Banky.cz Články Pojištění Životní pojištění: Co potřebujete vědět a jak si vybrat to správné

Životní pojištění: Co potřebujete vědět a jak si vybrat to správné

21.8.2023 Pojištění

Pomoc i v těch nejsložitějších situacích. Přesně to nabízí životní pojištění. Můžete se na něj spolehnout například při hospitalizaci, vážných úrazech či onemocněních nebo invaliditě. A po vaší smrti pomůže pozůstalým řešit výpadek příjmů a vyrovnat se s novou situací.

Životní pojištění vám v případě pojistné události zajistí prostředky, které vám pomůžou například s léčbou nebo s uhrazením nutných výdajů. Třeba se splácením hypotéky.

Dokáže přitom pokrýt řadu různých rizik. A usnadní vám tak i ty nejsložitější situace.

Co je životní pojištění a jak funguje

Jak už jsme zmínili, životní pojištění je tu od toho, aby vám pomohlo při vážných zdravotních komplikacích. A v případě vaší smrti usnadnilo situaci vašim nejbližším.

Takzvané životko totiž obsahuje několik dílčích pojištění. Obvykle jsou to:

 • pojištění pro případ smrti,

 • pojištění pro případ invalidity,

 • pojištění pro případ trvalých následků,

 • pojištění pro případ závažných onemocnění,

 • pojištění pro případ pracovní neschopnosti,

 • pojištění pro případ hospitalizace,

 • denní odškodné následků úrazu,

 • pojištění dlouhodobé péče

 • nebo pojištění dětí.

Záleží přitom jen na vás, co si pojistíte.

Pojištění pro případ smrti

Základní součástí životního pojištění je právě pojistka pro případ úmrtí. Pokud zemřete, pomůže zajistit vaše nejbližší. Pojišťovna jim v takovém případě vyplatí předem stanovenou sumu.

Sami si přitom zvolíte, jestli bude pojistná částka po celou dobu pojištění stejná, nebo zda bude klesat. Pojistka se tak přizpůsobí například tomu, jak splácíte hypotéku a další závazky.

Zároveň ve smlouvě stanovíte obmyšlenou osobu. Tedy člověka, kterému pojišťovna prostředky vyplatí. Obvykle je to partner či partnerka pojištěného nebo jeho děti.

Pojištění invalidity

Všechny pojišťovny nabízejí jako součást životka také pojistku pro případ invalidity. Pomůže vám v případě, kdy se kvůli invaliditě nemůžete vrátit do práce – alespoň ne na 100 %.

Od státu sice dostanete invalidní důchod, bude ale nižší než váš dosavadní příjem. Nemusí tedy pokrýt všechny výdaje.

A proto je tu životní pojištění, které vám potřebné peníze zajistí.

Existují přitom 3 stupně invalidity:

 • 1. stupeň = pokles pracovní schopnosti o 35–49 %,

 • 2. stupeň = pokles pracovní schopnosti o 50–69 %,

 • 3. stupeň = pokles pracovní schopnosti o nejméně 70 %.

Je jen na vás, jestli se pojistíte na všechny stupně, nebo jen na některé.

Stupně invalidity

Pojištění trvalých následků

Také pojištění trvalých následků patří k základním stavebním kamenům životka. Tato pojistka řeší případy, kdy máte po nemoci či úrazu přetrvávající zdravotní potíže.

V takové případě vám pojišťovna pošle pojistné plnění.

Jeho výše přitom závisí na tom, jaké následky máte. Poskytovatelé totiž obvykle pracují s takzvanou progresí.

Při ní jsou jednotlivé druhy úrazů odstupňované a mají určitou procentuální hodnotu. Ta se následně násobí určitým koeficientem, který se u jednotlivých pojišťoven liší.

V praxi tak získáte i několikanásobek částky, na kterou se pojistíte.

Jen pamatujte, že pojištění trvalých následků můžete obvykle uplatnit až po jednom roce od úrazu.

Jak funguje progrese

Progrese souvisí s oceňovacími tabulkami, ve kterých pojišťovny ohodnotí každou újmu na zdraví určitým procentem.

Například ztráta všech prstů u nohy může mít hodnotu 15 %. A ohluchnutí na obě uši 40 %.

Zároveň pojišťovny stanoví koeficient, kterým se procentuální hodnota násobí. Obvykle se však uplatňuje až od 26 %.

Například poškození v rozsahu 36–40 % se tak násobí 2,5×.

U pojištění trvalých následků na 1 000 000 korun, tedy bude pojistné plnění následující:

 • u ztráty prstů na noze dostanete 150 000 korun, protože nepřekračuje hranici 25 %;

 • pokud ohluchnete získáte 1 000 000 korun (tj. 40 % z pojistné částky vynásobených koeficientem 2,5).

