Banky.cz Banky.cz Bankovní slovník Úvěrová smlouva

Úvěrová smlouva

Definice Úvěrová smlouva

Je smlouva mezi bankou a zákazníkem, dle které probíhá financování formou půjčky, nebo hypotéky. V některých případech je úvěrová smlouva uzavírána mezi zákazníkem a nebankovní úvěrovou společností.  
Úvěrová smlouva obsahuje ujednání o veškerých právech a povinnostech smluvních stran a stanovuje zejména hodnotu úvěru, datum a způsob jeho čerpání, úrokovou sazbu, hodnoty a termíny splátek úroků a jistiny, případně definuje zajištění.Dotazy v poradně k Úvěrová smlouva

OS

#9450, Hypotéka a refinancování, Hypoteční poradna, 28.3.2020

Dobry den, fixace mi konci az za 14 let. Diky situaci na trhu se da predpokladat ze razantne spadnou sazby hypotek. Chci se zeptat zda mohu refinancovat u jine banky a ktera banka refinancuje hypoteku bez nutnosti mnoho let splacet u nynejsi banky. Hrozi pokuta u me soucasne banky, kdyz si hypo prevedu k jine bance mnoho let pred koncem fixace? Dekuji

Dobrý den,

hypotéku můžete refinancovat u konkurence kdykoliv, nicméně za refinancování mimo výročí fixace Vám současná banka naúčtuje smluvní pokutu. Byla-li úvěrová smlouva podepsána (nebo hypotéka refixována) po 12/2016, pak po 12 řádně uhrazených splátkách je sankce omezena na max. 1% z výše úvěru (max. 50 000 Kč) a musí se jednat o tzv. účelně vynaložené náklady. Kontaktujte naše hypoteční poradce, vše s Vámi detailně probereme a navrhneme nejlepší způsob refinancování s ohledem na minimalizaci pokuty. 

JS

#8774, Refixace a úvěrová smlouva, Hypoteční poradna, 30.1.2020

Pokračování dotazu č. 8773: Děkuji za rychlou zpětnou vazbu. Reaguji na tuto Vaši odpověď zde. "Těchto případů je minimum (podepsaný dodatek před refixací a následná mimořádná splátka), tedy se jedná o doposud řádně neprozkoumanou oblast (nebyl zde žádný spor, kde by rozhodoval soud a tím stanovil precedens). Doporučuji v dodatku jasně uvést, podle kterých pravidel bude dále nahlíženo na úvěrovou smlouvu."

Stejně tak i Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace, z.s., které jsem se svým dotazem oslovila také, doporučuje domluvit se stávající bankou na tom, že se bude refixovaný úvěr řídit novou právní úpravou. Naše stávající banka nám po vyjednávání nabídla velice výhodné podmínky, které konkurence ne. Děkuji za vysvětlení.

Dobrý den,

odpověď na kterou se odkazujete je o trochu jiném případu - nejednalo se o refixaci (na kterou se automaticky vztahují nová pravidla platná od 12/2016), ale o dodatek ke smlouvě, který měnil jiné parametry. 

Mnoho lidí neustále chybně přemýšlí nad tím, jak přesvědčit protistranu (banku, pojišťovnu) ke změně podmínek, které protistrana nenabízí a nechce. Bankovní produkty pro retailové klienty jsou dnes vysoce standardizované a šance na individuální úpravu podmínek velmi malá. Přitom platí jednoduché pravidlo - nelíbí-li se mi nabízené podmínky, poohlédnu se u konkurence. 

AH

#8677, Hypotéka a sleva na dani za úroky, Daně, 22.1.2020

Dobrý den, jde uplatnit odečet, když úvěrová smlouva je na moji mamku, ale ve výpisu z katastru jsem vlastníkem já (její vlastni dcera)? Úvěr platím já s partnerem. Může moje mamka uplatnit nárok na odečet? V práci ji účetní řekla že to nejde, protože není zapsána na katastru. Da se to nějak řešit? Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

pro odpočet úroků musíte být účastníkem úvěrové smlouvy, nemovitosti vlastnit a užívat ji k uspokojování svých bytových potřeb. Bez splnění těchto 3 podmínek není na slevu na dani za zaplacené úroky nárok. Slevu tak neuplatníte Vy ani Vaše matka neboť jedna z Vás nemovitost vlastní a na druhou je psaný úvěr. 

