Banky.cz Slovník Advokátní úschova

Co je to Advokátní úschova

REKLAMA

Definice Advokátní úschova

je způsob zaplacení sjednané finanční částky, která je dočasně složena k advokátovi, aby po splnění sjednaných podmínek byla vyplacena určené osobě. Advokát je povinen uschované finance držet na zvláštním úschovním účtu odděleně od vlastních prostředků.
V běžném životě se s advokátní úschovou setkáme nejčastěji při prodeji nemovitých věcí, kdy dochází k prodlevě mezi uzavřením kupní smlouvy a vkladem vlastnického právakatastru nemovitostí, kterým je převod dokončen. Kupující složí prostředky do advokátní nebo notářské úschovy, aby po dobu prodlevy s převodem nemovitosti v katastru měl prodávající jistotu, že mu bude zaplaceno. Kupující ale díky advokátní úschově má rovněž jistotu, že když neproběhne převod nemovitosti v katastru, bude mu složená kupní cena vrácena. 
Podobně lze uschovat také movité věci. Zatímco odměna notáře z úschovy je pevně stanovena notářským tarifem, cena advokátní úschovy je dána libovolně dohodou.

Bankovní produkty – účty a spoření

17.3.2023 Banka

K čemu slouží účet běžný a k čemu ten spořicí? Ke kterému z nich se váže online bankovnictví a platební karta? Jaký je rozdíl mezi debetní a platební kartou? Co je termínovaný vklad, jaká jsou jeho pravidla a čím se liší od vkladní knížky? Jaký účet dostanete ke stavebnímu spoření a k čemu se využívá účet jistotní? Jak je to s chráněným účtem proti exekuci, co umějí prémiové účty a co jsou účty devizové? Má smysl zakládat účet dětský nebo účet studentský? Spousta otázek, ale odpovíme na každou z nich.

Dotazy k Advokátní úschova

Odstoupení od hypotéky

Dobrý den, chtěl jsem odstoupit od hypotéky 4 dny po čerpání prostředků, které banka poslala do advokátní úschovy po 2 dnech od podpisu smlouvy. Banka mi tvrdila, že nemohu odstoupit, jelikož jsem smlouvu sjednával na pobočce a nikoliv vzdáleně, donutila mne tedy zažádat již od předčasné splacení hypotečního úvěru místo odstoupení. Učinil jsem tedy tak, ale bohužel advokátní úschova zpronevěřila prostředky od banky a prostředky doposud nenavrátila, je tomu již dnes více jak rok, musím platit každý měsíc úvěr. Hospodářská kriminálka sice vše vyšetřuje, jelikož banka podala trestní oznámení na advokátku, co měla úschovu na starosti, ale já navíc musím platit i nájem v nemovitosti, kde žiji. Jak jsem měl správně postupovat? Banka navíc vyhotovila špatně zástavní smlouvu na nemovitost a opravu již prodejce znovu podepsat nechtěl, když v tu chvíli věděl, že jsou prostředky pryč. Tak banka nemá ani žádnou jistinu. Jak mohu postupovat? Děkuji za radu.

Dobrý den,

odstoupit od hypoteční smlouvy můžete bez sankcí ve lhůtě 14 dní od podpisu smlouvy (nejednalo-li se o hypotéku na bydlení), nicméně v takovém případě jste bance povinen neprodleně vrátit načerpané prostředky (pokud peníze nevrátíte, je odstoupení od smlouvy neplatné). 

Problémem byla advokátní úschova, kterou jste si vybral a do které jste směřoval půjčené peníze (které jste po zpronevěře nemohl vrátit). Náhradu škody vymáhejte po advokátní kanceláři, která Vás podvedla. Bance musíte dále splácet sjednaný úvěr. Kupující Vám nemovitost bez peněz těžko prodá.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ

Hypotéka na dům se zástavou

Dobrý den, máme zájem o koupi domu, na kterém je však zástavní právo přítele majitelky domu. Na dům si chceme vzít hypotéku, ale banka nechce vyplatit peníze dřív, doku nebude zástavní právo vymazáno. Jaký by byl nejlepší způsob toto zástavní právo vymazat, aby žádná strana nešla do rizika. Přítel majitelky nechce zástavní právo vymazat dřív, dokud mu nebude vyplacena poměrná část z ceny domu, my zase nechceme platit dopředu, dokud nebude zástavní právo vymazáno a taky, dokud nebudeme mít schválený hypoteční úvěr, což se asi ale nepodaří dřív, než bude zástavní právo vymazáno. Vím, že některé banky tento problém řeší bankovní úschovou. Je tomu tak i v případě KB, nebo má na to jiný způsob řešení? Děkuji za odpověď. 

Dobrý den,

banky obecně nemají problém s financováním nemovitosti, která je zatížena hypotékou/zástavním právem ve prospěch jiné banky. Smluvně se vše ošetří tak, že nová banka si zapíše zástavní právo ve druhém pořadí, pošle peníze první bance (tím splatí předchozí hypotéku) a ta následně svou zástavu nechá smazat. 

Nemovitost se zástavním právem ve prospěch fyzické osoby může být komplikovaná (jedná se nemovitost s tzv. právní vadou). Hypotéku Vám schválí ještě před výmazem zástavy, nicméně čerpání peněz bude umožněno až po výmazu této zástavy (na čerpání budete mít třeba až 12 měsíců). Řešením může být notářská/advokátní úschova, kdy by se smluvně vše velmi pečlivě ošetřilo.

ZOBRAZIT CELÝ DOTAZ A ODPOVĚĎ
REKLAMA

Srovnáváme hypotéky od

© Banky.cz 2023, všechna práva vyhrazena