Pojištění závažných onemocnění

Tato pojistka ve vašem životku rozhodně nesmí chybět. Právě nemoci jsou totiž nejčastějším důvodem, proč lidé hledají služby lékaře. A také nejčastější příčinou invalidity. Proto je nesmíte podceňovat.

Pojištění závažných onemocnění můžete uplatnit, jakmile vám lékař chorobu diagnostikuje. Pojišťovna vám poté pošle sjednané pojistné plnění.

S jeho pomocí pokryjete výpadek příjmů a získáte prostředky, které vám pomohou s léčbou.

Ještě před podpisem pojistné smlouvy se ale ujistěte, na která onemocnění se pojistka vztahuje. Jejich výčet se u jednotlivých poskytovatelů liší.

Obvykle mezi nimi najdete:

 • totální ledvinové selhání,

 • Alzheimerovu chorobu,

 • infarkt myokardu,

 • rakovinu,

 • slepotu,

 • hluchotu

 • a další.

Pojištění pracovní neschopnosti

Pojištění pracovní neschopnosti vám pomůže, když kvůli vážnému úrazu či onemocnění nemůžete chodit do práce. Pojišťovna vám pak za každý den neschopnosti vyplatí sjednanou částku.

Má to však háček – tuto pojistku obvykle uplatníte až v případě, že jste v pracovní neschopnosti nejméně 29 dní. Pokud chcete dřívější výplatu odškodného, počítejte s dražší pojistkou.

Podle statistik přitom byla v roce 2022 průměrná doba pracovní neschopnosti 26 dní. Dobře proto zvažte, zda se vám tato pojistka vyplatí. A jak ji nastavíte.

Zároveň pamatujte, že peníze od pojišťovny budete dostávat maximálně rok. A že každou pracovní neschopnost musíte doložit potvrzením od lékaře.

Pojištění pro případ hospitalizace

Pojistka pro případ hospitalizace je do velké míry podobná pojištění pracovní neschopnosti. Také v tomto případě vám pojišťovna vyplácí denní odškodné.

Rozdíl je v tom, že není vázané na pracovní neschopnost, ale na dobu pobytu v nemocnici. A že ji uplatníte už od prvního dne hospitalizace.

Částku, kterou vám pojišťovna za každý den vyplatí, opět stanovíte v pojistné smlouvě.

Myslete ale na to, že se do této pojistky nepočítá pobyt v:

 • lázních,

 • rehabilitačních centrech

 • nebo zařízeních pro léčbu závislostí.

Denní odškodné následků úrazu

Denní odškodné následků úrazu je známé také pod jménem „bolestné“. Peníze u něj dostáváte za každý den léčby úrazu.

Toto pojištění je jedno z těch méně důležitých, které životko nabízí. Pokud tedy potřebujete snížit cenu pojistky, je nejlepší upravit právě denní odškodné následků úrazu. Případně ho zcela zrušit.

Každá pojišťovna má navíc tabulku, ve které uvádí:

 • na které úrazy se pojištění vztahuje

 • a jaká je u nich maximální doba výplaty pojistného.

Pokud se tedy například se zlomenou rukou léčíte 60 dní a pojišťovna má stanovenou maximální dobu léčby na 45 dní, pošle vám peníze jen za 45 dní.

Pojištění dlouhodobé péče

V posledních letech je stále oblíbenější takzvané pojištění dlouhodobé péče (někdy se mu říká také pojištění ztráty soběstačnosti). Pomůže vám v případech, kdy už se o sebe nedokážete postarat sami.

Díky němu získáte prostředky na zaplacení pečovatelské služby – bez ohledu na to, jestli o vás pečují doma, nebo například v domově pro seniory.

Při ztrátě soběstačnosti vám totiž pojišťovna posílá pravidelnou měsíční rentu, případně si můžete nechat vyplatit celou pojistnou částku naráz.

Doba, po kterou vám pojišťovna rentu vyplácí, se u jednotlivých poskytovatelů liší. Někde je přitom až 30 let.

Pojištění dětí

Zajímavou variantou je také pojištění dětí – tedy vlastně životko pro děti. U něj nepotřebujete pojistku pro případ úmrtí, musíte však myslet na:

 • úrazy,

 • vážná onemocnění,

 • trvalé následky,

 • invaliditu,

 • hospitalizaci

 • a ošetřování dítěte.

Životní pojištění pro děti vám dá prostředky, které vám usnadní léčbu. A zároveň vám umožní, abyste byli v těžkých chvílích se svým dítětem a nemuseli se bát výpadku příjmů.

