvěru, ovšem za rozumných podmínek a po vysvětlení proč banka postupovala jak postupovala. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

vstupem do insolvence jste porušili podmínky úvěrové smlouvy a banka byla oprávněna hypotéku obratem zesplatnit a prodat váš dům. Banka v tomto případě zvolila velmi benevolentní přístup, počkala na konec insolvence a nabídla Vám velmi vstřícnou dohodu, na kterou jste bohužel nereagovali či ji odmítli. Tomu upřímně nerozumím, vstřícnější přístup banky si lze jen těžko představit. Doporučuji se s pokorou omluvit a tuto dohodu přijmout, jinak Vás čeká stěhování. Notářský zápis o uznání dluhu je v těchto případech standardní, neboť došlo ke značnému odchýlení od původní úvěrové smlouvy (původního splátkového kalendáře), takže je třeba vše právně urovnat. Aktuálně dlužná částka je samozřejmě vyšší o úroky za poslední roky (ať už jste spláceli či nikoliv - nebo jen částečně v rámci insolvence, dlužná částka se Vám vždy úročila), penále a náklady vymáhání (např. přihlášení pohledávky do insolvence, atd.). Kdybyste vše řešili o 5 měsíců dříve, měli jste to o 50 000 Kč lacinější. Nepřijmete-li dohodu ani nyní, bude to dražší o náklady na prodej nemovitosti.

MK

#8164, Nebankovní půjčka a exekuce, Půjčka, 29.11.2019

Pokračování dotazu č. 8160: U Profirealu byla revolvingová půjčka na částku 48 000 Kč, exekucí bylo splaceno 47 928 Kč. Dohoda o uznání dluhu je na částku 15 738 Kč. Myslím si, že exekučně bylo splaceno vše a na vymáhání Dohody není nárok? Děkuji

Dobrý den,

splátky v exekuci (47 928 Kč) pravděpodobně obsahují taktéž náklady vymáhání/náklady exekučního řízení (celých 47 928 Kč pravděpodobně nešlo věřiteli). Záleží, kolik jste přesně zůstala dlužna před uvalením exekuce, jaké bylo příslušenství (úroky z prodlení a penále), atd. Bez prostudování všech podkladů Vám nedokáži odpovědět, zda bylo vše uhrazeno či nikoliv, jestli je vše promlčeno či zda má věřitel ještě na něco nárok. Doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc.Banky v ČR