MB

#8408, Hypotéka a sleva na dani za zaplacené úroky, Hypoteční poradna, 3.1.2020

Dobrý den, mám dotaz ohledně odpočtu úroků z hypotečního úvěru. Vystihuje mne tato situace: Vzal jsem si hypotéku se zástavním právem na dům rodičů, sám ale nejsem uveden jako vlastník domu. Minulý rok jsem chtěl tedy odepsat zaplacené úroky z daní, ale paní na finančním úřadě mi sdělila, že nejsem zapsaný v katastru nemovitostí jako majitel či spolu majitel, tudíž tuto slevu na dani nemohu využít. Hypotéka je psaná na mé jméno a mám všechny potřebné dokumenty pro banku, kde rodiče souhlasili s tím, že si tuto hypotéku mohu vzít. To ale paní na finančním úřadě nezajímalo. Při procházení diskuzích na internetu a ze zkušeností od známých vím, že v podobných situacích se nachází mnoho lidí, kteří tuto výhodu odpočtu daní využívají. Zajímalo by mne tedy, jestli je to možné či ne? Respektive to vypadá, že to jde využít, ale že to některý úředník povolí a některý ne. Děkuji vám za případnou odpověď. 

Dobrý den,

slevu na dani za zaplacené úroky z hypotéky můžete využít v případě, kdy jste čerpal úvěr na koupi nemovitosti, kterou užíváte k uspokojování bytových potřeb svých nebo své blízké rodiny (úvěrová smlouva musí být na Vaše jméno a v nemovitosti musíte bydlet). Dle ustálené praxe finančních úřadů je ještě požadavek, abyste byl majitelem dané nemovitosti. Bez splnění těchto 3 podmínek Vám sleva na dani přiznána nebude.

J

#8378, Identifikace platby a AML, Banka, 31.12.2019

Pokračování dotazu č. 8365: Banka Creditas je neoblomná. Žádný z uvedených dokladů samozřejmě nemám. Ať si těch pár tisíc klidně nechají. Sdělil jsem jim ať platbu vrátí, že už jim nic vysvětlovat nebudu. Od teď už jen všechno hotově a nebo v Bitcoinech. Nová totalita nám již nastala. Dejte si všcichni pozor na Creditas. Věřím, že mě ještě udají na FU. K provedení kontroly dle § 9 AML zákona bude Banka CREDITAS a.s. akceptovat například tyto dokumenty: − faktura a smlouva k danému obchodu; − usnesení soudu ve věci projednání pozůstalosti, pokud jsou předmětem převodu prostředky pocházející z dědictví; − potvrzení příjmů od zaměstnavatele; − daňové přiznání; − úvěrová smlouva, ze které budou zřejmé podmínky, za nichž byl úvěr fyzické osobě poskytnut; − smlouva o prodeji nemovitosti doložená výpisem z katastru nemovitostí (v případě zahraniční osoby výpis z obdobné evidence), tak, aby tyto doklady objektivně stvrdily, že fyzická osoba byla majitelem dané nemovitosti, byl uskutečněn převod nemovitosti na jinou osobu a cenu za převod; − rozhodnutí soudu, kterým byla uložena povinnost/přiznán nárok ve vztahu k částce, která je předmětem odchozí či příchozí platby; − smlouva o prodeji nebo převodu movitého majetku nebo prodej movitého majetku prostřednictvím třetí osoby (např. aukce, komise) doložený smlouvou s touto třetí osobou; − smlouva o prodeji cenných papírů, prodeji podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, prodeji podniku nebo jeho části prokazující výši finančních prostředků získaných z tohoto prodeje; − doklad o výhře potvrzený organizátorem (např. loterie). Výše specifikovanou platbu nepostupujeme k provedení do doby doložení podkladů. Upozorňujeme, že povinnost klienta poskytnout součinnost při provádění kontroly dle § 9 AML zákona je zakotvena v § 9 odst. 7 AML zákona.

Dobrý den,

nejedná se o záležitost specifickou pouze pro Banku Creditas, takto musí dle AML legislativy postupovat všechny banky. Jak Vám banka píše "akceptovat například tyto dokumenty", nemusíte předkládat právě tyto dokumenty (je to pouze příklad). Stačí bance vysvětlit, že se jedná o bazarový prodej zboží. Finančnímu úřadu Vás nikdo hlásit nebude, ale pokud nebudete spolupracovat (neobjasníte účel platby), bude šetření dále postoupeno Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí. Opět zdůrazňuji, že takto musí ze zákona postupovat všechny banky. Rychlé odkazy

Banky v ČR