3 základní typy životního pojištění

Základní fungování životka vychází ze zmíněných pojistek. Může se však lišit podle toho, který typ životního pojištění zvolíte. Na výběr máte ze 3 variant:

Rizikové životní pojištění

Rizikové životko je vlastně klasické životní pojištění, u kterého máte na výběr ze všech zmíněných pojistek. Samozřejmě v případě, že daná pojišťovna všechny uvedené možnosti nabízí.

Celé vaše měsíční pojistné pak míří právě na krytí pojistných rizik.

Pojištění pak končí:

 • po dosažení sjednaného věku,

 • úmrtím pojištěného

 • nebo ukončením smlouvy.

Investiční životní pojištění

Této pojistce se říká také rezervotvorné životní pojištění. Zahrnuje totiž nejen produkty, které nabízí klasické životko, ale jeho součástí je také investiční složka. Ta slouží k investování části pojistného.

Investované peníze vám pojišťovna vyplatí po skončení pojistné doby. Je to tedy jakýsi kompromis mezi životním pojištěním a penzijním spořením.

Obvykle je ale lepší využít rizikové životní pojištění. A spořit pomocí klasických spořicích nebo investičních nástrojů, které jsou efektivnější.

Tím spíše, že zrušení investičního životního pojištění bývá velmi nevýhodné.

Zrušení investičního životního pojištění

Pokud podáte výpověď pojistné smlouvy u investičního životního pojištění, musíte počítat s tím, že dostanete jen část naspořených peněz. Alespoň v tom lepším případě.

Když budete spořit jen krátkou dobu, například jeden či dva roky, pravděpodobně vám pojišťovna nevrátí nic. I v případě delších smluv je navíc takzvané odkupné (tedy vrácené úspory) poměrně nízké.

Další problém souvisí s daňovými odpočty. Pokud jste si platby na životko odečítali od daně, při zrušení životního pojištění je musíte dodanit. A to až za posledních 10 let!

Chcete vědět, jak zvládnout výpověď pojistné smlouvy s minimální ztrátami? Přečtěte si článek Jak změnit investiční životní pojištění a nepřijít o slevy na daních.

Kdy se investiční životní pojištění vyplatí

Také z právě uvedených důvodů je obvykle lepší využít rizikové životní pojištění. Přesto se vám v některých situacích vyplatí sáhnout i po tom investičním.

„Může být vhodné pro klienty, kteří mají možnost využít příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění. Hlavní výhodou investičního životního pojištění je ale možnost daňové uznatelnosti. Je však potřeba důkladně prostudovat výhody a nevýhody investiční části smlouvy. Může mít například vysoké poplatky. A při předčasném ukončení musí klient dodanit uplatněné daňové odpočty,“ říká Miroslav Čejka, pojišťovací specialista portálu banky.cz.

Úrazové pojištění

Je pravda, že úrazové pojištění je trochu jiný produkt než životko. Má ale několik shodných rysů, a proto se o něm také zmíníme.

Hlavní odlišností od životka je fakt, že úrazové pojištění kryje pouze rizika související s úrazem. Dostanete tak například denní odškodné úrazu nebo peníze za trvalé následky úrazu. A v případě úmrtí následkem úrazu získají pojistné plnění vaši blízcí.

Tato pojistka ale neřeší nemoc ani její následky. Právě onemocnění je přitom nejčastější příčinou zdravotních problémů.

Proto je i tentokrát vhodnější využít rizikové životní pojištění.

Sjednání životního pojištění

Výhodou je, že sjednání životního pojištění zvládnete i online – například s pomocí naší kalkulačky životního pojištění.

„Online sjednání životního pojištění umožňuje srovnání více nabídek. Poskytovatelé této služby většinou spolupracují s více pojišťovnami, a tak má klient komplexní srovnání. A vybere si pojišťovnu, která mu nejvíce vyhovuje. Další výhodou je rychlost a úspora času, když klient může své pojistky vyřešit v klidu a z domova,“ poznamenává Čejka. 

U nižších pojistných částek (například do 5 000 000 korun) není nutná ani návštěva u lékaře. Řada pojišťoven si vystačí s výpisem ze zdravotní dokumentace.

U vyšších částek je ale prohlídka u lékaře povinná.

Životní pojištění v různých životních situacích

Při sjednání životka tedy stačí vědět, která rizika chcete řešit a jakou u nich chcete nastavit pojistnou částku.

Vycházet byste měli ze své aktuální životní situace.

