Banky.cz Slovník Stavební úřad

Co je to Stavební úřad

REKLAMA

Definice Stavební úřad

Stavební úřad je veřejná instituce nebo orgán, který je zodpovědný za regulaci a dohled nad stavebními aktivitami a projekty v určitém území. Jeho hlavním cílem je zajistit, že stavební práce a projekty jsou v souladu s platnými stavebními předpisy a normami.

Role stavebního úřadu

Stavební úřad hraje klíčovou roli v regulačním procesu stavebních aktivit. Zde jsou některé z jeho hlavních rolí:

  • Schvalování stavebních projektů: Stavební úřad provádí posouzení a schvaluje stavební projekty a plány, aby se zajistilo, že splňují všechny potřebné předpisy a normy.

  • Vydávání stavebních povolení: Po schválení stavebního projektu stavební úřad vydá stavební povolení, které opravňuje stavebníky provádět stavební práce.

  • Dozor nad stavebními pracemi: Během stavebního procesu stavební úřad monitoruje stavební práce a provádí inspekce, aby se zajistilo dodržování předpisů.

  • Vydávání pokut a sankcí: Pokud stavební práce probíhají bez povolení nebo nejsou v souladu s předpisy, může stavební úřad udělit pokuty a jiné sankce.

Stavební úřad

Odpovědnosti stavebního úřadu

Stavební úřad má širokou škálu odpovědností a povinností, které se týkají dohledu nad stavebními aktivitami. Zahrnují:

  • Posuzování projektů: Stavební úřad posuzuje stavební projekty a plány, aby zjistil, zda jsou v souladu s předpisy a normami.

  • Vydávání povolení: Po schválení projektu stavební úřad vydává stavební povolení, které stavebníkům umožňuje provádět stavební práce.

  • Inspekce a dohled: Stavební úřad provádí inspekce stavebních prací a projektů, aby zajistil jejich soulad s předpisy.

  • Vyřizování stížností: Stavební úřad zpracovává stížnosti od veřejnosti týkající se stavebních aktivit a projekčních prací.

  • Udělování pokut: Pokud jsou zjištěny porušení předpisů, může stavební úřad udělit pokuty a sankce.

Stavební úřad hraje klíčovou roli v regulačním procesu stavebních aktivit a má za úkol zajistit bezpečnost, kvalitu a soulad stavebních projektů s platnými předpisy a normami.

Jak na zasíťování pozemku: Vodovodní a kanalizační přípojka

30.7.2021 Reality

Koupili jste si nezasíťovaný pozemek pro stavbu RD a nyní Vás čeká budování přípojek? Poradíme, jak k pozemku přivést vodu a kanalizaci. Krok po kroku od projektové dokumentace, přes územní souhlas až po realizaci a předání stavby.

Dotazy k Stavební úřad

Hypotéka na nezasíťovaný pozemek

Dobrý den, je možné dostat hypotéku na pozemek, který je v územním plánu veden jako stavební, na hranici pozemku a silnice jsou veškeré sítě, avšak nejdou připojit kvůli kapacitě? Pozemek by byl tedy stavební pouze za předpokladu vybudování čističky a studny, která by dům zásobila jako jediný zdroj vody. Do budoucna (5-10 let) by se pravděpodobně dalo připojit. Chtěl bych na pozemku stavět buď se studnou a ČOV nebo si ho nechat jako investici. Nemám na něj ale dostatečné finance, proto by mě zajímalo, zda bych měl alespoň nějakou šanci získat na něj hypotéku.

Dobrý den,

banky velmi nerady přijímají do zástavy nezasíťované pozemky. Při koupi takového pozemku by bylo třeba ručit jinou nemovitostí nebo vyčkat na vybudování přípojek či ČOV/studny (nebo mít za určitých okolností v ruce aspoň územní souhlas/stavební povolení na přípojky a jinou infrastrukturu). 

Doporučuji Vám navštívit Stavební úřad a Odbor správy majetku dotčené obce a na pozemek a možnosti zasíťování se důkladně informovat. Stavební resp. Vodoprávní úřad (často součástí Odboru životního prostředí) Vám nemusí studnu ani ČOV povolit. Rada obce Vám nemusí dát souhlas s věcným břemenem na přípojky pro obecní pozemek (čímž Vám znemožní pozemek zasíťovat). Nikdo Vám nemůže garantovat rozšíření kapacity obecní ČOV v horizontu 10 let, atd. Pozemek může být v územní plánu veden jako stavební, ale před koupí se velmi důkladně ujistěte, že ho bude možné zasíťovat (bez toho trvale obyvatelnou nemovitost nepostavíte). 

Doporučuji náš článek Jak na zasíťování pozemku: Elektrická přípojka

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Hodnota pozemku, inženýrské sítě a hypotéka

27.5.2020 Reality

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat, jak postupovat a zda je vůbec možné vzít si hypotéku na pozemek, který nakoupím za 1,5 mil. Kč k výstavbě rodinného domu, když tento pozemek je zatím v návrhu ÚP obce - návrhová plocha pro bydlení - zastavitelné území. Je možné, že bude v takovém případě pozemek bankou ohodnocen pouze jako pole a tedy nedají mi hypotéku ve výši 90% kupní ceny 1,35 mil Kč? Co mám dělat? Jak nákup pozemku financovat? Případně, jsou pro banku důležitější jiné parametry pozemku? K pozemku vede zkolaudovaná obecní cesta, veškeré sítě včetně kanalizace jsou 5m od hranice pozemku pod obecní cestou. Děkuji za odpověď!

Dobrý den,

je-li dle aktuálně platného ÚP vaše parcela vedena jako pole, pak má v tuto chvíli pro banku zástavní hodnotu pole. Spekulativní hodnota může být samozřejmě vyšší, když sázíte na budoucí změnu ÚP, nicméně banky Vám spíše na takovouto zástavu nepůjčí. Stačí aby Rada či Zastupitelstvo Města změnu ÚP neschválilo a rázem je hodnota parcely zanedbatelná. 

Absence inženýrských sítí je dalším problémem. Získat územní souhlas na přípojky (nedejbože stavební povolení na prodloužení hlavních řádů) může být v případě nepřízně osudu velmi komplikované. Stačí aby Rada Města nedala souhlas s věcným břemenem pro vaše přípojky v obecním pozemku a přípojky nepostavíte. Zatímco Stavební úřad musí postupovat dle zákona a splníte-li všechny zákonem stanovené podmínky, pak Vám územní souhlas a stavební povolení vydat musí, Rada a Zastupitelstvo Města jsou volené politické orgány, které Vám mohou dle své libovůle stavbu blokovat (např. dokud nedáte obci nebo spřátelenému spolku obce/zastupitelů dar, atd.). O takovémto jednání politiků na hranici vydírání byla zrovna včera natočena zajímavá reportáž. Proto banky obvykle nezasíťované pozemky do zástavy akceptují pouze tehdy, máte-li vydaný platný územní souhlas na přípojky. 

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena