Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva


Definice Úvěrová smlouva

Je smlouva mezi bankou a zákazníkem, dle které probíhá financování formou půjčky, nebo hypotéky. V některých případech je úvěrová smlouva uzavírána mezi zákazníkem a nebankovní úvěrovou společností.  
Úvěrová smlouva obsahuje ujednání o veškerých právech a povinnostech smluvních stran a stanovuje zejména hodnotu úvěru, datum a způsob jeho čerpání, úrokovou sazbu, hodnoty a termíny splátek úroků a jistiny, případně definuje zajištění.Dotazy v poradně k Úvěrová smlouva

PR

#15635, Exekuce, Exekuce a insolvence, 18.10.2021

Pokračování dotazu č. 15631: Dobrý den, já nechci přesvědčovat soud o neexistenci dluhu. Já chci jenom ať mně vrátí vše kromě jistiny, protože jestli je neplatná úvěrová smlouva, tak byl logicky porušen zákon o spotřebitelském úvěru. A jestli po vás někdo vymáhá peníze když poruší zákon, tak to žijeme v pěkném bordelu, nemyslíte?

Dobrý den,

pokud po vás věřitel vymáhal dluh neoprávněně, měl jste se bránit v rámci soudního řízení a přednést důkazy svědčící o neplatnosti úvěrové smlouvy. Pokud byste soud o neplatnosti úvěrové smlouvy přesvědčil, nebývala by byla exekuce schválena. Jestliže jste se naopak v rámci soudního řízení nebránil a dluh nerozporoval, nezbylo soudu než potvrdit věřiteli oprávněnost jeho požadavku a schválit výkon exekuce. 

Nežijeme tedy v žádném bordelu, máme zde právní stát. Pokud s něčím nesouhlasíte (např. po Vás někdo vymáhá peníze neoprávněně), je třeba se bránit řádně a včas. Jestliže necháte věci plynout, nereagujete, nebráníte se, nerozporujete návrh na exekuci ani věc neřešíte v termínu opravným prostředkem a soudní rozhodnutí nabude právní moci, bývá znovu-otevření případu komplikovanější (protože už jednou soud rozhodl a Vy jste rozhodnutí nerozporoval). Doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc - právník za úplatu váš případ prostuduje a posoudí, zdali má nyní smysl činit v této věci další kroky.

PR

#15631, Exekuce, Exekuce a insolvence, 18.10.2021

Dobrý den, měl jsem nebankovní půjčku, kterou jsem již splatil v exekuci. Někde jsem četl, že neplatnost úvěrové smlouvy nelze domáhat, když ve věci rozhodl okresní soud, je to pravda? To se nelze nijak bránit?

Dobrý den,

pokud byla úvěrová smlouva neplatná, měl jste se tímto argumentem bránit v exekučním řízení. Pokud jste dluh nerozporoval a již ho i zaplatil, bude nyní velmi obtížné přesvědčovat soud o neplatnosti úvěrové smlouvy a neexistenci dluhu. Doporučuji případně vyhledat odbornou právní pomoc.

PR

#15446, Neplatná úvěrová smlouva, Půjčka, 29.9.2021

Dobrý den, chci se zeptat, když jsem měl exekuci, zaplacena z dědictví, nebankovní půjčku z roku 2020, jistina 40 000 Kč, zaplaceno 260 000 Kč...a já vím že jsem idiot, ale když se ukáže, že je neplatná úvěrová smlouva, tak má dlužník vrátit jistinu bez úroků v přiměřené době? Co to je přesně přiměřená doba? A když se prokáže neplatnost úvěrové smlouvy, vážně bych vracel jenom těch 40 000 Kč?

Dobrý den,

ano, pokud se prokáže, že věřitel porušil Zákon o spotřebitelském úvěru, lze nechat soudní cestou úvěrovou smlouvu zneplatnit od počátku. Věřitel by Vám musel vrátit všechny zaplacené úroky a sankce a Vy byste věřiteli dle svých možností vracel pouze jistinu (tzv. přiměřená doba není fixně stanovena a měla by být adekvátní vašim možnostem). Pokud jste na úrocích zaplatil 260 000 Kč a jistina činila 40 000 Kč, dostal byste zpět 220 000 Kč.

JS

#15295, Hypotéka, rozvod, úmrtí a dědictví, Hypoteční poradna, 9.9.2021

Dobrý den, dcery jsou jedinými dědici po otci, který měl dvě hypotéky na dva RD se svojí manželkou, se kterou se před necelým rokem před úmrtím rozvedl. V soudním vyrovnání SJM bylo dohodnuto, že on bude vlastnit jeden RD a vyjme bývalou manželku ze závazků a ona druhý RD a vyjme zase jeho. Bohužel tuto dohodu ani rozsudek od rozvodu bankám nepředali. Nyní byl notářem jeden RD vyjmutý z dědictví, ale celý dluh za něj požaduje banka zahrnout do dědického řízení. Což znamená, že dcery zaplatí dluh za RD, který měl výhradně patřit otci i dluh za druhý RD, který patří výhradně jeho bývalé manželce. Je tento postup správný? Jak se mohou dcery bránit? Jsou studentky bez přijmu. Děkuji

Dobrý den,

doporučuji vyhledat odbornou právní pomoc, ale pravděpodobně se proti tomuto nebude jak bránit. Pochybení je na straně otce a matky, kteří nenaplnili rozvodovou dohodu a nedali své záležitosti do pořádku. Banka musí postupovat podle aktuálně platných smluvních dohod (úvěrová smlouva, zástavní smlouva) a nemůže brát ohled na dohody, které mezi sebou uzavřeli účastníci úvěrových smluv, aniž by o tom dali bance vědět (a banka s tím souhlasila).

N

#13857, Přítel si vzal hypotéku, Hypoteční poradna, 14.4.2021

Dobrý den, s přítelem si kupujeme dům. Bohužel si nemůžeme vzít hypotéku spolu, kvůli tomu, že mám novou práci a jsem ještě ve zkušební době. Takže si hypotéku musel vzít přítel na sebe. Řešíme proto, že to budeme platit napůl, ale chtěli bychom nějaký papír kde si podepíšeme to, že to platíme napůl, v případě, že by se něco stalo. Musíme si na takovou věc zavolat právníka, nebo to můžeme sepsat doma sami, popřípadě jak by to mělo vypadat? A ještě bych se chtěla zeptat, zda-li by ještě šel dům napsat na mě, když už je hypotéka vyřízená a napsaná na přítele? Děkuji

Dobrý den,

úvěrová smlouva je dvoustranný právní úkon mezi účastníky úvěrové smlouvy, kde si váš přítel a banka dohodli podmínky hypotečního úvěru. Vy nejste účastníkem úvěrové smlouvy a do tohoto smluvního vztahu mezi přítelem a bankou nemůžete zasahovat. Jakákoliv dohoda sepsaná mezi Vámi a přítelem o splácení jeho hypotečního úvěru by byla pro banku právně nezávazná (banka by k tomu nepřihlížela). 

Články o Úvěrová smlouva

Půjčka bez registru - kdy poskytovatel půjčky do registru nenahlédne?

Půjčka bez registru - kdy poskytovatel půjčky do registru nenahlédne?

27.7.2021, Půjčka

…cet),můžete se domáhat soudní cestou zneplatnění úvěrové smlouvy. Taktéž je možné spor řešit přes Finančního arbitra. Jaké by to mělodůsledky? Úvěrová smlouva by se zneplatnilaod samého počátku Dlužník by vrátil věřiteli půjčenépeníze (pouze jistinu) – splácel by dle svých možností Vě…Banky v ČR