Zjednodušeně se dají uvést 3 příklady, kdy se nastavení životního pojištění liší. Jinak životko vypadá, když:

 • jste svobodní a bezdětní,

 • máte rodinu,

 • máte hypotéku.

Životní pojištění u svobodných

Pokud na vás není nikdo finančně závislý, je vaše situace nejjednodušší. V takovém případě potřebujete nastavit vysoké limity pojistného plnění zejména pro:

 • trvalé úrazy,

 • invaliditu,

 • závažná onemocnění,

 • hospitalizaci

 • případně pracovní neschopnost.

V těchto případech vám peníze pomůžou s léčbou a pokryjí výpadek příjmů.

Naopak u pojištění pro případ smrti si vystačíte s minimální pojistnou částkou.

Životní pojištění u lidí s rodinou

Pokud je na vás někdo finančně závislý, potřebujete při sjednání pojistné smlouvy myslet hlavně na něj. Pojistka musí rodině pokrýt výpadek vašich příjmů a zároveň vám zajistit peníze na léčbu či zdravotní pomůcky.

Zvlášť důležité je to v případě invalidity.

Kromě toho potřebujete vyšší pojistnou částku také u pojištění pro případ smrti.

Volte ji tak, abyste rodinu alespoň částečně zajistili – zvlášť pokud máte malé děti. A umožnili jí, aby se lépe vyrovnala s těžkou situací.

Životní pojištění u lidí s hypotékou

Pokud máte hypotéku, nastavte životní pojištění tak, aby vám v nenadálých situacích pomohlo s jejím splácením.

Zvlášť důležité je to v případě, že máte rodinu. V takové situaci je potřeba výrazně zvýšit i pojistnou částku pro případ smrti. Měla by být dost vysoká, aby pokryla doplacení hypotéky a pomohla se zajištěním rodiny.

A jak přesně pojistnou částku stanovit?

„Odpovězte si na následující otázky: Mám dostatečnou rezervu? Na jak dlouho? Mám další nemovitost, kterou mohu případně prodat? Potřebuji pokrýt 100 % závazku, nebo dokážu část vykrýt pomocí úspor?” radí Miroslav Čejka.

Životko vs. pojištění schopnosti splácet

Banky klientům při žádosti o hypotéku obvykle nabízejí pojištění schopnosti splácet. Jeho výhodou je, že vám přinese o něco nižší úrokovou sazbu. Nevýhodou je ale fakt, že na ceně pojistky tuto slevu výrazně přeplatíte.

Ve výsledku je tak hypotéka dražší.

„Soukromé životní pojištění je variabilnější v nastavení rizik, která klient potřebuje pojistit. A pokud chce mít pojištěnou rodinu, může díky životnímu pojištění dosáhnout na větší slevu. U pojištění schopnosti splácet banka nabízí pouze jeden specifický produkt, zatímco u klasického životního pojištění si klient může srovnat více nabídek,“ říká Miroslav Čejka, pojišťovací specialista portálu banky.cz.

Kdy životní pojištění aktualizovat

Stejně jako jiné pojistky, také životko byste měli čas od času aktualizovat.

„Pojišťovny totiž aktualizují své produkty a většinou to vede k nějakému vylepšení. Například ke zvyšování progresí u plnění z trvalých následků po úrazech. Pojišťovna může také změnit řazení rizikových skupin a přesunout vaše povolání do mírnější třídy. Pojištění jednotlivých rizik tak může být levnější,“ upozorňuje Miroslav Čejka, pojišťovací specialista portálu banky.cz.

Vždy si ale nejprve spočítejte, zda se vám změna opravdu vyplatí. „Například u starších klientů to tak být nemusí. A to kvůli jejich věku nebo horšímu zdravotnímu stavu,“ zdůrazňuje Čejka.

Nejčastější chyby u životního pojištění

Se sjednáním životního pojištění je bohužel spojená i řada chyb. Mezi ty nejčastější patří zejména:

 • špatně nastavené pojistné krytí

 • a nízké pojistné částky u jednotlivých pojistek.

„Lidé také často zapomínají aktualizovat své údaje, zejména povolání. To je přitom zásadní údaj při škodní události. Pokud jste neohlásili změnu povolání a jste „neprávem“ zařazení ve výhodnější rizikové skupině, pojišťovna vám může krátit pojistné plnění,“ podotýká Miroslav Čejka.

Životní pojištění

Špatně nastavené pojistné krytí

Někteří lidé podceňují největší rizika a naopak se soustředí na ta menší. Mají tedy nastavené poměrně vysoké pojistné částky u pojištění pracovní neschopnosti nebo hospitalizace, ale nízké limity plnění pro případ:

 • úmrtí,

 • invalidity,

 • trvalých následků

 • a vážného onemocnění.

Pamatujte proto, že se u životka musíte vždy nejprve soustředit na ta nejvážnější rizika. Teprve když jsou dostatečně pokrytá, zaměřte se na ta menší.

Nízké pojistné částky

Základní pravidlo říká, že limity pojistného plnění musejí být dost vysoké na to, aby pokryly výpadek příjmů. A navíc vám zajistily peníze na:

 • léčení,

 • nákup zdravotních pomůcek,

 • doplacení úvěrů

 • nebo například na nutné stavební úpravy v případě invalidity.

Je proto vždy lepší stanovit vyšší částku než limity pojistného plnění podcenit.

Zajímá vás, jaké další chyby lidé u pojištění nejčastěji dělají? Přečtěte si článek Nejčastější chyby u pojištění, které byste měli znát. Zjistíte, jak lidé chybují například u cestovního pojištěnípovinného ručení nebo havarijního pojištění.

Výhody a nevýhody životního pojištění

Životní pojištění je základním produktem, který by si měl sjednat každý, kdo si vydělává. Zvlášť pokud živí rodinu nebo má úvěry.

Právě životko mu totiž i ve složitých životních situacích zajistí, že nezůstane bez příjmů. A že se ke zdravotním problémům nepřidají ještě problémy finanční.

Právě jistota a zajištění i v komplikovaných chvílích je tak hlavní výhodou životního pojištění.

Mezi nevýhody životka naopak patří odlišnost pojistných podmínek u jednotlivých poskytovatelů – zejména rozsahu pojištění. A také fakt, že musíte zvolit správný produkt a správně ho nastavit.

Řešení? Kalkulačka životního pojištění

Zmíněné nevýhodě životního pojištění se přitom snadno vyhnete. Stačí využít náš srovnávač životního pojištění.

S jeho pomocí snadno najdete životko, které maximálně vyhovuje vašim představám. A na které se můžete kdykoliv spolehnoutSjednat životní pojištění online

ANKETA k článku Životní pojištění: Co potřebujete vědět a jak si vybrat to správné

Máte sjednané životní pojištění?

Počet odpovědí: 99

KOMENTÁŘE k článku Životní pojištění: Co potřebujete vědět a jak si vybrat to správné

Zatím nejsou přidány žádné komentáře. Podělte se s námi o Váš názor.

Přidejte nový komentář

Mohlo by vás zajímat

Jak vybrat to nejlepší cestovní pojištění

25.9.2023 Pojištění

Víc než 50 000 korun za základní ošetření zlomené ruky, čtvrt milionu za operaci slepého střeva nebo přes půl milionu korun za převoz zpátky do České republiky. Tak vysoko šplhají ceny za zdravotní péči v Evropě. Podobnou částku nechce ze svého platit asi nikdo. Abyste se tomu vyhnuli, stačí málo – vybrat si správné cestovní pojištění.

Jak správně nastavit pojištění nemovitosti

18.9.2023 Pojištění

Výdaje na opravu nemovitosti zničené požárem, povodní nebo vichřicí se mohou vyšplhat do milionových částek. Poradíme vám, jak nemovitost správně pojistit, na jaká rizika nesmíte zapomenout, jak vysokou zvolit pojistnou částku a jak předejít podpojištění nemovitosti.

Jak vybrat správné pojištění odpovědnosti

15.9.2023 Pojištění

Stačí se jen na chvíli zamyslet… A přehlédnete protijedoucí auto, nedotáhnete kohoutek s vodou nebo v obchodě zakopnete o schod a spadnete do regálu s vystavenou elektronikou. A škody za statisíce nebo dokonce miliony korun jsou na světě. Právě proto je tu pojištění odpovědnosti, které je zaplatí za vás. Podívejte se, jak ho vybrat.

4 tipy, jak vybrat to nejlepší havarijní pojištění

4.9.2023 Pojištění

Mám se soustředit na cenu, rozsah pojištění, nebo spíš na spoluúčast? Podobnou otázku si klade skoro každý řidič, který si potřebuje sjednat havarijní pojištění. Podívejte se proto, jak při výběru pojištění vozidla postupovat.

Jak na pojištění majetku: Podívejte se, co umí a na co si dát pozor

28.8.2023 Pojištění

Střecha zničená vichřicí, nábytek poškozený požárem nebo například kolo ukradené z garáže. To všechno jsou škody, se kterými se (bohužel) můžete běžně setkat. A které bývají velmi vysoké. Naštěstí existuje jednoduchý způsob, jak je řešit – jmenuje se pojištění majetku.

REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena